Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova kinyilatkoztatja „azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük”

Jehova kinyilatkoztatja „azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük”

 Jehova kinyilatkoztatja „azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük”

„Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet az Isten adott neki, hogy megmutassa rabszolgáinak azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük” (JEL 1:1)

HOGYAN VÁLASZOLNÁL?

Az óriási szobor mely része jelképezi az angol–amerikai világhatalmat?

Hogyan festi le János az angol–amerikai világhatalom és az Egyesült Nemzetek Szervezete közti kapcsolatot?

Hogyan írja le Dániel és János az emberi uralmak végét?

1–2. a) Mit tesznek lehetővé számunkra Dániel és János próféciái? b) Mit jelképez a vadállat első hat feje?

DÁNIEL és János próféciái kiegészítik egymást, aminek köszönhetően megérthetjük sok jelenlegi és jövőbeni esemény jelentését. Mit tudhatunk meg abból, ha összevetjük János vadállatról kapott látomását Dánielnek az óriási szoborról szóló magyarázatával, valamint a félelmetes tízszarvú vadállatról adott leírásával? És mire indítson minket az, hogy világosan értjük ezeket a próféciákat?

2 Most fordítsuk a figyelmünket Jánosnak a vadállatról szóló látomására (Jel 13. fej.). Amint láttuk az előző cikkben, a vadállat első hat feje Egyiptomot, Asszíriát, Babilóniát, a méd-perzsa birodalmat, Görögországot és a Római Birodalmat jelképezi. Ezek mindannyian gyűlöletet mutattak az asszony magvával szemben (1Móz 3:15). Róma, a hatodik fej maradt az uralkodó politikai hatalom évszázadokkal azután is, hogy János leírta a látomását. Végül a hetedik fej vette át Róma helyét. Melyik politikai világhatalom bizonyult a hetedik fejnek, és hogyan bánt az asszony magvával?

NAGY-BRITANNIA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HATALOMRA KERÜLNEK

3. Mit jelképez a rémisztő tízszarvú vadállat és annak tíz szarva?

3 Úgy tudjuk azonosítani a Jelenések könyve 13. fejezetében lévő vadállat hetedik fejét, ha összevetjük János látomását Dánielnek a rémisztő tízszarvú vadállatról szóló látomásával. * (Olvassátok fel: Dániel 7:7, 8, 23, 24.) A vadállat, amelyet Dániel látott, a római  világhatalmat jelképezte. (Lásd a 12–13. oldalon lévő ábrát.) Az i. sz. V. században a Római Birodalom kezdett felbomlani. A tíz szarv, mely a félelmetes vadállat fején nőtt ki, azokat az uralmakat szemlélteti, amelyek ebből a birodalomból jöttek létre.

4–5. a) Mit tett a kis szarv? b) Mivel azonosítható a vadállat hetedik feje?

4 A vadállat fején kinőtt szarvak, vagyis uralmak közül négyről részletesebben olvashatunk. Három szarv kihullott, amikor kinőtt egy újabb szarv, „egy kis szarv”. Ez akkor teljesedett, amikor Anglia, mely korábban a Római Birodalom része volt, hatalomra tört. A XVII. századig Anglia viszonylag jelentéktelen hatalomnak számított. Sokkal nagyobb befolyása volt az egykori Római Birodalom három másik területének: Spanyolországnak, Hollandiának és Franciaországnak. Ám Anglia sorra legyőzte ezeket az uralmakat, elmozdítva őket hatalmi pozíciójukból. A XVIII. század közepére Nagy-Britannia kezdett a világ színterén uralkodó hatalommá válni. De ekkor még nem vált a vadállat hetedik fejévé.

5 Annak ellenére, hogy Nagy-Britannia hatalomra jutott, az észak-amerikai gyarmatai elszakadtak tőle. De a brit hadiflotta még ezután is védte az Egyesült Államokat, amely így egyre erősebb hatalommá vált. 1914-re – amikor elkezdődött az Úr napja – Nagy-Britannia a történelem legnagyobb birodalmát építette fel, az Egyesült Államok pedig a világ legnagyobb ipari hatalma lett. * Az első világháború idején az Egyesült Államok különleges kapcsolatot alakított ki Nagy-Britanniával. Ekkor jelent meg az angol–amerikai világhatalom mint a vadállat hetedik feje. Hogyan bánt az asszony magvával?

6. Hogyan bánt a hetedik fej Isten népével?

6 Röviddel azután, hogy az Úr napja elkezdődött, a hetedik fej támadást indított Isten népe ellen, Krisztus földön lévő testvéreinek maradéka ellen (Máté 25:40). Jézus rámutatott, hogy a jelenléte idején a mag maradéka tevékeny lesz a földön (Máté 24:45–47; Gal 3:26–29). Az angol–amerikai világhatalom háborút viselt e szentek ellen (Jel 13:3, 7). Az első világháború alatt elnyomta Isten népét, betiltotta több kiadványukat, és börtönbe vetette a hű rabszolga osztály képviselőit. A vadállat hetedik feje egy időre csaknem teljesen leállította a prédikálómunkát. Jehova előre látta ezt a drámai eseményt, és kinyilatkoztatta Jánosnak. Azt is elmondta neki, hogy a mag másodlagos része újjá lesz élesztve, hogy fokozottabban végezze a szellemi tevékenységet (Jel 11:3, 7–11). Jehova modern kori szolgáinak történelme bizonyítja, hogy megtörténtek ezek az események.

AZ ANGOL–AMERIKAI VILÁGHATALOM ÉS A VASBÓL ÉS CSERÉPBŐL LÉVŐ LÁBFEJ

7. Milyen kapcsolat van a vadállat hetedik feje és az óriási szobor között?

7 Milyen kapcsolat van a vadállat hetedik feje és az óriási szobor között? Nagy-Britannia, és közvetve az Egyesült Államok, a Római Birodalomból fejlődött ki. De mit mondhatunk a szobor lábfejéről? Úgy van ábrázolva, mint ami vasnak és cserépnek a keveréke. (Olvassátok fel: Dániel 2:41–43.) Ez a leírás arra az időszakra vonatkozik, amikor a hetedik fej, az angol–amerikai világhatalom felemelkedik. Mint ahogy a cseréppel elegyített vasszerkezet gyengébb annál, mintha csupán vasból lenne, úgy az angol–amerikai világhatalom is gyengébb, mint az  a hatalom, amelyből kiemelkedett. Miért mondhatjuk ezt?

8–9. a) Hogyan nyilvánított ki a hetedik világhatalom vashoz hasonló erőt? b) Mit jelképez a szobor lábfejében lévő cserép?

8 A vadállat hetedik feje időnként vashoz hasonló tulajdonságokat nyilvánított ki. Például azzal bizonyította a hatalmát, hogy megnyerte az első világháborút. A második világháborúban is nyilvánvalóvá vált a hetedik fej vashoz hasonló ereje. * A háború után a hetedik fej időnként továbbra is vashoz hasonló tulajdonságokat nyilvánított ki. Ám a vas kezdetektől fogva cseréppel elegyedik.

9 Jehova szolgái hosszú időn át próbálták megérteni a szobor lábfejének szimbolikus jelentését. A Dániel 2:41 szerint a vas és cserép keveréke egyetlen „királyság”, nem pedig sok. A cserép ezért az angol–amerikai világhatalom befolyási övezetén belül található elemeket jelképezi. Ezek az elemek gyengébbé teszik ezt a hatalmat a Római Birodalomnál, mely csak vasból volt. A cserép az „emberek utódaival” van kapcsolatban, vagyis az átlagemberekre vonatkozik (Dán 2:43). Az angol–amerikai világhatalomban az emberek hangot adnak a követeléseiknek polgári jogokért indított kampányok, szakszervezeti és függetlenségi mozgalmak által. Az egyszerű emberek akadályozzák az angol–amerikai világhatalmat abban, hogy gyakorolja vashoz hasonló erejét. Továbbá a szoros választási eredmények és az egymásnak ellentmondó ideológiák miatt még a népszerű vezetőknek sincs elegendő hatalmuk arra, hogy megvalósítsák a politikájukat. Dániel előre megmondta: „a királyság részben erős, részben pedig törékeny lesz” (Dán 2:42; 2Tim 3:1–3).

10–11. a) Mi fog történni a lábfejjel? b) Mire következtethetünk abból, amit a lábujjak számáról tudunk?

10 A XXI. században Nagy-Britannia és az Egyesült Államok továbbra is fenntartják különleges kapcsolatukat, és gyakran együtt lépnek fel a világot érintő ügyekben. Az óriási szoborról és a vadállatról szóló próféciák megerősítik, hogy az angol–amerikai világhatalmat nem fogja felváltani egy újabb világhatalom. Még ha ez az utolsó világhatalom gyengébb is, mint a vas lábszárak által jelképezett Római Birodalom, nem fog felbomlani magától.

11 Van-e valamilyen konkrét jelentése annak, hogy hány lábujja van a szobornak? Figyeljük meg, hogy más látomásokban Dániel konkrét számokat említ meg, például a különféle vadállatok fejein lévő szarvak számát. Ezek a számok jelentőséggel bírnak. Ám amikor Dániel a szoborról beszél, nem említi meg a lábujjak számát. Ezért úgy tűnik, hogy a lábujjak számának semmi jelentősége sincs, mint ahogy annak sem, hogy a szobornak hány karja, keze, ujja, lábszára és lábfeje van. Azt viszont konkrétan megemlíti Dániel, hogy a lábujjak vasból és cserépből vannak. A leírásából arra következtethetünk, hogy az angol–amerikai világhatalom fog uralkodni, amikor az Isten Királyságát jelképező „kő” nekiütközik a szobor lábfejének (Dán 2:45).

AZ ANGOL–AMERIKAI VILÁGHATALOM ÉS A KÉTSZARVÚ VADÁLLAT

12–13. Mit jelképez a kétszarvú vadállat, és mit tesz?

12 Bár az angol–amerikai világhatalom vas és cserép keveréke, azokból a látomásokból, melyeket János Jézustól kapott, kiderül, hogy ez a hatalom továbbra is kulcsfontosságú szerepet fog betölteni az  utolsó napokban. Hogyan teszi ezt? János egy látomásban látott egy kétszarvú vadállatot, amely „úgy kezdett szólni, mint egy sárkány”. Mit jelképez ez a furcsa vadállat? Két szarva van, ami azt mutatja, hogy kettős hatalomról van szó. János itt ismét az angol–amerikai világhatalmat látja, de egy különleges szerepben. (Olvassátok fel: Jelenések 13:11–15.)

13 Ez a vadállat a hétfejű vadállat képmásának létrehozását szorgalmazza. János leírta, hogy a vadállat képmása megjelenik, majd eltűnik, de aztán ismét felemelkedik. Pontosan ez történt azzal a szervezettel, amelyet Nagy-Britannia és az Egyesült Államok támogatott, és amelynek azt a célt szánták, hogy egyesítse és képviselje a világ kormányzatait. * Ez a szervezet az első világháború után jelent meg, és Népszövetségként vált ismertté. Majd a második világháború kezdetekor eltűnt. Még tartott a háború, amikor Isten népe azt hirdette, hogy a Jelenések könyvében lévő próféciának megfelelően a vadállat képmása ismét fel fog bukkanni. Valóban így lett, amikor létrejött az Egyesült Nemzetek Szervezete (Jel 17:8).

14. Milyen értelemben a „nyolcadik király” a vadállat képmása?

14 János úgy írja le a vadállat képmását, mint amelyik a „nyolcadik király”. Milyen értelemben az? Nem az eredeti vadállat nyolcadik fejeként van ábrázolva. Ez csak egy képmása a vadállatnak. Minden erejét a tagállamaitól kapja, különösen a fő támogatójától, az angol–amerikai világhatalomtól (Jel 17:10, 11). Ám hatalmat fog kapni arra, hogy úgy cselekedjen, akár egy király. Egy különleges feladatot fog végrehajtani, amellyel események láncolatát indítja el, ami megváltoztatja majd a történelem menetét.

A VADÁLLAT KÉPMÁSA FELFALJA A SZAJHÁT

15–16. Mit jelképez a szajha, és mi történt a támogatóival?

15 János leírása szerint a skarlátszínű vadállaton – vagyis a vadállat képmásán – egy jelképes szajha ül, és hatalmat gyakorol felette. Ez a szajha a „Nagy Babilon” nevet viseli (Jel 17:1–6). Találóan képviseli az összes hamis vallást, kiváltképpen azokat az egyházakat, amelyek magukat kereszténynek vallják. A vallási szervezetek áldásukat adják a vadállat képmására, és megpróbálnak hatalmat gyakorolni felette.

16 Ám az Úr napján Nagy Babilon azt tapasztalja, hogy a vizek, vagyis az őt támogató tömegek, drámai módon elapadnak (Jel 16:12; 17:15). Például amikor a vadállat képmása megjelent, a kereszténység egyházai – Nagy Babilon befolyásos része – uralták a nyugati világot. De napjainkra az egyházak és a papjaik  elveszítették a tömegek tiszteletét és támogatását. Sőt sokan azt gondolják, hogy a vallás szerepet játszik a konfliktusokban, vagy éppen ő okozza azokat. Egyre növekszik a nyugati országokban azoknak az értelmiségieknek a tábora, akik erőteljesen hangot adnak a véleményüknek, és azt követelik, hogy szűnjön meg a vallások társadalomra gyakorolt befolyása.

17. Mi fog történni hamarosan a hamis vallással, és miért?

17 Ám a hamis vallás nem fokozatosan tűnik majd el. A szajhának továbbra is jelentős hatalma lesz, és próbálja ráerőltetni az akaratát az uralkodókra, mígnem Isten a hatalmon levők szívébe adja, hogy valósítsák meg az akaratát. (Olvassátok fel: Jelenések 17:16, 17.) Hamarosan Jehova arra fogja indítani Sátán rendszerének politikai elemeit – melyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete képvisel –, hogy támadják meg a hamis vallást. Véget fognak vetni a hatalmának és a gazdagságának. Csupán néhány évtizeddel ezelőtt ez még valószínűtlennek tűnhetett. Ma viszont a szajha már imbolyog a skarlátszínű vadállat hátán. De nem lassanként fog lecsúszni arról. Hirtelen és nagy erővel fog földre zuhanni (Jel 18:7, 8, 15–19).

A VADÁLLATOK EL LESZNEK PUSZTÍTVA

18. a) Mit fog tenni a vadállat, és mi lesz ennek a végkimenetele? b) Mely királyságokat fogja elpusztítani Isten Királysága a Dániel 2:44 szerint? (Lásd a 17. oldalon lévő kiemelt részt.)

18 Miután a hamis vallás megsemmisül, a vadállat – Sátán földi, politikai szervezete – arra lesz késztetve, hogy támadja meg Isten Királyságát. Mivel a földi uralkodók képtelenek megtámadni a Királyságot az égben, a haragjukat azokon fogják kitölteni, akik támogatják azt. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy egy végső csatát kell vívniuk Istennel (Jel 16:13–16; 17:12–14). Dániel leírja ennek az ütközetnek az egyik jellemzőjét. (Olvassátok fel: Dániel 2:44.) Jelenések 13:1-ben említett vadállat, a képmása és a kétszarvú vadállat el lesz pusztítva.

19. Miben lehetünk biztosak, és minek van itt az ideje?

19 Mi a hetedik fej idején élünk. A vadállatnak nem lesz további feje a megsemmisítése előtt. Az angol–amerikai világhatalom lesz uralmon, amikor a hamis vallás el lesz törölve. Dániel és János próféciái a legapróbb részletekig teljesednek. Biztosak lehetünk abban, hogy a hamis vallás vége és Armageddon csatája közel van. Isten előre feltárta ezeket az eseményeket. Mi személy szerint odafigyelünk ezekre a figyelmeztetésekre? (2Pét 1:19). Itt az ideje, hogy állást foglaljunk Jehova oldalán, és hogy támogassuk a Királyságát! (Jel 14:6, 7).

[Lábjegyzetek]

^ 3. bek. A Bibliában a tízes szám gyakran a teljességre utal. Ebben az esetben azoknak az uralmaknak a teljes csoportját jelképezi, amelyek a Római Birodalomból jöttek létre.

^ 5. bek. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok már a XVIII. század óta léteznek, de János leírása szerint a kettős világhatalomnak akkor kell megjelennie, amikor az Úr napja elkezdődik. A Jelenések könyvében feljegyzett látomások az Úr napján teljesednek (Jel 1:10). A hetedik fej az első világháború alatt kezdett kettős világhatalomként működni.

^ 8. bek. Dániel előre látta, milyen szörnyű pusztítást fog okozni ez a hatalom a második világháború alatt. Ezt írta: „rendkívüli módon fog pusztítani” (Dán 8:24). Például az Egyesült Államok soha nem látott mértékű, borzalmas pusztítást vitt véghez, amikor két atombombát dobott le a kettős világhatalom egyik ellenségére.

^ 13. bek. Lásd A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! című könyv 240–241. és 253. oldalát.

[Tanulmányozási kérdések]

[Kiemelt rész a 17. oldalon]

MELY URALMAK ALKOTJÁK „MINDAZOKAT A KIRÁLYSÁGOKAT”?

A Dániel 2:44-ben lévő prófécia azt mondja, hogy Isten Királysága „szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat”. Ez a prófécia csak azokra az uralmakra vonatkozik, amelyeket a szobor testrészei jelképeznek.

Mi a helyzet a többi emberi kormányzattal? A Jelenések könyvében található párhuzamos prófécia teljesebb képet ad. Bemutatja, hogy „az egész lakott föld” királyai egybe lesznek gyűjtve Jehova ellen „a mindenható Isten nagy napjának háborújára” (Jel 16:14; 19:19–21). Tehát nemcsak a szobor által jelképezett uralmak lesznek megsemmisítve Armageddonkor, hanem minden emberi kormányzat.