Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jób nagyra becsülte Jehova nevét

Jób nagyra becsülte Jehova nevét

 Jób nagyra becsülte Jehova nevét

„Áldott legyen ezután is Jehova neve!” (JÓB 1:21)

1. Valószínűleg ki írta Jób könyvét, és mikor?

MÓZES körülbelül 40 éves volt, amikor elmenekült Egyiptomból a fáraó haragja elől, és letelepedett Midiánban (Csel 7:23, 29). Valószínűleg ott hallott a közeli Úc földjén élő Jób megpróbáltatásairól. Évekkel később, amikor Izrael nemzetével a pusztai vándorlás vége felé Úc közelébe ért, bizonyára arról is hallott, mi történt Jóbbal életének utolsó éveiben. A zsidó hagyomány szerint ő írta Jób könyvét, valamivel Jób halála után.

2. Miért buzdító Jób könyve Jehova napjainkban élő szolgáinak?

2 Jób könyve megerősíti Isten ma élő szolgáinak a hitét. Miért mondhatjuk ezt? Nagy horderejű eseményekbe enged bepillantást, melyek az égben történtek, és emlékeztet minket a világmindenség fölötti szuverenitás létfontosságú vitakérdésére. Segítségével azt is jobban megérthetjük, mit jelent megőrizni a feddhetetlenségünket, és hogy olykor miért engedi meg Jehova, hogy a szolgái szenvedjenek. Ezenkívül Sátánt, az Ördögöt Jehova fő Ellenségeként és az emberiség ellenségeként is azonosítja. Arra is rámutat, hogy tökéletlen emberek, mint amilyen Jób is volt, még akkor is lojálisak tudnak maradni Jehovához, ha komoly próbákat élnek át. Vizsgáljuk meg Jób könyvének néhány részletét.

Sátán próbára teszi Jóbot

3. Mit tudunk Jóbról, és miért vált Sátán célpontjává?

3 Jób gazdag, befolyásos férfi és erkölcsös patriarcha volt. Kétségtelenül nagyra becsült tanácsadó hírében állt, úgy ismerték, mint aki támogatja a szükségben lévőket. De ennél is fontosabb, hogy istenfélő volt. Ezt olvassuk róla: „feddhetetlen és egyenes volt. Félte az Istent, és kerülte a rosszat.” Jób az Isten iránti odaadása miatt vált Sátán, az Ördög célpontjává, nem pedig azért, mert gazdag és befolyásos volt (Jób 1:1; 29:7–16; 31:1).

4. Mi a feddhetetlenség?

4 Jób könyvének bevezető gondolataiban arról olvashatunk, hogy az égben egy összejövetelen az angyalok megjelentek Jehova előtt. Sátán is jelen volt, és megvádolta Jóbot. (Olvassátok fel: Jób 1:6–11.) Bár Sátán Jób vagyonáról beszélt, elsősorban a feddhetetlenségét vette célba. A „feddhetetlenség” kifejezés azt a gondolatot hordozza, hogy valaki egyenes, kifogástalan, igazságos és makulátlan. A Bibliában az ember feddhetetlensége a Jehova iránti teljes szívű odaadására utal.

5. Mivel vádolta meg Sátán Jóbot?

5 Sátán azzal vádolta meg Jóbot, hogy önző indítékból imádja Istent. Azt mondta, hogy Jób csak addig marad lojális Jehovához, amíg Jehova megáldja és védelmezi. Hogy kiderüljön, igaz-e Sátán vádja, Jehova megengedte Sátánnak, hogy próbára tegye ezt a hűséges férfit. Ennek következtében mindössze egy nap alatt Jób jószágai elpusztultak, illetve ellopták őket, a legtöbb szolgáját megölték, és mind a tíz gyermeke életét vesztette (Jób 1:13–19). Vajon megtörte Jóbot Sátán támadása? Az ihletett beszámoló leírja, mit mondott Jób, miután ilyen szerencsétlenségek érték: „Jehova adta, Jehova vette el. Áldott legyen ezután is Jehova neve!” (Jób 1:21).

6. a) Mi történt egy másik égi összejövetelen? b) Kire gondolt Sátán, amikor kétségbe vonta Jób feddhetetlenségét?

 6 Később volt egy másik összejövetel is az égben. Sátán ismét vádakkal illette Jóbot: „Bőrt bőrért. Az ember mindenét odaadja a lelkéért. Nyújtsd csak ki a kezed, kérlek, és nyúlj hozzá még csontjához és húsához is. Vajon nem fog-e szemtől szemben megátkozni téged?” Figyeld meg, hogy Sátán már nem csak Jóbot vádolta. Amikor azt mondta, hogy „az ember mindenét odaadja a lelkéért”, nemcsak Jób feddhetetlenségét vonta kétségbe, hanem minden ’emberét’, aki Jehovát imádja. Ezután Isten megengedte Sátánnak, hogy fájdalmas betegséggel verje meg Jóbot (Jób 2:1–8). De ezzel még nem értek véget Jób megpróbáltatásai.

Mit tanulhatunk Jób példájából?

7. Hogyan gyakoroltak nyomást Jóbra a látogatói és a felesége?

7 Amikor elkezdődtek a nehézségek, Jób felesége ugyanazokat a csapásokat élte át, mint a férje. A gyermekei halála és a vagyonuk elvesztése biztosan őt is nagyon megviselte. Ezenkívül nagyon rossz lehetett azt látnia, hogy a férje fájdalmas betegségben szenved. Így fakadt ki: „Még mindig szilárdan ragaszkodsz a feddhetetlenségedhez? Átkozd meg az Istent, és halj meg!” Idővel három férfi jött Jóbhoz, Elifáz, Bildád és Cófár. Állítólag azért jöttek, hogy megvigasztalják. Azonban megtévesztően érveltek, és ’fárasztó vigasztalóknak’ bizonyultak. Bildád például arra utalt, hogy Jób gyermekei helytelenségbe keveredtek, és ezért megérdemelték a sorsukat. Elifáz arra célozgatott, hogy Jób a múltban elkövetett bűneiért szenved. Még azt is kétségbe vonta, hogy azok, akik megőrzik a feddhetetlenségüket, értékesek-e egyáltalán Isten szemében (Jób 2:9, 11; 4:8; 8:4; 16:2; 22:2, 3). Jób még ilyen rendkívüli nyomás alatt is megőrizte a feddhetetlenségét. Igaz, hibázott, amikor „inkább a maga lelkét jelentette ki igazságosnak, mintsem Istent” (Jób 32:2). Mégis mindvégig hűséges maradt.

8. Miért jó példa Elihu azoknak, akik tanácsot adnak?

8 Ezután Elihuról olvashatunk, aki szintén azért jött, hogy meglátogassa Jóbot. Elihu először végighallgatta Jóbot és három társát. Bár fiatalabb volt náluk, mégis bölcsebbnek bizonyult. Tiszteletet adott Jóbnak azzal, hogy a többiekkel ellentétben a nevén szólította. Megdicsérte a becsületességéért. De azt is elmondta, hogy Jób túl nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy önmagát mentegesse. Ezt követően biztosította őt arról, hogy mindig érdemes hűségesen szolgálnia Istent. (Olvassátok fel: Jób 36:1, 11.) Milyen jó példa Elihu azoknak, akiknek napjainkban tanácsot kell adniuk! Türelmes volt, figyelmesen hallgatott, megdicsérte Jóbot, amiben lehetett, és építő tanácsot adott neki (Jób 32:6; 33:32).

9. Hogyan segített Jehova Jóbnak?

 9 Végül Jóbnak lélegzetelállító élményben volt része, amikor maga Jehova szólt hozzá. A beszámoló ezt írja: „Jehova felelt Jóbnak a szélviharból”. Egymás után több kérdést is feltett Jóbnak, hogy kedvesen, de határozottan segítsen neki kiigazítani a gondolkodásmódját. Jób készségesen elfogadta a helyreigazítást, és elismerte: „jelentéktelenné lettem . . . bánok mindent porban és hamuban.” Miután Jehova beszélt Jóbbal, kifejezte, hogy haragszik a három társára, mert ők nem „az igazságot” mondták. Jóbnak imádkoznia kellett értük. Ezután „Jehova visszájára fordította Jób fogságát – amikor Jób imádkozott a társaiért –, sőt Jehova kétannyit adott Jóbnak mindenből, amije azelőtt volt” (Jób 38:1; 40:4; 42:6–10).

Mennyire erős a Jehova iránti szeretetünk?

10. Miért nem hagyta Jehova figyelmen kívül Sátánt, vagy miért nem pusztította el?

10 Jehova a világegyetem Teremtője és minden teremtmény Szuverénje. Miért nem hagyta figyelmen kívül az Ördög vádjait? Mert tudta, hogy azzal nem tisztázza a felmerült vitakérdést, ha nem vesz tudomást Sátánról, és azzal sem, ha elpusztítja őt. Az Ördög azt állította Jóbról, Jehova egyik kiváló szolgájáról, hogy nem marad lojális Istenhez, ha elveszíti az anyagi javait. Jób lojalitása kiállta a próbát. Ezután Sátán azt állította, hogy minden ember el fog fordulni Istentől, ha fizikailag szenvednie kell. Jób szenvedett, mégis feddhetetlen maradt. Így hát Sátán ennek a hűséges, de tökéletlen embernek az esetében hazugnak bizonyult. Mit mondhatunk Isten többi imádójáról?

11. Hogyan adott Jézus egyértelmű választ Sátán vádjaira?

11 Tulajdonképpen Isten minden egyes szolgája, aki megőrzi a feddhetetlenségét, bármit zúdít is rá Sátán, bebizonyítja, hogy ennek a megátalkodott ellenségnek a vádjai az ő esetében hamisak. Amikor Jézus a földre jött, egyértelmű választ adott Sátán vádjaira. Tökéletes volt, miként ősatyánk Ádám. És mivel egészen a halálig hűséges maradt, mindent elsöprően bebizonyította, hogy Sátán hazug, és hogy a vádjai hamisak (Jel 12:10).

12. Milyen lehetősége és felelőssége van Jehova minden egyes szolgájának?

12 Sátán azonban még ma is próbára teszi azokat, akik Jehovát imádják. Mindannyiunknak lehetőségünk van rá, és egyben felelősségünk is, hogy a feddhetetlenségünkkel bebizonyítsuk, szeretetből szolgáljuk Jehovát, és nem önző indítékból. Hogyan gondolkodunk erről a felelősségünkről? Számunkra kiváltság, hogy lojálisak lehetünk Jehovához. Ezenkívül megnyugtató az a tudat, hogy Jehova erőt ad a kitartáshoz, és határt szab a próbáinknak, ahogy Jób esetében is tette (1Kor 10:13).

Sátán, a hitehagyott és a megátalkodott Ellenség

13. Milyen részleteket tár fel Jób könyve Sátánról?

13 A Keresztény Görög Iratokból sok mindent megtudhatunk arról, hogy Sátán hogyan áll ellen Jehovának. A Jelenések könyvében olvashatunk Jehova szuverenitásának az igazolásáról és Sátán végső pusztulásáról. A Héber Iratok is feltár részleteket arról, hogy Sátán milyen szégyenteljes módon vádolja Jehovát és vezeti félre az emberiséget. Jób könyvéből például sok mindent megtudhatunk Sátán lázadó magatartásáról. Az Ördög nem azért volt jelen az égi összejöveteleken, hogy Jehovát dicsérje.  Ártó, gonosz szándékkal ment oda. Miután megvádolta Jóbot, és engedélyt kapott arra, hogy próbára tegye őt, „eltávozott Jehova színe elől” (Jób 1:12; 2:7).

14. Hogyan bánt Sátán Jóbbal?

14 Jób könyve tehát az emberiség könyörtelen ellenségeként azonosítja Sátánt. Nem tudjuk, hogy a Jób 1:6-ban és a Jób 2:1-ben említett két égi összejövetel között mennyi idő telt el, de ez idő alatt Jóbot kegyetlen megpróbáltatások érték. Mivel Jób hűséges maradt, Jehova ezt mondhatta róla Sátánnak: „Még mindig szilárdan ragaszkodik feddhetetlenségéhez, noha ellene ingerelsz, hogy ok nélkül elnyeljem őt.” Sátán viszont nem ismerte el, hogy hamisan vádolta meg Jóbot. Épp ellenkezőleg, azt akarta, hogy Jóbot egy újabb súlyos próba érje. Az Ördög tehát akkor is próba elé állította Jóbot, amikor gazdag volt, és akkor is, amikor már mindenét elveszítette. Ebből teljesen nyilvánvaló, hogy Sátán nem könyörületes a szükségben lévőkkel, vagy azokkal, akiket csapások sújtanak. Gyűlöli azokat, akik megőrzik a feddhetetlenségüket (Jób 2:3–5). Jób azonban a hűségével bebizonyította, hogy Sátán hazug.

15. Miben hasonlítanak a napjainkban élő hitehagyottak Sátánhoz?

15 Sátán, az Ördög volt az első teremtmény, aki hitehagyottá vált. A napjainkban élő hitehagyottaknak olyan tulajdonságaik vannak, mint neki. Az elméjüket talán a gyülekezet tagjaival, a keresztény vénekkel vagy a Vezető Testülettel szembeni kritikus szemléletmód fertőzte meg. Vannak olyan hitehagyottak, akik elutasítják az isteni név használatát. Nem akarnak tanulni Jehováról, vagy nem akarják szolgálni őt. Atyjukhoz, Sátánhoz hasonlóan támadják azokat, akik feddhetetlenek (Ján 8:44). Nem csoda, hogy Jehova szolgái minden kapcsolatot kerülnek velük! (2Ján 10, 11).

Jób nagyra becsülte Jehova nevét

16. Hogyan tekintett Jób Jehovára?

16 Jób használta és dicsőítette Jehova nevét. Még akkor sem tulajdonított semmi rosszat Istennek, mikor megtudta, hogy a gyermekei meghaltak. Bár tévesen azt gondolta, hogy az őt ért veszteség Isten akaratából van, mégis dicsőítette Jehova nevét. Később az egyik példabeszédében kijelentette: „Íme, Jehova félelme, az a bölcsesség, és a rossztól való elfordulás az értelem” (Jób 28:28).

17. Mi segített Jóbnak abban, hogy megőrizze a feddhetetlenségét?

17 Mi segített Jóbnak abban, hogy megőrizze a feddhetetlenségét? Nyilvánvaló, hogy már a csapások előtt szoros kapcsolatot ápolt Jehovával. Bár nem tudjuk, hogy tisztában volt-e vele, hogy Sátán megvádolta Jehovát, mégis elhatározta, hogy lojális marad. Ezt mondta: „Utolsó leheletemig sem adom fel feddhetetlenségemet!” (Jób 27:5). Hogyan alakított  ki ilyen szoros kapcsolatot Jehovával? Kétségtelen, hogy szívébe zárta mindazt, amit arról hallott, hogy hogyan bánt Isten a távoli rokonaival, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. És amikor megfigyelte a teremtésművet, Jehova számos tulajdonságát felismerte. (Olvassátok fel: Jób 12:7–9, 13, 16.)

18. a) Mivel mutatta ki Jób a Jehova iránti odaadását? b) Hogyan utánozhatjuk Jób kiváló példáját?

18 Amit Jób megtudott Jehováról, az arra sarkallta, hogy neki tetszően éljen. Rendszeresen áldozatokat ajánlott fel arra az esetre, ha a családtagjai valami Istennek nem tetsző dolgot tesznek, vagy ’megátkozzák Istent a szívükben’ (Jób 1:5). Még akkor is jót mondott Jehováról, amikor komoly próbákat élt át (Jób 10:12). Milyen kiváló példa! Nekünk is rendszeresen pontos ismeretet kell szereznünk Jehováról és a szándékáról. Igyekszünk megőrizni a jó szellemi szokásainkat, például tanulmányozunk, részt veszünk az összejöveteleken, imádkozunk, és prédikáljuk a jó hírt, sőt, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ismertté tegyük Jehova nevét. Ahogy Jób feddhetetlensége örömet szerzett Jehovának, úgy a ma élő szolgáinak a feddhetetlensége is örömet szerez neki. Erről lesz szó a következő cikkben.

Emlékszel?

• Miért figyelt fel Sátán, az Ördög Jóbra?

• Milyen próbái voltak Jóbnak, és hogyan reagált rájuk?

• Jóbhoz hasonlóan hogyan őrizhetjük meg a feddhetetlenségünket?

• Mit tanulhatunk Sátánról Jób könyvéből?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 4. oldalon]

Jób könyve felhívja a figyelmünket a világmindenség fölötti szuverenitás létfontosságú vitakérdésére

[Kép a 6. oldalon]

Milyen helyzetekben kerülhet próba alá a feddhetetlenséged?