Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

46. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Jó állapotban tartod a hited nagy pajzsát?

Jó állapotban tartod a hited nagy pajzsát?

„Vegyétek fel a hit nagy pajzsát” (EF 6:16)

119. ÉNEK Legyen hitünk!

ÁTTEKINTÉS *

1–2. a) Az Efézus 6:16 szerint miért van szükségünk a hit nagy pajzsára? b) Milyen kérdésekre fogunk összpontosítani?

TE IS rendelkezel a hit nagy pajzsával? (Olvassátok fel: Efézus 6:16.) Kétségtelenül igen. Mint ahogyan egy nagy pajzs a test jó részét megvédi a sérülésektől, a hited is megvéd téged ennek a romlott világnak az erkölcstelen, erőszakos és gonosz befolyásától.

2 De mivel „az utolsó napokban” élünk, a hitünk folyamatosan próba alatt áll (2Tim 3:1). Hogyan vizsgálhatod meg a hited pajzsát, hogy lásd, mennyire erős? És hogyan tudod szilárdan megmarkolni a pajzsodat? Keressük meg a választ ezekre a kérdésekre!

ALAPOSAN VIZSGÁLD ÁT A PAJZSODAT!

Csata után a katonák mindig megjavították a pajzsukat (Lásd a 3. bekezdést.)

3. Mit tettek a katonák a pajzsukkal, és miért?

3 A bibliai időkben a katonáknak gyakran bőrborítású pajzsuk volt. Bekenték olajjal, hogy óvják a bőrt, és hogy a fémrészek ne rozsdásodjanak. Ha egy katona észrevette, hogy a pajzsa megrongálódott, mindenképpen kijavította, hogy mindig készen álljon a harcra. Hogyan alkalmazható ez a példa a hitünkre?

4. Miért fontos átvizsgálnod a hited pajzsát, és hogyan teheted ezt meg?

4 Az ókori katonákhoz hasonlóan neked is rendszeresen át kell vizsgálnod és gondoznod kell a hited pajzsát, hogy mindig készen állj a küzdelemre. Keresztényekként szellemi harcot vívunk, és az ellenségeink közt gonosz szellemek is vannak (Ef 6:10–12). Senki sem figyelhet oda a hited állapotára helyetted. Mit tehetsz, hogy mindig készen állj a próbákra? Először is, imádkozz Isten segítségéért. Azután pedig a Szentírás fényében vizsgáld meg, hogyan lát téged Isten (Héb 4:12). A Biblia így ösztönöz: „Bízzál Jehovában teljes szívedből, és ne a saját értelmedre támaszkodj!” (Péld 3:5, 6). Ezek alapján átgondolhatnád néhány döntésedet, melyet a közelmúltban hoztál. Például ha súlyos anyagi gondjaid voltak, eszedbe jutottak a Héberek 13:5 szavai? Ott Jehova a következőt ígéri: „Soha nem hagylak cserben, és soha nem hagylak magadra.” Megerősítette ez a vers a bizalmadat abban, hogy Jehova segíteni fog neked? Ha igen, az azt mutatja, hogy jó állapotban tartod a hited pajzsát.

5. Mit ismerhetsz fel, ha megvizsgálod a hitedet?

5 Ha alaposan megvizsgálod a hitedet, talán meglepő hiányosságokra bukkansz, amelyek eddig elkerülték a figyelmedet. Esetleg felismered, hogy a túlzott aggodalmaskodás, bizonyos hazugságok vagy az elcsüggedés ártott a hitednek. Ha ez a helyzet, hogyan óvhatod meg a hitedet, hogy ne sérüljön tovább?

VÉDD MEG MAGAD A TÚLZOTT AGGÓDÁSTÓL, A HAZUGSÁGOKTÓL ÉS AZ ELCSÜGGEDÉSTŐL!

6. Mondj példákat a helyénvaló aggódásra!

6 Az életünkben vannak helyénvaló aggodalmak is. Például jogosan foglalkoztat minket az, hogy hogyan szerezhetnénk örömet Jehovának és Jézusnak (1Kor 7:32). Ha súlyos bűnt követtünk el, az a legfőbb gondunk, hogy helyreállítsuk a kapcsolatunkat Istennel (Zsolt 38:18). Az is leköti a gondolatainkat, hogy szeretnénk a házastársunk kedvében járni, gondoskodni a családunkról, és törődni a hittársainkkal (1Kor 7:33; 2Kor 11:28).

7. a) Hogyan árthat a túlzott aggodalmaskodás a hitünknek? b) A Példabeszédek 29:25 szerint mi segít leküzdeni az emberektől való félelmet?

7 A túlzott aggodalmaskodás azonban árthat a hitünknek. Például folyamatos aggodalmat jelenthet az, hogy legyen elég élelmünk és ruházatunk (Máté 6:31, 32). Emiatt lehet, hogy az válik a legfontosabbá az életünkben, hogy anyagi dolgokat szerezzünk. Így pedig kialakulhat bennünk a pénz szeretete. Ha hagyjuk, hogy ez megtörténjen, meg fog gyengülni a Jehovába vetett hitünk, és megromlik a vele ápolt barátságunk (Márk 4:19; 1Tim 6:10). Az is túlzott aggodalmaskodást okozhat, ha felettébb sokat foglalkozunk azzal, hogy mit gondolnak rólunk mások. Ez pedig ahhoz vezethet, hogy jobban félünk attól, hogy kigúnyolnak vagy üldöznek minket, mint attól, hogy bánatot okozunk Jehovának. Úgy tudjuk elkerülni ezt a veszélyt, hogy hitért és bátorságért könyörgünk Jehovához (olvassátok fel: Példabeszédek 29:25; Luk 17:5).

(Lásd a 8. bekezdést.) *

8. Mit tegyünk, ha hazugságokkal találkozunk?

8 Sátán, „a hazugság atyja” felhasználja azokat, akik az irányítása alatt állnak, hogy hazugságokat terjesszen Jehováról és a testvéreinkről (Ján 8:44). Például a hitehagyottak hazugságokat és eltorzított információkat tesznek közzé Jehova szervezetéről az interneten, a tévében és a média más felületein. Ezek a hazugságok is Sátán égő nyilai között vannak (Ef 6:16). Mit tegyünk, ha valaki ilyen hazugságokról kezd nekünk beszélni? Ne hallgassuk meg! Miért? Azért, mert hiszünk Jehovában, és bízunk a testvéreinkben. Igazából egyáltalán nem akarunk kapcsolatba kerülni a hitehagyottakkal. Nem engedjük, hogy a kíváncsiság vagy bármi más rávegyen minket, hogy vitába szálljunk velük.

9. Milyen hatással lehet ránk az elcsüggedés?

9 Az elcsüggedés is gyengítheti a hitünket. Nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a gondjainkat. Sőt, felelőtlenség lenne, ha megpróbálnánk nem foglalkozni velük. Ezért hát időnként elcsüggedhetünk, de ne engedjük, hogy a nehézségeink uralják a gondolatainkat. Ha ezt hagynánk, akkor megfeledkezhetnénk arról a csodás reménységről, amelyet Jehova ad nekünk (Jel 21:3, 4). Az elkeseredés elszívhatja az erőnket, és arra késztethet, hogy felhagyjunk Jehova szolgálatával (Péld 24:10). De nem kell, hogy ez történjen velünk.

10. Mit tanultál egy testvérnő leveléből?

10 Figyeld meg, hogyan tartja jó állapotban a hitét egy testvérnő, aki az Egyesült Államokban él, és a súlyosan beteg férjét ápolja. Ezt írta a főhivatalnak címzett levelében: „A helyzetünk néha nagyon nehéz és elkeserítő, de a reményünk szilárd. Szívből hálás vagyok minden anyagért, amit azért kapunk, hogy erősödjön a hitünk, és jobb kedvünk legyen. Igazán szükségünk van erre a vezetésre és bátorításra! Segít, hogy ne adjuk fel a küzdelmet, és kiálljuk a próbákat, amikkel Sátán eláraszt minket.” Milyen jól mutatja a testvérnő példája, hogy képesek vagyunk felülkerekedni az elcsüggedésen! Mi segít ebben? Gondoljunk úgy a nehézségekre, mint amik Sátántól jövő próbák. Bízzunk benne, hogy Jehova megvigasztal minket, és értékeljük a tőle jövő szellemi táplálékot.

Jó állapotban tartod a hited nagy pajzsát? (Lásd a 11. bekezdést.) *

11. Milyen kérdésekkel mérhetjük fel a hitünk állapotát?

11 Látsz olyan területeket a hited pajzsán, amelyek javításra szorulnak? Sikerült az elmúlt néhány hónapban megállnod, hogy ne aggódj feleslegesen? Elzárkóztál attól, hogy meghallgasd a hitehagyottak hazugságait, vagy hogy vitatkozz velük? És képes voltál leküzdeni az elcsüggedést? Ha igen, akkor a hited remek állapotban van. De folyton résen kell lennünk, mert Sátánnak más fegyverei is vannak, amelyeket bevet ellenünk. Most nézzünk meg egyet ezek közül.

VÉDD MEG MAGAD AZ ANYAGIASSÁGTÓL!

12. Mit okozhat az anyagiasság?

12 Ha anyagiasak vagyunk, akkor elterelődhet a figyelmünk Jehova szolgálatáról, és elhanyagolhatjuk a hitünk pajzsát. Pál apostol ezt mondta: „Egyetlen katona sem folyik bele a mindennapi élet üzleti ügyeibe, mivel szeretné elnyerni a tetszését annak, aki katonának fogadta” (2Tim 2:4). A római katonáknak tilos volt bármilyen más mesterséget űzni. Mi történhetett volna, ha egy katona áthágja ezt?

13. Miért nem vesz részt egy katona üzleti ügyekben?

13 Képzeld magad elé a következőket. Katonák egy csoportja azzal tölti a délelőttöt, hogy gyakorol a kardjával, de egy társuk hiányzik. Ő a piacon van, és ennivalót árul. Este a katonák átvizsgálják a fegyverzetüket, és megélesítik a kardjukat. De az, akinek az üzlete van, arra fordítja az idejét, hogy ételt készítsen a következő napra. Azonban másnap reggel az ellenség váratlanul rájuk támad. Vajon ekkor melyik katona lesz képes ügyesen reagálni, és melyik fogja elnyerni a parancsnokuk dicséretét? És te ki mellett állnál szívesebben – egy olyan katona mellett, aki arra összpontosított, hogy felkészüljön a harcra, vagy amellett, akinek elterelődött a figyelme?

14. Krisztus katonáiként mi a legfontosabb nekünk?

14 Jó katonákként nem terelődik el a figyelmünk a legfontosabb célunkról: arról, hogy örömet szerezzünk a parancsnokainknak, Jehovának és Krisztusnak. Ez sokkal értékesebb a szemünkben, mint bármi, amit Sátán világa felajánlhat nekünk. Ezért mindent megteszünk, hogy legyen elég időnk és erőnk Jehova szolgálatára, és arra, hogy a hitünk pajzsát és a szellemi fegyverzetünk többi részét jó állapotban tartsuk.

15. Mire figyelmeztetett Pál, és miért?

15 Sosem szabad engednünk az éberségünkből! Pál apostol figyelmeztetett, hogy akik elhatározzák, hogy gazdagok lesznek, azok el fogják hagyni a hitet (1Tim 6:9, 10). A szavai arra utalnak, hogy a szükségtelen javak utáni hajsza megosztottá teheti a szívünket. Ennek hatására sok értelmetlen, káros kívánság fejlődhet ki bennünk. Ismerjük fel, hogy ezek a vágyak igazából veszélyes fegyverek Sátán kezében, és álljunk ellen nekik.

16. Milyen kérdéseken gondolkodjunk el a Márk 10:17–22-ben feljegyzett történet fényében?

16 Talán megengedhetjük magunknak, hogy sok mindent megvegyünk, amit szeretnénk. Vajon rosszat teszünk azzal, ha megvásárolunk olyan dolgokat, amelyekre nincs igazán szükségünk? Nem feltétlenül. De gondoljuk át a következőket: Még ha van is elég pénzünk valamire, lesz rá időnk és erőnk, hogy használjuk és karbantartsuk? Előfordulhat, hogy túlságosan kötődni kezdünk a javainkhoz? Lehet, hogy emiatt mi is azt fogjuk tenni, amit a fiatalember, aki nem fogadta el Jézus meghívását, hogy többet tegyen Isten szolgálatában? (Olvassátok fel: Márk 10:17–22.) Mennyivel jobb, ha egyszerűen élünk, és az értékes időnket és erőnket arra fordítjuk, hogy Isten akaratát tegyük!

SZILÁRDAN MARKOLD MEG A PAJZSODAT!

17. Mit tartsunk észben?

17 Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy háborúban veszünk részt, és mindennap készen kell állnunk a harcra (Jel 12:17). A testvérek nem tarthatják helyettünk a hitünk pajzsát. Nekünk kell erősen fognunk azt.

18. Miért fogták szorosan a pajzsukat az ókori katonák?

18 Az ókorban tisztelet járt egy olyan katonának, aki bátran küzdött a háborúban. De ha a pajzsa nélkül tért haza, az megalázó volt. Tacitus, a római történetíró ezt írta: „A pajzs elhagyása a legsúlyosabb gyalázat.” A katonák ezért is figyeltek arra, hogy szorosan fogják a pajzsukat.

Egy testvérnő szilárdan megmarkolja a hitének pajzsát azáltal, hogy olvassa Isten Szavát, rendszeresen részt vesz az összejöveteleken, és szorgalmasan végzi a szolgálatot (Lásd a 19. bekezdést.)

19. Hogyan foghatjuk erősen a hitünk pajzsát?

19 Úgy tudjuk szilárdan megmarkolni a hitünk pajzsát, hogy rendszeresen részt veszünk az összejöveteleken, és beszélünk Jehova nevéről és királyságáról az embereknek (Héb 10:23–25). Továbbá fontos, hogy naponta imával kísérve olvassuk Isten Szavát, és alkalmazzuk a tanácsait az életünk minden területén (2Tim 3:16, 17). Ha ezeket tesszük, Sátán egyetlen fegyverével sem tud maradandó kárt okozni nekünk (Ézs 54:17). A hitünk nagy pajzsa meg fog védeni minket. Szilárdan állunk majd, és vállvetve szolgálunk a testvéreinkkel. Nem csupán a mindennapi harcokban fogunk győzni, hanem abban a megtiszteltetésben is részünk lehet, hogy Jézus oldalán állhatunk, amikor megnyeri a háborút Sátánnal és a követőivel szemben (Jel 17:14; 20:10).

118. ÉNEK „Segíts, hogy erősebb legyen a hitünk!”

^ 5. bek. A katonáknak szükségük volt a pajzsukra, hogy megvédje őket. A hitünk olyan, mint egy pajzs. Ahogy egy szó szerinti pajzsot, úgy a hitünket is karban kell tartanunk. Ez a cikk kifejti, mit tehetünk azért, hogy a hitünk nagy pajzsa jó állapotban legyen.

^ 58. bek. KÉPLEÍRÁS: Egy Tanú-család azonnal kikapcsolja a tévét, amikor a műsorban elkezdenek hitehagyottakról beszélni, akik hazugságokat terjesztenek Jehova Tanúiról.

^ 60. bek. KÉPLEÍRÁS: Később a családi imádaton az apa egy bibliai résszel erősíti a többiek hitét.