Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Közeledik a megszabadításotok”

„Közeledik a megszabadításotok”

„Egyenesedjetek föl, és emeljétek föl fejeteket, mert közeledik a megszabadításotok” (LUK 21:28)

ÉNEKEK: 133., 43.

1. Mi történt i. sz. 66-ban Jeruzsálemben? (Lásd a képet a cikk elején.)

KÉPZELD EL, hogy i. sz. 66-ban vagy keresztény Jeruzsálemben. Az utóbbi időben sok minden történt. A római prokurátor, Florus elvett 17 talentumnyi pénzérmét a szent templomi kincstárból. Erre a zsidók fellázadtak, lekaszabolták a Jeruzsálemben állomásozó római katonákat, és kikiáltották Júdea függetlenségét. Ám ezt Róma nem nézte ölbe tett kézzel. Kevesebb mint három hónappal később 30 000 római katona vonult fel Jeruzsálem ellen Szíria római kormányzójának, Cestius Gallusnak a vezetésével. A külső városrészeket hamar elfoglalták, ezért a zsidó lázadók a templomerődbe menekültek. Most pedig a rómaiak azon vannak, hogy aláássák a templomterületet körülvevő falakat. A városban kitör a pánik. Mi játszódna le benned mindezek láttán?

2. Mit kellett tenniük a keresztényeknek i. sz. 66-ban, és hogyan nyílt rá lehetőségük?

2 Jézus már évekkel korábban figyelmeztette a tanítványait, hogy ez fog történni. Lukács evangéliumában ezt olvassuk:  „amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet letáborozott seregek veszik körül, akkor tudjátok meg, hogy elközeledett a pusztává tétele. Akkor akik Júdeában vannak, kezdjenek a hegyekbe menekülni, és akik bent vannak a városban, menjenek ki, akik pedig a vidéki helyeken vannak, ne menjenek be abba” (Luk 21:20, 21). De ha Jeruzsálemet körülvették a római katonák, akkor hogyan tudtak elmenekülni a keresztények? Úgy, hogy meglepő módon a rómaiak visszavonultak. Jézus azt jövendölte, hogy „megrövidíttetnek azok a napok”, és ennek megfelelően a támadásuk félbeszakadt (Máté 24:22). Így a Jeruzsálemben és a környékén élő hűséges keresztények engedelmeskedni tudtak Jézus utasításainak, és késedelem nélkül a Jordán folyó túloldalán lévő hegyekbe menekültek. * I. sz. 70-ben a rómaiak ismét felvonultak Jeruzsálem ellen, és elpusztították a várost. Ám akik engedelmeskedtek Jézus parancsának, azok megmenekültek.

3. Milyen helyzet előtt fogunk állni hamarosan, és miről lesz szó ebben a cikkben?

3 Nagyon rövid időn belül mi is hasonló helyzet előtt fogunk állni, mint az első századi keresztények. Jézus nemcsak figyelmeztette a követőit Jeruzsálem pusztulására, hanem párhuzamba állította az első századi eseményeket azzal, ami a „nagy nyomorúság” kitörésekor fog történni (Máté 24:3, 21, 29). Jó tudni, hogy egy „nagy sokaság” túl fogja élni ezt a világméretű katasztrófát. (Olvassátok fel: Jelenések 7:9, 13, 14.) Mivel az életünk forog kockán, fontos tisztában lennünk azzal, hogy mit tár fel a Biblia az előttünk álló eseményekről. Nézzük meg most részletesebben, mi fog történni a közeljövőben.

KITÖR A NAGY NYOMORÚSÁG

4. Hogyan kezdődik majd el a nagy nyomorúság?

4 A Jelenések könyve leírja, hogy a nagy nyomorúság „Nagy Babilon” pusztulásával fog elkezdődni (Jel 17:5–7). A hamis vallások összességét a Szentírás egy prostituálthoz hasonlítja. Milyen találó ez a hasonlat, hiszen a vallási vezetők odaadták magukat e gonosz világ politikai vezetőinek. Ahelyett, hogy elismernék Jézus uralmát, emberi vezetőket támogatnak, és megalkudnak a bibliai alapelvekben, csak azért, hogy politikai befolyásra tegyenek szert. Mennyire kirívó a különbség köztük és a felkentek között, akik olyanok, mint a tiszta szüzek (2Kor 11:2; Jak 1:27; Jel 14:4). De ki fogja megsemmisíteni Nagy Babilont? Jehova Isten gondolatát a skarlátszínű vadállat tíz szarva fogja megvalósítani. A skarlátszínű vadállat az Egyesült Nemzetek Szervezetét jelképezi, „a tíz szarv” pedig mindazokat a politikai hatalmakat, amelyek támogatják ezt a szervezetet. (Olvassátok fel: Jelenések 17:3, 16–18.)

5–6. Miért mondhatjuk, hogy Nagy Babilon pusztulásakor nem fog mindenki meghalni, aki valamilyen hamis valláshoz tartozik?

5 Vajon az következik ebből, hogy Nagy Babilon pusztulásakor mindenki meg fog halni, aki valamilyen hamis valláshoz tartozik? Nem. Zakariás próféta ihletés alatt írt arról, hogy mi fog történni Nagy Babilon pusztulásakor. A próféciájában egy olyan ember szólal meg, aki korábban egy hamis valláshoz tartozott, és ezt mondja: „»Nem vagyok próféta. Földművelő ember vagyok, mert földi ember vásárolt meg engem még  ifjúkoromban.« És ezt mondja neki valaki: »Mik ezek a sebek rajtad?« És ő így szól majd: »Ezeket ejtették rajtam azoknak házában, akik engem nagyon szeretnek«” (Zak 13:4–6). Nyilvánvaló hát, hogy még az egyházi vezetők között is lesznek olyanok, akik letagadják, hogy valaha is vallásosak voltak.

6 Mi történik majd akkor Isten népével? Jézus ezt mondta: „Bizony, ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, nem részesülne megmentésben egyetlen test sem; de a választottak miatt megrövidíttetnek azok a napok” (Máté 24:22). Ahogy arról már volt szó, i. sz. 66-ban a nyomorúság napjai megrövidíttettek. Így „a választottak”, vagyis a felkent keresztények elmenekülhettek Jeruzsálemből és annak környékéről. Ehhez hasonlóan a nagy nyomorúság kezdeti szakasza is meg lesz rövidítve „a választottak” miatt. Isten nem fogja megengedni, hogy „a tíz szarv”, vagyis a politikai hatalmak elpusztítsák a népét. Sőt, a hamis vallások pusztulása után átmenetileg enyhülés következik be.

PRÓBATÉTEL ÉS ÍTÉLET

7–8. a) Mire nyílik majd lehetőségünk a hamis vallások megsemmisülése után? b) Miben fognak ebben az időszakban kitűnni Isten szolgái mindenki más közül?

7 Mi történik majd a hamis vallás pusztulása után? Ez egy olyan időszak lesz, amikor felszínre kerül, hogy mi van valójában a szívünkben. Az emberek többsége a hegyek szikláihoz hasonló emberi szervezetektől vár majd védelmet (Jel 6:15–17). Jehova szolgái azonban Istenüknél fognak menedéket keresni. Az első században a nyomorúság megrövidítése nem arra adott lehetőséget, hogy a zsidók tömegesen áttérjenek a keresztény hitre, hanem arra, hogy akik már keresztények voltak, engedelmeskedjenek Jézus parancsának. Ehhez hasonlóan abban az időszakban sem számíthatunk arra, hogy tömegek csatlakoznak Isten népéhez, amikor a nagy nyomorúság megrövidíttetik. Akkor annak jön el az ideje, hogy bizonyítsuk a Jehova iránti szeretetünket, és támogassuk Krisztus testvéreit (Máté 25:34–40).

8 Bár nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni ebben a próbateljes időszakban, fel kell készülnünk rá, hogy nem lesz könnyű, és valószínűleg áldozatokat is kell majd hoznunk. Az első századi keresztényeknek hátra kellett hagyniuk a javaikat, és el kellett viselniük a nehézségeket a túlélésük érdekében (Márk 13:15–18). Kérdezzük meg magunktól: „Én vajon le tudnék mondani az anyagi javaimról? Kész lennék bármit megtenni, hogy bizonyítsam a Jehova iránti lojalitásomat?” Gondoljunk csak bele! Akkor egyedül mi leszünk azok, akik Dániel prófétához hasonlóan nem hagyunk fel Istenünk imádatával, bármi történjen is (Dán 6:10, 11).

9–10. a) Milyen üzenetet fog hirdetni Isten népe a nagy nyomorúság alatt? b) Mit fog ez kiváltani Isten népének ellenségeiből?

9 A nagy nyomorúság alatt már nem fogjuk hirdetni a Királyság „jó hírét”. Az erre szánt idő addigra lejár, és eljön „a vég” (Máté 24:14). Akkor Isten népe egy erőteljes ítéletüzenetet fog hirdetni, valószínűleg azt, hogy elközeledett Sátán gonosz világának a pusztulása. A Biblia jégesőhöz hasonlítja ezt az üzenetet: „nagy jégeső esett az égből az emberekre, minden jégdarab közel egy talentum súlyú volt, és az emberek káromolták az Istent a jégeső csapása miatt, mert szokatlanul nagy volt annak csapása” (Jel 16:21).

 10 Ez persze nem fogja elkerülni az ellenségeink figyelmét. Ezékiel próféta ihletés alatt leírta, hogy mit fog tenni ekkor a magógi Góg, aki egy nemzetekből álló szövetséget szemléltet: „Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Azon a napon majd az történik, hogy gondolatok ötlenek fel szívedben, és veszedelmes tervet gondolsz ki; ezt mondod: ,Fölvonulok a nyílt vidék földje ellen. Rátörök azokra, akik háborítatlanul élnek, biztonságban lakoznak, és falak nélkül laknak mindnyájan, akiknek még reteszük és ajtóik sincsenek.’ Mindez azért, hogy nagy zsákmányt szerezz és sokat rabolj, hogy kezedet visszafordítsd az újra benépesített romokra, és a nemzetek közül egybegyűjtött népre, amely vagyont és birtokot gyűjt, akik a föld közepén lakoznak. . .«” (Ez 38:10–12). Isten szolgái jelképes értelemben fognak „a föld közepén” lakozni, vagyis ki fognak tűnni mindenki más közül. Ez bosszúsággal tölti majd el a nemzeteket, ezért megtámadják Jehova felkent szolgáit és a társaikat.

11. a) Mit kell észben tartanunk a nagy nyomorúság alatt zajló események sorrendjével kapcsolatban? b) Milyen hatással lesznek az emberekre az égi jelenségek?

11 Az ezután következő eseményekkel kapcsolatban fontos észben tartanunk, hogy Isten Szava nem írja le pontosan azok sorrendjét. Elképzelhető, hogy lesznek olyan események, melyek egymással párhuzamosan fognak végbemenni. Jézus a világrendszer befejezéséről szóló próféciájában a következőket mondta: „lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig nemzetek gyötrődése, mivel nem ismerik a kiutat a tenger zúgása miatt, és a háborgása miatt, miközben az emberek elalélnak a félelemtől, és azoknak várásától, amik a lakott földre jönnek; mert az egek erői megrázkódnak. És akkor látni fogják az Emberfiát eljönni felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel” (Luk 21:25–27; olvassátok fel: Márk 13:24–26). Vajon a szó szerinti égen fognak teljesedni ezek a félelmetes jelek és események? Majd meglátjuk. De bárhogy lesz is, egy biztos, a jelek láttán Isten ellenségeit halálfélelem és teljes kétségbeesés fogja majd el.

Egy szikrányi kételyünk sem lesz afelől, hogy Istenünk meg fog menteni minket (Lásd a 12. és 13. bekezdést.)

12–13. a) Mit fog tenni Jézus, amikor eljön „hatalommal és nagy dicsőséggel”? b) Mit tesznek majd ekkor Isten szolgái?

12 Mit fog tenni Jézus, amikor eljön „hatalommal és nagy dicsőséggel”? A hűségeseket megjutalmazza, a hűtleneket pedig megbünteti (Máté 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28–30). A juhokról és kecskékről szóló példázatában, melyet az összetett jel ismertetése végén mondott el, részletesen is beszélt erről. Ezt mondta: „Amikor az Emberfia megérkezik dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor leül az ő dicsőséges trónjára. És eléje gyűjtik az összes nemzetet, ő pedig különválasztja egymástól az embereket, mint ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobbjára fogja állítani, a kecskéket pedig baljára” (Máté 25:31–33). Milyen ítélet vár a kecskékre, illetve a juhokra? A példázat végén ezt olvassuk: „[a kecskék] elmennek az örök levágatásra, az igazságosak pedig az örök életre” (Máté 25:46).

13 Mit tesznek majd a kecskének ítélt emberek, amikor megtudják, hogy örök levágatás vár rájuk? Siránkozva verik majd magukat (Máté 24:30). És mit fognak tenni ekkor Krisztus testvérei és a hűséges társaik? Szilárdan bízva Jehova Istenben és Jézus Krisztusban, engedelmeskedni fognak Jézus szavainak: „Mikor pedig ezek kezdenek megtörténni,  egyenesedjetek föl, és emeljétek föl fejeteket, mert közeledik a megszabadításotok” (Luk 21:28). Igen, egy szikrányi kételyünk sem lesz afelől, hogy Istenünk meg fog menteni minket.

TÜNDÖKLŐEN FÉNYLENEK A KIRÁLYSÁGBAN

14–15. Milyen egybegyűjtésre kerül sor azután, hogy a magógi Góg támadást indít Isten népe ellen, és hogyan megy majd végbe ez az egybegyűjtés?

14 Mi fog történni azután, hogy a magógi Góg megtámadja Isten népét? Máté és Márk így számolnak be erről: „akkor [az Emberfia] elküldi az angyalokat, és egybegyűjti választottait a négy szél felől, a föld végső határától az ég végső határáig” (Márk 13:27; Máté 24:31). Ez az egybegyűjtés nem a felkentek szellemmel való felkenetésére utal. És nem is a még földön lévő felkentek végső elpecsételését jelenti, hiszen arra még a nagy nyomorúság kitörése előtt sor kerül (Máté 13:37, 38; Jel 7:1–4). Milyen egybegyűjtésről beszélt hát Jézus? A 144 000 még földön élő tagjainak az egybegyűjtéséről, vagyis arról az időről, amikor elnyerik jutalmukat, és felvitetnek az égbe (1Tessz 4:15–17; Jel 14:1). Erre valamivel azután kerül majd sor, hogy a magógi Góg támadást indít Isten népe ellen (Ez 38:11). Ekkor fognak beteljesedni Jézus következő szavai: „Abban az időben az igazságosak oly tündöklően fognak fényleni Atyjuk királyságában, mint a nap” (Máté 13:43). *

15 A kereszténység hívei közül sokan abban hisznek, hogy fizikai testben fognak felvitetni az égbe, és hogy Krisztus látható módon fog visszatérni, hogy  uralkodjon a föld felett. A Biblia azonban rámutat, hogy Jézus visszatérése láthatatlan lesz, hiszen azt írja, hogy „az Emberfiának [a] jele” fog megjelenni az égen, és Jézus „az ég felhőin” jön el (Máté 24:30). Ezenkívül a Szentírás azt is kijelenti, hogy „test és vér nem örökölheti Isten királyságát”. Vagyis, akik felvitetnek az égbe, azok először „át [fognak] változni, egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita idején”. (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:50–53.) * Tehát a még földön élő felkentek egybegyűjtése egy pillanat alatt fog végbemenni.

16–17. Mire fog sor kerülni a Bárány menyegzője előtt?

16 Amikor a 144 000 összes tagja az égben lesz, befejeződhetnek a Bárány menyegzőjének előkészületei (Jel 19:9). Ám ezelőtt az örömteli esemény előtt történni fog még valami. Ahogy már említettük, Góg akkor fog támadást indítani Isten népe ellen, amikor a felkentek maradéka még a földön lesz (Ez 38:16). Mit tesz majd ekkor Isten látszólag védtelen népe? Engedelmeskedni fognak Jehova utasításának, melyet Josafát király napjaiban adott: „Nem kell nektek ezúttal harcolnotok. Foglaljátok el helyeteket, álljatok nyugton, és lássátok meg, hogyan ment meg titeket Jehova. Ó, Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek!” (2Krón 20:17). De milyen reakciót fog kiváltani az égben Góg támadása? Arra az időre utalva, amikor már az összes felkent az égben lesz, a Jelenések 17:14 leírja, hogy Isten népének ellenségei „harcra kelnek a Bárány ellen, de a Bárány legyőzi őket, mivel uraknak Ura és királyoknak Királya ő; és vele együtt azok is, akik elhívottak, választottak és hűségesek”. Tehát Jézus a 144 000 társkirályával együtt Isten népének a megmentésére siet.

17 Így veszi kezdetét Armageddon háborúja, mely dicsőséget hoz majd Jehova szent nevére (Jel 16:16). Akkor, akik kecskéknek lettek ítélve, „elmennek az örök levágatásra”. A föld meg lesz tisztítva minden gonoszságtól, a nagy sokaság pedig túléli Armageddont. Ezután kerülhet sor a Jelenések könyvének legizgalmasabb eseményére, a Bárány menyegzőjére (Jel 21:1–4). * A túlélők élvezhetik majd Isten törődését, határtalan szeretetét és nagylelkűségét. Már nagyon várjuk ezt az időt! Milyen különleges menyegző lesz ez! (Olvassátok fel: 2Péter 3:13.)

18. Mit határozzunk el, ismerve az előttünk álló izgalmas eseményeket?

18 Mit kell tennünk, tudva, hogy ezek az izgalmas események hamarosan bekövetkeznek? Péter apostol ihletés alatt ezt írta: „Mivel mindezek így fel fognak bomlani, ügyeljetek arra, milyen embereknek is kell lennetek a szent viselkedés és az Isten iránti odaadás tetteiben, mialatt várjátok és élénken elmétekben tartjátok Jehova napjának jelenlétét!” „Ezért, szeretteim, mivel ezeket várjátok, tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy végül szennyfolt nélkülinek, szeplőtlennek és békében találjon titeket” (2Pét 3:11, 12, 14). Határozzuk hát el, hogy megőrizzük a szellemi tisztaságunkat, és támogatjuk a béke királyát, Jézus Krisztust.

^ 15. bek. A felkentek nem fizikai testben vitetnek fel az égbe (1Kor 15:48, 49). Valószínűleg az ő fizikai testük is meg lesz semmisítve, ahogy az Jézus esetében is történt.

^ 17. bek. A 45. zsoltár rámutat az események sorrendjére. A menyegzőre azután kerül sor, hogy a király megvívta a háborút.