Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Emlékszel rá?

Emlékszel rá?

Emlékszel rá?

Értékeléssel olvastad Az Őrtorony legutóbbi számait? Nos, lássuk, tudsz-e válaszolni a következő kérdésekre:

Miért említi Pál apostol a Róma 5:3–5-ben a reménységet a felsorolás végén?

Pál felsorolt több mindent, amit a keresztények tapasztalnak: nyomorúság, kitartás, helyeselt állapot és reménység. Ez a „reménység” nem a kezdeti reménység, melyet valaki a Bibliából szerez meg, hanem a megerősített, elmélyített, átható reménység, melyre egy keresztény az idő múlásával tesz szert. (12/15 22—3. oldal.)

Miért érdekeljék a mai keresztényeket az ókori Görögországban tartott atlétikai játékok?

Számos bibliavers értelmére magyarázatot kaphatunk, ha megértjük ezeknek a játékoknak a jellegét és a szokásait. A versek némelyike utal rá, hogy ’a szabályok szerint küzdjünk’, ’vessünk le minden súlyt, és szegezzük tekintetünket Jézus példájára’, ’fussuk végig a pályát’; ezenkívül olvashatunk a korona, vagyis a díj megszerzéséről is (2Timóteus 2:5; 4:7, 8; Héberek 12:1, 2; 1Korintus 9:24, 25; 1Péter 5:4). (1/1 28—30. oldal.)

1914 januárjától kezdődően milyen új módszerrel kezdték hirdetni a jó hírt?

Akkor mutatták be „A teremtés története képekben” című filmet. Ez négy részből állt, és ötvözte a mozgóképeket a színezett üvegből készített diaképek százaival, miközben majdnem végig gramofonfelvételekről magyarázatokat hallhatott a közönség. Húsz sorozatot készítettek a filmből, és ezeket széles körben arra használták, hogy megtanítsák az embereknek a Biblia üzenetét. (1/15 8—9. oldal.)

Miben különbözik a Vezető Testület egy jogi testülettől?

Míg egy jogi testület igazgatóit megszavazzák a tagjai, addig a Vezető Testület tagjait nem emberek jelölik ki, hanem Jézus Krisztus. Nincs szükség rá, hogy a Jehova Tanúi által felhasznált különféle testületek igazgatói a Vezető Testület tagjai legyenek. A Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania legutóbbi évi közgyűlésén a Vezető Testületnek azok a tagjai, akik igazgatókként és tisztviselőkként szolgáltak, önkéntesen lemondtak a tisztségükről. A megüresedett helyeket „más juhok” közül való, érett testvérek töltik be (János 10:16). Így a Vezető Testület több időt tud tölteni a szellemi eledel elkészítésével, és a világméretű testvériség egyéb szellemi szükségleteiről való gondoskodással. (1/15 29., 31. oldal.)

Milyen két bibliai példát érdemes megvizsgálnunk, ha azt szeretnénk megtudni, hogyan lehetünk úrrá az elkedvetlenedésen?

Az egyik ilyen példa Anna, Sámuel édesanyja. Engedhette volna, hogy úrrá legyen rajta az elkedvetlenedés, amikor Éli, Izrael főpapja tévesen ítélte meg őt. Ehelyett őszintén, de tisztelettudóan beszélt neki a helyzetéről. Ezenkívül Anna nem neheztelt Élire. A másik példa Márk, akit bizonyára elkedvetlenített, hogy Pál apostol nem akarta magával vinni egy misszionáriusi útra. Nem csüggedt el, hogy elveszítette ezt a kiváltságát, hanem folytatta tevékeny szolgálatát, Barnabással utazva. (2/1 20—1. oldal.)

Miért kell a keresztényeknek gondosan mérlegelniük azt, hogy megosztják-e másokkal a számítógépes programok másolatait, vagy elfogadják-e azokat?

A legtöbb számítógépes programot (a játékokat is beleértve) licenc (felhasználói engedély) védi, mely megszabja, hogy a tulajdonos/felhasználó csak egy számítógépre telepítheti a programot. Rendszerint a szerzői jogra vonatkozó törvények áthágásának számít az, ha másolatokat készítünk másoknak, még akkor is, ha ezt ingyen tesszük. A keresztények engedelmeskedni akarnak a törvénynek, ’visszafizetve a császárnak, ami a császáré’ (Márk 12:17). (2/15 28—9. oldal.)

Ki volt Cirill és Metód, és mivel járultak hozzá a Biblia tanulmányozásához?

Ők egy testvérpár voltak, és a IX. században születtek a görögországi Szalonikiben. Kialakították a szláv nyelvek egyik írásrendszerét, és a Biblia nagy részét lefordították szláv nyelvre. (3/1 28—9. oldal.)

Mit jelent „az elmének a szellemre való irányítása” kifejezés? (Róma 8:6).

Ez azt jelenti, hogy valakit Jehova tevékeny ereje irányít, ural és hajt. Úgy engedhetjük, hogy Isten szelleme működjön rajtunk, hogy olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát, teljes szívvel engedelmeskedünk Isten törvényének, és Isten szelleméért imádkozunk. (3/15 15. oldal.)

Mit tehetünk, ha úgy érezzük, félreértettek minket?

Fontos, hogy a szeretet szellemében próbáljuk meg tisztázni a félreértést. Ha úgy tűnik, hogy ez nem sikerül, nem szabad elcsüggednünk. Kérnünk kell Jehovát, aki ’a szívek mérlegelését végzi’, hogy adjon megértést, és segítsen nekünk (Példabeszédek 21:2NW; 1Sámuel 16:7). (4/1 21—3. oldal.)