Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Babonák irányítják az életemet?

Babonák irányítják az életemet?

Babonák irányítják az életemet?

A VILÁGON mindenhol gyökeret vertek ilyen-olyan babonák. Néhány helyen a kulturális örökség részének tekintik őket, vagy csupán furcsaságoknak, melyek színesebbé teszik az életet, de nagy jelentőségük nincsen. A nyugati országokban általában figyelmen kívül hagyják vagy megmosolyogják a babonákat, más helyeken viszont erőteljes befolyással lehetnek ezek a hiedelmek az emberek életére. Így van ez például Afrikában is.

Az afrikai kultúra alapköveit többnyire babonák alkotják. Az ott készített filmek, rádióműsorok és irodalmi művek legtöbbször valamilyen babonára vagy misztikus témára épülnek. Gyakran például varázslatról, az ősök imádatáról vagy valamilyen bűvös tárgyról szólnak. Miért van ekkora erejük a babonáknak az emberek életében, és honnan származnak az ilyen hiedelmek?

Mi rejlik a babonák mögött?

Számos babona lényegében a halottak szellemétől vagy a szellembirodalom egyéb „lakóitól” való félelemben gyökerezik. A babonás emberek szerint bizonyos események annak tudhatók be, hogy a szellemek megpróbálnak kapcsolatba lépni az élőkkel, hogy megfenyegessék, figyelmeztessék vagy megáldják őket.

A babonák a gyógyítással és orvoslással is szorosan összefonódnak. A fejlődő országokban a legtöbb embernek nem futja korszerű orvosi ellátásra, de még ha lenne is rá pénzük, gyakran egyszerűen nincs ilyen szolgáltatás. Ezért sokan az őseik szokásaihoz, a spiritizmushoz és a babonákhoz fordulnak gyógyulásért, vagy azért, hogy megelőzzék a betegségeket. Emellett fesztelenebbül érzik magukat egy kuruzslóval, aki ismeri a szokásaikat és beszéli a nyelvüket, mint egy szakképzett orvossal. Így a babonás hiedelmek nem merülnek feledésbe.

A babonákra épülő hagyományok szerint az ember nem lesz véletlenszerűen beteg, és nem éri csak úgy baleset. Minden ilyen eseményt a szellembirodalom erői idéznek elő. A kuruzsló megállapíthatja például, hogy az ember egyik halott őse zokon vett valamit. Vagy egy spiritiszta médium azt sugallhatja, hogy az áldozatot megátkozta valaki egy ellenséges kuruzsló segítségével, és ezért betegedett meg vagy érte baleset.

Az emberek babonás hiedelmei igencsak eltérőek a világ különböző részein. A helyi néphagyományok, legendák és körülmények mind hozzájárulnak a terjedésükhöz. Ám egy dologban megegyeznek: arra a hitre épülnek, hogy valakit vagy valamit a láthatatlan szellembirodalomban ki kell engesztelni.

Ártalmatlanok vagy veszélyesek?

A legtöbb család életében kivételes és izgalmas eseménynek számít, ha ikrek születnek. Egy babonás személy azonban arra gondolhat, hogy ez bizony egy jel. Nyugat-Afrika egyes részein sokan úgy tekintenek erre az eseményre, mintha istenek születtek volna, és imádatot mutatnak be az ikreknek. Ha az ikrek közül az egyik vagy mindkét gyermek meghal, kis szobrocskákat készítenek róluk, és a családnak ételáldozatokat kell felajánlania ezeknek a bálványoknak. Máshol ugyanezt az eseményt átoknak tartják, sőt, néhány szülő megöli legalább az egyik gyermekét. Miért? Azt hiszik, hogy ha mindkét gyermek életben marad, egy napon megölik a szüleiket.

Ezekből a példákból láthatjuk, hogy bár léteznek olyan babonák, melyek látszólag ártalmatlanok, és megvan a maguk különös hangulata, más hiedelmek veszélyesek, sőt egyenesen halálosak lehetnek. Elég, ha egy jelentéktelen eseményt rossz ómenként értelmez valaki, és máris veszedelmessé válik.

A babona valójában egy fajta hit; igen, egy imádati forma. Mivel a babonának sötét oldalai is vannak, a következő logikus kérdés az, hogy tulajdonképpen kinek kedvezünk azzal, ha babonás elképzelésekben hiszünk, és babonás szokásokat gyakorlunk?

A babonák kiagyalója

Annak ellenére, hogy Sátánnak és a gonosz szellemeknek a létezése nyilvánvaló, néhányan csak legyintenek erre a gondolatra. Ám ha valaki háború idején nem hajlandó elfogadni félelmetes ellensége létezését, az csak katasztrófához vezethet. Ugyanez a helyzet alakulhat ki abban a harcban is, melyet emberfölötti szellemteremtményekkel vívunk, hiszen Pál apostol kijelentette: ’gonosz szellemi erők ellen van viaskodásunk’ (Efézus 6:12).

Gonosz szellemteremtmények léteznek, még akkor is, ha nem látjuk őket. A Biblia elmondja, hogy egy láthatatlan szellemszemély — akárcsak egy hasbeszélő, aki a bábuja által szól — egy kígyón keresztül beszélt az első nővel, Évával, és rávette, hogy lázadjon fel Isten ellen (1Mózes 3:1–5). A Biblia úgy azonosítja ezt a szellemszemélyt, mint „az őskígyót, akit Ördögnek és Sátánnak neveznek, aki az egész lakott földet félrevezeti” (Jelenések 12:9). Ennek a személynek, Sátánnak sikerült más angyalokat is bevonnia a lázadásba (Júdás 6). Ezekből a gonosz angyalokból lettek a démonok, Isten ellenségei.

Jézus kiűzte a démonokat az emberekből, és így tettek a tanítványai is (Márk 1:34; Cselekedetek 16:18). Ezek a szellemek nem a halott ősök szellemei, mivel a halottak „semmit nem tudnak” (Prédikátor 9:7). Lázadó angyalokról van szó, akiket Sátán annak idején rossz útra csábított. Nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy nincs abban semmi rossz, ha kapcsolatba lépünk velük, vagy engedjük, hogy befolyásoljanak minket, mivel vezetőjükhöz, Sátánhoz, az Ördöghöz hasonlóan ők is szeretnének felfalni minket (1Péter 5:8). Céljuk az, hogy elfordítsanak minket az emberiség egyetlen reménységétől, Isten Királyságától.

A Biblia megmutatja, hogy Sátán és démonai egyebek között milyen módszert használnak: „maga Sátán is folyton átváltoztatja magát a világosság angyalává” (2Korintus 11:14). Sátán szeretné elhitetni velünk, hogy nála van az igazán jó élet kulcsa. Ezért úgy tűnhet, hogy némi átmeneti hasznunk valóban származik abból, ha gonosz szellemek lépnek közbe az érdekünkben. Ám tartós megoldással nem szolgálhatnak (2Péter 2:4). Még ha akarnának, akkor sem tudnának örök életet adni senkinek, arról nem is beszélve, hogy rövidesen el lesznek pusztítva (Róma 16:20). Egyedül a Teremtőnktől várhatunk örök életet és valódi boldogságot, és ő tud a legjobban megvédeni minket a gonosz szellemi erőktől (Jakab 4:7).

Isten elítéli azt, ha valaki spiritiszta gyakorlatokban keres megoldást a gondjaira, mert ezzel valójában az ellenség felé kacsingat, hiszen azokkal lép szövetségre, akik elárulták Istent! (5Mózes 18:10–12; 2Királyok 21:6). Aki horoszkópokat olvasgat, törzsi kuruzslóhoz fordul, vagy a legcsekélyebb mértékben is babonás cselekedetekbe bocsátkozik, az igazából nem tesz mást, mint hagyja, hogy a döntései meghozatalában gonosz szellemek irányítsák. Más szavakkal, csatlakozik az Isten ellen lázadók táborához.

Megvédhet minket valaki a gonosztól?

Ade *, egy nigeri férfi Jehova Tanúi egyik teljes idejű prédikálójával tanulmányozta a Bibliát. „Olyan sok ellenségünk van!” — mondta neki Ade, amikor elmagyarázta, hogy miért tart talizmánt az üzletében. Erre a bibliaoktató megmutatta Adénak, hogy kizárólag Jehova tud igazi védelmet nyújtani. Felolvasta neki a Zsoltárok 34:8-at, melyben ez áll: „Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.” Ade erre az elhatározásra jutott: „Ha Jehova valóban meg tud védeni engem, akkor megszabadulok a talizmántól.” Évek teltek el azóta, és Ade most vénként és teljes idejű szolgaként tevékenykedik. Ellenségei egy ujjal sem nyúltak hozzá.

A Bibliából kiderül, hogy az idő és az előre nem látható események mindannyiunkra hatással vannak, függetlenül attól, hogy babonásak vagyunk-e vagy sem (Prédikátor 9:11, NW [9:13]). Jehova azonban soha nem tesz minket próbára olyan dolgokkal, melyek árthatnak nekünk (Jakab 1:13). A halál és a tökéletlenség az Ádámtól örökölt bűn következménye (Róma 5:12). Ezért van az, hogy időnként mindenkit legyűr valamilyen betegség, és mindannyian követünk el hibákat, melyeknek gyászos következményeik lehetnek. Így hát rosszul tennénk, ha minden egyes betegségért vagy kudarcért a gonosz szellemeket vádolnánk. Ha így gondolkodnánk, azzal csak kísértésnek tennénk ki magunkat, hogy valamilyen módon megpróbáljuk kiengesztelni a szellemeket. * Amikor megbetegszünk, megfelelő orvosi ellátásra van szükségünk, nem pedig Sátánnak, az Ördögnek a tanácsára, aki „hazug . . . , és a hazugság atyja” (János 8:44). A statisztikai adatok kimutatják, hogy azokban az országokban, ahol népszerűek az ősi babonák, nem élnek hosszabb vagy jobb életet az emberek, mint más országokban. Nyilvánvaló tehát, hogy a babonáktól nem leszünk egészségesebbek.

Isten minden gonosz szellemnél hatalmasabb, és őt érdekli a mi jóllétünk. „Jehova szeme az igazságosakon van, és füle a könyörgésük felé irányul” (1Péter 3:12). Imádkozzunk hozzá, hogy védelemre és bölcsességre lelhessünk (Példabeszédek 15:29; 18:10). Tegyünk erőfeszítéseket, hogy megértsük Szent Szavát, a Bibliát, hiszen a pontos bibliai ismeretnél nincsen nagyszerűbb védelem. Segíteni fog abban, hogy tisztán lássuk, miért történnek rossz dolgok, és hogy miként tudjuk elnyerni a Mindenható Isten tetszését.

Hogyan válik javunkra az Isten ismerete?

Igazi védelmet a Jehováról és szándékáról szerzett pontos ismeret nyújt, vagyis a tudatlanság és a babona szöges ellentéte. Ez derül ki egy benini férfinak, Jeannak az esetéből is, akinek a családja nagyon babonás volt. Egy babonán alapuló törzsi szokás szerint ha egy nő fiúgyermeket hoz a világra, a szülés után kilenc napot egy külön erre a célra épített kunyhóban kell töltenie. Ha kislánya születik, akkor hét napig kell a kunyhóban maradnia.

Jean feleségének 1975-ben egy gyönyörű kisfia született, akit Marcnak neveztek el. Mivel Jean és a felesége ismerték a Bibliát, távol akarták tartani magukat a gonosz szellemektől. Vajon a félelem és a rájuk nehezedő nyomás miatt követték a babonát, és az édesanya pár napot a kunyhóban töltött? Nem. Hátat fordítottak ennek a törzsi babonának (Róma 6:16; 2Korintus 6:14, 15).

Érte-e bármiféle veszedelem Jean családját? Azóta már sok év eltelt, és Marc most kisegítőszolgaként tevékenykedik Jehova Tanúi helyi gyülekezetében. Az egész család boldog, hogy nem hagyták, hogy babonák irányítsák az életüket, és veszélyeztessék szellemi egészségüket (1Korintus 10:21, 22).

Az igaz keresztényeknek nem szabad engedniük, hogy sötét babonás szokások irányítsák az életüket. Viszont annál inkább magukba kell fogadniuk azt a szellemi világosságot, mely a Teremtőtől, Jehovától és Fiától, Jézus Krisztustól árad. Így valódi belső békére lelhetnek, mert tudják, hogy azt teszik, ami helyes Isten szemében (János 8:32).

[Lábjegyzetek]

^ 20. bek. A neveket megváltoztattuk.

^ 21. bek. Lásd a „Vajon az Ördög idézi elő a betegségeket?” című cikket Az Őrtorony 1999. szeptember 1-jei számában.

[Kiemelt rész/kép az 5. oldalon]

Népszerű babonák a világ különböző részeiről

• Ha egy tál rizsbe evőpálcikákat állítanak, az valakinek a halálát jelenti.

• Ha valaki napfénynél baglyot lát, szerencsétlenség éri.

• Ha egy szertartáson kialszik egy gyertya, gonosz szellemek vannak a közelben.

• Ha valaki leejt egy esernyőt a földre, a házban gyilkosságot fognak elkövetni.

• Kalapot rakni az ágyra szerencsétlenséget szül.

• A csengettyűk hangja elűzi a démonokat.

• Ha valakinek sikerül első próbálkozásra elfújnia az összes gyertyát a születésnapi tortáján, teljesülni fog a kívánsága.

• Ha seprűt támasztanak az ágynak, akkor a seprűben lakozó gonosz szellemek varázslat alatt tarthatják az ágyat.

• Ha átszalad valaki előtt egy fekete macska az úton, balszerencse fogja érni.

• Ha valaki leejt egy villát, férfi látogatója lesz.

• Egy elefántos kép a falon szerencsét hoz, feltéve, ha a kép az ajtóval szemközt van elhelyezve.

• Egy patkó a bejárati ajtó felett szerencsét hoz.

• A ház falán futó borostyán védelmet nyújt a gonosz ellen.

• Balszerencsét jelent átsétálni egy létra alatt.

• Ha valaki eltör egy tükröt, hét évig elkerüli a szerencse.

• Ha valaki véletlenül kiborítja a borsot, össze fog szólalkozni a legjobb barátjával.

• Ha valaki véletlenül kiborítja a sót, balszerencsés lesz, hacsak nem vesz belőle egy csipetnyit, és nem dobja át a bal válla felett.

• Ha egy hintaszéket úgy hagy ott valaki, hogy az tovább hintázik, démonok telepednek bele.

• Ha talppal felfelé hagyja valaki a cipőjét, balszerencse éri.

• Amikor valaki meghal, nyitva kell hagyni az ablakokat, hogy a lélek távozhasson.

[Kiemelt rész a 6. oldalon]

Kiszabadult a babonák fogságából

A Dél-afrikai Köztársaságban Jehova Tanúi a prédikálómunkájukat végezték. Az egyik ajtónál a kopogtatásra kijött egy nő a sangomák (kuruzslók) teljes díszében. Tüstént távozni akartak, de a nő erősködött, hogy mondják el neki az üzenetüket. Az egyik Tanú felolvasta neki az 5Mózes 18:10–12-t, hogy megmutassa, miként vélekedik Isten a spiritiszta gyakorlatokról. A kuruzsló elfogadta az üzenetet, és elkezdte tanulmányozni a Bibliát. Azt mondta, hogy nem fog tovább sangomaként tevékenykedni, ha a Biblia tanulmányozása által meggyőződik arról, hogy ez a gyakorlat Jehova kívánságával ellentétes.

Miután a Bibliával összevetve áttanulmányozta az Örökké élhetsz Paradicsomban a földön című könyv 10. fejezetét, elégette a boszorkánysággal kapcsolatos összes kellékét, és elkezdte látogatni az összejöveteleket a Királyság-teremben. A házasságát is rendezte, pedig már 17 éve külön élt a férjétől. Ma mindketten Jehova önátadott, megkeresztelt Tanúi.

[Kép a 6. oldalon]

Egy „sangoma” csontokból olvassa ki, hogy mi az oka a beteg panaszainak

[Képek a 7. oldalon]

Az Istenről szerzett pontos ismeret igazi védelmet és boldogságot eredményez