Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ez a mi szellemi örökségünk

Ez a mi szellemi örökségünk

„Ez Jehova szolgáinak öröksége” (ÉZS 54:17)

1. Mit őriz meg Jehova szerető módon az emberiség javára?

JEHOVA, az „élő és megmaradó” Isten megőrizte az életadó üzenetét az emberiség számára. És ez biztosan továbbra is így lesz, mivel „Jehova beszéde [„szava”, Katolikus] megmarad örökre” (1Pét 1:23–25). Mennyire hálásak vagyunk, hogy Jehova szerető módon megőrzi ezt a létfontosságú ismeretet az írott Szavában, a Bibliában!

2. Mit őriz meg Isten az írott Szavában, hogy a népe használhassa azt?

2 Isten a Szavában megőrzi a nevét – melyet ő választott magának –, hogy a népe használhassa azt. A Szentírás Jehova Isten nevét először „az egek és a föld teremtésének” története kapcsán említi (1Móz 2:4). Isten csoda útján többször is ráírta a nevét a tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákra. Például az első parancsolat így kezdődik: „Én vagyok Jehova, a te Istened” (2Móz 20:1–17). Isten neve fennmarad, mivel a Szuverén Úr, Jehova megőrzi a Szavát és a nevét Sátán mindazon erőfeszítése ellenére, mellyel megpróbálta megsemmisíteni azokat (Zsolt 73:28).

3. Mit őriz meg Isten, noha rengeteg vallásos tévhit van?

3 Jehova az igazságot is megőrzi a Szavában. Mennyire hálásak lehetünk Istennek, amiért eljuttatja hozzánk a szellemi világosságot és igazságot, jóllehet vallásos tévhitekkel van tele az egész világ! (Olvassátok fel: Zsoltárok 43:3, 4.) Míg az emberiség sötétségben botorkál, mi örömmel járunk a szellemi világosságban, melyről Isten gondoskodik (1Ján 1:6, 7).

ÉRTÉKES ÖRÖKSÉGÜNK VAN

4–5. Milyen különleges kiváltságban van részünk 1931 óta?

4 Keresztényekként értékes örökségünk van. Egy szótár ezt mondja: „Egy ország öröksége magában foglalja mindazokat a jellemzőket, hagyományokat és szokásokat, melyek már sok éve fennállnak, és egyik nemzedékről a másikra szállnak” (Collins Cobuild English Dictionary). A szellemi örökségünk azt az áldást  is magában foglalja, hogy pontosan ismerhetjük Isten Szavát, valamint tisztán érthetjük az igazságot Istenről és a szándékairól. De megemlíthetünk egy másik igen különleges kiváltságot is.

Örömmel vettük fel a Jehova Tanúi nevet az 1931-ben megtartott kongresszusunkon

5 Ez a kiváltság 1931-ben a Columbusban (USA, Ohio állam) tartott kongresszusunkon lett a szellemi örökségünk része. A programfüzeten fel volt tüntetve két betű: „JW”. Egy testvérnő ezt mondta: „Találgatásokba kezdtünk, hogy mit is jelenthet a JW: Várj! [Just Wait.] Virrassz! [Just Watch.]” Voltak néhányan, akik kitalálták, hogy a Jehova Tanúi (angolul Jehovah’s Witnesses) elnevezésre utal. Korábban Bibliakutatóknak hívtak minket, de 1931. július 26-án elfogadtunk egy határozatot arról, hogy a Jehova Tanúi nevet fogjuk viselni. Felvillanyozó élmény volt felvenni ezt az Írás szerinti nevet. (Olvassátok fel: Ézsaiás 43:12.) „Sosem fogom elfelejteni, hogy milyen ujjongás és harsogó tapsvihar töltötte be az összejöveteli helyet” – emlékszik vissza egy testvér. A világon egyetlen más vallási csoport sem akarta felvenni ezt a nevet, de Isten megáldott minket, amiért több mint nyolc évtizede használjuk azt. Valóban különleges kiváltság, hogy Jehova Tanúi lehetünk!

6. Milyen ismeretet foglal magában a szellemi örökségünk?

6 A szellemi örökségünk magában foglalja, hogy pontos és értékes ismeretünk van a múltról. Például a Bibliából tudjuk, hogy mi történt Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. Ezek a patriarchák és a családjaik biztosan beszélgettek arról, hogy hogyan tudják megörvendeztetni Jehovát. Ezért nem meglepő, hogy az erkölcsös József visszautasította a nemi erkölcstelenséget, hogy ne vétkezzen Isten ellen (1Móz 39:7–9). A keresztény hagyományokat szintén szóbeli úton vagy példamutatással adták tovább. Ezek között voltak az Úr Vacsorájának megtartásával kapcsolatos tudnivalók is, melyeket Pál apostol ismertetett meg a gyülekezetekkel (1Kor 11:2, 23). Napjainkban Isten írott Szavából tudhatjuk meg az ahhoz szükséges részleteket, hogy „szellemmel és igazsággal” tudjuk imádni Istent. (Olvassátok fel: János 4:23, 24.) A Biblia az egész emberiség számára felvilágosítással szolgál, de mi Jehova szolgáiként különösen értékeljük azt.

7. Milyen szívmelengető ígéretet foglal magában az örökségünk?

7 Másrészt a szellemi örökségünk azokból a nemrégiben megjelent beszámolókból áll, melyek azt bizonyítják, hogy Jehova mellettünk áll (Zsolt 118:7). Ez még akkor is biztonságérzetet nyújt, amikor üldöznek minket. Az egyre növekvő szellemi örökségünknek az egyik szívmelengető része a következő ígéret: „»Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz sikeres, és minden nyelvet, amely perbe száll veled, elítélsz. Ez Jehova szolgáinak öröksége, és igazságosságuk tőlem van« – ez Jehova kijelentése”  (Ézs 54:17). Sátán egyetlen fegyvere sem tud maradandó kárt okozni nekünk.

8. Mit fogunk megvizsgálni ebben és a következő cikkben?

8 Sátán mindig is próbálta elpusztítani Isten Szavát, eltörölni Jehova nevét, és elnyomni az igazságot. De természetesen esélye sincs Jehovával szemben, aki meghiúsítja az összes erőfeszítését. Ebben és a következő cikkben látni fogjuk, hogy 1. hogyan őrzi meg Isten a Szavát, 2. hogyan biztosítja Jehova, hogy a neve fennmaradjon, és 3. hogyan teszi égi Atyánk lehetővé, hogy megismerhessük az igazságot napjainkban.

JEHOVA MEGŐRZI A SZAVÁT

9–11. Milyen példák mutatják, hogy a Biblia fennmaradt a különféle támadások ellenére?

9 Jehova megőrzi a Szavát minden nehézség ellenére. Egy katolikus enciklopédia ezt írja: „1229-ben a toulouse-i zsinat megtiltotta a laikusoknak a [helyi nyelvű Bibliák] használatát az albigensek és a valdensek ellen folytatott harc miatt . . . Hasonló tilalmat adtak ki 1234-ben a spanyolországi Tarragonában megtartott gyűlésen, melyet I. Jakab vezetett . . . A római Szentszék először 1559-ben avatkozott be az ügybe, amikor IV. Pál indexe megtiltotta, hogy bárki is a Szent Hivatal engedélye nélkül nyomtasson vagy birtokoljon helyi nyelvű [Bibliákat]” (Enciclopedia Cattolica).

10 A Biblia annak ellenére fennmaradt, hogy különféle támadások érték. 1382 körül John Wycliffe és a társai elkészítették a Biblia első angol nyelvű fordítását. Egy másik bibliafordító volt William Tyndale, akit 1536-ban öltek meg. Miután egy faoszlophoz kötözték, állítólag ezt kiáltotta: „Uram, nyisd fel Anglia királyának szemét!” Ezután megfojtották, és elégették.

11 A Biblia az ellenségeskedés ellenére fennmaradt. Például 1535-ben megszületett a Miles Coverdale-féle angol nyelvű bibliafordítás. Coverdale Tyndale fordításából az „Újszövetséget”, illetve az „Ószövetségből” a Mózes első könyvétől a Krónikák könyvéig terjedő részt használta fel. A Szentírás más részeit latinról fordította, illetve Luther Márton német nyelvű Bibliájából. Napjainkban pedig nagyon értékes segítség A Szentírás új világ fordítása, mivel világos, pontosan adja vissza a bibliai szöveget, és könnyen használható a szolgálatban. Nagyon örülünk annak, hogy nincs az a démoni vagy emberi erő, amely képes lenne eltörölni Jehova Szavát.

JEHOVA MEGŐRZI A NEVÉT

Az olyan emberek, mint Tyndale az életüket adták Isten Szaváért

12. Milyen szerepe van az Új világ fordításnak Isten nevének megőrzésében?

12 Jehova Isten gondoskodik arról, hogy a neve fennmaradjon a Szavában. Az Új világ fordításnak kulcsfontosságú szerepe van ebben. Az Istennek önátadott fordítókból álló bizottság a következőket írta  az előszóban: „Ennek a fordításnak a legkiemelkedőbb jellegzetessége az, hogy visszahelyezte az isteni nevet az azt megillető helyre a bibliai szövegben. A Héber Iratokban 6973, a Keresztény Görög Iratokban pedig 237 helyen jelenik meg a magyar nyelvben általánosan elfogadott »Jehova« név.” Az Új világ fordítás ma már részben vagy egészben több mint 116 nyelven jelent meg, és több mint 178 545 862 példányt nyomtattak belőle.

13. Miért mondhatjuk, hogy az emberek már a megteremtésük óta ismerik Isten nevét?

13 Az emberek már a megteremtésük óta ismerik Isten nevét. Ádám és Éva tudták, mi Isten neve, és ismerték Jehova nevének kiejtését. Az Özönvíz után Hám tiszteletlen volt apjával, Noéval szemben, aki utána ezt mondta: „Legyen áldott Jehova, Sém Istene, és legyen Kánaán [Hám fia] annak rabszolgája!” (1Móz 4:1; 9:26). Isten a következőt jelentette ki: „Én vagyok Jehova. Ez a nevem, és senki másnak nem adom dicsőségemet”. Ezt is mondta: „Én vagyok Jehova, és nincsen más. Rajtam kívül nincs Isten” (Ézs 42:8; 45:5). Jehova gondoskodik arról, hogy a neve fennmaradjon, és az emberek az egész földkerekségen megismerhessék azt. Milyen nagy kiváltság, hogy használhatjuk Jehova nevét, és hogy a Tanúiként szolgálhatjuk őt! Erről beszél a Biblia a következő versben: „Istenünk nevében emeljük fel zászlainkat” (Zsolt 20:5).

14. Hol találhatjuk meg Isten nevét a Biblián kívül?

14 Isten neve nem csak a Bibliában található meg. Ott van például a Moábi kő, melyet 21 kilométerre a Holt-tengertől keletre, Dzíbánban (Dibon) találtak meg. A kő megemlíti az ókori Izrael egyik királyát, Omrit, továbbá leírja azt, amit Moáb királya, Mésa mondott az Izrael elleni lázadásáról (1Kir 16:28; 2Kir 1:1; 3:4, 5). De a Moábi kő azért különösen érdekes, mert szerepel rajta a tetragrammal jelölt isteni név. A tetragram több helyen megtalálható az Izraelben talált lákisi leveleknek nevezett cserépdarabokon is.

15. Mi a Septuaginta, és miért volt szükség rá?

15 Az ókori bibliafordítóknak szerepük volt abban, hogy Isten neve fennmaradjon. Az i. e. 607-től i. e. 537-ig tartó babiloni száműzetés után sok zsidó nem tért vissza Júdába és Izraelbe. Az i. e. harmadik századra az egyiptomi Alexandria számos zsidónak adott otthont, akiknek szükségük volt arra, hogy a Héber Iratokat lefordítsák görögre, amely akkor nemzetközi nyelv volt. Így az i. e. második századra elkészült a Septuaginta fordítás. Ennek néhány példánya tartalmazza a Jehova név héber formáját.

16. Többek között hol használja Isten nevét egy 1640-ben kiadott mű?

16 Isten neve a Bay-féle Zsoltároskönyvben is megtalálható, mely az első irodalmi mű, amelyet Anglia amerikai gyarmatain adtak ki. Az 1640-ben nyomtatott eredeti kiadás tartalmazza a Zsoltárok könyvét, melyet héberről fordítottak le az akkoriban beszélt és írott angol nyelvre. Benne van Isten neve, például a Zsoltárok 1:1, 2-ben, amely azt mondja, hogy „áldott ember” az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, „hanem Iehovah törvényében van sóvárgó gyönyörűsége”. Isten nevéről további részleteket olvashatsz Az isteni név, amely mindörökké fennmarad című füzetben.

JEHOVA MEGŐRZI A SZELLEMI IGAZSÁGOT

17–18. a) Hogyan határoznád meg az igazság fogalmát? b) Miből áll „a jó hír igazsága”?

17 Örömmel szolgáljuk Jehovát, aki az „igazságnak Istene” (Zsolt 31:5). „Az igazság nem más, mint az összes tény egy adott dologgal kapcsolatban, nem pedig az arra vonatkozó elképzelések vagy feltevések” – írja egy szótár (Collins Cobuild English Dictionary). A bibliai héberben  az a szó, melyet gyakran úgy fordítanak, hogy „igazság”, olyasmire vonatkozik, ami igaz, megbízható, hű, illetve tényleges. Az a görög szó, melyet „igazságnak” fordítanak, arra utal, hogy valami összhangban van a tényekkel, illetve azzal, ami igaz vagy helyénvaló.

18 Jehova megőrzi a szellemi igazságot, és egyre nagyobb mértékben teszi lehetővé annak megismerését (2Ján 1, 2). Egyre tisztábban értjük az igazságot, mivel „az igazságosak ösvénye . . . olyan, mint a hajnal világossága, mely egyre világosabb lesz a teljes délig” (Péld 4:18). Természetesen teljes mértékben egyetértünk Jézussal, aki ezt mondta imában Istennek: „a te szavad igazság” (Ján 17:17). Isten írott Szavában van „a jó hír igazsága”, amely a keresztény tanítások összességéből áll (Gal 2:14). Többek között ez olyan tényeket foglal magában, melyek Jehova nevével, szuverenitásával, Jézus váltságáldozatával, a feltámadással és a Királysággal vannak kapcsolatban. Most nézzük meg, hogy hogyan őrzi meg Isten az igazságot, jóllehet Sátán megpróbálja elnyomni azt.

JEHOVA MEGHIÚSÍTOTT EGY TÁMADÁST, MELY AZ IGAZSÁG ELLEN IRÁNYULT

19–20. Ki volt Nimród, és milyen törekvés hiúsult meg a napjaiban?

19 Az Özönvíz után volt egy mondás, amely így hangzott: „Éppen olyan, mint Nimród, Jehovának ellenszegülő, hatalmas vadász” (1Móz 10:9). Mint Jehova Istennek ellenszegülő személy, Nimród valójában Sátánt imádta, és olyan volt, mint azok az ellenszegülők, akikről Jézus ezt mondta: „Ti a ti atyátoktól, az Ördögtől vagytok, és a ti atyátok kívánságait óhajtjátok tenni . . . [ő] nem állt erősen az igazságban” (Ján 8:44).

20 Bábel, valamint a Tigris és az Eufrátesz között lévő más városok ahhoz a területhez tartoztak, mely felett Nimród uralkodott (1Móz 10:10). Valószínűleg az ő irányításával kezdték el építeni Bábelt és annak tornyát i. e. 2269 körül. Jehova akarata az volt, hogy az emberek betöltsék az egész földet. Ennek ellenére az építők ezt mondták: „Gyertek! Építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek a teteje az egeket éri, és szerezzünk magunknak hírnevet, nehogy szétszóródjunk az egész föld színén.” De fel kellett hagyniuk a tervükkel, amikor Isten összezavarta „az egész föld nyelvét”, és szétszórta azokat, akik szerették volna felépíteni a tornyot (1Móz 11:1–4, 8, 9). Ha Sátánnak a toronyépítéssel az volt a célja, hogy egy olyan vallást hozzon létre, melyben mindenki őt imádja, akkor ez a terve csúfos kudarcot vallott. Az emberi történelem során Jehova mindig megvédte az igaz imádatot, és napról napra egyre többen csatlakoznak hozzá.

21–22. a) Miért nem jelentett sohasem komoly veszélyt a hamis vallás az igaz imádatra? b) Mit fogunk megvizsgálni a következő cikkben?

21 A hamis vallás sohasem jelentett komoly veszélyt az igaz imádatra. Miért? Mert Nagy Oktatónk gondoskodik arról, hogy fennmaradjon az írott Szava, hogy az emberek megismerhessék a nevét, valamint a szellemi igazságot (Ézs 30:20, 21). Örömet szerez nekünk, hogy az igazsággal összhangban imádjuk Istent, de ehhez arra van szükség, hogy szellemileg éberek legyünk, teljesen bízzunk Jehovában, és kövessük a szent szellemének vezetését.

22 A következő cikkben azt fogjuk nyomon követni, hogy hogyan fejlődtek ki bizonyos hamis tanítások. Látni fogjuk, hogy ezek a tanítások mind megdőlnek, ha a Szentírás fényében vizsgáljuk őket. Továbbá azt is láthatjuk majd, hogy Istenünk, Jehova, nemcsak bámulatos módon megőrzi az igazságot, hanem segít felismernünk az igaz tanításokat, melyek a szellemi örökségünk értékes részét alkotják.