Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A teremtett világ az élő Istenről tanúskodik

A teremtett világ az élő Istenről tanúskodik

„Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség . . . mert te teremtettél mindent” (JEL 4:11)

1. Mit tegyünk, hogy erős maradjon a hitünk?

SOKAN azt mondják, hogy csak abban hisznek, amit látnak. Ám a Biblia azt írja, hogy „Istent e g y ember sem látta soha” (Ján 1:18). Hogyan segíthetünk az embereknek, hogy hinni tudjanak Jehovában? És mit tehetünk, hogy erős maradjon „a láthatatlan Istenbe”, Jehovába vetett hitünk? (Kol 1:15). Először is tudnunk kell, milyen tanítások homályosítják el az igazságot Jehováról. Másodszor pedig meg kell tanulnunk, hogyan cáfolhatjuk meg ügyesen a Biblia alapján azokat az elképzeléseket, amelyeket „az Isten ismerete ellen emeltek” (2Kor 10:4, 5).

2–3. Említs meg két elképzelést, mely elrejti az emberek szeme elől az igazságot Istenről!

2 Az egyik népszerű, hamis tanítás, amely elrejti az emberek szeme elől az igazságot Istenről, nem más, mint az evolúció. Ez az elképzelés ellentmond a Bibliának, és minden reménytől megfosztja az embereket. Az evolúció lényegében azt állítja, hogy az élet magától jött létre, ezzel pedig azt az üzenetet közvetíti, hogy az emberi életnek nincsen célja.

3 De nézzünk egy másik elképzelést! Egyes keresztény fundamentalista csoportok szerint a világegyetem, beleértve a földet és rajta minden élőlényt, csupán néhány ezer éve létezik. Ennek a nézetnek, vagyis a kreacionizmusnak a hívei általában nagyra tartják a Bibliát, de kitartanak amellett, hogy Isten mindent mindössze néhány ezer évvel ezelőtt teremtett hat, egyenként 24 órából álló nap alatt. Nem fogadják el azokat a hitelt érdemlő, tudományos bizonyítékokat, amelyek ellentmondanak a nézeteiknek. A kreacionizmus rossz fényt vet a Bibliára, ésszerűtlennek, megbízhatatlannak állítja be. A támogatóiról azok az első századi emberek juthatnak az eszünkbe, akikben volt „buzgalom Isten iránt, de nem pontos ismeret szerint”  (Róma 10:2). Hogyan rombolhatjuk le az evolúció és a kreacionizmus, erődítményhez hasonló tanait Isten Szavának a segítségével? * Csakis úgy, ha igyekszünk pontosan megérteni a Biblia tanításait.

A HIT BIZONYÍTÉKOKON ÉS LOGIKUS ÉRVEKEN ALAPUL

4. Mire építsük a hitünket?

4 A Biblia szerint az ismeret értékes kincs (Péld 10:14). Jehova azt szeretné, hogy a hitünk bizonyítékokon és logikus érveken alapuljon, ne pedig emberi elképzeléseken vagy vallásos hagyományokon. (Olvassátok fel: Héberek 11:1.) Csak úgy lehet szilárd a hitünk, ha meggyőződünk róla, hogy Isten létezik. (Olvassátok fel: Héberek 11:6.) Nem pusztán azért fogadjuk el a létezését, mert hinni szeretnénk benne, hanem mert megvizsgáljuk a tényeket, és elgondolkodunk rajtuk (Róma 12:1).

5. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Isten létezik?

5 Pál apostol megemlítette, miért lehetünk biztosak abban, hogy Isten létezik, noha nem látjuk őt. Ezt írta Jehováról: „az ő láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők, igen, az ő örök hatalma és istensége” (Róma 1:20). Hogyan segíthetünk felismerni valakinek, aki kételkedik Isten létezésében, hogy Pál ihletett szavai igazak? Felhasználhatjuk a következő példákat, melyek bizonyítják a Teremtő hatalmas erejét és bölcsességét.

ISTEN HATALMAS EREJE MEGMUTATKOZIK AZ ALKOTÁSAIBAN

6–7. Hogyan bizonyítja Jehova hatalmas erejét a földet körülvevő két védőpajzs?

6 A földet védőpajzsként körbevevő légkör és mágneses tér jól érzékelteti Jehova hatalmas erejét. A légkörnek nem pusztán az a szerepe, hogy biztosítsa számunkra a levegőt, hanem az is, hogy megvédjen bennünket az űrben száguldó törmelékek nagy részétől. Az akár szikla méretű törmelékek óriási pusztítást okozhatnának, de általában elégnek a föld légkörébe érve, és gyönyörű fénycsóvát húznak maguk után az esti égbolton.

7 A föld mágneses tere is a védelmünket szolgálja. A föld külső magjának áramlásával jön létre, mely nagyrészt folyékony halmazállapotú vasból áll. Az így keletkező hatalmas, mágneses erőtér körülöleli a földet, és messze kiterjed a világűrben. Ez a védőpajzs megvéd minket attól, hogy az óriási energiájú napkitörések és a Nap felszínén végbemenő koronakitörések elpusztítsák az életet a földön. A mágneses tér elnyeli és eltéríti a Nap felől áramló veszélyes anyagokat. A működésének látható bizonyítéka is van, a hatására ugyanis gyönyörű fényjáték festi színesre az éjszakai égboltot az Északi- és Déli-sark közelében. Igen, Jehova „hatalmas ereje” kétségbevonhatatlan! (Olvassátok fel: Ézsaiás 40:26.)

A TERMÉSZET ISTEN PÁRATLAN BÖLCSESSÉGÉT BIZONYÍTJA

8–9. Hogyan tanúskodnak Jehova bölcsességéről az életet fenntartó természetes körforgások?

8 Az életet fenntartó természetes körforgások Jehova bölcsességéről tanúskodnak. Nézzünk egy szemléltetést! Tegyük fel, hogy egy fallal körülvett, több millió lakosú városban élsz, de a városba nem lehet behozni vizet, és nem lehet elszállítani a hulladékot. Az biztos, hogy egy ilyen város rövid időn belül koszossá és lakhatatlanná válna. A föld bizonyos szempontból olyan, mint ez a város. A vízkészlete korlátozott, és a hulladékot sem lehet kilőni az űrbe. Csakhogy ez a „fallal körülvett város” már nemzedékek  óta több milliárd élőlényt tart életben. Hogyan? Úgy, hogy bámulatos módon képes újrahasznosítani az élethez szükséges elemeket.

9 Vegyük például az oxigénkörforgást! Élőlények milliárdjai oxigént lélegeznek be, és szén-dioxidot lélegeznek ki. A levegő mégsem telítődik szén-dioxiddal, és az oxigén sosem fogy el. Miért nem? A válasz egy lenyűgöző folyamatban, a fotoszintézisben rejlik. A zöld növények szén-dioxid, víz, napfény, illetve tápanyagok segítségével szénhidrátokat és oxigént állítanak elő. Amikor belélegezzük az oxigént, a körforgás kezdődik elölről. Jehova, szó szerint véve, az általa teremtett növényzetet használja fel, hogy „mindenkinek életet, leheletet” adjon (Csel 17:25). Milyen páratlan bölcsesség!

10–11. Hogyan bizonyítja Jehova felülmúlhatatlan bölcsességét a pompás királylepke és a szitakötő?

10 Jehova felülmúlhatatlan bölcsességét mutatja a csodálatos bolygónkat benépesítő, megszámlálhatatlanul sok élőlény is. A fajok száma a becslések szerint 2 millió és 100 millió között lehet. (Olvassátok fel: Zsoltárok 104:24.) Nézzünk néhány példát arra, milyen bölcsesség rejlik a tervezésükben!

A szitakötő összetett szeme jól érzékelteti Isten bölcsességét (a kis képen nagyítva) (Lásd a 11. bekezdést.)

11 A pompás királylepkének például olyan parányi az „agya”, mint a golyóstoll hegye. Ennek ellenére képes közel 3000 kilométert repülni Kanadától Mexikó egyik erdejéig úgy, hogy a nap segítségével határozza meg az irányt. De hogyhogy nem téved el, hiszen a nap helyzete változik az égen! Nos, Jehova úgy alkotta meg ennek a lepkének a parányi „agyát”, hogy képes kompenzálni a nap mozgását. Vagy vegyük például a szitakötőt! A szitakötő két összetett szemét egyenként mintegy 30 000 lencse alkotja. Ám picinyke „agya” a lencséken keresztül bejutó összes információt képes feldolgozni, és érzékelni tudja a legapróbb mozgást is a környezetében.

12–13. Miért tartod lenyűgözőnek azt, ahogyan Jehova megalkotta a testünket felépítő sejteket?

12 Még lenyűgözőbb, ahogyan Jehova megtervezte az élőlényeket felépítő sejteket. Például az emberi test körülbelül 100 billió sejtből áll. Mindegyik sejtünkben található egy parányi, kötélhez hasonló szerkezet, az úgynevezett DNS (dezoxiribonukleinsav). A DNS tartalmazza a testünk felépítéséhez szükséges információ legnagyobb részét.

13 Mennyi információt képes tárolni a DNS? Hasonlítsuk össze 1 gramm DNS információtároló-kapacitását 1 darab CD lemezével! A CD lemezre egy egész szótárnyi információ ráfér, ami nem kis teljesítmény, tekintve, hogy pusztán egy vékony műanyag lemezről van szó. Ám 1 gramm DNS annyi információt tartalmaz, mint 1 billió CD lemez. Más szóval,  egyetlen teáskanálnyi, száraz állapotban lévő DNS genetikai információjából körülbelül 350-szer annyi embert lehetne létrehozni, mint amennyi jelenleg él a földön.

14. Milyen hatással vannak a tudományos felfedezések a Jehova iránti érzéseidre?

14 Dávid király az emberi test felépítéséhez szükséges információt egy jelképes könyv tartalmához hasonlította. Ezt mondta Jehova Istenről: „Szemeid már mint embriót is láttak engem, és annak minden része be volt írva könyvedbe a napokat illetően, melyeken formáltattak, holott még egy sem volt meg közülük” (Zsolt 139:16). Érthető, hogy amikor Dávid elgondolkozott azon, milyen csodálatosan van megalkotva, arra érzett indíttatást, hogy dicsérje Jehovát. Az utóbbi években tett tudományos felfedezések bennünk is csak fokozzák a Jehova iránti csodálatot, és még inkább okot adnak arra, hogy egyetértsünk a zsoltáríróval, aki ezt írta Jehováról: „Magasztallak, mert félelmet keltő, mily csodálatosan alkottál meg! Csodálatosak a te műveid, és jól tudja ezt az én lelkem” (Zsolt 139:14). Szinte hihetetlen, hogy az emberek nem ismerik fel, hogy a világegyetem és a természet Isten létezéséről tanúskodik!

SEGÍTSÜNK MÁSOKNAK DICSŐÍTENI AZ ÉLŐ ISTENT!

15–16. a) Hogyan segítenek a kiadványaink az embereknek megismerni a Teremtőt? b) A „Tervezés eredménye?” című rovat melyik cikke tetszett neked?

15 Az Ébredjetek! folyóirat már évtizedek óta millióknak segít meglátni, mi mindent tár fel a teremtett világ az élő Istenről. A 2006. szeptemberi számnak például ez volt a címe: „Létezik egy Teremtő?” Teljes egészében azzal foglalkozott, hogy lerántsa a leplet az evolúció és a kreacionizmus tanáról. Egy testvérnő ezt írta erről a különleges számról az egyesült államokbeli fiókhivatalnak: „Nagyon eredményes volt a prédikálás ezzel a folyóirattal. Egy asszony, aki biológiát tanít, húsz példányt kért a diákjai számára.” Egy testvér pedig ezt írta: „Az 1940-es évek vége óta rendszeresen részt veszek a prédikálómunkában, és már közel 75 éves vagyok, de még sohasem élveztem annyira a szolgálatot, mint amikor az Ébredjetek!-nek ezt a különleges számát kínáltuk fel.”

16 Néhány éve az Ébredjetek! legtöbb számában megjelenik egy-egy cikk a „Tervezés eredménye?” című rovatban. Ezek a rövid cikkek rámutatnak, milyen bámulatos tervezési munkáról tanúskodik a természet, és hogyan próbálja lemásolni az ember a Tervezők Tervezőjének alkotásait. 2010-ben további segítséget kaptunk ahhoz, hogy dicsőséget szerezzünk Istennek, hiszen megjelent az Egy Teremtő keze műve az élet? című füzet. A füzetben lévő gyönyörű képek és ábrák azért készültek, hogy fokozzák az értékelésünket a Teremtő, Jehova iránt. Minden egység után kérdések ösztönöznek arra, hogy elgondolkodjunk az olvasottakon. Szívesen használod ezt a kiadványt a prédikálómunka során?

17–18. a) Hogyan segíthetnek a szülők a gyermekeiknek, hogy meg tudják védeni a hitüket? b) Hogyan használtátok fel a teremtésről szóló füzeteket a családi imádaton?

17 Szülők, átvettétek már ezt a szép füzetet a gyermekeitekkel a családi imádaton? A füzettel segíthettek nekik megerősíteni az élő Istenbe vetett hitüket. Ha vannak tizenéves gyermekeitek, akik középiskolába járnak, ne feledjétek, hogy az evolúció védelmezői azon vannak, hogy megnyerjék őket maguknak. A tudósok, tanárok, természetfilmek, sőt, még a szórakoztatóipar is tényként állítja be az evolúciót. Ám Az élet eredete – Öt kérdés, melynek érdemes utánajárni című füzettel, melyet szintén 2010-ben kaptunk, segíthettek  tizenéves gyermekeiteknek, hogy meg tudják védeni a hitüket. Az Egy Teremtő keze műve az élet? című füzethez hasonlóan ez a kiadvány is arra ösztönzi a fiatalokat, hogy fejlesszék a gondolkodóképességüket (Péld 2:10, 11). Megtanítja őket arra, hogyan állapíthatják meg, hogy logikus-e az, amiről az iskolában tanulnak.

Szülők, készítsétek fel a gyermekeiteket, hogy meg tudják védeni a hitüket! (Lásd a 17. bekezdést.)

18 Az élet eredete című füzet segít a diákoknak mérlegelni azokat a szenzációt keltő híreket, melyek szerint a tudósok újabb fosszíliákat, azaz „hiányzó láncszemeket” találtak. Arra ösztönzi őket, hogy saját maguk győződjenek meg róla, hogy ezek a hírek valóban bizonyítják-e, hogy az ember alacsonyabb rendű életformából fejlődött ki. Arra is kitér, hogyan válaszolhatnak, ha valaki azt állítja, hogy a tudósok kísérletei bebizonyították, hogy az élet létrejöhetett véletlenszerűen. Szülők, ezekkel a füzetekkel segíthettek a gyermekeiteknek, hogy meggyőzően tudjanak válaszolni, ha megkérdezik tőlük, miért hisznek a Teremtőben. (Olvassátok fel: 1Péter 3:15.)

19. Milyen áldásban lehet része mindannyiunknak?

19 A gondosan előkészített kiadványok, melyeket Jehova szervezetétől kapunk, segítenek felismerni Isten csodálatos tulajdonságait az alkotásaiban. A körülöttünk lévő bizonyítékok arra késztetnek bennünket, hogy dicséretet zengjünk Istenünknek (Zsolt 19:1, 2). Micsoda páratlan áldás, hogy megadhatjuk Jehovának, mindenek Teremtőjének az őt méltán megillető tiszteletet és dicsőséget! (1Tim 1:17).

^ 3. bek. Az Egy Teremtő keze műve az élet? című füzet 24–28. oldalán olvashatsz arról, hogyan lehet érvelni a kreacionizmus híveinek.