Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

47. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Mit tanulhatunk Mózes harmadik könyvéből?

Mit tanulhatunk Mózes harmadik könyvéből?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos” (2TIM 3:16)

98. ÉNEK A Szentírást Isten ihlette

ÁTTEKINTÉS *

1–2. Miért érdemes foglalkoznunk Mózes harmadik könyvével?

PÁL apostol arra emlékeztette a fiatal barátját, Timóteuszt, hogy „a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos” (2Tim 3:16). A teljes Írásba Mózes harmadik könyve is beletartozik. Te hogyan gondolsz erre a bibliai könyvre? Vannak, akik csupán törvények gyűjteményét látják benne, amely ma már nem aktuális. De az igaz keresztények másként gondolkodnak.

2 Mózes harmadik könyve több mint 3500 évvel ezelőtt íródott, Jehova mégis megőrizte az oktatásunkra (Róma 15:4). Nagyon is érdemes foglalkoznunk a tartalmával, hiszen jobban megismerhetjük belőle Jehova gondolkodását. Rengeteg tanulságot találhatunk ebben az ihletett könyvben. Vizsgáljunk meg közülük négyet.

HOGYAN NYERHETJÜK EL JEHOVA TETSZÉSÉT?

3. Miért ajánlottak fel áldozatokat az engesztelés napján?

3 Első tanulság: el kell nyernünk Jehova tetszését ahhoz, hogy elfogadja az áldozatainkat. Az engesztelés napján Izrael nemzete minden évben összegyűlt, hogy állatáldozatokat ajánljanak fel. Ezek az áldozatok arra emlékeztették a népet, hogy meg kell tisztulniuk a bűneiktől. De mielőtt a főpap az áldozati vérrel belépett a szentek szentjébe, először egy olyan feladatot kellett elvégeznie, amely még annál is fontosabb volt, mint hogy a nemzet bűnei meg legyenek bocsátva.

(Lásd a 4. bekezdést.) *

4. A 3Mózes 16:12, 13 szerint mit tett a főpap, amikor először lépett be a szentek szentjébe az engesztelés napján? (Lásd a képet a címlapon.)

4 (Olvassátok fel: 3Mózes 16:12, 13.) Képzeld el a következő jelenetet: Az engesztelés napján a főpap belép a hajlékba. Ez az első alkalom a háromból, hogy aznap bemegy a szentek szentjébe. Az egyik kezében egy illatos füstölőszerrel teli edényt visz, a másikban pedig egy aranyból készült tűztartót, benne izzó szénnel. Megáll a függöny előtt, amely leválasztja a szentek szentjét. Majd tiszteletteljesen belép, és a szövetségláda elé áll. Most jelképes értelemben magának Jehova Istennek a színe előtt van! Ekkor a szent füstölőszert óvatosan a forró szénre önti, és a helyiség megtelik az édes aromával. * Később a főpap újra belép majd ide a bűnért való felajánlások vérével. De figyeljük meg, hogy még ez előtt égeti el a füstölőszert.

5. Mit tanulhatunk a füstölőszer használatából?

5 Mit tanulhatunk abból, hogy füstölőszert égettek az engesztelés napján? A Biblia füstölőszerhez hasonlítja azokat az elfogadható imákat, amelyeket Jehova hűséges imádói mondanak (Zsolt 141:2; Jel 5:8). Ahogy már említettük, a főpap mélységes tiszteletet érezve vitte Jehova elé a füstölőszert. Ehhez hasonlóan mi is őszinte hódolattal fordulunk Jehovához imában. Igazán nagyra értékeljük, hogy a világmindenség Teremtője megengedi, hogy közeledjünk hozzá, és olyan szoros kapcsolatban legyünk vele, mint egy gyermek az édesapjával (Jak 4:8). A barátainak tekint minket! (Zsolt 25:14). Ezt annyira nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy sohasem szeretnénk csalódást okozni neki.

6. Mit tanulhatunk abból, hogy a főpap még az áldozatok bemutatása előtt égetett füstölőszert?

6 Ne feledjük, hogy a főpapnak még az áldozatok felajánlása előtt kellett füstölőszert égetnie. Erre azért volt szükség, hogy Isten tetszését élvezze, amikor bemutatja az áldozatokat. Mit tanulhatunk ebből? Mielőtt Jézus felajánlotta az életét áldozatul, tennie kellett valamit, ami még az emberiség megmentésénél is fontosabb volt. Feddhetetlen, hűséges életet kellett élnie ahhoz, hogy Jehova elfogadja az áldozatát. Ezzel bizonyította, hogy Jehova irányadó mértékei szerint élni a lehető legjobb. Igazolta az Atyja uralmát, vagyis tanúskodott róla, hogy jogosan és igazságosan uralkodik.

7. Miért talált örömet Jehova a Fia földi életében?

7 Jézus az egész földi élete során teljes mértékig megfelelt Jehova igazságos elvárásainak. Egyetlen kísértés vagy próba sem tudta meggyengíteni a vágyát, hogy kiálljon az Atyja uralma mellett, még az sem, hogy szenvedéssel járó halál várt rá (Flp 2:8). Amikor nehézségekkel kellett megküzdenie, „erős kiáltásokkal és könnyekkel” imádkozott (Héb 5:7). A szívből jövő imái a hűségét tükrözték, és megerősítették az elhatározását, hogy engedelmes marad. Az imái annyira kellemesek voltak Jehovának, mint az édes illatú füstölőszer. Jézus az életútjával igazolta az Atyja uralkodási jogát, és nagy örömet szerzett neki.

8. Hogyan követhetjük Jézus életútját?

8 Úgy követhetjük Jézus példáját, ha minden erőnkkel törekszünk feddhetetlenül és hűségesen élni. Amikor pedig próbával nézünk szembe, buzgón imádkozunk Jehova segítségéért, hiszen szeretnénk örömet szerezni neki. Ezáltal kimutatjuk, hogy támogatjuk az uralmát. Tudjuk, hogy Jehova nem fogadja el az imáinkat, ha közben olyasmit teszünk, amit ő gyűlöl. Ha viszont az elvárásainak megfelelően élünk, biztosak lehetünk benne, hogy az őszinte imáink olyanok lesznek neki, mint az illatos füstölőszer. Az is kétségtelen, hogy a feddhetetlen és hűséges életutunk nagy örömet szerez égi Atyánknak (Péld 27:11).

A HÁLA ÉS A SZERETET ÖSZTÖNÖZ MINKET

(Lásd a 9. bekezdést.) *

9. Miért ajánlottak fel közösségi áldozatokat?

9 Második tanulság: azért szolgáljuk Jehovát, mert hálásak vagyunk neki. Erre az összefüggésre világít rá az ókori Izraelben gyakorolt igaz imádat egy másik fontos eleme, a közösségi felajánlás *. Mózes harmadik könyvéből megtudjuk, hogy egy izraelita felajánlhatott közösségi áldozatot „a hálájának jeléül” (3Móz 7:11–13, 16–18). Az ilyen felajánlás nem volt kötelező. Az egyén önkéntes áldozatként adta, azért, mert szerette az Istenét, Jehovát. Ő, a családja és a papok is fogyasztottak a feláldozott állat húsából. De az állat bizonyos részei kizárólag Jehovát illették meg. Melyekről van szó?

(Lásd a 10. bekezdést.) *

10. Mit tanít Jézus indítékáról a közösségi áldozatokról szóló leírás a 3Mózes 3:6, 12, 14–16-ban?

10 Harmadik tanulság: a szeretet arra indít, hogy a legjobbat adjuk Jehovának. Jehova az állat zsíros részeit tekintette a legjobb részeknek. Ezenkívül bizonyos létfontosságú szerveket is különösen értékesnek tartott, például a veséket. (Olvassátok fel: 3Mózes 3:6, 12, 14–16.) Ezért nagy örömet szerzett neki, ha egy izraelita önként felajánlotta az állat értékes szerveit és a zsíros részeit. Ezzel azt a szívből jövő vágyát fejezte ki, hogy a legjobbat szeretné adni Istennek. Ehhez hasonlóan Jézus is készségesen a legjobbat adta Jehovának, hiszen teljes lélekkel, szeretetből szolgálta őt (Ján 14:31). Jézusnak gyönyörűséget jelentett, hogy Isten akaratát teheti, és mélységesen szerette Isten törvényét (Zsolt 40:8). Milyen jóleshetett Jehovának, hogy Jézus ennyire szívesen szolgálja őt!

A Jehova iránti szeretet arra ösztönöz minket, hogy a legjobbat adjuk neki (Lásd a 11–12. bekezdést.) *

11. Miért hasonlítható a szolgálatunk a közösségi áldozatokhoz, és miért megnyugtató ez?

11 A szolgálatunkat a közösségi áldozatokhoz hasonlíthatjuk, hiszen kifejezhetjük vele az érzéseinket Jehova iránt. Önként a legjobbat adjuk neki, mert teljes szívünkből szeretjük őt. Mennyire megörvendeztetheti Jehovát, hogy ma több millióan szolgálják őt azért, mert mélységesen szeretik őt és a törvényeit. Megnyugtató arra gondolni, hogy Jehova nemcsak a tetteinket látja és értékeli, hanem az indítékainkat is. Ha például idős vagy, és már nem tudsz annyit tenni Jehováért, mint amennyit szeretnél, ne csüggedj! Ő tisztában van a korlátaiddal. Lehet, hogy úgy érzed, alig tudsz valamit adni neki, de Jehova látja, hogy az őszinte szeretet ösztönöz arra, hogy megtedd, amit csak tudsz. A tőled telhető legjobbat adod neki, és ő ezt örömmel elfogadja.

12. Miért bátorít minket az, ahogyan Jehova a közösségi áldozatokat fogadta?

12 Mit tanulhatunk a közösségi áldozatokból? Amint a tűz megemésztette az állat legjobb részeit, füst szállt fel, és ez örömet szerzett Jehovának. Ezért biztos lehetsz benne, hogy Jehovát a te készséges, teljes lelkű szolgálatod is boldoggá teszi (Kol 3:23). Képzeld el, amint elégedetten rád mosolyog! Akár kis, akár nagy erőfeszítéseket teszel a szolgálatában, kincsnek tartja ezeket, és sosem felejti el (Máté 6:20; Héb 6:10).

JEHOVA MEGÁLDJA A SZERVEZETÉT

13. A 3Mózes 9:23, 24 szerint hogyan fejezte ki Jehova, hogy elismeri a papságot?

13 Negyedik tanulság: Jehova megáldja a szervezete földi részét. I. e. 1512-ben egy különleges eseményre került sor, amikor felállították a hajlékot a Sínai-hegy lábánál (2Móz 40:17). Mózes egy szertartás keretében beiktatta Áront és a fiait, hogy papokként szolgáljanak. Az egész nemzet összegyűlt, hogy megfigyelje, ahogy a papok bemutatják az első állatáldozatokat (3Móz 9:1–5). Hogyan fejezte ki Jehova, hogy elismeri az újonnan beiktatott papságot? Amikor Áron és Mózes megáldotta a népet, Jehova tüzet küldött az égből, és az megemésztette az áldozat maradékát az oltáron. (Olvassátok fel: 3Mózes 9:23, 24.)

14. Miért van jelentősége számunkra annak, hogy Jehova elismerte az ároni papságot?

14 Mit bizonyított a beiktatási szertartásnak ez a lenyűgöző mozzanata? Azt, hogy Jehova teljes mértékben támogatja az ároni papságot. Ez pedig azt mutatta az izraelitáknak, hogy minden okuk megvan rá, hogy ők is támogassák a papokat. Van ennek jelentősége számunkra? Mindenképpen! Az izraelita papság csak előképe volt egy fontosabb és kiválóbb papságnak. Krisztussal, a nagyobb főpappal egy 144 000 főből álló királyi papság szolgál majd az égben (Héb 4:14; 8:3–5; 10:1).

Jehova megáldja és vezeti a szervezetét, mi pedig teljes szívvel támogatjuk azt (Lásd a 15–17. bekezdést.) *

15–16. Hogyan fejezi ki Jehova, hogy elismeri a hű és értelmes rabszolgát?

15 Jézus 1919-ben kinevezett egy felkent testvérekből álló kis csoportot a hű és értelmes rabszolgának. Ez a rabszolga irányító szerepet tölt be a prédikálómunkában, és szellemi táplálékról gondoskodik Krisztus követői számára „a kellő időben” (Máté 24:45). Van rá nyilvánvaló bizonyíték, hogy Jehova elismeri a hű és értelmes rabszolgát?

16 Sátán és a világa azon igyekszik, hogy megnehezítse, sőt ellehetetlenítse a rabszolga munkáját. De a rabszolga két világháború, könyörtelen üldözés, gazdasági válságok és igazságtalanságok ellenére továbbra is ellátja Krisztus követőit szellemi táplálékkal. Gondoljunk csak bele, milyen bőséges táplálékhoz juthatunk hozzá ingyen, több mint 900 nyelven! Kétség sem fér hozzá, hogy Isten támogatja a rabszolgát. De van egy további bizonyíték is, a prédikálómunka. Ma a jó hírt valóban „az egész lakott földön” hirdetik (Máté 24:14). Egyértelmű, hogy Jehova vezeti és bőkezűen megáldja a szervezetét.

17. Hogyan támogathatjuk Jehova szervezetét?

17 Érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy vajon értékeljük-e, hogy Jehova szervezetének a földi részéhez tartozhatunk. Jehova áldásának a bizonyítékai ma ugyanolyan meggyőzőek, mint a tűz volt Mózes és Áron idejében. És igazán sok mindenért lehetünk hálásak (1Tessz 5:18, 19). Hogyan támogathatjuk Jehova szervezetét? Úgy, ha követjük a Biblián alapuló vezetést, amelyet a kiadványokon keresztül, az összejöveteleken és a kongresszusokon kapunk. Továbbá azzal is bizonyíthatjuk a támogatásunkat, ha a tőlünk telhető legteljesebb mértékben részt veszünk a prédikáló- és tanítómunkában (1Kor 15:58).

18. Mit határoztál el?

18 Határozzuk el, hogy megszívleljük a Mózes harmadik könyvéből levont tanulságokat! Törekedjünk elnyerni Jehova tetszését, hogy elfogadja az áldozatainkat! Az iránta érzett hála ösztönözzön minket a szolgálatára! Őszinte szeretetből mindig a legjobbat adjuk neki! És teljes szívvel támogassuk azt a szervezetet, amely az áldását élvezi! Ezek által kifejezhetjük, hogy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy a Tanúiként szolgálhatjuk őt.

96. ÉNEK Isten könyve kincs

^ 5. bek. Mózes harmadik könyvében azok a törvények vannak feljegyezve, amelyeket az ókori Izrael kapott Jehovától. Keresztényekként ránk ezek már nem vonatkoznak, de sokat tanulhatunk belőlük. Ebben a cikkben értékes tanulságokat vizsgálunk meg ebből a bibliai könyvből.

^ 4. bek. A hajléknál használt füstölőszer szent volt, és az ókori Izraelben kizárólag Jehova imádatában használták (2Móz 30:34–38). Nincs róla feljegyzés, hogy az első századi keresztények füstölőszert égettek volna az imádatuk részeként.

^ 9. bek. Bővebben olvashatsz a közösségi felajánlásokról a Tanulmányozd a Szentírást éleslátással! című könyv 1. kötetének 657–658. oldalán.

^ 54. bek. KÉPLEÍRÁS: Az engesztelés napján az izraelita főpap belépett a szentek szentjébe, kezében füstölőszerrel és tüzes szénnel, hogy édes illattal töltse meg a helyiséget. Később újra belépett ide a bűnért való felajánlás vérével.

^ 56. bek. KÉPLEÍRÁS: Egy izraelita átad a papnak egy juhot mint közösségi áldozatot, hogy a családjával együtt kifejezze a háláját Jehovának.

^ 58. bek. KÉPLEÍRÁS: Jézus a földi szolgálata során kimutatta a Jehova iránti őszinte szeretetét azáltal, hogy megtartotta a parancsolatait, és a követőinek is segített ebben.

^ 60. bek. KÉPLEÍRÁS: Egy idős testvérnő a fizikai korlátai ellenére a tőle telhető legjobbat adja Jehovának azzal, hogy levélben tanúskodik.

^ 62. bek. KÉPLEÍRÁS: 2019 februárjában Gerrit Lösch testvér, a vezetőtestület tagja egy izgatott és hálás közönség előtt közreadta az Új világ fordítás átdolgozott kiadását német nyelven. A németországi hírnökök ma örömmel használják az új Bibliát a szolgálatban, mint ez a két testvérnő is.