Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ha feddhetetlen vagy, megörvendezteted Jehova szívét

Ha feddhetetlen vagy, megörvendezteted Jehova szívét

 Ha feddhetetlen vagy, megörvendezteted Jehova szívét

„Légy bölcs, fiam, és örvendeztesd meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki gúnyol engem” (PÉLD 27:11)

1–2. a) Milyen vádat hozott fel Sátán Jób könyve szerint? b) Honnan tudjuk, hogy Sátán Jób napjai óta minduntalan gúnyolja Jehovát?

JEHOVA megengedte Sátánnak, hogy próbára tegye Jóbnak, hűséges szolgájának a feddhetetlenségét. Ennek következményeként Jób elvesztette a jószágait, a gyermekeit, és az egészségét is. De amikor Sátán kétségbe vonta Jób feddhetetlenségét, igazából nem csak Jóbra gondolt. „Bőrt bőrért. Az ember mindenét odaadja a lelkéért” – állította. Ezzel a váddal felmerült egy vitakérdés, mely már nem pusztán Jóbról szólt. És Sátán még ma, jóval Jób halála után is kétségbe vonja az emberek feddhetetlenségét (Jób 2:4).

2 A Jóbot ért próbák után körülbelül 600 évvel Jehova arra ihlette Salamont, hogy a következőket írja le: „Légy bölcs, fiam, és örvendeztesd meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki gúnyol engem” (Péld 27:11). Nyilvánvaló, hogy Sátán még akkor is vádolta Jehovát. Sőt, egy látomásban, melyet János apostol kapott, Sátán még azután is vádolja Isten szolgáit, hogy kivetették az égből. Sátán kivetése pedig valamivel 1914 után történt, amikor is megalakult Isten Királysága. Igen, most, amikor már mélyen benne járunk ennek a gonosz rendszernek az utolsó napjaiban, Sátán még mindig kétségbe vonja Isten szolgáinak a feddhetetlenségét (Jel 12:10).

3. Milyen értékes tanulságokat vonhatunk le Jób könyvéből?

 3 Nézzünk meg három fontos tanulságot, amelyet levonhatunk Jób könyvéből. Először is, a Jóbot ért próbák leleplezik, hogy ki az emberiség valódi ellensége, és hogy ki a forrása az Isten népe ellen irányuló támadásnak. Ez az ellenség nem más, mint Sátán, az Ördög. Másodszor, függetlenül attól, hogy milyen próbákkal kell szembenéznünk, ha szoros kapcsolatot ápolunk Istennel, meg tudjuk őrizni a feddhetetlenségünket. Harmadszor, amikor nehézségeket kell elviselnünk, és így valamilyen módon próba alá kerülünk, Jehova támogat minket, mint ahogyan Jóbot is támogatta. Ezt ma a Szava, a szervezete és a szent szelleme által teszi meg.

Ne feledd, ki a valódi ellenség!

4. Ki hibáztatható a világ jelenlegi állapotáért?

4 Sokan nem hisznek Sátán létezésében. Ezért bár aggodalommal figyelik a világ eseményeit, nincsenek tisztában azzal, hogy mind e mögött Sátán, az Ördög áll. Igaz, az emberiséget érő bajok nagy részéért maguk az emberek a felelősek. Ősszüleink, Ádám és Éva úgy döntöttek, hogy függetlenítik magukat a Teremtőjüktől. És azóta az egymást követő generációk mind nagyon ostobán cselekednek. De tény, hogy Sátán szedte rá Évát arra, hogy lázadjon fel Isten ellen. Ő az, aki a tökéletlen, haldokló emberiség világában kiépített és irányít egy rendszert. És mivel Sátán „ennek a világrendszernek az istene”, az emberi társadalmat ugyanaz jellemzi, mint őt: büszkeség, perlekedésre való hajlam, féltékenység, kapzsiság, megtévesztés és lázadó szellem (2Kor 4:4; 1Tim 2:14; 3:6; olvassátok fel: Jakab 3:14–15). Ezek a jellemvonások politikai és vallási összetűzésekhez, gyűlölethez, korrupcióhoz, valamint zűrzavarhoz vezetnek, melyek nagyban hozzájárulnak az emberiség bajaihoz.

5. Mit kell tennünk a birtokunkban lévő értékes ismerettel?

5 Jehova szolgáiként nagyon értékes ismeret birtokában vagyunk. Igen, mi tudjuk, hogy ki hibáztatható a világ egyre romló állapotáért. Ezért minden bizonnyal indíttatást érzünk arra, hogy részt vegyünk a szántóföldi szolgálatban, és elmondjuk az embereknek, hogy ki is a bajok fő okozója. És ugye boldogok vagyunk, hogy az igaz Isten, Jehova mellett foglalhatunk állást, és megoszthatjuk másokkal, hogy hogyan fogja elpusztítani Sátánt, és hogyan fog véget vetni az emberiség bajainak?

6–7. a) Ki a felelős az üldözésért, melyet az igaz imádók élnek át? b) Hogyan utánozhatjuk az ókorban élt Elihut?

6 Sátán nemcsak a világban tapasztalható nehézségek nagy részéért felelős, hanem azért a támadásért is, melyet Isten népe él át.  Eltökélte, hogy próbákat zúdít ránk. Jézus Krisztus a következőket mondta Péter apostolnak: „Simon, Simon, íme, Sátán magának követelt benneteket, hogy megrostáljon, mint a búzát” (Luk 22:31). Ehhez hasonlóan mindannyiunknak, akik Jézus nyomdokait követjük, így vagy úgy próbákat kell átélnünk. Péter ’egy ordító oroszlánhoz’ hasonlította az Ördögöt, aki „azon igyekszik, hogy felfaljon valakit”. Pál pedig ezt írta: „mindazokat, akik Isten iránti odaadással kívánnak élni Krisztus Jézusban, üldözni is fogják” (1Pét 5:8; 2Tim 3:12).

7 Ha egy hívőtársunkkal valamilyen tragédia történik, hogyan mutathatjuk ki, hogy nem felejtettük el, ki a valódi ellenség? Ne távolodjunk el tőle, hanem legyünk olyanok, mint az ókorban élt Elihu, aki igaz barátként beszélt Jóbbal. Támogassuk a testvérünket a közös ellenségünkkel, Sátánnal vívott harcában (Péld 3:27; 1Tessz 5:25). A célunk az, hogy segítsünk a hívőtársunknak megőrizni a feddhetetlenségét, bármi jöjjön is, hogy így meg tudja örvendeztetni Jehova szívét.

8. Miért nem tudta Sátán elérni, hogy Jób felhagyjon Jehova dicséretével?

8 Sátán először Jób állatait vette el. A jószágai nagyon értékesek voltak, valószínűleg a megélhetését biztosították. De Jób az imádatban is felhasználta őket. Miután Jób megszentelte a gyermekeit, „korán reggel fölkelt, és égő áldozatokat mutatott be mindnyájuk száma szerint. Jób ugyanis ezt mondta: »Talán vétkeztek a fiaim, és átkozták az Istent szívükben.« Így járt el Jób mindenkor” (Jób 1:4, 5). Jób tehát rendszeresen állatáldozatokat ajánlott fel Jehovának. Amikor azonban a próbák rázúdultak, ezt többé már nem tudta megtenni. Már nem maradtak anyagi ’értékei’, melyekkel dicsérhette volna Jehovát (Péld 3:9). Viszont az ajkaival dicsérhette őt, és ezt meg is tette.

Ápoljunk szoros kapcsolatot Jehovával!

9. Mi a legértékesebb kincsünk?

9 Akár gazdagok vagyunk, akár szegények, akár fiatalok, akár idősek, akár egészségesek, akár betegek, szoros kapcsolatot ápolhatunk Jehovával. Bármilyen próbával nézünk is szembe, ha szoros a kapcsolatunk Istennel, képesek leszünk megőrizni a feddhetetlenségünket, és meg tudjuk örvendeztetni a szívét. Sőt, még arra is van példa, hogy olyanok sem féltek bátran állást foglalni, akik csak alig ismerték az igazságot, és ők is megőrizték a feddhetetlenségüket.

10–11. a) Hogyan állta ki egy testvérnő a feddhetetlenségét érintő próbákat? b) Hogyan adott egyértelmű választ ez a testvérnő Sátánnak?

10 Nézzük meg például, hogy mi történt Valentina Garnovszkajával, aki sok más oroszországi Tanúhoz hasonlóan – akárcsak a hűséges Jób – még a komoly próbák közepette is megőrizte a feddhetetlenségét. 1945-ben, amikor 21 éves volt, tanúskodott neki egy testvér. Ez a testvér még kétszer visszatért, hogy beszéljen  neki a Bibliáról, de azután soha többé nem találkoztak. Ennek ellenére Valentina prédikálni kezdett a szomszédainak. Emiatt letartóztatták, és nyolc évre munkatáborba küldték. 1953-ban kiszabadult, és azonnal folytatta a prédikálást. De ismét letartóztatták és bebörtönözték. Ezúttal 10 évet kapott. Az évek során más-más táborba vitték, majd egy olyan táborba került, ahol volt néhány testvérnő is. Nekik volt egy Bibliájuk. Egy nap az egyik testvérnő megmutatta a Bibliát Valentinának. Ez igazán megható pillanat volt. Képzeld csak, Valentina utoljára annak a testvérnek a kezében látott Bibliát, aki 1945-ben tanúskodott neki!

11 1967-ben Valentina kiszabadult, és végre vízben való megkeresztelkedéssel szimbolizálhatta a Jehovának tett önátadását. Buzgón arra használta a szabadságát, hogy végezze a szolgálatot, egészen 1969-ig. Ekkor ugyanis újra letartóztatták, és háromévi börtönre ítélték. Valentina azonban nem hagyott fel a prédikálással, egészen a 2001-ben bekövetkezett haláláig. Összesen 44 embernek segített megismerni az igazságot. 21 évet töltött börtönökben és munkatáborokban. Kész volt feladni mindent, még a szabadságát is, hogy megőrizze a feddhetetlenségét. Élete vége felé Valentina ezt mondta: „Sosem volt saját lakhelyem. Minden holmim egyetlen bőröndben elfért, de boldog és elégedett voltam Jehova szolgálatában.” Valentina egyértelmű választ adott Sátánnak, aki azt állította, hogy az emberek nem maradnak lojálisak Istenhez, ha próbák érik őket (Jób 1:9–11). Biztosak lehetünk benne, hogy Valentina megörvendeztette Jehova szívét, és hogy Jehova már alig várja azt az időt, amikor a feltámadáskor életet adhat neki és másoknak is, akik hűségesen haltak meg (Jób 14:15).

12. Milyen szerepe van a szeretetnek a Jehovával ápolt kapcsolatunkban?

12 A Jehovával ápolt barátságunk az iránta érzett szeretetünkön alapul. Csodáljuk a tulajdonságait, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a szándékával összhangban éljünk. Az Ördög állításával ellentétben önként és feltétel nélkül szeretjük Jehovát. Ez az őszinte szeretet megerősít minket, hogy a próbák idején meg tudjuk őrizni a feddhetetlenségünket. Jehova pedig „védelmezi lojálisainak útját” (Péld 2:8; Zsolt 97:10).

13. Hogyan tekint Jehova arra, amit érte teszünk?

13 A szeretet arra indít minket, hogy tiszteletet szerezzünk Jehova nevének, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem tudunk sokat tenni ezért. Jehova látja a jó indítékainkat, és nem ítél el minket, ha nem tudunk mindent megtenni, amit szeretnénk. Nemcsak az számít neki, hogy mit teszünk, hanem az is, hogy miért tesszük. Bár Jób le volt sújtva, és sok mindenen ment keresztül, a vádlóinak mégis azt mondta, hogy szereti Jehova útjait. (Olvassátok fel: Jób 10:12; 28:28.) Jób könyvének utolsó fejezetében Isten kifejezte, hogy mennyire haragszik Elifázra, Bildádra és Cófárra, mivel ők nem az igazságot szólták. Ugyanakkor Jehova utalt arra, hogy helyesli Jóbot, hiszen négyszer is ’szolgámnak’ nevezte, és azt mondta neki, hogy járjon közben a hamis vigasztalók érdekében (Jób 42:7–9). Bárcsak mi is úgy viselkednénk, hogy azzal elnyerjük Jehova helyeslését!

Jehova támogatja hűséges szolgáit

14. Hogyan segített Jehova Jóbnak, hogy ki tudja igazítani a gondolkodásmódját?

14 Jób megőrizte a feddhetetlenségét, noha tökéletlen volt. Olykor, amikor különösen nagy nyomás nehezedett rá, rosszul ítélte meg  a dolgokat. Például így szólt Jehovához: „Segítségért kiáltok hozzád, de nem válaszolsz nekem . . . kezed teljes erejével gyűlölséget táplálsz ellenem.” Ezenkívül túl nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy mentegesse magát, amikor azt mondta, hogy „nem vagyok vétkes”, vagy hogy „nem tapad erőszak tenyeremhez, és imádságom tiszta” (Jób 10:7; 16:17; 30:20, 21). Jehova azonban kedvesen segített Jóbnak. Egymás után több kérdést is feltett neki, hogy elterelje Jób figyelmét saját magáról. Jób így tisztábban láthatta Isten felsőbbségét és azt, hogy mennyire jelentéktelenek az emberek. Jób elfogadta a helyreigazítást, és változtatott a gondolkodásmódján. (Olvassátok fel: Jób 40:8; 42:2, 6.)

15–16. Hogyan segít Jehova napjainkban a szolgáinak?

15 Jehova napjainkban is kedvesen és határozottan vezeti a szolgáit. Ezenkívül nagyszerű áldásokban van részünk. Például Jézus Krisztus gondoskodott a váltságáldozatról, és ezáltal alapot adott a bűnök megbocsátására. Ennek az áldozatnak köszönhetően szoros kapcsolatban lehetünk Istennel, noha tökéletlenek vagyunk (Jak 4:8; 1Ján 2:1). Továbbá, amikor próbákkal nézünk szembe, imában kérhetjük Istent, hogy a szent szellemével erősítsen meg és támogasson minket. Ezenkívül rendelkezésünkre áll a teljes Biblia, és ha olvassuk, valamint elmélkedünk az olvasottakon, felkészülhetünk a hitpróbákra. A tanulmányozás hozzájárul, hogy megértsük a világmindenség feletti szuverenitásról és az egyéni feddhetetlenségről szóló vitakérdéseket.

16 Nagyon sok hasznot merítünk abból is, hogy részét alkotjuk a világméretű testvériségnek, melyet Jehova szellemi eledellel lát el „a hű és értelmes rabszolga” által (Máté 24:45–47). Jehova Tanúi több mint százezer gyülekezetében összejöveteleket szerveznek, melyeken oktatást kapunk, és megerősödünk, hogy szembe tudjunk nézni a ránk váró hitpróbákkal. Ezt jól mutatja Sheila, egy tizenéves Tanú példája is, aki Németországban él.

17. Mutass rá egy példával, hogy miért bölcs, ha szorosan ragaszkodunk az oktatáshoz, melyet Jehova szervezetétől kapunk!

17 Egyik nap az iskolában Sheila osztálya egy időre felügyelet nélkül maradt. Az osztálytársai elővettek egy ouijatáblát, hogy kipróbálják. Sheila azon nyomban kiment a teremből, és mivel később hallotta, mi történt, boldog volt, hogy így döntött. Az ouijatábla használata közben ugyanis néhány osztálytársa démonok jelenlétét érezte, és rémületében kirohant a teremből. De mi segített Sheilának, hogy ilyen gyorsan döntsön, és kimenjen az osztályteremből? „Nem sokkal korábban a Királyság-teremben az egyik összejövetelen pont az ouijatábla veszélyeiről volt szó. Ezért tudtam, hogy mit kell tennem – mondja. – Szerettem volna örömet szerezni Jehovának, ahogyan azt a Biblia is írja a Példabeszédek 27:11-ben.” Milyen jó, hogy Sheila ott volt az összejövetelen, és odafigyelt az elhangzottakra!

18. Mit határoztál el?

18 Mindannyian határozzuk el, hogy szorosan követni fogjuk az Isten szervezetétől kapott útmutatásokat. Ha rendszeresen részt veszünk az összejöveteleken, olvassuk a Bibliát, tanulmányozzuk a Biblián alapuló kiadványokat, imádkozunk, valamint érett keresztények társaságát keressük, megkapjuk a vezetést és a támogatást, melyre szükségünk van. Jehova azt szeretné, ha győznénk. Bízik benne, hogy továbbra is lojálisak leszünk. Micsoda kiváltság, hogy dicsérhetjük Jehova nevét, megőrizhetjük a feddhetetlenségünket, és megörvendeztethetjük Jehova szívét!

Emlékszel?

• Milyen állapotokért és próbákért felelős Sátán?

• Mi a legértékesebb kincsünk?

• Min alapul a Jehovával ápolt barátságunk?

• Hogyan támogat bennünket Jehova napjainkban?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 8. oldalon]

Indíttatást érzel arra, hogy megoszd másokkal az értékes ismereted?

[Kép a 9. oldalon]

Segíthetünk a hívőtársainknak, hogy meg tudják őrizni a feddhetetlenségüket

[Kép a 10. oldalon]

Valentina kész volt feladni mindent, hogy megőrizze a feddhetetlenségét