Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek”

„Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek”

„Mi lesz a jele a jelenlétednek és a világrendszer befejezésének?” (MÁTÉ 24:3)

1. Mire vagyunk mi is nagyon kíváncsiak?

JÉZUS földi szolgálata a végéhez közeledett. A tanítványai nagyon kíváncsiak voltak, hogy mit tartogat számukra a jövő. Ezért mindössze néhány nappal Jézus halála előtt négy apostola ezt kérdezte tőle: „mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele a jelenlétednek és a világrendszer befejezésének?” (Máté 24:3; Márk 13:3). Jézus egy sok részletet magában foglaló próféciával válaszolt, mely a Máté evangéliumának 24. és 25. fejezetében van feljegyezve. Ebben a próféciában több jelentős eseményt is megjövendölt. Szavainak nagy jelentősége van számunkra, hiszen mi is nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit hoz a jövő.

2. a) Mit szerettünk volna még pontosabban megérteni az évek folyamán? b) Melyik három kérdést fogjuk megvizsgálni?

2 Jehova szolgái hosszú időn át tanulmányozták Jézusnak az utolsó napokról szóló próféciáját, és Istenhez imádkoztak, hogy segítsen nekik megérteni. Szerették volna még pontosabban tudni, mikor teljesednek be Jézus szavai. Vizsgáljunk meg három kérdést, hogy lássuk, hogyan értettük meg egyre jobban Jézus próféciáját: Mikor kezdődik a „nagy nyomorúság”? Mikor ítéli Jézus juhnak vagy kecskének az embereket? Mikor érkezik meg, vagyis jön el Jézus? (Máté 24:21; 25:31–33).

MIKOR KEZDŐDIK A NAGY NYOMORÚSÁG?

3. Mit gondoltunk korábban a nagy nyomorúság idejével kapcsolatban?

3 Évekig úgy gondoltuk, hogy a nagy nyomorúság 1914-ben kezdődött az I. világháborúval, és hogy Jehova megrövidítette azokat a napokat 1918-ban, amikor a háború véget ért, hogy a felkent maradéknak lehetősége legyen prédikálni a jó hírt minden nemzetnek (Máté 24:21, 22). És ennek a prédikálómunkának a befejezésekor Sátán világa majd elpusztul. Tehát azt gondoltuk, hogy a nagy nyomorúságnak  három szakasza van: egy kezdeti szakasz (1914–1918), majd egy időre megszakad a nyomorúság (1918-tól), és Armageddonnal végződik.

4. Mit ismertünk fel Jézus próféciájával kapcsolatban?

4 Miután azonban tovább vizsgáltuk Jézusnak az utolsó napokról szóló próféciáját, felismertük, hogy a prófécia egy részének két beteljesedése van (Máté 24:4–22). Az első Júdeában volt az i. sz. első században, a második pedig napjainkban van, és az egész világra kiterjed. Ennek megértése több dolgot segített tisztázni. *

5. a) Melyik időszak kezdődött 1914-ben? b) Melyik első századi időszakkal állítható párhuzamba ez a gyötrelmes időszak?

5 Azt is felismertük, hogy a nagy nyomorúság nem 1914-ben kezdődött. Miért nem akkor? Azért, mert a Biblia feltárja, hogy a nagy nyomorúság nem egy nemzetek közötti háborúval fog kezdődni, hanem a hamis vallás megtámadásával. Ezért az 1914-ben kezdődő események nem a nagy nyomorúság kezdetét jelentették, hanem a „gyötrő fájások” kezdetét (Máté 24:8). Ezek a „gyötrő fájások” párhuzamba állíthatók azzal, ami i. sz. 33-tól 66-ig történt Jeruzsálemben és Júdeában.

6. Mi fogja jelezni a nagy nyomorúság kezdetét?

6 Mi fogja jelezni a nagy nyomorúság kezdetét? Jézus megjövendölte: „Mikor . . . meglátjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta által szóltak, hogy szent helyen áll (az olvasó éljen tisztánlátással), akkor akik Júdeában vannak, kezdjenek a hegyekbe menekülni” (Máté 24:15, 16). Az első beteljesedéskor a római sereg (a pusztító utálatosság) állt a „szent helyen”, amikor i. sz. 66-ban megtámadta Jeruzsálemet és a templomot (a zsidók szemében szent helyet). A nagyobb beteljesedéskor az Egyesült Nemzetek Szervezete (a pusztító utálatosság  mai megfelelője) fog a szent helyen állni, amikor megtámadja a kereszténységet (mely a névleges keresztények szemében szent) és Nagy Babilon többi részét. Ugyanezt a támadást írja le a Jelenések 17:16–18 is. Ezzel az eseménnyel fog kezdődni a nagy nyomorúság.

7. a) Hogyan menekültek meg a keresztények az első században? b) Mi fog történni a jövőben?

7 Jézus azt is megjövendölte, hogy ezek a napok meg lesznek rövidítve. Ez először úgy teljesedett be, hogy i. sz. 66-ban a római sereg abbahagyta Jeruzsálem ostromát. Ekkor a felkent keresztények elmentek Jeruzsálemből és Júdeából, és így lehetővé vált, hogy mint csoport megmenekülhessenek. (Olvassátok fel: Máté 24:22; Mal 3:17.) Mi fog történni a közelgő nagy nyomorúság idején? Jehova „meg fogja rövidíteni” azt a támadást, melyet az Egyesült Nemzetek Szervezete indít a hamis vallás ellen. Így az igaz vallás nem fog megsemmisülni a hamissal együtt. Isten népe biztosan megmenekül.

8. a) Milyen események történnek majd a nagy nyomorúság kezdeti szakasza után? b) Feltehetőleg mikor fogja megkapni a 144 000 utolsó tagja az égi jutalmát? (Lásd a jegyzetet.)

 8 Mi történik majd a nagy nyomorúság kezdeti szakasza után? Jézus szavai arra utalnak, hogy lesz egy köztes időszak, amely Armageddon kezdetéig fog tartani. Milyen események lesznek ebben a szakaszban? A választ az Ezékiel 38:14–16-ban és a Máté 24:29–31-ben találhatjuk meg. (Olvassátok fel!)  * Ezután szemtanúi leszünk a nagy nyomorúság tetőpontjának, Armageddonnak, mely párhuzamba állítható Jeruzsálem i. sz. 70-ben bekövetkezett pusztulásával (Mal 4:1). A nagy nyomorúság ezzel a tetőponttal olyan egyedülálló esemény lesz, melyhez hasonló még soha nem történt „a világ kezdete óta” (Máté 24:21). Miután véget ér, Krisztus ezeréves uralma veszi kezdetét.

9. Milyen érzést vált ki belőlünk Jézusnak a nagy nyomorúságról szóló próféciája?

 9 A nagy nyomorúságról szóló prófécia megerősít bennünket. Miért? Mert arról biztosít minket, hogy bármi történik is a nagy nyomorúság alatt, Jehova népe mint csoport meg fog menekülni (Jel 7:9, 14). De elsősorban azért lehetünk boldogok, mert Armageddonkor Jehova be fogja bizonyítani, hogy joga van uralkodni és ő a legjobb uralkodó, valamint lemossa szent nevéről a gyalázatot (Zsolt 83:18; Ez 38:23).

MIKOR ÍTÉLI JÉZUS JUHNAK VAGY KECSKÉNEK AZ EMBEREKET?

10. Régebben hogy értettük, mikor ítéli Jézus juhnak vagy kecskének az embereket?

10 Most vizsgáljuk meg Jézus próféciájának egy másik részét is, a juhokról és a kecskékről szóló példázatot. Vajon mikor ítéli Jézus juhnak vagy kecskének az embereket? (Máté 25:31–46). Korábban úgy gondoltuk, hogy az utolsó napok idején, 1914-től kezdve folyamatosan. Úgy véltük, hogy akik elutasítják a Királyság jó hírét és meghalnak a nagy nyomorúság előtt, azokat Jézus kecskének ítéli, vagyis nem lesz reményük a feltámadásra.

11. Miért nem kezdhette Jézus 1914-ben juhnak vagy kecskének ítélni az embereket?

11 Az 1990-es évek közepén Az Őrtorony újra a Máté 25:31-gyel foglalkozott, mely így szól: „Amikor az Emberfia megérkezik dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor leül az ő dicsőséges trónjára.” A folyóirat leírta, hogy Jézus 1914-ben lett Isten Királyságának Királya, de ekkor még nem ült le mint bíró „az ő dicsőséges trónjára”, hogy „az összes nemzetet” megítélje (Máté 25:32; vesd össze: Dániel 7:13). De a juhokról és a kecskékről szóló példázat elsősorban bíróként utal Jézusra. (Olvassátok fel: Máté 25:31–34, 41, 46.) Jézus 1914-ben még nem volt az összes nemzet bírája, így abban az évben nem kezdhette el juhnak vagy kecskének ítélni az embereket. * Mikor kezd hát ítélkezni Jézus?

12. a) Mikor fog Jézus először fellépni az összes nemzet bírájaként? b) Milyen eseményekről ír a Máté 24:30, 31 és a Máté 25:31–33, 46?

 12 Jézusnak az utolsó napokról szóló próféciája feltárja, hogy csak azután fog fellépni az összes nemzet bírájaként, miután a hamis vallás elpusztul. Néhány olyan esemény, mely ekkor fog történni, a Máté 24:30, 31-ben van feljegyezve, amint erre a  8. bekezdésben utaltunk. Ha megvizsgálod ezeket a verseket, látni fogod, hogy Jézus olyan eseményeket jövendölt meg, amelyek hasonlítanak a juhokról és a kecskékről szóló példázatban említettekhez. Például: az Emberfia eljön dicsőségében az angyalaival; az összes nemzetet és törzset összegyűjtik; a juhnak ítélt személyek felemelik fejüket, mert örök élet vár rájuk. * Azok pedig, akiket Jézus kecskének ítélt, siránkozva verik magukat, mert felismerik, hogy „örök levágatásra” mennek (Máté 25:31–33, 46).

13. a) Mikor fogja Jézus juhnak vagy kecskének ítélni az embereket? b) Milyen hatással van ennek megértése arra, ahogyan a szolgálatunkra tekintünk?

13 Mire következtethetünk ez alapján? Jézus akkor fogja juhnak vagy kecskének ítélni az összes nemzetből való embereket, amikor eljön a nagy nyomorúság idején. Aztán Armageddonkor, a nagy nyomorúság tetőpontján, azok az emberek, akiket Jézus kecskének ítélt, örökre levágatnak. Ennek megértése milyen hatással van arra, ahogyan a szolgálatunkra tekintünk? Segít felismernünk, hogy mennyire fontos a prédikálómunkánk. A nagy nyomorúság kezdetéig az embereknek még van idejük megváltoztatni a gondolkodásmódjukat, és a keskeny útra lépni, mely „az életre visz” (Máté 7:13, 14). Az igaz, hogy néhány embert  a viselkedése alapján már ma is juhnak vagy kecskének gondolnánk. Ám ne feledjük, hogy véglegesen csak a nagy nyomorúság alatt dől el, ki juh és ki kecske. Ezért továbbra is a lehető legtöbb emberrel osszuk meg a Királyság jó hírét, hogy lehetőségük legyen megváltozni.

A nagy nyomorúság kezdetéig az embereknek még van idejük megváltoztatni a gondolkodásmódjukat (Lásd a 13. bekezdést.)

MIKOR ÉRKEZIK MEG, VAGYIS JÖN EL JÉZUS?

14–15. Melyik négy írásszöveg utal arra, hogy Jézus a jövőben mint bíró jön el?

 14 Vajon további kiigazítást kell tennünk azzal kapcsolatban, hogy a Jézus próféciájában szereplő más jelentőségteljes események mikor teljesednek be? Maga a prófécia ad választ erre. Lássuk, hogyan.

15 Jézus a próféciájának a Máté 24:29–25:46-ban leírt részében elsősorban arról beszél, hogy mi fog történni az utolsó napok alatt és a közelgő nagy nyomorúság idején. Ezekben a versekben nyolcszor utal arra, hogy eljön vagy megérkezik. * A nagy nyomorúságról kijelenti: „látni fogják az Emberfiát eljönni az ég felhőin”; „nem tudjátok, melyik nap jön el az Uratok”; „olyan órában jön az Emberfia, amelyben nem gondolnátok”. A juhokról és a kecskékről szóló példázatában pedig ezt mondja: „az Emberfia megérkezik dicsőségében” (Máté 24:30, 42, 44; 25:31). Mind a négy idézet arra az időre vonatkozik, amikor Jézus a jövőben mint bíró jön el. Melyik a másik négy utalás?

16. Mely írásszövegek említik még meg, hogy Jézus eljön?

16 A hű és értelmes rabszolgáról Jézus ezt mondja: „Boldog az a rabszolga, ha az ura, amikor megérkezik, ilyen munkában találja őt!” A szüzekről szóló példázatban Jézus kijelenti: „Míg azok vásárolni mentek, a vőlegény megérkezett”. A talentumokról szóló példázatban Jézus ezt mondja: „Hosszú idő múltán megjött ezeknek a rabszolgáknak az ura”. Még ugyanebben a példázatban az úr ezt mondja: „megérkezésemkor kamatostul kapjam meg, ami az enyém” (Máté 24:46; 25:10, 19, 27). Ebben a négy esetben melyik időszakra utal az, hogy Jézus eljön?

17. Hogy értettük a Máté 24:46 szavait Jézus megérkezésével kapcsolatban?

17 Korábban az jelent meg a kiadványainkban, hogy ez az utóbbi négy írásszöveg Jézusnak az 1918-ban történő  megérkezésére, vagyis eljövetelére utal. Példaként vizsgáljuk meg Jézus kijelentését a hű és értelmes rabszolgáról. (Olvassátok fel: Máté 24:45–47.) Úgy gondoltuk, hogy a 46. versben említett megérkezés azt jelenti, hogy Jézus 1918-ban eljött és megvizsgálta a felkenteket, hogy elfogadható módon szolgálják-e Jehovát. Valamint úgy véltük, hogy az Úr 1919-ben nevezte ki a rabszolgát mindene fölé (Mal 3:1). Viszont Jézus próféciájának további tanulmányozása alapján szükséges kiigazítást tennünk azt illetően, hogy mikor teljesednek be Jézus próféciájának egyes részletei. Miért?

18. Ha összességében vizsgáljuk Jézus próféciáját, milyen következtetésre juthatunk Jézus eljövetelével kapcsolatban?

18 A Máté 24:46-ot megelőző versekben az „eljön” szó következetesen arra az időre utal, amikor Jézus eljön a nagy nyomorúság alatt, hogy ítéletet hozzon, és végrehajtsa azt (Máté 24:30, 42, 44). Továbbá, ahogy azt a  12. bekezdésben megvizsgáltuk, Jézusnak a Máté 25:31-ben említett megérkezése ugyanerre a jövőbeli időszakra utal, amikor ítélkezni fog. Ésszerű hát arra következtetnünk, hogy a Máté 24:46, 47-ben megemlített esemény, miszerint Jézus megérkezik, hogy mindene fölé kinevezze a hű rabszolgát, szintén a jövőben fog megtörténni, amikor eljön a nagy nyomorúság alatt. * Valójában, ha Jézus próféciáját összességében vizsgáljuk, láthatjuk, hogy mind a nyolc esetben, amikor a prófécia megemlíti, hogy Jézus eljön, egy jövőbeli időszakról van szó, amikor Jézus ítélkezni fog. Ez a nagy nyomorúság alatt fog megtörténni.

19. Mit értettünk meg még pontosabban ebből a cikkből, és milyen kérdésekre fogunk választ kapni a következő cikkekből?

19 Foglaljuk össze, hogy mit tanultunk ebből a cikkből. Először megvizsgáltuk, hogy a nagy nyomorúság nem 1914-ben kezdődött, hanem akkor kezdődik majd, amikor az Egyesült Nemzetek Szervezete megtámadja Nagy Babilont. Aztán elemeztük, hogy Jézus nem 1914-ben kezdte el juhnak vagy kecskének ítélni az embereket, hanem a nagy nyomorúság alatt teszi majd. Végül kitértünk rá, hogy Jézus nem 1919-ben jött el, hogy kinevezze a hű rabszolgát mindene fölé, hanem a nagy nyomorúság alatt fogja ezt megtenni. Vagyis mind a három esemény ugyanahhoz a jövőbeli időszakhoz köthető: a nagy nyomorúsághoz. Vajon ez a kiigazítás más vonatkozásban is érinti azt, ahogyan eddig a hű rabszolgáról szóló szemléltetést értettük? Vajon Jézusnak a vég idején teljesedő más példázatait vagy szemléltetéseit is másképpen kell értenünk? Ezekre a fontos kérdésekre fognak választ adni a következő cikkek.

 

^ 4. bek. 4. bekezdés: További részleteket találhatsz Az Őrtorony 1994. február 15-ei számának 8–21. oldalán és Az Őrtorony 1999. május 1-jei számának 8–20. oldalán.

^ 8. bek. 8. bekezdés: Az egyik esemény, amelyről szó esik ezekben a versekben, az a választottak egybegyűjtése (Máté 24:31). Ezért úgy tűnik, hogy minden felkent személy, aki még a földön lesz a nagy nyomorúság kezdeti szakasza után, még valamikor Armageddon kezdete előtt az égbe kerül. Ez kiigazítja Az Őrtorony 1990. augusztus 15-ei számának 30. oldalán, az „Olvasók kérdései” rovatban megjelenteket.

^ 11. bek. 11. bekezdés: Lásd Az Őrtorony 1995. október 15-ei számának a 18–28. oldalát.

^ 12. bek. 12. bekezdés: Lásd a párhuzamos beszámolót a Lukács 21:28-ban.

^ 15. bek. 15. bekezdés: Ugyanannak a görög igének (er′kho·mai) az egyes alakjait fordították az „eljön” és a „megérkezik” szavakkal.

^ 18. bek. 18. bekezdés: Ahogy arról már szó volt, az a görög kifejezés, melyet úgy adtak vissza a Máté 24:46-ban, hogy „amikor megérkezik”, ugyanannak a görög igének az egyik alakja, amelyiket a Máté 24:30, 42, 44-ben az „eljön” szóval adtak vissza.