Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 2. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Mit tanulhatunk Jézus egyik öccsétől?

Mit tanulhatunk Jézus egyik öccsétől?

„Jakabtól, Isten és az Úr Jézus Krisztus rabszolgájától” (JAK 1:1)

88. ÉNEK Ismertesd meg velem útjaidat!

ÁTTEKINTÉS *

1. Mondd el, milyen volt Jakab családja.

Jakab, Jézus öccse egy nagyon jó családban nőtt fel. * A szülei, József és Mária szívből szerették Jehovát, és igyekeztek hűségesen szolgálni őt. Emellett Jakabnak abban a nagy megtiszteltetésben volt része, hogy együtt nőhetett fel Jézussal, aki később a megígért Messiás lett.

Mivel Jakab együtt nőtt fel Jézussal, jól megismerte őt (Lásd a 2. bekezdést.)

2. Milyen okai lehettek Jakabnak arra, hogy felnézzen Jézusra?

2 Jakab sok minden miatt felnézhetett a bátyjára, például amiatt, hogy Jézus már fiatalon jól ismerte az Írásokat (Máté 13:55). Ez abból is látszott, hogy 12 éves korában olyan kérdéseket tett fel a jeruzsálemi tanítóknak, hogy ők csak ámultak rajta (Luk 2:46, 47). Ezenkívül minden bizonnyal együtt dolgozott Jézussal az ács szakmában, és így jól megismerhette őt. Nathan H. Knorr gyakran mondogatta: „A közös munka során sok mindent megtudhatsz a másikról.” * Jakab a saját szemével láthatta, ahogy Jézus „növekedett bölcsességben, termetben, és egyre kedvesebb lett Isten és az emberek előtt” (Luk 2:52). Ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy Jakab biztosan ott volt Jézus első tanítványai között. De a valóságban nem így történt.

3. Hogyan viszonyult Jakab Jézushoz, amikor ő elkezdte a szolgálatát?

3 Amíg Jézus a földi szolgálatát végezte, Jakab nem lett a követője (Ján 7:3–5). Sőt, lehet, hogy ő is azok közt  a rokonok közt volt, akik azt mondták Jézusról, hogy „elment az esze” (Márk 3:21). És semmi sem utal arra, hogy Máriával együtt ő is ott lett volna, amikor Jézus haldoklott a kínoszlopon (Ján 19:25–27).

4. Miről lesz szó a továbbiakban?

4 De aztán később Jakab mégis hitt Jézusban, és a keresztény gyülekezet egyik köztiszteletben álló felvigyázója lett. Most nézzünk két területet, ahol sokat tanulhatunk Jakabtól: 1. miért fontos, hogy alázatosak legyünk, és 2. hogyan lehetünk ügyes tanítók.

LEGYÜNK ALÁZATOSAK, MINT JAKAB!

Miután Jézus megjelent Jakabnak, ő alázatosan változtatott a gondolkodásán, és onnantól kezdve a hűséges követője lett (Lásd az 5–7. bekezdéseket.)

5. Milyen hatással volt Jakabra, hogy Jézus megjelent neki a feltámadása után?

5 Mi jelentett fordulópontot Jakab életében? A Biblia beszámol róla, hogy Jézus a feltámadása után „megjelent Jakabnak, aztán az összes apostolnak” (1Kor 15:7). Ezután Jakab is a követője lett. Ott volt az apostolokkal, amikor egy jeruzsálemi felső szobában várták a szent szellem kitöltését (Csel 1:13, 14). Később a vezetőtestületben is szolgált (Csel 15:6, 13–22; Gal 2:9). És valamivel i. sz. 62 előtt ihletést kapott, hogy levelet írjon a felkent keresztényeknek. Ebből a levélből még napjainkban is sokat tanulhatunk, akár égi, akár földi reménységünk van (Jak 1:1). Jakab hűségesen szolgálta Jehovát egészen addig, amíg befejezte a földi életét. Az első századi zsidó történetíró, Josephus szerint kivégezték ifjabb Anan, a zsidó főpap parancsára.

6. Mi volt a különbség Jakab és a zsidó vallási vezetők között?

6 Jakab alázatos volt. Ez jól kidomborodik, ha összevetjük a viselkedését a jeruzsálemi vallási vezetőkével. Amikor Jakab nyilvánvaló bizonyítékot látott arra, hogy Jézus Istennek a Fia, alázatosan elfogadta ezt a tényt. De a magas rangú papokról ezt nem mondhatjuk el. Bár nem tagadhatták, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt, ez nem indította őket arra, hogy elismerjék Jézust, hanem inkább azon voltak, hogy megöljék őt is, és Lázárt is (Ján 11:53; 12:9–11). És miután Jézus feltámadt, ezek a gonosz vezetők összeesküvést szőttek, hogy eltitkolják ezt a tényt az emberek elől (Máté 28:11–15). Igen, a büszkeségük odavezetett, hogy elvetették a Messiást.

7. Miért óvakodjunk a büszkeségtől?

 7 A tanulság: Óvakodjunk a büszkeségtől, és mindig készségesen tanuljunk Jehovától! Egy betegség miatt a szívünkben lévő koszorúerek elmeszesedhetnek és megkeményedhetnek, ami odavezet, hogy ez a szervünk már nem tud megfelelően működni. Ehhez hasonlóan a büszkeség miatt megkeményedhet a szívünk, és emiatt talán már nem engedelmeskedünk olyan készségesen Jehovának. Ez történt a farizeusokkal is. Annyira büszkék voltak, hogy nem fogadták el azokat a nyilvánvaló bizonyítékokat, amelyek rámutattak, hogy Jézuson működik Jehova szent szelleme (Ján 12:37–40). Emiatt elveszítették az örök élet lehetőségét (Máté 23:13, 33). Mennyire fontos tehát, hogy mindig engedjük, hogy Jehova Szava és a szelleme formálja az egyéniségünket, a gondolkodásunkat, és hatással legyen a döntéseinkre! (Jak 3:17). Ha így teszünk, akkor követjük Jakab jó példáját. Neki az alázat abban is segített, hogy ügyesen tanítson másokat.

LEGYÜNK ÜGYES TANÍTÓK, MINT JAKAB!

8. Mi segít nekünk, hogy ügyesen tudjunk tanítani másokat?

8 Jakab világi szempontból nem volt magasan képzett. Az akkori vallási vezetők biztosan róla is úgy gondolkodtak, mint Péterről és Jánosról. Bizonyára „iskolázatlan és egyszerű” embernek tartották (Csel 4:13). De ha elolvassuk Jakab levelét, nyilvánvaló, hogy nagyon ügyes tanító lett belőle. Lehet, hogy nekünk sincs magas végzettségünk, de Jehova szellemének a segítségével, illetve a szervezetétől kapott képzéssel mi is megtanulhatjuk, hogyan tudunk hatékonyan tanítani másokat. Most lássuk, hogy mi tette Jakabot jó tanítóvá, és hogy mit tanulhatunk tőle.

9. Hogyan tanított Jakab?

9 Jakab egyszerű szavakat és érvelést használt. Ezzel el tudta érni, hogy mások megértsék, hogy mit kell tenniük, és hogyan. Nézzünk egy konkrét példát. Jakab szerette volna megtanítani a hittársainak,  hogy a keresztényeknek késznek kell lenniük elviselni az igazságtalanságot anélkül, hogy megkeserednének. Ezt írta nekik: „Boldognak tartjuk azokat, akik kitartottak. Hallottatok Jób kitartásáról, és láttátok, milyen végkimenetelről gondoskodott Jehova, mert Jehova nagyon gyöngéd vonzalmú és irgalmas” (Jak 5:11). Ahogy látjuk, Jakab a Szentírásra alapozta a tanítását. Egyszerű kifejezésekkel és gondolatmenettel segített a testvéreinek megérteni, hogy Jehova mindig megjutalmazza azokat, akik hűségesek hozzá, mint Jób. Így Jehovára irányította a figyelmet, nem pedig magára.

10. Mi az egyik módja annak, ahogyan követhetjük Jakab példáját a tanításban?

10 A tanulság: Amikor tanítunk másokat, legyünk egyszerűek, és támaszkodjunk Isten Szavára! Nem a saját tudásunkat szeretnénk fitogtatni. Inkább az a célunk, hogy a hallgatóink megértsék, hogy milyen bölcs Jehova, és mennyire törődik velük (Róma 11:33). Ezt úgy tudjuk elérni, ha mindig a Bibliára alapozzuk a tanításunkat. Például, ahelyett, hogy megmondanánk a tanulmányozónak, hogy mi mit tennénk a helyében, segítsünk neki elgondolkodni egy-egy bibliai történeten, és megérteni, hogy mit gondol és mit érez Jehova. Így nem az fogja tettekre indítani, hogy nekünk szeretne örömet szerezni, hanem az, hogy Jehova kedvében járjon.

11. Milyen gyengeségekkel küzdött néhány keresztény, és milyen tanácsot adott nekik Jakab? (Jakab 5:13–15)

11 Jakab reálisan gondolkodott. A leveléből látszik, hogy tisztában volt a hittársai gyengeségeivel, és nyíltan elmondta nekik, hogy hogyan tudják leküzdeni ezeket. Például, néhányan vonakodtak megfogadni egy-egy tanácsot (Jak 1:22). Mások kivételeztek a gazdagokkal (Jak 2:1–3). Egyesek pedig nehezen tudták féken tartani a nyelvüket (Jak 3:8–10). Bár ezek komoly problémák voltak, Jakab nem mondott le a testvéreiről, hanem kedvesen, de határozottan tanácsot adott nekik. Akiknek pedig komolyabb gondok voltak a hitükkel, azoknak azt javasolta, hogy forduljanak a vénekhez segítségért. (Olvassátok fel: Jakab 5:13–15.)

12. Milyen legyen a szemléletmódunk, amikor tanulmányozzuk a Bibliát valakivel?

12 A tanulság: Gondolkodjunk reálisan másokról, de maradjunk pozitívak! Sok tanulmányozónak nem könnyű alkalmazni azt, amit a Bibliából tanul (Jak 4:1–4). Időre lehet szükségük ahhoz, hogy megszabaduljanak a rossz szokásaiktól, és keresztényi tulajdonságokat fejlesszenek ki. Kövessük Jakab példáját, és bátran beszéljünk velük arról, amin változtatniuk kell. Bízzunk abban, hogy Jehova vonzza az alázatos embereket, és erőt ad nekik ahhoz, hogy fejlődni tudjanak (Jak 4:10).

13.Jakab 3:2 szerint mit ismert el Jakab?

13 Jakab kiegyensúlyozottan gondolkodott magáról. Nem érezte úgy, hogy a családi háttere vagy a Jehovától kapott feladatai miatt ő többet érne, mint a hittársai. Ez abból is látszik, hogy a levelében úgy szólította meg őket, hogy „szeretett testvéreim” (Jak 1:16, 19; 2:5). Nem közvetítette magáról azt a képet, mintha tökéletes lenne. Inkább így fogalmazott: „mindannyian sokszor  hibázunk.” (Olvassátok fel: Jakab 3:2 és a lábjegyzet.)

14. Miért fontos, hogy elismerjük a hibáinkat?

14 A tanulság: Ne felejtsük el, hogy tökéletlenek vagyunk! Fontos, hogy ne tartsuk többre magunkat azoknál, akiket tanítunk. Hogy miért? Mert ha azt az érzést keltjük bennük, hogy mi mindent jól csinálunk, akkor elcsüggedhetnek, és azt gondolhatják, hogy sosem fognak tudni megfelelni Jehova elvárásainak. De ha őszintén beszélünk arról, ami nekünk nehézséget jelentett a múltban vagy a jelenben, és ha elmeséljük, hogy hogyan segített nekünk Jehova változtatni, akkor látni fogják, hogy nekik is sikerülhet Jehova szolgáivá válniuk.

Jakab szemléltetései egyszerűek, jól érthetőek és hatásosak voltak (Lásd a 15. és 16. bekezdést.) *

15. Milyen szemléltetéseket használt Jakab? (Jakab 3:2–6, 10–12)

15 Jakab hatékonyan tanított szemléltetésekkel. Természetesen a szent szellem hatására írta meg a levelét, de bizonyára abból is sokat merített, hogy tanulmányozta a bátyjának, Jézusnak a szemléltetéseit. Jakab egyszerű példákat használt, amelyekből könnyű megérteni a tanulságot. (Olvassátok fel: Jakab 3:2–6, 10–12.)

16. Miért jó, ha szemléltetéseket használunk tanítás közben?

16 A tanulság: Használjunk ügyes szemléltetéseket! A szemléltetések hatására az emberek elméjében megjelenik egy kép, amely segít, hogy jobban megértsék az adott tanítást, és könnyebben vissza tudjanak rá emlékezni. Jézus mesterien használt szemléltetéseket, és Jakab is követte a példáját. Most elemezzük Jakab egyik szemléltetését, és lássuk, miért olyan hatásos.

17. Miért hatásos a Jakab 1:22–25-ben lévő szemléltetés?

17 (Olvassátok fel: Jakab 1:22–25.) A tükrös szemléltetés több okból is nagyon hatásos. Először is, Jakab tudta, hogy mit akar megtanítani; azt, hogy nem elég pusztán olvasni Isten Szavát, hanem alkalmazni is kell a tanultakat. Ezenkívül olyan képet választott, amelyet könnyen el tudtak képzelni azok, akiknek írta a levelét: egy férfi, aki belenéz egy tükörbe, látja, hogy igazítania  kellene valamit a külsején, mégsem teszi meg. A tanulság egyértelmű. Ostobaság lenne, ha nem tennénk semmit, miután felismertük Isten Szavából, hogy változtatnunk kellene valamin.

18. Milyen három szempontra figyeljünk, amikor szemléltetéseket alkalmazunk?

18 Ha szeretnénk követni Jakab példáját a tanításban, akkor a szemléltetések használatakor a következő három dologra figyeljünk: 1. Olyan példát válasszunk, amely találóan szemlélteti azt a gondolatot, amelyet meg akarunk tanítani. 2. Figyeljünk rá, hogy a szemléltetést könnyen el tudja képzelni az, akihez beszélünk. 3. Emeljük ki a szemléltetés tanulságát. Hogyha nehezen találunk jó szemléltetéseket, forduljunk az Őrtorony Kiadványok Indexéhez. A „Szemléltetések” címszó alatt rengeteg jó ötletet fogunk találni. És tartsuk észben, hogy a szemléltetés olyan, mint egy mikrofon: felerősíti az adott gondolatot. Ezért mindig csak a fő pontokat szemléltessük, különben elveszik a lényeg. Természetesen nem azért szeretnénk egyre ügyesebb tanítók lenni, hogy lenyűgözzünk másokat, hanem azért, hogy minél többeknek segítsünk csatlakozni Jehova családjához.

19. Hogyan fejezhetjük ki, hogy szeretjük a testvéreinket?

19 Mi nem vagyunk olyan különleges helyzetben, mint Jakab volt, aki egy tökéletes báty mellett nőhetett fel. Viszont nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy világméretű testvériséggel együtt szolgálhatjuk Jehovát. Mivel szeretjük a testvéreinket, igyekszünk velük időt tölteni, tanulni a példájukból, és támogatni őket a prédikáló- és tanítványképző munkában. Kövessük Jakab példáját az alázatban, és abban, ahogyan másokat tanítunk! Ezzel tiszteletet szerzünk Jehovának, és segítünk a tiszta szívű embereknek, hogy közel kerülhessenek hozzá.

114. ÉNEK Legyünk türelmesek!

^ 5. bek. Mivel Jakab együtt nőtt fel Jézussal, nagyon jól ismerte őt. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mit tanulhatunk ettől a tanítványtól, aki az első századi keresztény gyülekezet egyik oszlopa lett.

^ 1. bek. Ebben a cikkben az egyszerűség kedvéért úgy utalunk Jakabra, mint Jézus testvérére, de valójában Jézusnak a féltestvére volt. Minden bizonnyal ő írta a nevét viselő bibliai könyvet.

^ 2. bek. Nathan H. Knorr a vezetőtestület egyik tagja volt, és 1977-ben fejezte be a földi életét.

^ 61. bek. KÉPLEÍRÁS: Jakab a tűzzel szemléltette, hogy a nyelvünkkel milyen nagy kárt tudunk okozni. Ezt könnyen el tudták képzelni az emberek.