Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

45. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Hogyan segít nekünk a szent szellem?

Hogyan segít nekünk a szent szellem?

„Mindenre megvan az erőm annak köszönhetően, aki erőt ad nekem” (FLP 4:13)

104. ÉNEK Isten ajándéka a szent szellem

ÁTTEKINTÉS *

1–2. a) Mi segít napról napra kitartanunk? b) Miről fogunk tanulni ebben a cikkben?

„BIZTOS vagyok benne, hogy egyedül képtelen lettem volna kiállni ezt a próbát.” Benned is fogalmazódott már meg ilyen gondolat? Sokan éreztünk már így. Talán elgondolkodtál azon, hogy hogyan tudtál megbirkózni egy súlyos betegséggel vagy egy hozzátartozód halálával. Visszatekintve úgy érezted, hogy csakis azért voltál képes napról napra kitartani, mert Jehova szent szelleme „a szokásosnál nagyobb [erőt]” adott neked (2Kor 4:7–9).

2 Ahhoz is szükségünk van a szent szellemre, hogy ellenálljunk a körülöttünk levő romlott világ befolyásának (1Ján 5:19). Ráadásul „gonosz szellemi erők ellen” is küzdenünk kell (Ef 6:12). Most megvizsgáljuk, milyen két módon segít nekünk a szent szellem ezekben a nehézségekben. Utána pedig arról fogunk beszélni, hogy miként fordíthatjuk teljesen a javunkra a szent szellemet.

A SZENT SZELLEM ERŐT AD NEKÜNK

3. Mi az egyik módja annak, ahogyan Jehova segít nekünk a szent szellemével?

3 Jehova szent szelleme erőt ad nekünk, hogy a nehézségek ellenére eleget tudjunk tenni a kötelességeinknek. Pál apostol úgy érezte, hogy azért tud kitartani a szolgálatban a próbák közepette is, mert Krisztus erejére támaszkodik (2Kor 12:9). A második misszionáriusi útja alatt nemcsak buzgón prédikált, de dolgozott is, hogy fedezze a kiadásait. Korintuszban lakott Akvila és Priszcilla otthonában, akik sátorkészítéssel foglalkoztak. Pálnak is ez volt a mestersége, és részidőben velük dolgozott (Csel 18:1–4). A szent szellem erőt adott Pálnak a munkához is, és a szolgálat végzéséhez is.

4. Mivel küzdött Pál a 2Korintusz 12:7b–9 szerint?

4 (Olvassátok fel: 2Korintusz 12:7b–9.) Mire gondolt Pál, amikor azt mondta, hogy tövis került a testébe? Ha valahol tövis fúródik a bőrödbe, az nagyon tud fájni. Pál tehát valamilyen személyes problémára utalt, amely fájdalmasan érintette. Úgy fogalmazott, hogy ez a nehézség Sátán angyala, aki állandó fájdalmat okoz neki. Talán nem közvetlenül Sátán vagy a démonai idézték elő Pál próbáit, mintha ők szúrták volna a tövist a testébe. De amikor ezek a gonosz szellemek felfigyeltek a tövisre, valószínűleg igyekeztek jelképesen mélyebbre nyomni azt, hogy Pál még jobban szenvedjen. Vajon mit tett Pál ebben a helyzetben?

5. Hogyan válaszolt Jehova Pál imáira?

5 Pál először szeretett volna megszabadulni a gondjától. Elismerte: „Háromszor kérleltem az Urat [Jehovát], hogy távolítsa el a tövist.” Ennek ellenére nem szűnt meg a problémája. Vajon Jehova nem hallgatta meg az imáit? Nem erről van szó. Nagyon is odafigyelt Pálra. Bár nem távolította el a tövist, erőt adott Pálnak, hogy elviselje. Ezt mondta: „az én erőm gyengeségben válik tökéletessé” (2Kor 12:8, 9). Isten segítségével Pál meg tudta őrizni az örömét és a belső békéjét (Flp 4:4–7).

6. a) Sokszor hogyan válaszol Jehova az imáinkra? b) Hogyan meríthetsz erőt a bekezdésben említett bibliaversekből?

6 Te is kérted már Jehovát, hogy szabadítson meg egy próbából? Ha az őszinte esedezésed ellenére sem javult a helyzeted – sőt, még súlyosbodott is –, talán amiatt kezdtél aggódni, hogy Jehova esetleg elégedetlen veled. Ha ilyen érzéseid vannak, gondolj Pál példájára. Ahogy Jehova az ő imáira válaszolt, a tieidre is fog! Lehet, hogy nem szünteti meg a próbát, de a szent szellem által erőt ad neked az elviseléséhez (Zsolt 61:3, 4). Még ha „leterítenek” is a gondok, Jehova nem hagy el téged (2Kor 4:8, 9; Flp 4:13).

A SZENT SZELLEM SEGÍT TOVÁBBHALADNI

7–8. a) Miért hasonlíthatjuk a szent szellemet a szélhez? b) Hogyan írt Péter a szent szellem működéséről?

7 Hogyan segít még nekünk a szent szellem? Ahogy a viharos tengeren a kedvező szél, úgy a szent szellem is segít, hogy átjussunk a viharos próbákon, és odaérjünk Isten megígért új világának kikötőjébe.

8 Péter apostol halász lévén sokat tudott a hajózásról. Ez lehet az oka annak, hogy amikor a szent szellem működéséről beszélt, egy olyan kifejezést használt, amely valószínűleg kapcsolatban van a vitorlázással. Ezt írta: „Prófécia. . . soha nem ember akaratából hangzott el, hanem Isten üzenetét mondták el emberek, ahogy arra a szent szellem indította őket.” Az „indította” igével fordított görög szó betű szerint azt jelenti, hogy ’vitte; vezette’ (2Pét 1:21; lábj.).

9. Milyen szóképet festett Péter a „vezette” kifejezéssel?

9 Milyen szóképet festett Péter a „vezette” kifejezéssel? Ugyanennek a görög szónak egy hasonló formáját használta Lukács is, amikor a Cselekedetek könyvében azt írta egy hajóról, hogy a szél elsodorta (Csel 27:15). Tehát amikor Péter arra utalt, hogy a Biblia íróit a szent szellem vezette, „egy különleges hajózási szóképet” használt, ahogy egy bibliatudós fogalmaz. Péter mondanivalójának az volt a lényege, hogy éppúgy, ahogy egy vitorlás hajót a szél visz végig az útján, úgy a bibliai prófétákat és írókat a szent szellem vezette, hogy el tudják látni a feladatukat. Az imént említett tudós kijelentette: „A próféták úgyszólván felhúzták a vitorláikat.” Jehova megtette a maga részét: gondoskodott a „szélről”, azaz a szent szellemről. És a bibliaírók is megtették a maguk részét, hiszen követték a szellem vezetését.

1. LÉPÉS: Rendszeresen vegyél részt a keresztényi tevékenységekben!

2. LÉPÉS: A tőled telhető legnagyobb mértékben vegyél részt ezekben a tevékenységekben! (Lásd a 11. bekezdést.) *

10–11. Milyen két lépést kell megtennünk, hogy a szent szellem a segítségünkre legyen? Szemléltesd!

10 Természetesen ma már nem születnek ihletett írások. A szent szellem azonban most is működik Isten népén. Jehova megteszi a maga részét. De mi a mi feladatunk? Hogyan fordíthatjuk a javunkra a szent szellemet?

11 Nézzünk egy párhuzamot. Egy vitorlás kapitányának két teendője van, ha szeretné kihasználni a szelet. Először is, a szél útjába kell állítania a hajót. Ha a kikötőben marad, ahol nem fúj a szél, nem jut sehová. Másodszor, teljesen ki kell bontania a vitorlákat. Elvégre hiába fúj a szél, ha nem kap bele a vitorlákba, a hajó nem fog előrehaladni. Ugyanígy mi is csak akkor tudunk kitartani Jehova szolgálatában, ha a szent szellem a segítségünkre van. Ehhez két dolgot kell tennünk. Először is, ott kell lennünk, ahol Isten szelleme működik, vagyis olyan tevékenységeket kell folytatnunk, amelyek során hatással lehet ránk a szent szellem. Másodszor, teljesen „ki kell bontanunk a vitorláinkat”, más szóval a tőlünk telhető legnagyobb mértékben részt kell vennünk ezekben a tevékenységekben (Zsolt 119:32). Ha megtesszük ezt a két lépést, a szent szellem átsegít minket az ellenségeskedés és a próbák hullámain, és erőt ad, hogy az új világba vezető úton maradjunk.

12. Mivel folytatjuk a megbeszélésünket?

12 Eddig arról beszéltünk, hogy milyen két módon segít nekünk a szent szellem. Egyrészt erőt ad, hogy hűségesen ki tudjunk tartani a próbákban, másrészt segít továbbhaladni az örök élethez vezető úton. Most négy dologról lesz szó, amelyet fontos megtennünk, hogy teljesen a javunkra fordítsuk a szent szellem működését.

HOGYAN FORDÍTHATJUK TELJESEN A JAVUNKRA A SZENT SZELLEMET?

13. A 2Timóteusz 3:16, 17 szerint milyen hatással lehet ránk a Szentírás, de mit kell ehhez tennünk?

13 Először is, tanulmányozzuk Isten Szavát. (Olvassátok fel: 2Timóteusz 3:16, 17.) Az „Istentől ihletett” kifejezéssel fordított görög szó betű szerinti jelentése az, hogy ’Istentől lehelt’. Isten a szellemével „belelehelte” a gondolatait a bibliaírók elméjébe. Amikor olvassuk a Bibliát, és elmélkedünk rajta, Isten útmutatása a mi elménkbe és szívünkbe is bejut. Ezek az ihletett gondolatok arra indítanak minket, hogy összhangba hozzuk az életünket Isten akaratával (Héb 4:12). De ha szeretnénk teljesen a javunkra fordítani a szent szellemet, időt kell szánnunk rá, hogy rendszeresen tanulmányozzuk a Bibliát, és mélyen elgondolkodjunk az olvasottakon. Így a Szentírás minden szavunkra és tettünkre hatással lesz.

14. a) Miért mondhatjuk, hogy az összejöveteleinken „fúj a szél”? b) Hogyan vehetünk részt „kibontott vitorlákkal” az összejöveteleken?

14 Másodszor, vegyünk részt a hittársainkkal az imádatban (Zsolt 22:22). Az összejöveteleinken bizonyos értelemben „fúj a szél”, hiszen jelen van Jehova szelleme (Jel 2:29). Miért mondhatjuk ezt? Azért, mert amikor a hittársainkkal együtt imádjuk Jehovát, imádkozni szoktunk a szent szellemért, Isten Szavára épülő királyságénekeket énekelünk, és olyan testvérek oktatnak minket a Biblia alapján, akiket a szent szellem nevezett ki. A testvérnőknek is a szent szellem segít elkészíteni és előadni a feladataikat. De ahhoz, hogy teljesen a javunkra fordítsuk a szent szellemet, fontos, hogy felkészüljünk az összejövetelekre, és közre is működjünk. Így „kibontott vitorlákkal” leszünk ott.

15. Mit tehetünk, hogy a szent szellem támogasson minket a prédikálómunkában?

15 Harmadszor, vegyük ki a részünket a tanúskodómunkából. Amikor használjuk a Bibliát a prédikáló- és tanítómunkában, azzal a szent szellemet is bevonjuk a szolgálatunkba (Róma 15:18, 19). De ha teljesen a javunkra akarjuk fordítani Isten szellemét, rendszeresen kell végeznünk ezt a munkát, és amilyen gyakran csak lehet, fel kell olvasnunk a Bibliából. Sokat lendíthet a szolgálatunkon, ha használjuk a Keresztényi Életünk és Szolgálatunk – Munkafüzet javasolt bevezetőit.

16. Mi a legközvetlenebb módja annak, hogy szent szellemet kapjunk?

16 Negyedszer, imádkozzunk Jehovához (Máté 7:7–11; Luk 11:13). A legközvetlenebb módon úgy kaphatunk szent szellemet, ha imában kérjük Jehovától. Semmi sem gátolhatja meg, hogy az imáink eljussanak Jehovához, vagy hogy az ő jó adománya, a szellem eljusson hozzánk, még a börtönfalak, sőt, Sátán sem (Jak 1:17). Hogyan imádkozzunk, hogy teljesen a javunkra fordíthassuk a szent szellemet? Segít megtalálnunk a választ, ha tüzetesebben megvizsgálunk egy olyan szemléltetést, amelyet csak Lukács jegyzett fel az evangéliumában. *

IMÁDKOZZUNK ÁLLHATATOSAN!

17. Mit tanulhatunk az imáról a Lukács 11:5–9, 13-ban található szemléltetésből?

17 (Olvassátok fel: Lukács 11:5–9, 13.) Jézus szemléltetéséből kiderül, hogy hogyan kell imádkoznunk szent szellemért. A történetben szereplő férfi az „elszántsága miatt” kapta meg, amire szüksége volt. Nem szégyellt segítséget kérni a barátjától, jóllehet késő éjszaka volt. (Lásd a Lukács 11:8-hoz fűzött magyarázó jegyzetet.) Hogyan alkalmazta Jézus az imára ezt a szemléltetést? Ezt mondta: „állandóan kérjetek, és adnak nektek, állandóan keressetek, és találtok, állandóan zörgessetek, és megnyílik nektek az ajtó.” Szóval mi a tanulság? Csak akkor számíthatunk a szent szellem segítségére, ha állhatatosan imádkozunk érte.

18. Jézus szemléltetése alapján miért bízhatunk benne, hogy Jehova ad nekünk szent szellemet?

18 Jézus szemléltetése arra is rávilágít, hogy miért ad nekünk szent szellemet Jehova. A Jézus által említett férfi szeretett volna gondoskodni a vendégéről. Úgy érezte, hogy fontos lenne étellel kínálnia a késői látogatóját, de éppen nem volt otthon semmije. Jézus azt mondta, hogy a férfinak azért segített a barátja, mert elszántan kért tőle kenyeret. Mi a lényeg? Ha egy tökéletlen ember kész segíteni a kitartó barátjának, akkor mennyivel inkább segít szerető égi Atyánk azoknak, akik állhatatosan kérnek tőle szent szellemet! Ezért bízhatunk benne, hogy Jehova válaszolni fog, ha szent szellemért könyörgünk hozzá (Zsolt 10:17; 66:19).

19. Miért lehetünk biztosak abban, hogy ki tudunk tartani?

19 Biztosak lehetünk benne, hogy Sátán könyörtelen támadásai ellenére győzni fogunk. Miért? Mert a szent szellem kétféleképpen is segít nekünk. Először is, erőt ad a próbák elviseléséhez, másodszor pedig „belekap a vitorláinkba”, és segít, hogy tovább végezzük Jehova szolgálatát, miközben előretekintünk az új világra. Határozzuk el, hogy teljes mértékben igénybe vesszük a szent szellem segítségét!

41. ÉNEK Kérlek, hallgasd meg imámat!

^ 5. bek. Hogyan segít nekünk kitartani Isten szent szelleme? És hogyan fordíthatjuk teljesen a javunkra a szent szellemet? Ebből a cikkből megtudhatjuk.

^ 16. bek. A négy evangéliumíró közül Lukács emeli ki leginkább, hogy milyen fontos része volt Jézus életének az ima (Luk 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44).

^ 59. bek. KÉPLEÍRÁS: 1. LÉPÉS: Egy testvér és egy testvérnő megérkezik a királyságterembe. A hittársaikkal együtt egy olyan eseményen vesznek részt, ahol jelen van Jehova szelleme. 2. LÉPÉS: Mivel felkészültek, közre tudnak működni az összejövetelen. Ugyanez a kétlépéses módszer alkalmazható a cikkben tárgyalt többi tevékenységre is, vagyis Isten Szavának a tanulmányozására, a prédikálómunkára és az imára.