Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Értékeljük a nagyobb Mózest!

Értékeljük a nagyobb Mózest!

 Értékeljük a nagyobb Mózest!

„Hozzám hasonló prófétát támaszt nektek Jehova Isten a testvéreitek közül. Hallgassatok rá” (CSEL 3:22)

1. Milyen hatással volt Jézus Krisztus a történelemre?

KÉTEZER évvel ezelőtt egy fiú születése arra indította az angyalok sokaságát, hogy dicsérjék Istent az égben néhány pásztor füle hallatára (Luk 2:8–14). Harminc évvel később ez a gyermek, aki már felnőtté vált, megkezdte a szolgálatát, amely csupán három és fél évig tartott, mégis megváltoztatta a történelmet. A XIX. századi híres történész, Philip Schaff arra érzett ösztönzést, hogy ezt jelentse ki erről a fiatalemberről: „Egyetlen sor leírása nélkül is több személyt késztetett írásra, és több prédikáció, szónoklat, eszmecsere, bölcsességgel teli könyv, műalkotás és dicsérő ének témáját inspirálta, mint az ókor és napjaink nagyjainak egész serege.” Ez a rendkívüli fiatalember természetesen Jézus Krisztus volt.

2. Mit írt János apostol Jézusról és a szolgálatáról?

2 János apostol írt egy beszámolót Jézus szolgálatáról, és ezt a következő szavakkal fejezte be: „De van még sok egyéb is, amit Jézus tett, amit ha valamikor teljes részletességgel megírnának, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt tekercseket” (Ján 21:25). János tisztában volt azzal, hogy csak a töredékét tudta lejegyezni mindannak, amit Jézus mondott és tett a szolgálata eseménydús három és fél éve alatt. Ennek ellenére a történelmi események, melyeket János lejegyzett az evangéliumában, nagyon értékesek.

3. Mi segíthet, hogy jobban megértsük, milyen szerepe van Jézusnak Isten szándékában?

3 A négy jelentős evangéliumi beszámolón kívül más bibliai könyvek is feltárnak hiterősítő részleteket Jézus életéről. Például azok a szentírási beszámolók, melyek Jézus előtt élt hűséges férfiakról szólnak, segítenek, hogy jobban megértsük, milyen szerepe van Jézusnak Isten szándékában. Vizsgáljunk meg ezek közül néhányat!

Isten emberei, akik előrevetítették a Krisztust

4–5. Kik árnyékolták elő Jézust, és hogyan?

4 János és a másik három evangéliumíró Mózesre, Dávidra és Salamonra irányította a figyelmet, mint olyan férfiakra, akik előárnyékolták Jézust mint Isten Felkentjét és kijelölt Királyát. Hogyan árnyékolták elő Istennek ezek az ókori szolgái Jézust, és mit tanulhatunk ezekből a beszámolókból?

5 Röviden szólva, a Biblia azt írja Mózesről, hogy próféta, közvetítő és szabadító volt. Jézus ugyancsak az. Dávid pásztor és király volt, aki legyőzte Izrael ellenségeit. Jézus is pásztor és győztes király (Ez 37:24, 25). Salamon, mindaddig, amíg hűséges volt, bölcsen uralkodott, Izrael pedig békének örvendett az uralkodása idején (1Kir 4:25, 29). Jézus szintén rendkívül bölcs, és a Biblia azt írja róla, hogy ő a „Béke Fejedelme” (Ézs 9:6). Egyértelmű hát, hogy Krisztus Jézus szerepe hasonló ezeknek a korábban élt férfiaknak a szerepéhez, ám ő jelentősebb helyet tölt be Isten szándékában. Először is hasonlítsuk össze Jézust és Mózest, és figyeljük meg, hogy ez miként segíthet, hogy még jobban értékeljük azt a szerepet, melyet Jézus tölt be Isten szándékában.

 Mózes, Jézus egyik előfutára

6. Hogyan magyarázta el Péter apostol azt, hogy miért fontos Jézusra hallgatni?

6 Nem sokkal i. sz. 33 pünkösdje után Péter apostol idézte Mózes egyik próféciáját, mely Jézus Krisztusban teljesedett be. Az apostol az imádatot bemutatók tömege előtt állt a templomban. Péter és János meggyógyított egy születésétől fogva sánta koldust, mire az emberek „azt se tudták, hová legyenek meglepetésükben”, mind odasereglettek, mert látni akarták, mi történt. Péter elmagyarázta, hogy ez a bámulatos tett Jehova szent szellemének köszönhető, mely szellem Jézus Krisztuson keresztül működik. Majd idézve a Héber Iratokból így szólt: „Mózes valójában megmondta: »Hozzám hasonló prófétát támaszt nektek Jehova Isten a testvéreitek közül. Hallgassatok rá mindannak megfelelően, amit mond nektek . . .«” (Csel 3:11, 22, 23; olvassátok fel: 5Mózes 18:15, 18, 19).

7. Miért érthették meg Péter hallgatói az apostolnak azokat a kijelentéseit, melyek egy Mózesnél nagyobb prófétáról szóltak?

7 Péter hallgatói előtt bizonyára ismertek voltak Mózes ezen szavai. Zsidók lévén nagy tisztelettel adóztak Mózesnek (5Móz 34:10). Izgalommal várták egy Mózesnél nagyobb próféta eljövetelét. Az a próféta nem csupán egy messiás, Isten egyik felkentje, mint Mózes, hanem maga a Messiás, „Istennek Krisztusa”, Jehova ’Választottja’ (Luk 23:35; Héb 11:26).

Hasonlóságok Jézus és Mózes között

8. Milyen hasonlóságok vannak Mózes élete és Jézus élete között?

8 Jézus földi élete bizonyos tekintetben hasonlított Mózes életéhez. Például csecsemőkorában Mózes és Jézus is megmenekült egy zsarnok uralkodó kezéből (2Móz 1:22–2:10; Máté 2:7–14). Emellett Isten mindkettőjüket ’Egyiptomból hívta ki’. Hóseás próféta ezt írta: „Mikor még gyermek volt Izrael, már szerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki fiamat” (Hós 11:1). Hóseás arra az időre utalt vissza, amikor Isten kinevezett vezetője, Mózes kivezette Izrael nemzetét Egyiptomból (2Móz 4:22, 23; 12:29–37). Hóseás szavai azonban nemcsak a múltbeli eseményre vonatkoztak, hanem egy jövőbelire is. A kijelentése egy prófécia volt, mely akkor teljesedett be, amikor Heródes király halála után József és Mária visszatért Jézussal Izrael földjére Egyiptomból (Máté 2:15, 19–23).

9. a) Milyen csodákat hajtott végre Mózes és Jézus? b) Említs meg további hasonlóságokat Jézus és Mózes között. (Lásd a „ Miben hasonlított még Jézus és Mózes?” című kiemelt részt a 26. oldalon.)

9 Mózes és Jézus egyaránt hajtott végre csodákat, így mutatták be, hogy Jehova támogatását élvezik. Valójában Mózes volt az első ember, akiről azt olvassuk, hogy csodákat vitt véghez (2Móz 4:1–9). Például vízzel kapcsolatos csodákat hajtott végre. Parancsára a Nílus és nádas tavainak a vize vérré vált, kettévált a Vörös-tenger, és víz fakadt a kősziklából a sivatagban (2Móz 7:19–21; 14:21; 17:5–7). Jézus is hajtott végre vízzel kapcsolatos csodákat. A legelső csodája az volt, hogy a vizet borrá változtatta egy menyegzőn (Ján 2:1–11). Később lecsendesítette a háborgó Galileai-tengert, egy másik alkalommal pedig még járt is a vízen (Máté 8:23–27; 14:23–25). Más hasonlóságok is vannak Mózes és a nagyobb Mózes, Jézus között. Ezekről a  kiemelt részben olvashatsz a 26. oldalon.

Értékeljük Krisztust mint Prófétát!

10. Többek között mit tesz egy igaz próféta, és miért mondhatjuk, hogy Mózes is az volt?

10 A „próféta” szó hallatán a legtöbben egy olyan valakire gondolnak, aki megjövendöli a jövőt, de ez csupán egy része a próféta feladatainak. Az igaz próféta Jehova szószólója, olyan személy, aki ’Isten nagyszerű dolgait’ hirdeti (Csel 2:11, 16, 17). Prófétálása magában foglalhatja többek között, hogy jövőbeni eseményeket közöl, feltárja Jehova szándékának bizonyos részleteit, illetve hirdeti Isten ítéleteit. Mózes ilyen próféta volt. Megjövendölte mind a tíz csapást, amely Egyiptomot sújtotta. Közölte a törvényszövetség törvényeit a Sínai-hegynél. Ezenkívül oktatta a nemzetet Isten  akaratára. Ám végül egy Mózesnél nagyobb prófétának kellett eljönnie.

11. Hogyan bizonyult Jézus Mózesnél nagyobb prófétának?

11 Később, az i. e. első században Zakariás szintén prófétaként szolgált, amikor feltárta a fiával, Jánossal kapcsolatos isteni szándékot (Luk 1:76). Ez a fiú lett Keresztelő János. Ő jelentette be annak a régóta várt prófétának az eljövetelét, aki nagyobb Mózesnél, Jézus Krisztusét (Ján 1:23–36). Jézus prófétaként sok mindent megjövendölt. Például beszélt a haláláról, arról, hogy hol, hogyan és kiknek a keze által fog meghalni (Máté 20:17–19). A hallgatói meglepetésére előre megmondta azt is, hogy el fog pusztulni Jeruzsálem és a temploma (Márk 13:1, 2). Próféciái a mi időnkre is vonatkoznak (Máté 24:3–41).

12. a) Hogyan fektette le Jézus egy világméretű prédikálómunka alapját? b) Hogyan követjük ma Jézus példáját?

12 Amellett, hogy Jézus prófétált, prédikált és tanított is. Prédikálta Isten Királyságának a jó hírét, és senki sem beszélt nála bátrabban (Luk 4:16–21, 43). Ő volt a legnagyobb tanító. „Soha senki nem beszélt még úgy, mint ez az ember” – mondták néhányan, akik hallották őt (Ján 7:46). Jézus lelkesen terjesztette a jó hírt, és arra sarkallta a követőit, hogy bennük is ugyanilyen lelkesedés legyen a Királyság  iránt. Így lefektette az alapját egy világméretű prédikáló- és tanítványképző munkának, amely napjainkban is folytatódik (Máté 28:18–20; Csel 5:42). Tavaly Krisztus mintegy hétmillió követője körülbelül 1 500 000 000 órát töltött a Királyság jó hírének a prédikálásával, és azzal, hogy tanította az érdeklődőket a bibliai igazságokra. Te is részt veszel ebben a munkában, amennyire csak tőled telik?

13. Mi segít, hogy ’ébren maradjunk’?

13 Kétség sem fér hozzá, hogy Jehova beteljesítette azt a próféciát, miszerint egy Mózeshez hasonló prófétát támaszt. Milyen hatással van rád ez az ismeret? Vajon növeli az abba vetett bizalmadat, hogy beteljesednek a közeljövőnkre vonatkozó ihletett próféciák? Igen, ha elmélkedünk a nagyobb Mózes példáján, az segít, hogy ’ébren maradjunk, és meggondoltak maradjunk’ azt illetően, amit Isten hamarosan tenni fog (1Tessz 5:2, 6).

Értékeljük Krisztust mint Közvetítőt!

14. Milyen értelemben volt Mózes közvetítő az izraeliták és Isten között?

14 Mózeshez hasonlóan Jézus is közvetítő volt. Egy közvetítő közbenjár két fél között. Mózes volt a törvényszövetség közvetítője Jehova és az izraeliták között. Ha Jákob fiai engedelmeskedtek volna Isten törvényeinek, Isten különleges tulajdona maradtak volna, vagyis a gyülekezete (2Móz 19:3–8). Ez a szövetség i. e. 1513-tól az i. sz. első századig volt érvényben.

15. Miért mondhatjuk, hogy Jézus kiválóbb közvetítő?

15 I. sz. 33-ban Jehova bevezetett egy jobb szövetséget egy új Izraellel, ’az Isten Izraelével’, amelyből egy felkent keresztényekből álló, egész világra kiterjedő gyülekezet lett (Gal 6:16). Jóllehet a Mózes által közvetített szövetségben voltak olyan törvények, melyeket Isten írt, mégpedig kőre, a Jézus által közvetített szövetség magasabb rendű. Annak törvényeit Isten az emberek szívébe írja. (Olvassátok fel: 1Timóteusz 2:5; Héberek 8:10.) Ennélfogva ’az Isten Izraele’ ma Isten különleges tulajdona, egy olyan nemzet, „amely megtermi [a messiási Királyság] gyümölcseit” (Máté 21:43). Ennek a szellemi nemzetnek a tagjai az új szövetség résztvevői. De nem csak ők élvezik annak áldásait. Egy megszámlálhatatlan sokaság tagjai, sőt sokan azok közül is, akik most halálalvásban vannak, örök áldásokat nyernek majd ennek a felülmúlhatatlan szövetségnek köszönhetően.

Értékeljük Krisztust mint Szabadítót!

16. a) Hogyan használta fel Jehova Mózest, hogy megszabadítsa Izraelt? b) Ki a szabadítás Forrása a 2Mózes 14:13 szerint?

16 A kivonulás előtti éjszakán Izrael néhány leszármazottja komoly veszélyben volt. Isten angyala nemsokára áthalad Egyiptom földjén, és megöl minden elsőszülöttet. Jehova elmondta Mózesnek, hogy Izrael elsőszülöttei megmenekülnek, ha az izraeliták meghintik a házaik szemöldökfáit és ajtófélfáit a pászkabárány vérével (2Móz 12:1–13, 21–23). És ekképpen is cselekedtek. Később az egész nemzet veszedelembe került. Csapdába estek: előttük a Vörös-tenger, mögöttük az őket üldöző egyiptomi harci szekerek. Ekkor Jehova ismét szabadulásról gondoskodott Mózesen keresztül, aki csoda útján kettéválasztotta a tenger vizét (2Móz 14:13, 21).

17–18. Miért mondhatjuk, hogy Jézus nagyobb szabadító, mint Mózes?

17 Bármilyen nagy szabadító tettek voltak is ezek, Jehova jóval nagyobb szabadítást vitt véghez Jézuson keresztül. Az engedelmes emberek Jézus által szabadulnak meg a bűn rabszolgaságából (Róma 5:12, 18). És ez a szabadítás ’örök szabadítás’ (Héb 9:11, 12). Jézus neve azt jelenti, hogy ’Jehova megmentés’. Jézus a Szabadítónkként, vagyis a Megmentőnkként  nemcsak megszabadít a múltbeli bűneinktől, hanem utat is nyit előttünk egy szebb jövő felé. Megmenti a követőit Isten haragjától, és szeretetteljes kapcsolatot teremt köztük és Jehova között azáltal, hogy kiszabadítja őket a bűn rabszolgaságából (Máté 1:21).

18 A bűntől való megszabadulás, melyről Jézus gondoskodik, magában foglalja majd a bűn szörnyű következményeitől – a betegségtől, sőt a haláltól – való megszabadulást a megfelelő időben. Ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, mit jelent ez, gondoljunk arra, mi történt, amikor Jézus egy Jairus nevű férfi otthonába látogatott, akinek meghalt a 12 éves lánya. Jézus így biztatta Jairust: „Ne félj, csak mutass ki hitet, és megmentésben részesül” (Luk 8:41, 42, 49, 50). E szavakhoz hűen a lány feltámadt a halottak közül! El tudod képzelni a szülei örömét? Akkor el tudod képzelni azt is, milyen nagy örömben lesz részünk, amikor „mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják [Jézus] hangját, és kijönnek” a feltámadáskor (Ján 5:28, 29). Valóban, Jézus a Megmentőnk, a Szabadítónk! (Olvassátok fel: Cselekedetek 5:31; Tit 1:4; Jel 7:10.)

19–20. a) Milyen hatással lesz ránk, ha elmélkedünk azon, hogy Jézus a nagyobb Mózes? b) Mit vizsgálunk meg a következő cikkben?

19 Tudjuk, hogy segíthetünk az embereknek abban, hogy a javukra fordítsák Jézus megmentő tetteit. Ez arra indít bennünket, hogy kivegyük a részünket a prédikáló- és tanítványképző munkából (Ézs 61:1–3). Ezenkívül, ha elmélkedünk azon, hogy Jézus a nagyobb Mózes, az növeli az abba vetett bizalmunkat, hogy megszabadítja a követőit, amikor eljön, hogy ítéletet hajtson végre a gonoszokon (Máté 25:31–34, 41, 46; Jel 7:9, 14).

20 Igen, Jézus a nagyobb Mózes. Sok csodálatos tettet vitt véghez, melyet Mózes soha nem lett volna képes. Jézusnak a prófétaként mondott szavai és a közvetítőként véghezvitt tettei az egész emberi családra hatással vannak. Szabadítóként nem ideiglenes, hanem örök megmentésről gondoskodik a megváltható emberiség részére. De még többet megtudhatunk róla a régi hűségesektől. A következő cikkben megvizsgáljuk, hogy milyen értelemben nevezhetjük Jézust nagyobb Dávidnak, illetve nagyobb Salamonnak.

Meg tudod magyarázni?

Miért mondhatjuk, hogy Jézus nagyobb Mózesnél mint . . .

• próféta?

• közvetítő?

• szabadító?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kiemelt rész/kép a 26. oldalon]

  Miben hasonlított még Jézus és Mózes?

□ Mindketten magas állásról mondtak le azért, hogy Jehovát és a népét szolgálják (2Kor 8:9; Fil 2:5–8; Héb 11:24–26).

□ Mindketten felkentként, azaz ’krisztusként’ szolgáltak (Márk 14:61, 62; Ján 4:25, 26; Héb 11:26).

□ Mindketten Jehova nevében jöttek (2Móz 3:13–16; Ján 5:43; 17:4, 6, 26).

□ Mindketten szelídek voltak (4Móz 12:3; Máté 11:28–30).

□ Mindketten részt vettek sokak táplálásában (2Móz 16:12; Ján 6:48–51).

□ Mindketten bíróként és törvényadóként szolgáltak (2Móz 18:13; Mal 4:4; Ján 5:22, 23; 15:10).

□ Isten mindkettőjüket a háza feletti főséggel bízta meg (4Móz 12:7; Héb 3:2–6).

□ A Biblia azt írja mindkettőjükről, hogy Jehova hű tanúi (Héb 11:24–29; 12:1; Jel 1:5).

□ Isten gondoskodott arról, hogy ne találják meg Mózes és Jézus holttestét (5Móz 34:5, 6; Luk 24:1–3; Csel 2:31; 1Kor 15:50; Júd 9).