Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Mit jelent neked értékes szellemi örökségünk?

Mit jelent neked értékes szellemi örökségünk?

Mit jelent neked értékes szellemi örökségünk?

„Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ megalapításától nektek készült királyságot” (MÁTÉ 25:34).

1. Mi mindent szoktak örökölni az emberek?

MINDENKINEK van valamije, amit örökölt. Némelyek esetében talán az anyagilag kényelmes élet is hozzátartozik az örökséghez. Mások szegénységet örökölnek. Olyan is volt, hogy a korábbi nemzedékek annak hatására, amit tapasztaltak vagy hallottak, egy másik etnikai csoporttal szemben táplált heves gyűlöletet hagytak utódaikra. De egyvalami mindannyiunkban közös. Az első embertől, Ádámtól mindnyájan a bűnt kaptuk örökül. Ez az örökség végül halálhoz vezet (Prédikátor 9:4, 12; Róma 5:12).

2—3. Milyen örökségről gondoskodott eredetileg Jehova Ádám és Éva utódai számára, és miért nem kapták meg ezt az örökséget?

2 Jehova mint szerető égi Atya eredetileg teljesen más örökséget kínált fel az embereknek: tökéletes, örök életet a Paradicsomban. Ősszüleink, Ádám és Éva tökéletes, bűntelen kezdetet kaptak. Jehova Isten ajándékba adta a földgolyót az embereknek (Zsoltárok 115:16). Az Éden-kertet annak mintájául adta, amivé később az egész föld válhatott volna, és csodálatos, lebilincselő feladatot adott ősszüleinknek. Gyermekeket kellett világra hozniuk, gondját kellett viselniük a földnek és a rajta levő sokféle növénynek és állatnak, és ki kellett terjeszteniük a Paradicsom határait az egész bolygóra (1Mózes 1:28; 2:8, 9, 15). Utódaik segítettek volna nekik. Milyen ragyogó örökséget hagyhattak volna rájuk!

3 De ahhoz, hogy Ádám és Éva, valamint az utódaik élvezhessék mindezt, jó kapcsolatban kellett volna lenniük Istennel. Szeretettel és engedelmességgel tartoztak Jehovának, de Ádám és Éva nem értékelte, amit Istentől kapott, és nem engedelmeskedett a parancsának. Elvesztették paradicsomi otthonukat és Istentől kapott dicsőséges reményüket. Így hát nem tudták mindezt örökül hagyni az utódaikra (1Mózes 2:16, 17; 3:1–24).

4. Hogyan nyerhetjük el azt az örökséget, amelyet Ádám eljátszott?

4 Jehova irgalmasan gondoskodott arról, hogy Ádám és Éva leszármazottainak legyen lehetőségük megkapni azt az örökséget, amelyet Ádám eljátszott. Hogyan? Az Isten által meghatározott időben Isten Fia, Jézus Krisztus lemondott tökéletes emberi életéről Ádám leszármazottainak a javára. Ezáltal Krisztus mindannyiukat megvásárolta. Az örökség azonban nem lesz automatikusan az övék. Helyeselt állapotban kell lenniük Isten előtt, amit úgy nyerhetnek el, hogy hitet gyakorolnak Jézus áldozatának bűnengesztelő értékében, és engedelmességükkel ki is mutatják hitüket (János 3:16, 36; 1Timóteus 2:5, 6; Héberek 2:9; 5:9). Úgy élsz, hogy azzal értékelést mutatsz ez iránt a gondoskodás iránt?

Örökség, mely Ábrahám által adatik tovább

5. Hogyan fejezte ki Ábrahám, hogy értékeli a Jehovával ápolt kapcsolatát?

5 Jehova a földre vonatkozó szándékának megvalósítása közben különlegesen bánt Ábrahámmal. Arra utasította ezt a hűséges embert, hogy hagyja el hazáját, és költözzön egy olyan földre, amelyet ő maga fog megmutatni neki. Ábrahám készségesen engedelmeskedett. Miután megérkezett, Jehova megmondta, hogy nem maga Ábrahám fogja örökségül megkapni azt a földet, hanem csak a leszármazottai (1Mózes 12:1, 2, 7). Hogyan reagált Ábrahám? Kész volt Isten útmutatásai szerint eljárni — bárhol és bárhogyan kellett is szolgálnia Jehovát —, hogy a leszármazottai megkaphassák örökségüket. Ábrahám száz éven át, a haláláig szolgálta Jehovát egy olyan földön, amely nem volt az övé (1Mózes 12:4; 25:8–10). Te megtetted volna ugyanezt? Jehova a ’barátjának’ nevezte Ábrahámot (Ézsaiás 41:8).

6. a) Mit mutatott ki Ábrahám, amikor kész volt feláldozni a fiát? b) Milyen értékes örökséget tudott Ábrahám az utódaira hagyni?

6 Ábrahám sok-sok évig várt, mire fia született: Izsák, akit szívből szeretett. Amikor a fiú már nyilván fiatalemberré cseperedett, Jehova azt az utasítást adta Ábrahámnak, hogy vegye a fiút, és ajánlja fel neki áldozatul. Ábrahám nem tudta, hogy éppen azt készül bemutatni, amit maga Isten fog tenni, amikor majd váltságul adja a Fiát; mégis engedelmeskedett, és már majdnem felajánlotta Izsákot áldozatul, de akkor Jehova angyala megakadályozta őt ebben (1Mózes 22:9–14). Jehova már megmondta Ábrahámnak, hogy a neki tett ígéretei Izsák által fognak beteljesedni. Így Ábrahám biztosan hitt abban, hogy ha szükséges, Isten vissza tudja hozni Izsákot a halálból, bár azelőtt még soha nem történt ilyesmi (1Mózes 17:15–18; Héberek 11:17–19). Mivel Ábrahám még a fiát sem tagadta meg Istentől, Jehova kijelentette: „megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei” (1Mózes 22:15–18). Ez arra utalt, hogy az 1Mózes 3:15-ben említett Mag, a messiási szabadító, Ábrahám vonalán fog eljönni. Milyen értékes örökséget hagyhatott maga után Ábrahám!

7. Hogyan mutatott értékelést Ábrahám, Izsák és Jákob az öröksége iránt?

7 Ábrahám nem tudta, mi a jelentősége annak, amit Jehova akkor tett; nem tudta a fia, Izsák és az unokája, Jákob sem, akik ’ugyanannak az ígéretnek lettek örökösei’. De mindannyian bíztak Jehovában. Nem csatlakoztak annak a földnek egyik városkirályságához sem, mert valami jobbat vártak: „a valódi alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten” (Héberek 11:8–10, 13–16). Ábrahámnak azonban nem minden leszármazottja becsülte meg azt az értékes örökséget, amely Ábrahám által vált elérhetővé.

Némelyek megvetették az örökséget

8. Hogyan nyilvánította ki Ézsau, hogy nem becsüli sokra értékes örökségét?

8 Ézsau, Izsák legidősebb fia nem tartotta nagyra elsőszülöttségi jogát. Nem értékelte a szent dolgokat. Ezért egy napon, amikor Ézsau éhes volt, eladta elsőszülöttségi jogát a testvérének, Jákobnak. Miért adta cserébe? Egyetlen tál lencsefőzelékért és kenyérért! (1Mózes 25:29–34; Héberek 12:14–17). A nemzet, amely által Isten Ábrahámnak tett ígéretei beteljesednek majd, Jákobtól származott, akinek a nevét Isten Izraelre változtatta. Milyen lehetőségeket nyitott meg e nép előtt ez a különleges örökség?

9. Szellemi örökségüknek köszönhetően hogyan szabadultak meg Jákob, vagyis Izrael leszármazottai?

9 Amikor éhínség volt, Jákob a családjával Egyiptomba költözött. Ott nagyon megsokasodtak, de rabszolgák lettek. Jehova azonban nem feledkezett meg az Ábrahámmal kötött szövetségéről. Az általa meghatározott időben kiszabadította Izrael fiait a rabszolgaságból, és tudatta velük, hogy „téjjel és mézzel folyó földre” viszi őket, arra a földre, amelyet Ábrahámnak ígért (2Mózes 3:7, 8; 1Mózes 15:18–21).

10. Milyen további, rendkívüli fejlemények történtek a Sínai-hegynél Izrael fiainak az örökségével kapcsolatban?

10 Miközben Izrael fiai az Ígéret földje felé haladtak, Jehova összegyűjtötte őket a Sínai-hegynél. Ott így szólt hozzájuk: „ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma [királysága, Újfordítású revideált Biblia] és szent nép” (2Mózes 19:5, 6). Miután a nép önként és egybehangzóan beleegyezett ebbe, Jehova átadta nekik a Törvényét. Ezt egyetlen más néppel sem tette meg (Zsoltárok 147:19, 20).

11. Egyebek között milyen értékes dolgok tartoztak Izrael fiainak a szellemi örökségébe?

11 Micsoda szellemi örökség volt ennek az új nemzetnek a birtokában! Az egyedüli igaz Istent imádták. Jehova kiszabadította őket Egyiptomból, és félelmetes eseményeknek voltak a szemtanúi, amikor megkapták a Törvényt a Sínai-hegynél. Örökségük még tovább gazdagodott, amikor Isten további „szent kijelentéseit” hallhatták a próféták által (Róma 3:1, 2). Jehova kijelölte őket, hogy legyenek a tanúi (Ézsaiás 43:10–12). A messiási Magnak az ő nemzetükben kellett megjelennie. A Törvény őrá mutatott előre, segített az azonosításában, és segítenie kellett nekik felismerni, hogy szükségük van rá (Galácia 3:19, 24). Sőt, lehetőséget kaptak arra, hogy együtt szolgáljanak ezzel a messiási Maggal mint papok királysága és szent nép (Róma 9:4, 5).

12. Bár az izraeliták bementek az Ígéret földjére, miben nem lehetett részük? Miért?

12 Ígéretéhez hűen Jehova elvezette az izraelitákat az Ígéret földjére. De ahogy Pál apostol később magyarázta, hitetlenségük miatt az a föld nem lett igazi „nyugalomnak helye”. Mint nép, nem mentek be „Isten nyugalmába”, mert nem fogták fel, mi a célja Isten saját nyugalmi napjának, amely Ádám és Éva megteremtése után kezdődött el, és nem munkálkodtak ezzel a céllal összhangban (Héberek 4:3–10).

13. Mivel nem értékelte szellemi örökségét, milyen lehetőséget játszott el Izrael mint nemzet?

13 A test szerinti Izraelhez tartozók kitölthették volna a teljes létszámát azoknak, akik a Messiással lesznek az égi Királyságában mint papok királysága és szent nép. Ám ők nem becsülték meg értékes örökségüket. A test szerinti Izraelnek csak egy maradéka fogadta el a Messiást, amikor az eljött. Emiatt csak kevesen kerültek be a papok megjövendölt királyságába. A test szerinti Izraeltől elvétetett a Királyság, és ’olyan nemzetnek adatott, amely megtermi gyümölcseit’ (Máté 21:43). Melyik nemzetről van szó?

Örökség az égben

14—15. a) Jézus halálát követően hogyan kezdtek megáldatni a nemzetek Ábrahám „magva” által? b) Mit örökölnek az „Isten Izraeléhez” tartozók?

14 A nemzet, amelynek a Királyság adatott, „Isten Izraele”, a szellemi Izrael, amely Jézus Krisztus 144 000 szellem által nemzett követőjéből áll (Galácia 6:16; Jelenések 5:9, 10; 14:1–3). Ebből a 144 000-ből néhányan test szerinti zsidók voltak, de a legtöbben a nem zsidó nemzetekből származtak. Így elkezdett beteljesedni Jehova Ábrahámnak tett ígérete, amely szerint az ő „magva” által az összes nemzet megáldatik majd (Cselekedetek 3:25, 26; Galácia 3:8, 9). Ennél a kezdeti beteljesedésnél Jehova Isten nemzetekből való embereket kent fel szent szellemmel és fogadott szellemi fiaivá, Jézus Krisztus testvéreivé. Így ők a „mag” másodlagos részévé váltak (Galácia 3:28, 29).

15 Jézus a halála előtt ennek az új nemzetnek a leendő, zsidó tagjai jelenlétében bevezette az új szövetséget, amelyet aztán az ő saját vérével érvényesített. A szövetséget érvényesítő áldozatba vetett hitük alapján ’mindenkorra tökéletessé’ tétetnek azok, akik felvétetnek ebbe a szövetségbe (Héberek 10:14–18). ’Igazságossá nyilváníthatták’ őket, és a bűneiket meg lehetett bocsátani (1Korintus 6:11). Ebben az értelemben olyanok, mint amilyen Ádám volt, mielőtt vétkezett. Ők azonban nem földi paradicsomban fognak élni. Jézus azt mondta, hogy az égben készít nekik helyet (János 14:2, 3). Lemondanak földi kilátásaikról, hogy olyan ’örökségük legyen, amely az egekben van fenntartva számukra’ (1Péter 1:4). Mit csinálnak ott? Jézus elmagyarázta: „szövetséget kötök veletek . . . egy királyságra” (Lukács 22:29).

16. Milyen csodálatos szolgálati megbízatás vár a felkent keresztényekre?

16 Akik Krisztussal fognak uralkodni, azok égi helyzetükből egyebek közt segíteni fognak eltávolítani a földről a Jehova szuverenitása elleni lázadás minden nyomát (Jelenések 2:26, 27). Ábrahám szellemi magvának másodlagos részeként hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a tökéletes élet áldása eljusson az emberekhez, bármely nemzetből valók legyenek is (Róma 8:17–21). Micsoda értékes örökségük van! (Efézus 1:16–18).

17. Örökségük mely részeit élvezik a felkent keresztények, amíg a földön élnek?

17 Jézus felkent követőinek az öröksége azonban nem csupán jövőben bekövetkező eseményekből áll. Jézus megismertette velük az egyedüli igaz Istent, Jehovát, méghozzá úgy, ahogy arra senki más nem lett volna képes (Máté 11:27; János 17:3, 26). Szavaival és példájával megtanította nekik, mit jelent bízni Jehovában, és mi mindenre terjed ki a Jehovának való engedelmesség (Héberek 2:13; 5:7–9). Jézus rájuk bízta az Isten szándékáról szóló igazság ismeretét, és biztosította őket arról, hogy a szent szellem elvezeti majd őket ennek az igazságnak a teljesebb megértésére (János 14:24–26). Elméjükbe és szívükbe véste Isten Királyságának a jelentőségét (Máté 6:10, 33). Jézus azzal is megbízta őket, hogy tanúskodjanak, és tegyenek tanítványokká embereket Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában és a föld legtávolabbi részén is (Máté 24:14; 28:19, 20; Cselekedetek 1:8).

Egy nagy sokaság értékes öröksége

18. Hogyan teljesedik ma Jehova ígérete, amely szerint Ábrahám „magva” által minden nemzet megáldatik?

18 A szellemi Izrael, a Királyság-örökösök ’kicsiny nyája’ valószínűleg már teljes létszámban ki van választva (Lukács 12:32). Jehova már évtizedek óta egy másik csoportnak, egy minden nemzetbeli emberekből álló nagy sokaságnak a begyűjtésére irányítja a figyelmet. Így nagyobb mértékben teljesedik Jehova Ábrahámnak tett ígérete, amely szerint az ő „magva” által minden nemzet megáldatik majd. Örömre ad okot, hogy ezek az áldottak is szent szolgálatot végeznek Jehovának, és elismerik, hogy megmentésük attól függ, hogy hisznek-e az Isten Bárányában, Jézus Krisztusban (Jelenések 7:9, 10). Te elfogadtad Jehova kedves meghívását, hogy ehhez a boldog csoporthoz tartozz?

19. Milyen örökségre számíthatnak a nemzetek tagjai közül azok, akik most áldásokban részesülnek?

19 Milyen értékes örökséget kínál Jehova azoknak, akik nem tartoznak a kicsiny nyájhoz? Nem, ez nem égi örökség. Ez az az örökség, amelyet Ádám az utódaira hagyhatott volna: a tökéletes, örök élet kilátása a Paradicsomban, amely fokozatosan kiterjed majd az egész földre. Abban a világban „nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jelenések 21:4). Ezért hát neked mondja Isten ihletett Szava: „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Egy kevés idő még és nincs gonosz . . . A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:3, 4, 10, 11, 29).

20. Hogyan részesülnek a „más juhok” a felkent keresztények szellemi örökségének nagy részében?

20 Jézus „más juhainak” az égi Királyság földi birodalmában van az örökségük (János 10:16a). Bár ők nem lesznek az égben, a felkentek szellemi örökségének nagy részében ők is részesülnek. A felkentek testülete, vagyis „a hű és értelmes rabszolga” által a más juhok számára is érthetővé váltak az Isten Szavában található értékes ígéretek (Máté 24:45–47; 25:34). A felkentek és a más juhok egyaránt ismerik az egyedüli igaz Istent, Jehovát, és együtt imádják őt (János 17:20, 21). Együtt adnak hálát Istennek Jézus áldozata bűnengesztelő értékéért. Egy nyájként szolgálnak egy Pásztor, Jézus Krisztus vezetése alatt (János 10:16b). Mindannyian egy szerető, világméretű testvériséghez tartoznak. Közösen osztoznak azon a kiváltságon, hogy Jehovának és Királyságának a Tanúi lehetnek. Igen, ha átadtad magad Jehovának, és megkeresztelt szolgája vagy, mindez hozzátartozik szellemi örökségedhez.

21—22. Hogyan mutathatjuk ki mindannyian, hogy nagy becsben tartjuk szellemi örökségünket?

21 Mennyire tartod értékesnek ezt a szellemi örökséget? Eléggé megbecsülöd ahhoz, hogy Isten akaratának a cselekvése legyen a legfontosabb az életedben? Bizonyítod ezt azzal, hogy megfogadod Szavának és szervezetének a tanácsát, hogy rendszeresen vegyél részt a keresztény gyülekezet minden összejövetelén? (Héberek 10:24, 25). Értékes neked annyira ez az örökség, hogy nehézségek ellenére is folytasd Isten szolgálatát? Elég mély az értékelésed ahhoz, hogy erőt adjon neked, és ellen tudj állni minden kísértésnek, amely olyan út követésére ösztönözne, amely az örökséged elvesztéséhez vezethet?

22 Bárcsak mindannyian nagy becsben tartanánk szellemi örökségünket, amelyet Istentől kaptunk! Szegezzük szemünket az előttünk álló Paradicsomra, és közben teljes mértékben vegyük ki részünket azokból a szellemi kiváltságokból, amelyeket Jehova most ad nekünk! Ha őszintén a Jehovával való kapcsolatunk köré építjük fel az életünket, meggyőző bizonyítékát adjuk annak, hogy mennyire értékesnek tartjuk Istentől kapott örökségünket. Bárcsak azok között lennénk, akik így nyilatkoznak: „Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!” (Zsoltárok 145:1).

Hogyan magyaráznád el?

• Milyen örökséget hagyott volna ránk Ádám, ha lojális marad Istenhez?

• Hogyan bántak Ábrahám leszármazottai az örökségükkel?

• Mit foglal magában Krisztus felkent követőinek az öröksége?

• Milyen öröksége van a nagy sokaságnak, és hogyan mutathatják ki, hogy igazán értékelik azt?

[Tanulmányozási kérdések]

[Képek a 20. oldalon]

Ábrahám leszármazottai értékes örökségre kaptak ígéretet

[Képek a 23. oldalon]

Értékeled szellemi örökségedet?