Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 3. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Mit tanulhatsz azokból az alkalmakból, amikor Jézus könnyekre fakadt?

Mit tanulhatsz azokból az alkalmakból, amikor Jézus könnyekre fakadt?

„Jézus könnyekre fakadt” (JÁN 11:35)

17. ÉNEK „Akarom!”

ÁTTEKINTÉS *

1–3. Milyen okai lehetnek annak, hogy Jehova szolgái könnyekre fakadnak?

EMLÉKSZEL rá, hogy mikor sírtál utoljára? Időnként előfordul, hogy örömünkben sírunk, de a legtöbbször sajnos amiatt tesszük ezt, mert nagyon bánatosak vagyunk. Például lehet, hogy meghalt egy szeretett barátunk vagy hozzátartozónk. Lorilei *, egy testvérnő az Egyesült Államokból, ezt írta: „Volt, hogy annyira belém hasított a fájdalom a lányom elvesztése miatt, hogy úgy éreztem, sehogy sem tudok megvigasztalódni. Ilyenkor azon tűnődtem, hogy egy ilyen megtört szív vajon képes-e tovább dobogni.”

2 De más okai is lehetnek annak, hogy könnyekre fakadunk. Hiromi, egy japán úttörő testvérnő, így beszél az érzéseiről: „Néha nagyon elcsüggedek amiatt, hogy mennyire közönyösek az emberek. Előfordul, hogy könnyek között imádkozok Jehovához, hogy segítsen olyan személlyel találkoznom, aki érdeklődik az igazság iránt.”

3 Te is éreztél már hasonlóan? Ha igen, akkor ezzel nem vagy egyedül (1Pét 5:9). Bár szeretnénk örömmel szolgálni Jehovát, olykor könnyek között tartunk ki mellette, mert valamilyen hitpróbával küzdünk, el vagyunk csüggedve, vagy gyászolunk valakit (Zsolt 6:6; 100:2). Mi segíthet, hogy meg tudjunk birkózni ezekkel az érzésekkel?

4. Mit fogunk megvizsgálni ebben a cikkben?

4 Sokat tanulhatunk Jézus példájából. Időnként benne is olyan erőteljes érzések kavarogtak, hogy könnyekre fakadt (Luk 19:41; 22:44; Ján 11:35; Héb 5:7). Vizsgáljuk  meg részletesebben ezeket az alkalmakat. Közben látni fogjuk, hogy mit tanulhatunk ezekből Jézusról és az Atyjáról, Jehováról. Emellett hasznos javaslatokról is olvashatunk, melyek segíthetnek, hogy megbirkózzunk a nehézségeinkkel.

JÉZUS EGYÜTTÉRZETT A BARÁTAIVAL

Jézushoz hasonlóan törődj azokkal, akik gyászolnak! (Lásd az 5–9. bekezdéseket.) *

5. Mit tudhatunk meg Jézusról a János 11:32–36-ból?

5 I. sz. 32 telén Jézus egyik jóbarátja, Lázár megbetegedett és meghalt (Ján 11:3, 14). Lázárnak két testvére volt, Mária és Márta, és Jézus nagyon jó kapcsolatban volt az egész családdal. Máriát és Mártát mélyen lesújtotta szeretett bátyjuk halála. Jézus útra kelt, hogy meglátogassa őket Betániában. Amikor Márta hallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett. Képzelhetjük, mennyire zaklatottan mondhatta neki a következőket: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” (Ján 11:21). Amikor Jézus látta, hogy Mária és mások sírnak, ő is „könnyekre fakadt”. (Olvassátok fel: János 11:32–36.)

6. Mi miatt fakadt könnyekre Jézus Lázár halála után?

6 Mi miatt kezdett sírni Jézus ekkor? A Tanulmányozd a Szentírást éleslátással! című könyv ezt írja: „Barátja, Lázár halála miatt, és gyászoló testvérei fájdalmát látva ’felsóhajtott és könnyekre fakadt’” *. Jézus talán belegondolt abba, hogy milyen fájdalmakkal küzdhetett Lázár a betegsége során, illetve milyen nehéz lehetett neki akkor, amikor érezte, hogy közeleg a halála. És Jézust biztos az is nagyon megindította, hogy látta Mária és Márta szomorúságát. Ha te is elvesztetted valamelyik családtagodat vagy barátodat, akkor kétségkívül tapasztaltál már ilyen érzéseket. Nézzük meg, hogy milyen három dolgot tanulhatunk ebből az eseményből.

7. Mit tanulhatunk Jehováról abból, hogy Jézus könnyekre fakadt a barátai miatt?

 7 Jehova együttérez veled. Jézus az Atyjának „a pontos mása” (Héb 1:3). Ezért, amikor Jézus sírt, az Atyja érzéseit is visszatükrözte (Ján 14:9). Ha neked is meghalt valakid, akit szeretsz, biztos lehetsz benne, hogy Jehova nemcsak látja a szomorúságodat, hanem át is érzi a fájdalmadat. Szeretné begyógyítani a sebeidet (Zsolt 34:18; 147:3).

8. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jézus fel fogja támasztani az elhunyt szeretteinket?

8 Jézus vágyik arra, hogy feltámassza az elhunyt szeretteidet. Nem sokkal azelőtt, hogy könnyekre fakadt, erről biztosította Mártát: „Feltámad a testvéred” (Ján 11:23–27). Mivel Márta Jehova hűséges imádója volt, kétségkívül tudott arról, hogy évszázadokkal korábban Illés és Elizeus próféta támasztott fel halottakat (1Kir 17:17–24; 2Kir 4:32–37). És valószínűleg hallott arról, hogy Jézus is tett hasonló csodákat (Luk 7:11–15; 8:41, 42, 49–56). Ezért Márta nem kételkedett Jézus szavaiban. Te is biztos lehetsz abban, hogy újra találkozhatsz majd az elhunyt szeretteiddel. Az, hogy Jézus könnyekre fakadt, amikor igyekezett megvigasztalni a gyászoló barátait, jól bizonyítja, hogy mennyire vágyik arra, hogy feltámassza a halottakat.

9. Jézushoz hasonlóan hogyan segíthetünk a gyászolóknak? Mondj egy példát!

9 Támogasd azokat, akik gyászolnak! Jézus nem csupán együtt sírt Mártával és Máriával, de meg is hallgatta őket, és vigaszt nyújtott nekik. Te is megteheted ugyanezt. Dan, aki vénként szolgál Ausztráliában, ezt mondja: „Miután meghalt a feleségem, nagyon elveszettnek éreztem magam. Több házaspár is felajánlotta, hogy bármikor kereshetem őket, ha szeretnék beszélni valakivel. Szabadon kifejezhettem előttük az érzéseimet, és nem jöttek zavarba, ha elsírtam magam. Emellett segítettek a kocsimosásban, bevásárlásban és főzésben, amikor úgy éreztem, hogy nincs erőm ezekhez a mindennapi feladatokhoz. Az is jólesett, hogy gyakran együtt imádkoztak velem. Őszintén mondhatom, hogy ők igaz barátaim, akik testvérül születtek a nyomorúság idejére” (Péld 17:17).

JÉZUS AGGÓDOTT AZOKÉRT, AKIKNEK PRÉDIKÁLT

10. Milyen körülmények között fakadt sírva Jézus Jeruzsálem közelében? (Lukács 19:36–40)

10 Jézus i. sz. 33. niszán 9-én érkezett Jeruzsálembe. Ahogy közeledett a városhoz, egy sokaság gyűlt össze. Királyként üdvözölték őt, és az útra terítették a ruháikat. Ez minden bizonnyal egy örömteli esemény volt. (Olvassátok fel: Lukács 19:36–40.) Ezért a tanítványait alighanem meglepte, ami ezután történt. Amikor Jézus közelebb ért, ránézett a városra, és sírt miatta. Könnyekkel a szemében mondta el nekik, hogy milyen szomorú sors vár a város lakóira (Luk 19:41–44).

11. Miért siratta Jézus Jeruzsálem lakóit?

11 Jézus nagyon szomorú volt, mivel tudta, hogy az örömteli fogadtatás ellenére a legtöbb zsidót nem fogja érdekelni a királyságról szóló üzenet. Így Jeruzsálemet idővel majd elpusztítják, és azok a zsidók, akik túlélik a város pusztulását, fogságba kerülnek (Luk 21:20–24). És ez sajnos így is történt. A zsidók többsége elvetette Jézust. A te környékeden általában hogyan fogadják  az emberek a jó hírt? Ha nem reagálnak kedvezően, akkor neked is segíthet Jézus példája. Lássuk, hogyan!

12. Mit tanulhatunk Jehováról abból, hogy Jézus sírt az emberek miatt?

12 Jehova szívén viseli az emberek sorsát. Az, hogy Jézus könnyekre fakadt ebben a helyzetben, jól mutatja, hogy Jehova „nem szeretné, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt szeretné, hogy mindenki megbánásra jusson” (2Pét 3:9). Úgy mutathatjuk ki, hogy hozzá hasonlóan mi is szeretjük az embereket, ha önfeláldozóan és kitartóan végezzük a prédikálómunkát (Máté 22:39).

Alkalmazkodj az emberekhez a szolgálatban, ahogy Jézus is tette! (Lásd a 13. és 14. bekezdést.) *

13–14. Hogyan mutatott Jézus könyörületet az emberek iránt, és hogyan utánozhatjuk a példáját?

13 Jézus szorgalmasan végezte a szolgálatát. Minden adandó alkalmat kihasznált arra, hogy tanítsa az embereket (Luk 19:47, 48). Mi indította őt erre? Az, hogy szerette őket, és könyörületet érzett irántuk. Előfordult, hogy olyan sokan akarták hallani, amit Jézus mond, hogy a tanítványaival még enni sem volt idejük (Márk 3:20). Jézus arra is kész volt, hogy éjszaka beszéljen egy férfival, akinek az az időpont volt megfelelő (Ján 3:1, 2). Bár azoknak a többsége, akik meghallgatták Jézust, nem lettek a tanítványai, ő alaposan tudott tanúskodni nekik. Mi is szeretnénk mindenkinek lehetőséget adni arra, hogy megismerje a jó hírt (Csel 10:42). Ehhez rugalmasnak kell lennünk a szolgálatban.

14 Legyél rugalmas abban, hogy mikor prédikálsz! Ha mindig csak ugyanabban az időszakban veszel részt a szolgálatban, akkor talán elszalasztod a lehetőséget, hogy olyanokkal beszélj, akiket érdekelne az igazság. Egy úttörő, Matilda ezt mondja: „A férjemmel igyekszünk különböző időpontokban elérni az embereket. Kora reggel üzleti területen prédikálunk. Délben, amikor sokan vannak az utcán, a közterületi állvánnyal tanúskodunk. A nap későbbi részében pedig házanként keressük fel az embereket, amikor már többen otthon vannak.” Tehát ne csak olyankor prédikálj, amikor kényelmes neked. Legyél kész változtatni az időterveden, és  olyan időszakokban részt venni a szolgálatban, amikor nagyobb valószínűséggel tudsz beszélni az emberekkel. Ha így teszel, azzal örömet szerzel Jehovának.

JÉZUS AGGÓDOTT AZ ATYJA HÍRNEVÉÉRT

Kövesd Jézus példáját, és könyörögj Jehovához, ha gyötrődsz valami miatt! (Lásd a 15–17. bekezdéseket.) *

15. A Lukács 22:39–44 szerint mi történt Jézus földi életének utolsó éjszakáján?

15 I. sz. 33. niszán 14-én, késő éjszaka Jézus a Gecsemáné-kertbe ment, hogy kiöntse a szívét Jehovának. (Olvassátok fel: Lukács 22:39–44.) Azokban a nehéz órákban „erős kiáltásokkal és könnyekkel esedezett” hozzá (Héb 5:7). Mit kért tőle? Azt, hogy adjon neki erőt, hogy hűséges tudjon maradni hozzá, és az akaratával összhangban tudjon cselekedni. Jehova érezte a Fia szavaiból, hogy mennyire gyötrődik, és ezért egy angyalt küldött, hogy megerősítse őt.

16. Miért aggódott Jézus, amikor a Gecsemáné-kertben imádkozott?

16 Amikor Jézus könnyek között imádkozott a Gecsemáné-kertben, kétségkívül nagyon aggódott amiatt, hogy az emberek istenkáromlónak fogják tekinteni. Tudta, hogy milyen óriási felelősség nyugszik rajta: az, hogy megszentelje az Atyja nevét. Ha te is olyan helyzetben vagy, amely próbára teszi a Jehova iránti hűségedet, mit tanulhatsz Jézus életének ebből a részletéből? Nézzünk meg három tanulságot.

17. Mit tanulhatunk abból, hogy Jehova válaszolt Jézus könyörgésére?

17 Jehova meghallgatja a könyörgésedet. Miért figyelt oda Jehova a Fia esdeklésére? Mert az volt a legfontosabb Jézusnak, hogy hűséges maradjon az Atyjához, és megszentelje a nevét. Ha neked is ez a legfontosabb, akkor Jehova válaszolni fog az imáidra, és számíthatsz a segítségére (Zsolt 145:18, 19).

18. Miért mondhatjuk, hogy Jézus olyan, mint egy együttérző barát?

18 Jézus együttérez veled. Amikor nyugtalan vagy, biztosan nagyon jólesik, ha melletted áll egy jóbarát, aki együttérez veled, különösen akkor, ha ő is átment hasonló nehézségeken. Jézus ilyen barát, hiszen tudja, milyen az, ha gyengének  érezzük magunkat. Mivel átérzi a helyzetünket, segítségről gondoskodik a számunkra, éppen akkor, amikor szükségünk van rá (Héb 4:15, 16). Amikor a Gecsemáné-kertben volt, szívesen fogadta, hogy az angyal bátorította őt. Ehhez hasonlóan te is fogadd készségesen, ha Jehova segítséget nyújt neked – akár egy kiadványon, videón vagy előadáson keresztül teszi, akár egy vént vagy egy érett barátot használ fel erre.

19. Miből nyerhetsz erőt, ha valami miatt gyötrődsz? Mondj egy példát!

19 Jehova békét ad neked. Hogyan erősíthet meg Jehova? Ha imádkozol hozzá, megadja neked a békéjét, „amely felette áll minden gondolkodásnak” (Flp 4:6, 7). Ennek a békének köszönhetően nyugodt tudsz maradni, és tisztán tudsz gondolkodni. Figyeld meg, hogy mit mondott ezzel kapcsolatban egy testvérnő, Luz: „Gyakran küzdök a magánnyal. És van, hogy annyira eluralkodik rajtam ez az érzés, hogy abban is kételkedni kezdek, hogy Jehova szeret engem. Ilyenkor rögtön kiöntöm neki a szívemet, és ez segít, hogy úrrá legyek a negatív érzéseimen.” Ahogy Luz példája is bizonyítja, az ima által belső békére lelhetünk.

20. Mi mindent tanulhatunk azokból az alkalmakból, amikor Jézus könnyekre fakadt?

20 Ahogy a cikkből láttuk, sok mindent tanulhatunk azokból az alkalmakból, amikor Jézus könnyekre fakadt. Egyrészt azt, hogy törődjünk azokkal, akik gyászolnak, és bízzunk benne, hogy Jehova és Jézus minket is támogatni fog, ha ilyen helyzetbe kerülünk. Másrészt azt, hogy utánozzuk Jehovát és Jézust a könyörületben, és szorgalmasan végezzük a prédikálómunkát. Harmadrészt pedig azt, hogy Jehova és Jézus együttérez velünk, megérti a gyengeségeinket, és segít nekünk kitartani. Ezek a tanulságok már most is erőt adhatnak nekünk ahhoz, hogy megbirkózzunk a nehézségeinkkel. A jövőben pedig Jehova beteljesíti majd az ígéretét, hogy letöröl minden könnyet a szemünkről (Jel 21:4).

120. ÉNEK Legyünk szelídek, mint Krisztus!

^ 5. bek. Jézus a földi szolgálata során többször is könnyekre fakadt. Ebben a cikkben három ilyen alkalomról lesz szó, és arról, hogy mit tanulhatunk ezekből.

^ 1. bek. Néhány nevet megváltoztattunk.

^ 6. bek. Lásd: Tanulmányozd a Szentírást éleslátással!, 1. kötet, 1241. oldal.

^ 57. bek. KÉPLEÍRÁS: Jézus együttérzett Máriával és Mártával, és megvigasztalta őket. Jó, ha mi is így bánunk azokkal, akik gyászolnak.

^ 59. bek. KÉPLEÍRÁS: Jézus kész volt éjszaka találkozni Nikodémusszal, hogy tanítsa őt. Mi is alkalmazkodjunk az emberekhez a szolgálatban!

^ 61. bek. KÉPLEÍRÁS: Jézus erőért könyörgött Jehovához, hogy hűséges tudjon maradni. Mi is tegyük ezt, amikor nehéz helyzetbe kerülünk!