Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Hogyan szolgálhatod Jehovát, amikor „eljönnek a vészterhes napok”?

Hogyan szolgálhatod Jehovát, amikor „eljönnek a vészterhes napok”?

„AZ EGÉSZSÉGI problémáim egyre több mindenben korlátoznak” – mondja szomorúan a 70-es éveiben járó Ernst. * Ismerősen csengenek a szavai? Te is úgy érzed, hogy egyre romlik az egészséged, és fogy az erőd? Akkor biztosan átérzed azt, amit a Prédikátor könyvének 12. fejezete ír. Az első vers vészterhes napoknak nevezi az időskort. Ám ez nem jelenti azt, hogy az időseknek nem jut más, csak szenvedés. Jehova szolgálata még ebben az életkorban is örömet és megelégedést nyújthat.

HOGYAN MARADHAT ERŐS A HITED?

Drága idős testvéreink és testvérnőink, a bibliai időkben Jehova hűséges, idős szolgái hasonló nehézségekkel néztek szembe, mint ti. Például Izsáknak, Jákobnak és Ahijának meghomályosodott a szeme (1Móz 27:1; 48:10; 1Kir 14:4). Sára úgy érezte, hogy már eljárt felette az idő (1Móz 18:11, 12). Dávid király „nem tudott fölmelegedni” (1Kir 1:1). A jómódú Barzillai nem érezte az ételek ízét, és nem hallotta jól az énekesek hangját (2Sám 19:32–35). Ábrahám és Naomi pedig elveszítette a házastársát (1Móz 23:1, 2; Ruth 1:3, 12).

Hogyan tudtak hűségesek maradni Jehovához, és hogyan tudták megőrizni az örömüket? Az idős Ábrahámnak az Isten ígéreteibe vetett szilárd hite adott erőt (Róma 4:19, 20). Nekünk is szilárd hitre van szükségünk. A hitünk erőssége nem függ a korunktól, a képességeinktől vagy a körülményeinktől. Például Jákob patriarcha még akkor is rendíthetetlenül hitt Isten ígéreteiben, amikor már nem látott, és alig volt ereje, hogy felkeljen az ágyból (1Móz 48:1–4, 10; Héb 11:21). Egy 93 éves testvérnő, Ines izomgyengeségben szenved, mégis ezt mondja: „Nap mint nap érzem Jehova áldását. Nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék a paradicsomra. Ez erőt önt belém.” Milyen derűlátóan gondolkodik!

Úgy maradhat erős a hitünk, ha imádkozunk, tanulmányozzuk Isten Szavát, és eljárunk az összejövetelekre. Az idős Dániel próféta naponta háromszor imádkozott, és szorgalmasan tanulmányozta az Írásokat (Dán 6:10; 9:2). Az özvegy Anna idős kora ellenére „sohasem hiányzott a templomból” (Luk 2:36, 37). Ha mindig elmész a gyülekezetbe, amikor csak teheted, és a tőled telhető legteljesebb mértékben közreműködsz a programokon, az neked is, és a többi jelenlevőnek is felüdítő lesz. Még ha nem tudsz is annyit tenni Jehováért, amennyit szeretnél, gondolj arra, hogy az imáidban mindig örömét leli (Péld 15:8).

Buzdítsd a testvéreket!

Sokan már nem láttok jól olvasni, vagy nincs erőtök elmenni az összejövetelekre, és ez egyre csak súlyosbodik. Mit tehettek? Vegyetek igénybe minden elérhető segítséget! Sokan például, akik nem tudnak elmenni az összejövetelekre, telefonon hallgatják a programot. A 79 éves Inge, aki már nagyon rosszul lát, úgy tud felkészülni az összejövetelekre, hogy egy testvér a gyülekezetéből nagyon nagy betűkkel kinyomtatja neki az anyagot.

Gondoljatok arra, hogy nektek több szabadidőtök van, mint másoknak! Ezt felhasználhatjátok arra, hogy bibliai hangfelvételeket, kiadványokat, előadásokat és drámákat hallgassatok. Vagy felhívhatjátok a testvéreket, hogy szellemi ajándékot adjatok nekik, és hogy „kölcsönösen [bátorítsátok] egymást” (Róma 1:11, 12).

HOGYAN MARADHATSZ BUZGÓ A SZOLGÁLATBAN?

Hirdesd a jó hírt!

Christa, aki már a 80-as évei közepén jár, így bánkódik: „Borzasztó érzés, hogy már nem tudok annyit tenni, mint régebben.” Hogyan őrizhetik meg az idősek az örömüket? A 75 éves Peter ezt  mondja: „Úgy, ha a jóra összpontosítunk. Ha nem rágódunk azon, hogy mire nem vagyunk képesek, hanem örülünk annak, amit meg tudunk tenni.”

Gondold át, hogy milyen lehetőségek állnak nyitva előtted a tanúskodásra. Heidi, aki a 80-as évei derekán jár, már nem tud részt venni a házról házra végzett prédikálásban. Ezért megtanulta kezelni a számítógépet, hogy levélben tanúskodhasson. Más idős testvérek parkok vagy buszmegállók padjain ülve kezdeményeznek beszélgetéseket a Bibliáról. Ha idősek otthonában élsz, azt akár a saját területednek is tekintheted, és tanúskodhatsz az ápolóknak és a többi lakónak.

Legyél vendégszerető!

Az idős Dávid király mindent megtett az igaz imádat előmozdításáért. Támogatta anyagilag a templom építését, és segített a munka megszervezésében is (1Krón 28:11–29:5). Ehhez hasonlóan te is figyelemmel kísérheted, hogy hogyan halad a prédikálómunka világszerte, és hozzájárulhatsz a sikeréhez. Például néhány kedves szóval, egy apró ajándékkal vagy egy kis frissítővel támogathatod az úttörőket és a buzgó hírnököket. Imádkozhatsz a fiatalokért, a családokért, a teljes idejű szolgákért, a betegekért és azokért, akik súlyos felelősséget viselnek.

Égi Atyánk nagyon értékesnek tart téged is, és a szolgálatodat is, és soha nem fog eltaszítani magától (Zsolt 71:9). Ő szeret és nagy becsben tart. Hamarosan mindannyian bajok és viszontagságok nélkül élvezhetjük majd az évek múlását, és erőtől duzzadva, egészségesen szolgálhatjuk szerető Istenünket, Jehovát egy örökkévalóságon át!

^ 2. bek. Néhány nevet megváltoztattunk.