Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova bölcsessége megfigyelhető a teremtésműben

Jehova bölcsessége megfigyelhető a teremtésműben

 Jehova bölcsessége megfigyelhető a teremtésműben

„Az ő láthatatlan tulajdonságai . . . az alkotott dolgokból érzékelhetők” (RÓMA 1:20)

1. Milyen hatással van sokakra a világi bölcsesség napjainkban?

A „BÖLCSESSÉG” szót gyakran rosszul értelmezik. Néhányan azt állítják, hogy egy személy már akkor is bölcs, ha sok ismeretet szerez. Ám a világ úgynevezett értelmisége nem tud megbízható útmutatást adni ahhoz, hogy megtaláljuk az élet valódi értelmét. Sőt, azok, akik engedik, hogy ezek a személyek hatással legyenek rájuk, végül olyanok lesznek, mint ’akiket hullámok hánynak-vetnek, és akik ide-oda sodródnak a tanítás minden szelében’ (Ef 4:14).

2–3. a) Miért mondhatjuk Jehováról, hogy ő az, aki „egyedül bölcs”? b) Miben különbözik az Istentől származó bölcsesség a világ bölcsességétől?

2 Mennyire más a helyzet azokkal, akik valódi bölcsességet szereznek, melynek a forrása Jehova Isten! A Biblia kijelenti Jehováról, hogy ő az, aki „egyedül bölcs” (Róma 16:27). Jehova mindent tud a világegyetemről, amit csak lehet, beleértve a felépítését és történetét. A természetben megfigyelhető fizikai törvények, melyekre az emberek kutatásai is alapulnak, mind Jehova alkotásai. Így tehát nem kápráztatják el az emberi találmányok, és nem találja érdekesnek a magasröptű emberi filozófiákat. „E világ bölcsessége bolondság az Isten előtt” (1Kor 3:19).

3 A Biblia elmondja, hogy Jehova „ad bölcsességet” a szolgáinak (Péld 2:6). Az emberi filozófiákkal ellentétben az Istentől származó bölcsesség nem zavaros. Inkább a józan ítélőképességre fekteti a hangsúlyt, valamint pontos ismereten és megértésen alapul. (Olvassátok fel: Jakab 3:17.) Pál apostol csodálta Jehova bölcsességét. Ezt írta: „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily kikutathatatlanok az ítéletei, és kinyomozhatatlanok az útjai!” (Róma 11:33). Mivel Jehova a legbölcsebb személy, teljesen biztosak lehetünk abban, hogy törvényei a legjobb életúton vezetnek bennünket. Végtére is Jehova mindenkinél többet tud arról, hogy mi szükséges a boldogságunkhoz (Péld 3:5, 6).

Jézus a „mestermunkás”

4. Többek között hogyan láthatjuk meg Jehova bölcsességét?

4 Jehova bölcsességét és más egyedülálló tulajdonságait is megfigyelhetjük az alkotott dolgokból. (Olvassátok fel: Róma 1:20.) Jehova alkotásai, a legkisebbektől a legnagyobbakig, feltárják a tulajdonságait. Bárhová nézünk is – akár a földön, akár az égen –, mindenütt bőséges bizonyítékát látjuk egy szerető és bölcs Teremtő létezésének. Sokat tanulhatunk róla, ha megvizsgáljuk az alkotásait (Zsolt 19:1; Ézs 40:26).

5–6. a) Ki vett részt a teremtésben Jehován kívül? b) Mit fogunk megvizsgálni, és miért?

5 Jehova nem volt egyedül, amikor megteremtette „az eget és a földet” (1Móz 1:1). A Biblia rámutat, hogy jóval a fizikai világ megteremtése előtt Isten egy szellemszemélyt alkotott, aki által „minden más” teremtetett. Ez a szellemteremtmény volt az ő egyszülött Fia, „az egész teremtés elsőszülötte”, akit később, amikor a földön élt, Jézusnak hívtak (Kol 1:15–17). Miként Jehova, Jézus is bölcs. Sőt, a Példabeszédek könyvének 8. fejezetében a megszemélyesített bölcsességként  olvashatunk róla. Ez a bibliai fejezet úgy is utal Jézusra, mint Isten ’mestermunkására’ (Péld 8:12, 22–31).

6 Tehát a fizikai teremtésmű feltárja mind Jehova, mind az ő mestermunkása, Jézus bölcsességét. Értékes dolgokat tanulhatunk a teremtésműből. Vizsgáljunk most meg négy olyan teremtményt, mely a Példabeszédek 30:24–28 szerint „ösztönösen bölcs”. *

Lecke szorgalomból

7–8. Mit találtál érdekesnek a hangyákkal kapcsolatban?

7 Még ’a földön élő legkisebbektől’ is tanulhatunk, ha megfigyeljük a felépítésüket és a tevékenységüket. Például vegyük szemügyre a hangya ösztönös bölcsességét. (Olvassátok fel: Példabeszédek 30:24, 25.)

8 Néhány kutató úgy véli, hogy minden egyes emberre legalább 200 000 hangya jut, melyek mindegyike fáradhatatlanul végzi munkáját a föld felszínén és az alatt. A hangyák bolyokban élnek, és a legtöbb ilyen hangyaállamban háromféle hangya található: királynő, hím és dolgozó. A maga módján mindegyik csoport törődik a boly szükségleteivel. Az egyik hangyafajtát, a dél-amerikai levélvágó hangyát, szakavatott kertésznek is nevezhetnénk. Ez a kis rovar olyan módon trágyázza, ülteti át és metszi a gombakertjeit, hogy minél több gomba növekedjen. A kutatók szerint ez az ügyes „kertész” a boly szükségletéhez igazítja, hogy mennyi élelmet állít elő. *

9–10. Hogyan utánozhatjuk a hangyák szorgalmát?

9 Tanulhatunk a hangyáktól. Megtanítják nekünk, hogy szorgos erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el. A Biblia ezt mondja: „Menj a hangyához, te rest, nézd meg útjait, és légy bölcs. Nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis nyáron készíti elő eledelét, aratáskor gyűjti eleségkészletét” (Péld 6:6–8). Jehova és a mestermunkása, Jézus, mindketten szorgalmasak. „Az én Atyám mindmostanáig folyton munkálkodik, és én is folyton munkálkodom” – mondta Jézus (Ján 5:17).

10 Mint Isten és Krisztus utánzóinak nekünk is szorgalmasnak kell lennünk. Bármi legyen is a feladatunk Isten szervezetében, mindannyiunknak ’bőven legyen tennivalónk az Úr munkájában’ (1Kor 15:58). Ezért jól tesszük, ha megfogadjuk Pál figyelmeztetését, melyet a Rómában élő keresztényeknek adott: „Ne legyetek restek tennivalótokban. Izzatok a szellemtől. Rabszolgaként szolgáljatok Jehovának” (Róma 12:11). Isten akaratának cselekvése nem hiábavaló, mivel a Biblia erről biztosít bennünket: „nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzen a munkátokról és  a szeretetről, amelyet neve iránt tanúsítottatok” (Héb 6:10).

Szellemi védelem

11. Mit tudsz a szirtiborzról?

11 A szirtiborz szintén viszonylag kis termetű állat, mely fontos leckét tanít nekünk. (Olvassátok fel: Példabeszédek 30:26.) A szirtiborz leginkább egy nyúlra emlékeztet, melynek kicsi, kerek fülei és rövid lábai vannak. Ez a kis állat sziklás területeken él. Élesen lát, és ez nagy hasznára válik. A sziklás élőhelyén lévő üregek és repedések biztonságos rejtekhelyet nyújtanak számára a ragadozók elől. A szirtiborzok úgy lettek megalkotva, hogy szorosan összetartó közösségben éljenek. Így védelmet találnak, és télen melegen tudják tartani egymást. *

12–13. Mit tanulhatunk a szirtiborztól?

12 Mit tanulhatunk a szirtiborztól? Először is figyeld meg, hogy ezek az állatok nem teszik ki magukat veszélynek. Az éles látásuknak köszönhetően már messziről észreveszik a ragadozókat, és közel maradnak az üregekhez és repedésekhez, melyek életmentő menedékről gondoskodnak számukra. Ehhez hasonlóan számunkra is fontos, hogy szellemi értelemben élesen lássunk, és észrevegyük a Sátán világában leselkedő veszélyeket. Péter apostol így figyelmeztette a keresztényeket: „Maradjatok meggondoltak, legyetek éberek. Ellenségetek, az Ördög, fel-alá jár, mint egy ordító oroszlán, és azon igyekszik, hogy felfaljon valakit” (1Pét 5:8). Amikor a földön járt, Jézus mindig éber volt, és így ellenállt Sátán kísértéseinek, melyekkel meg akarta törni a feddhetetlenségét (Máté 4:1–11). Jézus jó példát állított a követői elé.

13 Az egyik mód, ahogyan éberek maradhatunk, ha javunkra fordítjuk a szellemi védelmet, melyről Jehova gondoskodik számunkra. Nem szabad elhanyagolnunk Isten Szavának a tanulmányozását és az összejöveteleken való részvételt (Luk 4:4; Héb 10:24, 25). Ezenkívül a szirtiborzokhoz hasonlóan, melyek összetartó közösségekben élnek, nekünk is közeli kapcsolatban kell lennünk keresztény hívőtársainkkal, hogy így ’kölcsönösen bátoríthassuk’ egymást (Róma 1:12). Ha hasznunkra fordítjuk a Jehovától jövő védelmet, azzal kimutatjuk, hogy egyetértünk a zsoltáríró Dáviddal,  aki ezt írta: „Jehova az én kőszirtem és erődöm, ő segít megmenekülnöm. Istenem az én kősziklám. Nála keresek menedéket” (Zsolt 18:2).

Kitartás az ellenállással szemben

14. Bár egy sáska önmagában nem tűnik félelmetesnek, mit mondhatunk egy sáskarajról?

14 A sáskától is tanulhatunk. Egyetlen sáska, mely körübelül 5 centiméter hosszú, önmagában nem tűnik félelmetesnek, de egy sáskaraj már annál inkább. (Olvassátok fel: Példabeszédek 30:27.) Ez a csillapíthatatlan éhségéről ismert, könyörtelen rovarsereg pillanatok alatt letarolhat egy aratásra váró szántóföldet. A Biblia szerint egy közeledő rovarsereg, például egy sáskaraj hangja olyan, mint a szekerek robaja vagy a tarlót felemésztő tűz ropogása (Jóel 2:3, 5). Az emberek tüzet szoktak rakni, hogy megállítsák a sáskahad előrenyomulását, de ez általában hatástalan. Miért? Az elpusztult sáskák tetemei kioltják a tüzet, és ezután a raj többi része akadálytalanul folytatja útját. A sáskáknak nincs királyuk vagy vezetőjük, mégis jól szervezett seregként működnek, és szinte minden akadályt legyőznek (Jóel 2:25). *

15–16. Miben hasonlítanak a modern kori Királyság-hirdetők egy sáskarajhoz?

15 Jóel próféta leírása szerint Jehova szolgái úgy tevékenykednek, mint a sáskák: „Futnak, mint az erős férfiak. Mint harcosok, felmennek a falra. Mindegyik a maga útján halad, és nem térnek le ösvényükről. Egyik a másikat nem lökdösi. Mennek, mint életerős férfi az útján; ha elesik is valamelyik a dárdáktól, a többiek nem szakítják meg útjukat” (Jóel 2:7, 8).

16 Mennyire szemléletesen írja le ez a prófécia Isten Királyságának modern kori hirdetőit! Semmilyen ’falhoz’ hasonló ellenállás sem állíthatja meg a prédikálómunkájukat. Jézust utánozzák, aki kitartóan cselekedte Isten akaratát,  noha sokan megvetették emiatt (Ézs 53:3). Igaz, néhány keresztény ’elesett a dárdáktól’, vagyis megölték a hite miatt, a prédikálómunka mégis folytatódott, és a Királyság-hirdetők száma továbbra is emelkedik. Valójában az üldözés gyakran olyan emberekhez is segít eljuttatni a jó hírt, akik amúgy soha nem hallották volna (Csel 8:1, 4). A szolgálatod során te is olyan kitartó vagy, mint a sáskák, még akkor is, ha közönnyel vagy ellenségeskedéssel találkozol? (Héb 10:39).

„Ragaszkodjatok a jóhoz”

17. Miért tapad a gekkó lába a sima felületekhez?

17 Az apró gekkó látszólag dacol a gravitációval. (Olvassátok fel: Példabeszédek 30:28.) A tudósokat ámulatba ejti, hogy hogyan tud ez a kis teremtmény a falon szaladgálni, és miért nem esik le a sima mennyezetről. Hogyan képes erre a gekkó? Nem szívókorongok vagy valamilyen ragasztóanyag segítségével. A gekkó lábujjának párnáján barázdák vannak, melyeken szőrszerű nyúlványok ezrei találhatók. Minden ilyen nyúlvány több száz sörtében végződik, melyek vége tányér alakú. A sörték felületén kialakuló, molekulák közötti vonzóerők együttesen olyan nagyok, hogy a gekkó súlyánál többet is megtartanak, még akkor is, ha a gekkó fejjel lefelé fut egy üveglapon. A kutatókat nagyon érdekli a gekkó ezen képessége, és azt mondják, hogy az olyan szintetikus anyagokat, melyek a gekkó lábának mintájára készülnének, erős ragasztóanyagként lehetne használni. *

18. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy mindig ’ragaszkodunk a jóhoz’?

18 Mit tanulhatunk a gekkótól? A Biblia így int bennünket: „Irtózzatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz” (Róma 12:9). A Sátán világában uralkodó káros befolyás azt eredményezheti, hogy már nem ragaszkodunk olyan szorosan az Istentől származó alapelvekhez. Ha olyanokkal barátkozunk, akik nem ragaszkodnak Isten törvényeihez – például az iskolában, a munkahelyen vagy az Istennek nem tetsző szórakozás által –, az hatással lehet arra az elhatározásunkra, hogy azt tesszük, ami helyes. Ne engedd, hogy ez történjen veled! Isten Szava erre figyelmeztet: „Ne légy bölcs a magad szemében” (Péld 3:7). Inkább kövesd azt a bölcs tanácsot, melyet Mózes adott Isten népének az ókorban: „Jehovát, a te Istenedet féld. Őt szolgáld, hozzá ragaszkodj” (5Móz 10:20). Ha ragaszkodunk Jehovához, azzal Jézust utánozzuk, akiről ezt írták: „Szeretted az igazságosságot, és gyűlölted a törvénytelenséget” (Héb 1:9).

Tanulhatunk a teremtésműből

19. a) Jehovának mely tulajdonságaira figyeltél fel a teremtésmű vizsgálata közben? b) Hogyan válhat hasznunkra az Istentől származó bölcsesség?

19 Ahogy láthattuk, Jehova tulajdonságai jól érzékelhetők az alkotásaiból, és a teremtményeitől sokat tanulhatunk. Minél inkább felfedezzük Jehova teremtésművét, annál inkább fogjuk csodálni a bölcsességét. Ha figyelmet fordítunk az Istentől származó bölcsességre, az már most boldogabbá teszi az életünket, és meg fog védeni a jövőben is (Préd 7:12). Igen, személyesen fogjuk tapasztalni, hogy igazak a Példabeszédek 3:13, 18-ban feljegyzett szavak: „Boldog az az ember, aki bölcsességre lelt, és az az ember, aki tisztánlátást szerez . . . Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és boldognak mondják azokat, akik ragaszkodnak hozzá.”

[Lábjegyzetek]

^ 6. bek. A fiatalok biztosan örömmel keresik majd meg a lábjegyzetekben szereplő forrásanyagokat, és osztják meg a kutatásuk eredményét másokkal, amikor megbeszéljük ezt a cikket a gyülekezeti Őrtorony-tanulmányozáson.

^ 8. bek. Még többet olvashatsz a levélvágó hangyáról az Ébredjetek! 1997. március 22-i számának 31. oldalán és a 2002. május 22-i szám 31. oldalán.

^ 14. bek. Még többet olvashatsz a sáskákról Az Őrtorony 1996. július 15-i számának a 23. oldalán.

Emlékszel?

Mit tanulhatunk . . .

• a hangyától?

• a szirtiborztól?

• a sáskától?

• a gekkótól?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 16. oldalon]

Szorgalmas vagy, mint a levélvágó hangyák?

[Képek a 17. oldalon]

A szirtiborz számára védelmet nyújt az összetartó közösség. Számodra is?

[Képek a 18. oldalon]

A sáskákhoz hasonlóan a keresztények is kitartóak

[Kép a 18. oldalon]

Ahogy a gekkó hozzátapad a felületekhez, úgy a keresztények is ragaszkodnak ahhoz, ami jó

[Forrásjelzés]

Stockbyte/​Getty Images