Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Maradj Jehova védelmet nyújtó völgyében!

Maradj Jehova védelmet nyújtó völgyében!

„Jehova . . . harcol azok ellen a nemzetek ellen, miként háborújának napján, a harc napján” (ZAK 14:3)

1–2. Milyen valóságos háború közeleg, és mit nem kell majd tenniük Isten szolgáinak ebben a háborúban?

AZ Egyesült Államokban több millió ember 1938. október 30-án egy népszerű rádióműsort hallgatott, melyben színdarabokat szoktak közvetíteni. Aznap este egy tudományos-fantasztikus regénynek, A világok harcának a rádióváltozatát sugározták. A hírbemondókat alakító színészek arról tudósítottak, hogy megszálló erők érkeztek a földre a Marsról, és széles körű pusztítást visznek véghez a földön. Bár a rádióműsor előtt bejelentették, hogy az csak egy színdarab, sok hallgató azt gondolta, hogy ez egy valós támadás, és megrémült. Egyesek még különféle lépéseket is tettek, hogy megvédjék magukat a képzeletbeli földönkívüli lényektől.

2 Napjainkban egy valóságos háború közeleg, ám az emberek nem készülnek fel rá. Ezt a háborút nem egy tudományos-fantasztikus regény, hanem Isten ihletett Szava, a Biblia jövendölte meg. Ez Armageddon háborúja, vagyis Isten háborúja ez ellen a gonosz világrendszer ellen (Jel 16:14–16). Ebben a háborúban Isten földi szolgáinak nem lesz szükségük arra, hogy megvédjék magukat valamilyen idegen bolygóról származó lényektől. Ám a megdöbbentő események és Isten hatalmának félelmet keltő megnyilvánulásai félelemmel vegyes tisztelettel töltik el majd őket.

3. Milyen próféciát fogunk megvizsgálni, és miért van jelentősége számunkra?

3 A Zakariás könyvének 14. fejezetében feljegyzett bibliai prófécia közvetlen kapcsolatban van Armageddon háborújával. Bár mintegy 2500 évvel ezelőtt jegyezték fel, bennünket is érint (Róma 15:4). A jövendölés egyrészt beszél azokról az eseményekről, melyek azóta történnek Isten népével, hogy a  messiási Királyság 1914-ben létrejött az égben. Másrészt feltárja azokat az izgalmas eseményeket, melyek a közeljövőben fognak kibontakozni. A prófécia kiemelkedő vonásai közé tartozik „egy igen nagy völgy” és az „élő vizek” (Zak 14:4, 8). Ennek a völgynek létfontosságú szerepe van Jehova imádóinak védelmében. És ha megértjük, hogy mit jelentenek számunkra az élő vizek, nemcsak szükségesnek fogjuk tartani, hogy igyunk belőle, hanem vágyni is fogunk erre. Ezért a javunkat szolgálja, ha gondosan odafigyelünk erre a próféciára (2Pét 1:19, 20).

JEHOVA NAPJÁNAK KEZDETE

4. a) Mikor kezdődött el „Jehova napja”? b) Mit hirdettek Jehova imádói évtizedekkel 1914 előtt, és hogyan reagáltak a világ vezetői?

4 Zakariás könyvének 14. fejezete így kezdődik: „Íme, jön egy nap, Jehova napja”. (Olvassátok fel: Zakariás 14:1, 2.) Melyik ez a nap? Az „Úr napjára” utal, mely akkor kezdődött, amikor „a világ királysága a mi Urunknak és az ő Krisztusának királysága lett” (Jel 1:10; 11:15). Vagyis ez a nap 1914-ben kezdődött, amikor megszületett a messiási Királyság az égben. Már évtizedekkel korábban Jehova imádói azt hirdették a nemzeteknek, hogy 1914-ben véget ér „a nemzetek meghatározott ideje”, és az emberiségre egy páratlanul nehéz időszak vár (Luk 21:24). Mit tettek erre a nemzetek? Ahelyett, hogy a politikai és a vallási vezetők odafigyeltek volna erre az időszerű figyelmeztetésre, kigúnyolták és üldözték ezeket a buzgó felkent evangéliumhirdetőket. Ezáltal magát a Mindenható Istent gúnyolták ki, mivel a felkent keresztények a Királyság nagyköveteiként az égi Jeruzsálemet, vagyis a messiási Királyságot képviselik, melynek a részét alkotják (Héb 12:22, 28).

5–6. a) Mit tettek a nemzetek a várossal és az állampolgáraival a jövendöléssel összhangban? b) Kik alkotják „a nép maradékát”?

5 Zakariás megjövendölte, mit tesznek majd a nemzetek: „beveszik a várost [Jeruzsálemet]”. Ez a város Isten messiási Királyságát jelképezi, melyet az állampolgárai, vagyis a felkent keresztények maradéka képvisel a földön (Fil 3:20). Ezt a várost akkor vették be, amikor az első világháború során letartóztatták és bebörtönözték Atlantában (Georgia állam, USA) azokat a testvéreket, akik vezetésről gondoskodtak Jehova szervezetének földi részén belül. A házakat abban az értelemben fosztották ki, hogy egyrészt igazságtalanul és kegyetlenül bántak ezekkel és más ártatlan testvérekkel, akik megőrizték a feddhetetlenségüket, másrészt az ellenségek betiltották az irodalmukat és megpróbálták leállítani a prédikálómunkát.

6 Az ellenségek túlerőben voltak, hamis színben tüntették fel Isten népét, és üldözték őket, az igaz imádatot mégsem tudták eltörölni. A felkent maradék, amely „a nép maradékát” alkotja, a lojalitása megőrzése által nem engedte, hogy „[kiirtsák] a városból”.

7. Milyen példát mutatnak Jehova felkent Tanúi a napjainkban élő összes igaz imádónak?

7 Vajon az ellenségek felhagytak Isten népének üldözésével, amikor véget ért az első világháború? Nem. Zakariás jövendölésével összhangban az üldözés folytatódott, a nemzetek további támadásokat indítottak a felkent maradék és a földi reménységű hűséges társaik ellen (Jel 12:17). A második világháborúban történtek jól bizonyítják ezt. Isten hűséges felkent Tanúinak a feddhetetlensége arra ösztönzi Isten napjainkban élő szolgáit, hogy tartsanak ki, bármilyen próba éri is őket, beleértve a nem hívő rokonoktól,  munkatársaktól vagy iskolatársaktól jövő ellenállást, akik gúnyolják őket a hitük miatt (1Pét 1:6, 7). Bárhol éljenek is az igaz imádók, minden eddiginél eltökéltebbek abban, hogy szilárdan állnak egy szellemben, és nem rémülnek meg a velük szemben állóktól (Fil 1:27, 28). Hol lelhet biztonságra Jehova népe egy olyan világban, mely gyűlöli? (Ján 15:17–19).

JEHOVA LÉTREHOZ EGY IGEN NAGY VÖLGYET

8. a) Mit jelképeznek időnként a Bibliában a hegyek? b) Mit szemléltet az olajfák hegye?

8 Mivel Jeruzsálem, vagyis „a város” egy jelkép, mely az égi Jeruzsálemet szemlélteti, „az olajfák [hegye] . . . , amely Jeruzsálem előtt van”, szintén jelképesen értendő. Mit szemléltet ez a hegy? Hogyan fogják „[kettéhasítani] a közepén”? Miért utal Jehova az így keletkezett két hegyre úgy, hogy „az én hegyeim”? (Olvassátok fel: Zakariás 14:3–5.) A Bibliában a hegyek időnként királyságokat, vagyis kormányzatokat jelképeznek. Emellett Isten hegye összefüggésben van az áldásokkal is, és a védelemmel is (Zsolt 72:3; Ézs 25:6, 7). Ezért a Jeruzsálemtől keletre fekvő olajfák hegye, amelyen Jehova áll, az ő világmindenség feletti szuverenitását, legfőbb uralmát szemlélteti.

9. Milyen értelemben hasítják ketté „az olajfák hegyét”?

9 Mire utal az olajfák hegyének kettéhasítása? A hegy abban az értelemben lesz kettéhasítva, hogy Jehova létrehoz egy másik, egy másodlagos uralmat. Ez az uralom a messiási Királyság, melynek Királya Jézus Krisztus. Ezért nevezi úgy Jehova az olajfák hegyének kettéhasításával létrejött két hegyet, hogy „az én hegyeim” (Zak 14:4, 5). Mindkettő az övé.

10. Mit jelképez a két hegy közti „igen nagy völgy”?

10 Amikor ez a jelképes hegy kettéválik, és fele északra, fele délre mozdul, Jehova lába mindkét hegyen ott marad. „Egy igen nagy völgy” jön létre Jehova lábai alatt. Ez a jelképes völgy Jehova védelmét szemlélteti, azt, hogy a szolgái biztonságra lelnek a világmindenség feletti szuverenitása és a Fiának messiási Királysága alatt. Jehova gondoskodni fog arról, hogy a tiszta imádatot sose töröljék el. Mikor lett kettéhasítva az olajfák hegye? Ez akkor történt, amikor a messiási Királyság 1914-ben létrejött a nemzetek meghatározott idejének végén. Mikor kezdtek az igaz imádók ebbe a jelképes völgybe menekülni?

ISTEN NÉPE MENEKÜLNI KEZD A VÖLGYBE

11–12. a) Mikor kezdett Isten népe a jelképes völgybe menekülni? b) Mi bizonyítja, hogy Jehova erős karja megvédi a népét?

11 Jézus a következőkre figyelmeztette a követőit: „gyűlölet célpontjai lesztek minden nemzet előtt az én nevem miatt” (Máté 24:9). Ennek a világrendszernek az utolsó napjaiban, 1914 óta különösen hevessé vált ez a gyűlölet. Bár az első világháború során a felkent maradék ellen dühödt támadást indítottak az ellenségeik, nem tudták kiirtani ezt a hűséges csoportot. Isten népe 1919-ben kiszabadult Nagy Babilonnak, a hamis vallás világbirodalmának fogságából (Jel 11:11, 12). * Ekkor kezdett Jehova népe az ő hegyei közt lévő völgybe menekülni.

12 1919 óta az Isten védelmét jelképező völgy folyamatosan oltalmat nyújt az igaz imádóknak világszerte. Az évtizedek során a világ sok részén betiltották  vagy korlátozták Jehova Tanúi prédikálómunkáját és bibliai témájú kiadványait. Bizonyos helyeken még ma is vannak ilyen korlátozások. Ám bárhogy igyekezzenek is a nemzetek, sosem lesznek képesek megsemmisíteni az igaz imádatot. Jehova erős karja meg fogja védeni a népét (5Móz 11:2).

13. Hogyan maradhatunk Jehova védelmet nyújtó völgyében, és miért fontosabb, mint valaha, hogy ezt tegyük?

13 Ha ragaszkodunk Jehovához és szilárdan állunk az igazságban, számíthatunk az ő és a Fia, Jézus Krisztus segítségére. Isten nem fogja engedni, hogy bárki vagy bármi kiragadjon minket a kezéből (Ján 10:28, 29). Kész megadni minden olyan segítséget, mely ahhoz szükséges, hogy engedelmeskedni tudjunk neki, a világmindenség szuverén urának, és a messiási Királyság lojális alattvalói maradjunk. Minden eddiginél fontosabb, hogy a védelmet nyújtó völgyben maradjunk. Ennek a völgynek egyre nagyobb jelentősége lesz az igaz imádók számára, mivel a nagy nyomorúság rohamosan közeledik.

A HÁBORÚ NAPJA ELÉRKEZIK

14–15. Mi történik majd Isten háborújának napján azokkal, akik a völgyön kívül tartózkodnak?

14 Amint e világrendszer vége közeledik, Sátán fokozni fogja a támadásait Jehova szolgái ellen. Ezután következik majd Isten háborújának napja, melyen harcolni fog az ellenségei ellen, és gondoskodni fog arról, hogy Sátán ekkor támadhasson utoljára. A világegyetem szuverén ura dicsőségesebb Harcosnak bizonyul majd azon a napon, mint bármelyik korábbi „harc napján” (Zak 14:3).

15 Mi történik majd Isten háborújának napján azokkal, akik a védelmet nyújtó nagy völgyön kívül tartózkodnak? Nem árad majd rájuk „becses fény”, vagyis nem élvezik majd Isten kegyét. A harc közelgő napján csapás sújt majd „lovat, öszvért, tevét, szamárcsődört, és . . . mindenféle háziállatot”, melyek a nemzetek harci eszközeit szemléltetik. Minden ilyen harci eszköz „megdermed” majd, vagyis használhatatlanná válik, mintha a hidegtől megmerevedett volna. Jehova járványt is, és csapást is felhasznál majd. Akár szó szerinti lesz a csapás, akár nem, véget fog vetni az ijesztő fenyegetéseknek. Azon a napon „szemeik is . . . , és nyelvük is megrothad”, abban az értelemben, hogy a támadók csak vaktában fognak harcolni, és nem beszélhetnek többé arcátlanul (Zak 14:6, 7, 12, 15.) A pusztítás a föld minden szegletére ki fog terjedni. Hatalmas erők fognak felsorakozni Sátán oldalán a csatában (Jel 19:19–21). „Azon a napon a Jehova által megöltek bizony ott lesznek a föld egyik végétől a föld másik végéig” (Jer 25:32, 33).

16. Milyen kérdéseken gondolkodjunk el, tekintettel arra, hogy Jehova háborújának napja közeledik, és mit kell majd tennünk?

16 A háború mindig szenvedéssel jár, még azoknak is, akik végül győznek: Elfogyhat az élelem. Az emberek elveszíthetik a tulajdonukat. Csökkenhet az életszínvonal. Korlátozhatják a személyes szabadságot. Hogyan reagálunk majd, ha ilyen nehézségek történnek velünk? Pánikba esünk? Megtagadjuk a hitünket nyomás alatt? Elveszítjük a reményünket és elcsüggedünk? Létfontosságú lesz, hogy a nagy nyomorúság során megőrizzük a Jehova megmentő erejébe vetett hitünket, és hogy Jehova védelmet nyújtó völgyében maradjunk. (Olvassátok fel: Habakuk 3:17, 18.)

 „ÉLŐ VIZEK FOLYNAK KI”

17–18. a) Mik az „élő vizek”? b) Mit jelképez a „keleti” tenger és a „nyugati” tenger? c) Mi az elhatározásod a jövőre vonatkozóan?

17 Armageddont követően folyamatosan folynak majd „élő vizek” a messiási Királyság trónjától. Ezek az „élő vizek” jelentik mindazt, amiről Jehova azért gondoskodott, hogy életet kaphassunk. A „keleti” tenger a Holt-tengert szemlélteti, a „nyugati” tenger pedig a Földközi-tengert. Mindkettő emberekre utal. A Holt-tenger találóan jelképezi azokat, akik az emberiség közös sírjában vannak. Mivel a Földközi-tengerben hemzsegnek az élőlények, jól szemlélteti az Armageddont túlélő nagy sokaságot (olvassátok fel: Zakariás 14:8, 9; Jel 7:9–15). Mindkét csoport inni fog a jelképes élő vizekből, vagyis az „élet vizének” folyójából, és így mentesülnek az Ádám bűne miatti halálos ítélet alól (Jel 22:1, 2).

Határozd el, hogy Jehova védelmet nyújtó völgyében maradsz!

18 Jehova védelmét élvezve túl fogjuk élni ennek a gonosz világrendszernek a végét, és be fogunk jutni Isten igazságos új világába. Bár gyűlölet célpontjai vagyunk minden nemzet előtt, határozzuk el, hogy Isten Királyságának lojális alattvalói maradunk, és legyünk mindig eltökéltek abban, hogy Jehova védelmet nyújtó völgyében maradunk.

^ 11. bek. Lásd A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! című könyv 169–170. oldalát.