Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Legyél igazán sikeres!

Legyél igazán sikeres!

„Sikeressé teszed utad, és bölcsen fogsz cselekedni” (JÓZS 1:8)

1–2. a) Miben látják sokan a sikert? b) Hogyan tudod megállapítani, hogy neked mi a nézeted a sikerről?

MIKOR nevezhetünk valakit sikeresnek? Erre a kérdésre igen eltérő válaszokat kapnánk, ha megkérdeznénk az embereket. Sokan például abban látják a sikert, ha kimagasló eredményeket érnek el pénzügyi, szakmai vagy tudományos területen. Mások abban mérik a sikert, hogy mennyire jó a kapcsolatuk a családjukkal, a barátaikkal vagy a munkatársaikkal. Ha valaki Isten szolgája, talán abban látja a sikert, hogy felelősségteljes állást tölt be a gyülekezetben, vagy eredményeket ér el a szolgálatban.

2 Te miben látod a sikert? Meg tudod állapítani, ha leírod néhány általad sikeresnek tartott személy nevét, akiket leginkább csodálsz és tisztelsz. Mi a közös bennük? Mi a kiemelkedő jellemvonásuk? Gazdagok vagy híresek? Kiemelkedő személyiségek? A válaszok feltárják, hogy mi van a szívedben. Az pedig, ami a szívedben van, nagymértékben befolyásolja a döntéseidet és a céljaidat (Luk 6:45).

3. a) Mit kellett Józsuénak tennie, hogy sikeres legyen? b) Mit fogunk most megvizsgálni?

3 A legfontosabb az, hogy Jehova szemében legyünk sikeresek, mivel az életünk attól függ, hogy élvezzük-e a helyeslését. Amikor Jehova megbízta Józsuét azzal a komoly feladattal, hogy vezesse be az izraelitákat az Ígéret földjére, azt mondta neki, hogy „éjjel és nappal” olvassa a mózesi törvényt, és gondosan engedelmeskedjen annak, ami megíratott. Majd erről biztosította őt: „így sikeressé teszed utad, és bölcsen fogsz cselekedni” (Józs 1:7, 8). És amint tudod is, Józsué sikeresnek bizonyult. Mi a helyzet velünk? Hogyan tudjuk eldönteni, hogy a sikerről alkotott nézetünk megegyezik-e Isten nézőpontjával? Ennek megválaszolásához vizsgáljuk meg két férfi életét, akikről a Biblia ír.

 VAJON SIKERES VOLT SALAMON?

4. Miért mondhatjuk, hogy Salamon sikeres volt?

4 Salamon több területen is különösen sikeres volt. Miért? Mert hosszú éveken át félte Jehovát, és engedelmeskedett neki, ő pedig igen megáldotta ezért. Emlékezz arra, hogy amikor Jehova felajánlotta Salamonnak, hogy kérhet tőle valamit, akkor a király bölcsességet kért, hogy vezetni tudja a népet. Ezt követően Isten megáldotta őt bölcsességgel is, és gazdagsággal is. (Olvassátok fel: 1Királyok 3:10–14.) Salamon bölcsessége „messze felülmúlta az összes napkeleti ember bölcsességét és Egyiptom minden bölcsességét”. Híre elterjedt „minden nemzetben, körös-körül mindenfelé” (1Kir 4:30, 31). Ami pedig a gazdagságát illeti, csak az éves aranyjövedelme több mint 22 tonna volt! (2Krón 9:13). Kiváló diplomáciai érzékkel bírt, rendkívül jó építész volt, és a kereskedelemhez is jól értett. Igen, amíg megőrizte jó hírnevét Isten előtt, addig Salamon sikeres volt (2Krón 9:22–24).

5. Mit ismert fel Salamon azokkal kapcsolatban, akik valóban sikeresek?

5 Amit Salamon a Prédikátor könyvében írt, azt mutatja, hogy helyesen gondolkodott a sikerről. Nem gondolta, hogy csak azok lehetnek sikeresek és boldogok, akik gazdagok vagy kiemelkedő személyiségek. Sőt ezt írta: „Rájöttem, hogy nincs jobb, mint hogy örvendezzenek, és jót tegyenek életükben; és hogy minden ember egyen, igyon, és élvezze a fáradságos munkájából fakadó jót. Isten ajándéka ez” (Préd 3:12, 13). Azt is felismerte, hogy ezek a jó dolgok csak akkor jelentenek valódi örömet, ha valaki Isten helyeslését élvezi, és jó a kapcsolata vele. Salamon joggal állíthatta ezt: „A végkövetkeztetés mindezeket hallva ez: Féld az igaz Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember egész kötelessége” (Préd 12:13).

6. Hogyan segít Salamon példája megértenünk, hogy mi a valódi siker?

6 Salamon éveken át félte Istent, és engedelmeskedett neki. Azt olvassuk róla, hogy „továbbra is szerette Jehovát, apjának, Dávidnak a rendeletei szerint járva” (1Kir 3:3). Bizonyára te is úgy gondolod, hogy valóban sikeres volt. Isten utasítására Salamon épített egy fenséges templomot az igaz imádat céljára, és írt három bibliai könyvet. Noha mi valószínűleg nem fogunk ilyen dolgokat véghezvinni, Salamon példája – amikor még hűséges volt Istenhez – segíthet megértenünk, hogy mi az igazi siker, és hogy mit kell tennünk, hogy el is érjük azt. Ne feledjük, hogy Salamon ihletés alatt arról írt, hogy a gazdagság, a bölcsesség, a hírnév és a hatalom – mindaz, amiben napjainkban a legtöbb ember a siker fokmérőjét látja – hiábavalóság. Ezeknek a dolgoknak nincs valódi értékük, nem tesznek igazán boldoggá, a hajszolásuk nem több, mint „szélkergetés”. Biztos te is tapasztaltad már, hogy azok, akik szeretik a gazdagságot, sosem elégszenek meg. Gyakran aggódnak amiatt, amijük van. Ráadásul a gazdagságuk egy nap másoké lesz. (Olvassátok fel: Prédikátor 2:8–11, 17; 5:10–12.)

7–8. Hogyan vált Salamon hűtlenné, és hova vezetett ez?

7 Az is ismert, hogy Salamon végül hűtlenné vált, nem maradt engedelmes. Isten Szava ezt írja: „Történt, hogy öregkorára a feleségei elfordították Salamon szívét, hogy más isteneket kövessen; és nem volt teljes a szíve Jehova, az ő Istene iránt, mint ahogy apjának, Dávidnak a szíve . . . Azt kezdte tenni Salamon, ami rossz Jehova szemében, és nem követte teljesen Jehovát, ahogy az apja, Dávid” (1Kir 11:4–6).

8 Jehova joggal haragudott meg, és ezt mondta Salamonnak: „Mivel . . . nem tartottad meg szövetségemet és rendeleteimet, amelyeket parancsként adtam neked, én bizony elszakítom tőled a királyságot,  és a szolgádnak adom” (1Kir 11:11). Milyen tragikus! Bár Salamon sok szempontból sikeres volt, idővel csalódást okozott Jehovának. Az élet legfontosabb területén, vagyis az Isten iránti hűség tekintetében, Salamon kudarcot vallott. Mindannyian feltehetjük a kérdést magunknak: „Elhatároztam, hogy tanulni fogok Salamon példájából, hogy valóban sikeres legyek?”

EGY VALÓBAN SIKERES EMBER

9. Világi mércével mérve sikeres volt Pál? Magyarázd meg!

9 Pál apostol élete nagymértékben különbözött Salamon királyétól. Pálnak nem volt elefántcsont trónja, és nem vett részt lakomákon királyok társaságában. Ehelyett időnként éhezett, szomjazott, hidegben és mezítelenségben volt (2Kor 11:24–27). Miután elfogadta Jézust mint Messiást, elvesztette a zsidó vallás többi tagjának tiszteletét. Sőt a zsidó vallási vezetők gyűlölték őt. Börtönbe vetették, megostorozták, megvesszőzték és megkövezték. Pál elmondta, hogy őt és a keresztény társait szidalmazták, üldözték és rossz hírbe keverték. Ezt írta: „Olyanná lettünk, mintha a világ szemete volnánk, mindennek söpredéke, mindmostanáig” (1Kor 4:11–13).

Emberi nézőpontból úgy tűnt, hogy Saul jó úton halad a siker felé

10. Miért tűnhetett úgy, hogy Pál nem élt a lehetőséggel, hogy sikeres legyen?

10 Úgy tűnt, hogy fiatalon fényes jövő állt Pál apostol előtt, akit akkoriban Saulnak hívtak. Valószínűleg előkelő családban született, és Gamálielnél, a köztiszteletben álló tanítónál tanult. Később ezt írta: „nagyobb előrehaladást tettem a judaizmusban, mint sok . . . kortársam” (Gal 1:14). Saul folyékonyan tudott héberül és görögül, valamint római állampolgár volt, ami sokak által áhított kiváltságokat és jogokat biztosított neki. Ha továbbra is a világi mérce szerinti sikert próbálta volna elérni, valószínűleg kiemelkedő személyiség lehetett volna, és anyagi biztonságra tehetett volna szert. Ehelyett egy olyan életutat választott, amely másoknak – talán még néhány rokonának is – nagy ostobaságnak tűnhetett. Miért?

11. Milyen értékeket és célokat tartott becsben Pál, és miért?

11 Pál szerette Jehovát, és jobban vágyott a helyeslésére, mint arra, hogy gazdag legyen, vagy hogy kitűnjön az emberek közül. Miután megismerte a pontos igazságot, értékessé vált számára a váltság, a keresztény szolgálat és az égi élet reménysége. Ezek olyan dolgok, melyek elkerülik a legtöbb ember figyelmét a világban, illetve semmibe veszik őket. Pál felismerte, hogy van egy vitakérdés, amelyet tisztázni kell. Sátán azt állította, hogy bármelyik embert el tudja fordítani Isten szolgálatától (Jób 1:9–11; 2:3–5). Bármilyen  próbával kellett is szembenéznie, Pál eltökélt volt, hogy hűséges marad Istenhez, és kitart az igaz imádatban. Ez a cél hiányzik a világ sikerlistájáról.

Pál valóban sikeresnek bizonyult

12. Miért döntöttél úgy, hogy Istenbe veted a reménységedet?

12 Neked is az az elhatározásod, ami Pálnak volt? Jóllehet nem mindig könnyű hűségesen élni, tudjuk, hogy így elnyerhetjük Jehova áldását és helyeslését, és ez az, ami valódi sikerhez vezet (Péld 10:22). Már most áldásokban részesülünk, és biztosak lehetünk, hogy a jövőben még több áldás vár ránk. (Olvassátok fel: Márk 10:29, 30.) Ezért minden okunk megvan arra, hogy a reménységünket „ne bizonytalan gazdagságba [vessük], hanem Istenbe, aki gazdagon megad nekünk mindent az élvezetünkre”. „Biztonságban jó alapot [gyűjtünk magunknak] kincsként a jövőre”, hogy szilárdan megragadjuk „a valódi életet” (1Tim 6:17–19). Igen, teljesen biztosak lehetünk abban, hogy amikor száz év múlva, sőt ezer év múlva, vagy még több idő elteltével visszatekintünk, ezt mondhatjuk majd: „Tényleg a valódi siker útját választottam!”

HOL VAN A KINCSED?

13. Mit tanácsolt Jézus a kincsek gyűjtésével kapcsolatban?

13 Jézus ezt mondta a kincsekről: „Ne gyűjtsetek tovább kincseket magatoknak a földön, ahol moly és rozsda emészt, és ahol tolvajok törnek be és lopnak. Inkább az égben gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol nem törnek be és nem lopnak tolvajok. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is” (Máté 6:19–21).

14. Miért nem bölcs földi kincseket gyűjteni?

14 A földi kincsek közé nem csak a pénz tartozhat. Bizonyos értelemben mindaz beletartozhat, amelyről Salamon azt írta, hogy az emberek szemszögéből nézve kapcsolatba hozható a sikerrel, ideértve a tekintélyt, a hírnevet vagy a hatalmat. Jézus hasonló dologra mutatott rá, mint Salamon a Prédikátor könyvében, vagyis hogy a világi kincsek nem maradandóak. Amint te is láthatod a körülötted levő világban, az ilyen kincsek megsemmisülhetnek, illetve az ember könnyen elveszítheti őket. F. Dale Bruner professzor a következőket írja ezekről a kincsekről: „Köztudott, hogy a hírnév ingatag. Aki tegnap még hős volt, ma már sehol sincs. Ami az idei év nagy pénzügyi sikere, az a következő év nagy csődje . . . [Jézus] szereti az embereket. Arra ösztönzi őket, hogy kerüljék az elillanó dicsőséggel járó elkerülhetetlen reményvesztettséget. Az ilyen dicsőség nem tart sokáig. Jézus nem szeretné, hogy a tanítványai csalódottak legyenek. »A világ mindennap a süllyesztőbe küld valakit, aki nemrég még a csúcson volt.«” Noha a legtöbb ember egyetértene ezekkel a kijelentésekkel, hányan engednék, hogy Jézus szavai hatással legyenek az életmódjukra? És te engeded?

15. Milyenfajta sikerre törekedjünk?

 15 Néhány vallási vezető azt prédikálja, hogy nem helyes a sikerre törekedni, és hogy minden effajta erőfeszítést kerülni kell. Ne feledjük viszont, hogy Jézus nem ítélt el minden ilyen erőfeszítést. Inkább arra buzdította a tanítványait, hogy más célokra törekedjenek, arra intve őket, hogy az égben gyűjtsenek kincseket, melyek maradandóak. Annak kell lennie a legfőbb vágyunknak, hogy Jehova nézőpontjából legyünk sikeresek. Igen, Jézus szavai arra emlékeztetnek minket, hogy mi döntjük el, mire fogunk törekedni. De tény, hogy arra fogunk törekedni, ami a szívünkben van, ami értékes a számunkra.

16. Miben bízhatunk teljes mértékben?

16 Ha az a szívünk vágya, hogy megörvendeztessük Jehovát, biztosak lehetünk abban, hogy gondoskodni fog azokról a dolgokról, amelyekre szükségünk van. Lehet, hogy megengedi, hogy átmenetileg éhezzünk vagy szomjazzunk, ahogyan Pál esetében is tette (1Kor 4:11). De teljes mértékben bízhatunk Jézus bölcs tanácsában: „Soha ne aggódjatok . . . , és ne mondjátok: »Mit fogunk enni?«, vagy: »Mit fogunk inni?«, vagy: »Mit fogunk felvenni?« Mert mindezekért a nemzetek törik magukat. Hisz tudja a ti égi Atyátok, hogy szükségetek van mindezekre. Így tehát továbbra is keressétek először a királyságot és az Ő igazságosságát, és ezek az egyéb dolgok mind megadatnak nektek ráadásként” (Máté 6:31–33).

ISTEN NÉZŐPONTJÁBÓL LEGYÉL SIKERES

17–18. a) Mitől függ a valódi siker? b) Mitől nem függ a siker?

17 A lényeg, hogy a sikerességünk nem attól függ, hogy a világ szemszögéből nézve mit érünk el, vagy hogy milyen állást töltünk be. Továbbá a valódi siker nem attól függ, hogy milyen felelősséget bíztak ránk a keresztény gyülekezetben. Jóllehet az ilyen áldás kapcsolatban állhat azzal, amin valójában a siker alapul, vagyis az Isten iránti engedelmességünkkel és hűségünkkel. Jehova erről biztosít minket: „a sáfárokban . . . azt keresik, hogy hűnek találják őket” (1Kor 4:2). De hűségesnek is kell maradnunk. Jézus ezt mondta: „aki mindvégig kitart, az részesül megmentésben” (Máté 10:22). Te is úgy látod, hogy a megmentés kétségbevonhatatlanul a siker bizonyítéka?

18 Ha a fenti gondolatokon elmélkedsz, te is megértheted, hogy nem attól függ, hogy valaki hűséges-e Istenhez, hogy mennyire híres, tanult, gazdag vagy elismert; és attól sem függ, hogy mennyire intelligens, tehetséges, vagy hogy milyen jók a képességei. Bármilyen körülmények között legyünk is, hűségesnek bizonyulhatunk Istenhez. Isten első századi népe körében voltak gazdagok is, és szegények is. Pál a gazdagoknak azt tanácsolta, „hogy a jóban munkálkodjanak, hogy jó cselekedetekben legyenek gazdagok, hogy bőkezűek legyenek, készek arra, hogy osztozzanak”. Mind a gazdagok, mind a szegények képesek voltak arra, hogy „szilárdan megragadják a valódi életet” (1Tim 6:17–19). Ez ma is így van. Mindannyiunknak lehetőségében áll, és ugyanakkor felelőssége is, hogy hűséges maradjon, és jó cselekedetekben legyen gazdag. Ha ezt tesszük, sikeresek leszünk a Teremtőnk szemében, és örömmel tölthet el minket az a tudat, hogy megörvendeztetjük őt (Péld 27:11).

19. Mit fogsz tenni, hogy sikeres legyél?

19 Nem biztos, hogy meg tudod változtatni a körülményeidet, de az tőled függ, hogy miként tekintesz a helyzetedre. Bármilyen körülmények között legyél is, igyekezz hűséges lenni. Megéri az erőfeszítést. Bízzál abban, hogy Jehova gazdagon meg fog áldani már most is, és egy örökkévalóságon át! Sose feledd azt, amit Jézus mondott a felkent keresztényeknek: „Bizonyulj hűnek mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” (Jel 2:10). Ez aztán az igazi siker!