Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Íme, én veletek vagyok minden napon”

„Íme, én veletek vagyok minden napon”

„Íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig” (MÁTÉ 28:20)

1. a) Röviden mondd el a búzáról és a gyomról szóló szemléltetést. b) Hogyan magyarázta meg Jézus a szemléltetést?

JÉZUS egy alkalommal a következő szemléltetést mondta a Királyságról: Egy ember jó magot, búzát vet a szántóföldjébe, az ellensége pedig gyomot vet a jó mag közé. A gyom ellepi a búzát, de a gazda megparancsolja a rabszolgáinak, hogy hagyják, „hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig”. Az aratás alatt a gyomot megsemmisítik, a búzát pedig begyűjtik. Jézus a magyarázatot is elmondta. (Olvassátok fel: Máté 13:24–30, 37–43.) Mit tár fel ez a szemléltetés? (Lásd „A búza és a gyom” című ábrát.)

2. a) Mit szemléltetnek a szántóföldön történő események? b) A szemléltetés mely részét fogjuk megvizsgálni?

2 A gazda szántóföldjén történő események azt szemléltetik, hogy Jézus mikor és hogyan gyűjti be az emberek közül a búzával szemléltetett személyeket. Ők a felkent keresztények, akik Jézussal fognak uralkodni a Királyságában. A vetés i. sz. 33 pünkösdjén kezdődött. A begyűjtés akkor fejeződik majd be, amikor a világrendszer végén élő felkent keresztények megkapják a végső elpecsételésüket, és azután felkerülnek az égbe (Máté 24:31; Jel 7:1–4). Ahhoz hasonlóan, ahogy egy hegy tetejéről nagyszerű kilátás nyílik a környező tájra, ez a szemléltetés is átfogó képet ad mintegy 2000 év eseményeiről. A mi időnkből visszatekintve, hogyan látjuk ezt a képet? Milyen eseményeket figyelhetünk meg, melyek kapcsolatba hozhatóak a Királysággal? A szemléltetés három időszakról beszél: vetés, növekedés és aratás. Ez a cikk főleg az aratás időszakával foglalkozik. *

JÉZUS ÉBEREN FIGYEL

3. a) Mi történt az első század után? b) Milyen kérdés merült fel a Máté 13:28 szerint, és kik kérdezték? (Lásd a jegyzetet is.)

3 A második század elején „a gyom is megjelent”, vagyis a hamis keresztények (Máté 13:26). A negyedik  századra a hamis keresztények sokkal többen lettek, mint a felkentek. Emlékezzünk vissza, hogy a szemléltetésben szereplő rabszolgák megkérdezték az uruktól, hogy kiszaggassák-e a gyomot (Máté 13:28). * Mit válaszolt az uruk?

4. a) Mi derül ki Jézus válaszából? b) Mikor vált kivehetővé, hogy kik tartoznak a búzával szemléltetett csoportba?

4 A búzáról és a gyomról Jézus ezt mondta: „Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig”. Ebből az utasításból kiderül, hogy az első századtól egészen napjainkig mindig voltak felkent keresztények a földön. Ezt megerősíti az is, amit Jézus később mondott a tanítványainak: „én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig” (Máté 28:20). Tehát Jézus a vég ideje előtt is minden napon védte a felkent keresztényeket. Ám a gyom ellepte a búzát, ezért nem tudjuk biztosan, hogy ez alatt a hosszú időszak alatt kik tartoztak a felkentekhez. De néhány évtizeddel az aratás kezdete előtt ismét kivehetővé vált, hogy melyik a búzával szemléltetett csoport. Hogyan történt ez?

EGY KÖVET „UTAT KÉSZÍT”

5. Hogyan teljesedett be Malakiás próféciája az első században?

 5 Évszázadokkal azelőtt, hogy Jézus elmondta a búzáról és a gyomról szóló szemléltetést, Jehova egy prófécia leírására ihlette Malakiást. Ebben olyan eseményekről jövendölt, melyek Jézus szemléltetésében is szerepelnek. (Olvassátok fel: Malakiás 3:1–4.) Keresztelő János volt a követ, aki utat készített (Máté 11:10, 11). Amikor i. sz. 29-ben eljött mint követ, Izrael  nemzetének az ítélete közel volt már. Jézus volt a második követ, „a szövetség követe”. Kétszer tisztította meg a jeruzsálemi templomot: először a szolgálata kezdetén, másodszor pedig a vége felé (Máté 21:12, 13; Ján 2:14–17). Vagyis Jézus megtisztító munkája egy időszakot ölelt fel.

6. a) Hogyan teljesedett be Malakiás próféciája nagyobb mértékben? b) Melyik időszakban jött el Jézus, hogy megszemlélje a jelképes templomot? (Lásd a jegyzetet is.)

 6 Hogyan teljesedett be Malakiás próféciája nagyobb mértékben? Az 1914-et megelőző évtizedekben C. T. Russell és közvetlen társai hasonló munkát végeztek, mint Keresztelő János. Ez a fontos munka magában foglalta a Bibliában található igazság feltárását is. A Bibliakutatók Krisztus váltságáldozatának valódi jelentését tanították, leleplezték a tüzes pokol tanítását, és hirdették, hogy hamarosan lejár a pogányok ideje. De még számos vallási csoport volt, mely Krisztus követőjének vallotta magát. Felmerült hát egy fontos kérdés: Melyik csoport a búza? Hogy eldőljön ez a kérdés, Jézus 1914-ben elkezdte megszemlélni a jelképes templomot. Ez a megszemlélés és megtisztítás egy időszakot ölelt fel: 1914-től 1919 első feléig. *

A MEGSZEMLÉLÉS ÉS MEGTISZTÍTÁS ÉVEI

7. Mit talált Jézus, amikor 1914-ben elkezdte megszemlélni a jelképes templomot?

7 Mit talált Jézus, amikor elkezdte megszemlélni a jelképes templomot? Egy kicsiny, de buzgó csoportot, a Bibliakutatókat, akik már több mint 30 éve arra  használták erejüket és anyagi javaikat, hogy lendületesen végezzék a prédikálómunkát. * Jézus és az angyalok hatalmas örömet érezhettek amiatt, hogy ez a viszonylag kevés búzaszálból álló csoport erős maradt, nem tudta megfojtani Sátán gyomja. De még így is meg kellett tisztítani „Lévi fiait”, vagyis a felkenteket (Mal 3:2, 3; 1Pét 4:17). Miért?

8. Mi történt 1914 után?

8 1914 vége felé néhány Bibliakutató elkedvetlenedett, mert nem ment az égbe. 1915-ben és 1916-ban a szervezeten kívülről jövő ellenállás lelassította a prédikálómunkát. Sőt a szervezeten belül is ellenállás támadt azután, hogy Russell testvér 1916 októberében meghalt. A Watch Tower Bible and Tract Society hét igazgatójából négy fellázadt az ellen a döntés ellen, miszerint Rutherford testvért választották elnöknek. Megosztottságot próbáltak szítani a testvérek között, ám végül 1917 augusztusában távoztak a Bételből. Egyrészt így lett megtisztítva a szervezet. Másrészt az emberektől való félelem miatt többen abbahagyták Isten szolgálatát. De mint csoport, a Bibliakutatók készségesen engedték, hogy Jézus megtisztítsa őket, és megtették a szükséges változtatásokat. Ezért Jézus úgy ítélte meg, hogy ők a búzával szemléltetett igaz keresztények. Ugyanakkor elvetette a gyülekezetben lévő hamis keresztényeket és azokat, akik a kereszténység egyházaihoz tartoztak (Mal 3:5; 2Tim 2:19). Mi történt ezután? Megtudjuk, ha tovább vizsgáljuk a búzáról és a gyomról szóló szemléltetést.

MI TÖRTÉNIK AZ ARATÁS KEZDETE UTÁN?

9–10. a) Mit fogunk most megvizsgálni? b) Mi történt az aratás elején?

9 „Az aratás egy világrendszer befejezése” – mondta Jézus (Máté 13:39). Ez az aratás 1914-ben kezdődött. Öt eseményt fogunk megvizsgálni, melyet Jézus erre az időszakra jövendölt.

10 Első esemény: a gyom összeszedése. Jézus kijelentette: „az aratási időszakban megmondom az aratóknak, hogy előbb szedjék össze a gyomot, és kössék nyalábokba”. 1914 után az angyalok elkezdték összeszedni a gyommal szemléltetett keresztényeket, elkülönítve őket a Királyság felkent fiaitól (Máté 13:30, 38, 41).

11. Mi különböztette meg mindig is az igaz keresztényeket a hamisaktól?

11 Ahogy a gyom összeszedése folytatódott, a két csoport közötti különbség egyre jobban látszott (Jel 18:1, 4). 1919-re nyilvánvalóvá vált, hogy Nagy Babilon elesett. Mi különböztette meg a leginkább az igaz keresztényeket a hamisaktól? A prédikálómunka. Azok, akik a Bibliakutatók között vállalták a vezetést, kezdték hangsúlyozni annak fontosságát, hogy mindenkinek prédikálnia kell a Királyság jó hírét. Például egy 1919-ben kiadott füzet – melyben arról volt szó, hogy kire bízta a munkát Jehova – a következőképpen ösztönzött minden felkent keresztényt arra, hogy prédikáljon házról házra: „Ez a munka óriásinak látszik, ám az Úr munkája, és az ő erejével el fogjuk végezni. Kiváltságotokban áll részt venni benne.” Hogyan reagáltak a Bibliakutatók? Fokozták a prédikálótevékenységüket, ahogy arról Az Őrtorony 1922-ben beszámolt. Ezek a hűséges keresztények hamarosan arról váltak ismertté, hogy házról házra prédikálnak. Az igaz keresztények ma is erről ismertek.

12. Mióta gyűjtik be a búzát?

12 Második esemény: a búza begyűjtése. Jézus azt parancsolta az angyalainak, hogy „menjenek, gyűjtsék be a búzát a [tárházába]” (Máté 13:30). 1919-től kezdve a felkenteket a megtisztított keresztény gyülekezetbe gyűjtik be. A világrendszer  végén még életben lévő felkent keresztények végső begyűjtésére akkor kerül sor, amikor megkapják égi jutalmukat (Dán 7:18, 22, 27).

13. Mit tár fel a Jelenések 18:7 a szajha, vagyis Nagy Babilon, ezen belül a kereszténység jelenlegi szemléletmódjáról?

13 Harmadik esemény: sírás és fogcsikorgatás. Mi történik azután, hogy az angyalok nyalábokba kötik a gyomot? A gyommal szemléltetett keresztények helyzetéről Jézus ezt mondja: „Ott lesz nekik sírás és fogcsikorgatás” (Máté 13:42). Ez most történik? Nem. Ma a kereszténység mint a szajha egyik része ezt mondja magáról: „Királynőként ülök, és nem vagyok özvegy, és kesergést soha nem fogok látni” (Jel 18:7). Valójában a kereszténység nagyon is úgy érzi, hogy vezető szerepben van. Sőt azt feltételezi, hogy királynőként ül a politikai vezetők csoportja felett. Jelenleg azok, akiket a gyom szemléltet, kérkednek, nem pedig sírnak. De ez hamarosan meg fog változni.

A kereszténység szoros kapcsolata a politikai vezetőkkel hamarosan véget ér (Lásd a 13. bekezdést.)

14. a) Mikor és miért csikorgatják majd a fogukat a hamis keresztények? b) Hogyan van összhangban a Máté 13:42 pontosabb megértése a Zsoltárok 112:10-ben olvasható gondolattal? (Lásd a jegyzetet.)

14 A nagy nyomorúság alatt, miután minden szervezett formában fennálló hamis vallás elpusztul, a korábbi híveik biztonságos rejtekhelyet keresnek majd, de nem találnak (Luk 23:30; Jel 6:15–17). Akkor felismerik, hogy el fognak pusztulni, így kétségbeesésükben sírnak majd, és dühükben a fogukat csikorgatják. Ebben a kilátástalan helyzetben siránkozva fogják verni magukat, ahogyan azt Jézus megjövendölte a nagy nyomorúságról szóló próféciájában (Máté 24:30; Jel 1:7). *

15. Mi fog történni a gyommal, és mikor?

15 Negyedik esemény: a gyomot kemencébe vetik. Mi fog történni az összegyűjtött gyommal? Az angyalok „a tüzes kemencébe vetik” majd (Máté 13:42). Ez teljes pusztulást jelent. A hamis vallások szervezeteinek korábbi követőit el fogják pusztítani a nagy nyomorúság végső szakaszában, Armageddonkor (Mal 4:1).

16–17. a) Mi az utolsó esemény, melyet Jézus megemlít a szemléltetésében? b) Honnan tudjuk, hogy ez az esemény a jövőben fog megtörténni?

16 Ötödik esemény: az igazságosak tündöklően fognak fényleni. Jézus így fejezi be a próféciáját: „Abban az időben az igazságosak oly tündöklően fognak fényleni Atyjuk királyságában, mint a nap” (Máté 13:43). Mikor és hol lesz ez? Ezek a szavak még nem teljesedtek be. Jézus nem egy olyan eseményről beszélt,  amely jelenleg megy végbe a földön, hanem egy jövőbeli eseményről, amely az égben fog megtörténni. * Vizsgáljunk meg két okot, amiért erre a következtetésre juthatunk.

17 Először is azt, hogy mikor fog megtörténni. Jézus ezt mondta: „Abban az időben az igazságosak . . . tündöklően fognak fényleni”. Az „abban az időben” kifejezés nyilvánvalóan arra az eseményre utal, melyet Jézus előtte említett, vagyis arra, hogy a gyomot „a tüzes kemencébe vetik”. Ez a nagy nyomorúság végső szakaszában fog megtörténni. Tehát a felkentek ugyanekkor fognak tündöklően fényleni. Másodszor pedig vizsgáljuk meg azt, hogy hol fog ez megtörténni. Jézus azt mondta, hogy az „Atyjuk királyságában” fognak fényleni. Mit jelent ez? Azok a hűséges felkent keresztények, akik még a földön lesznek a nagy nyomorúság kezdeti szakasza után, addigra már megkapják a végső elpecsételésüket. Ezután begyűjtik őket az égbe, ahogy azt Jézus megjövendölte (Máté 24:31). Ott fognak fényleni az „Atyjuk királyságában”. Nem sokkal Armageddon csatája után pedig részt vesznek majd a Bárány menyegzőjén mint Jézus boldog menyasszonya (Jel 19:6–9).

MIT JELENT MINDEZ SZÁMUNKRA?

18–19. Hogyan meríthetünk hasznot abból, ha megértjük Jézusnak a búzáról és a gyomról szóló szemléltetését?

18 Mi hogyan meríthetünk hasznot abból az átfogó képből, melyet ez a szemléltetés tár elénk? Nézzünk meg három területet. Először is, segít megértenünk, hogy Jehova miért nem pusztította még el a gonosz embereket. Isten „megtűrte a harag . . . edényeit,” hogy elkészítse az „irgalmasság [edényeit]”, vagyis a búzával szemléltetett keresztényeket (Róma 9:22–24). * Másodszor, megerősíti a Jehovába vetett bizalmunkat. A vég közeledtével az ellenségeink egyre erőteljesebben fognak támadni minket, „de nem győznek le”. (Olvassátok fel: Jeremiás 1:19.) Jehova hosszú éveken át megvédte a búzát. Égi Atyánk, Jézussal és az angyalokkal együtt, velünk lesz „minden napon” egészen a végig (Máté 28:20).

19 Harmadszor, a szemléltetés segít azonosítani a búzával szemléltetett csoportot. Miért fontos ez? Mert csak így kaphatunk választ arra a kérdésre, melyet Jézus tett fel az utolsó napokról szóló próféciájában. Jézus azt kérdezte, hogy „ki valójában a hű és értelmes rabszolga” (Máté 24:45). A következő két cikk egyértelmű választ ad erre a kérdésre.

 

^ 2. bek. 2. bekezdés: Azért, hogy a szemléltetés többi részének jelentését is felidézd, olvasd el Az Őrtorony 2010. március 15-ei számában „Az igazságosak oly tündöklően fognak fényleni, mint a nap” című cikket.

^ 3. bek. 3. bekezdés: Jézus apostolai már meghaltak, és a még földön lévő felkenteket nem a rabszolgák, hanem a búza szemlélteti, ezért ezek a rabszolgák az angyalokat jelentik. A szemléltetés későbbi részéből kiderül, hogy az angyalok szedik össze a gyomot (Máté 13:39).

^ 6. bek. 6. bekezdés: Ezt korábban nem így értettük. Azt gondoltuk, hogy Jézus nem egy időszakon át vizsgálta meg a jelképes templomot, hanem 1918-ban.

^ 7. bek. 7. bekezdés: A Bibliakutatók 1910-től 1914-ig közel 4 000 000 könyvet és több mint 200 000 000 tájékoztatólapot és más rövid kiadványt terjesztettek el.

^ 14. bek. 14. bekezdés: Ez kiigazítja azt, ahogy eddig a Máté 13:42-t értettük. Korábban a kiadványaink kijelentették, hogy a hamis keresztények évtizedek óta sírnak és csikorgatják a fogukat, és amiatt siránkoznak, hogy „a királyság fiai” leleplezik, hogy ők valójában „a gonosznak fiai” (Máté 13:38). Ám meg kell jegyeznünk, hogy a fogcsikorgatás a pusztulással van kapcsolatban (Zsolt 112:10).

^ 16. bek. 16. bekezdés: Dániel 12:3 kijelenti, hogy azok, „akiknek éleslátásuk van [a felkent keresztények], úgy fénylenek majd, mint az égboltozat fényessége”. Amíg a földön vannak, ezt úgy teszik meg, hogy részt vesznek a prédikálómunkában. De a Máté 13:43 egy olyan időszakra mutat előre, amikor az égi Királyságban fognak tündöklően fényleni. Korábban úgy gondoltuk, hogy mindkét írásszöveg ugyanarra a tevékenységre vonatkozik: a prédikálómunkára.