Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Harci szekerek és egy korona – A védelem zálogai

Harci szekerek és egy korona – A védelem zálogai

„Így lesz, ha csakugyan hallgattok Jehovának, a ti Isteneteknek a szavára” (ZAK 6:15)

ÉNEKEK: 61, 22

1–2. Milyen helyzetben voltak a Jeruzsálemben élő zsidók, miután Zakariás megkapta a hetedik látomását?

ZAKARIÁS prófétának a hetedik látomása után bőven van min elgondolkodnia. Jehova arról biztosította őt, hogy számadásra fogja vonni a becstelen embereket a gonoszságukért. Ez biztosan erőt öntött Zakariásba. De valójában még semmi sem változott. Sokan továbbra is becstelen és gonosz dolgokat tettek, és Jehova templomának az építése sem haladt előre. Hogy lehet, hogy a zsidók ennyire gyorsan felhagytak az Istentől kapott feladatuk végzésével? Csupán azért tértek vissza a szülőföldjükre, hogy a saját céljaikat valósítsák meg?

2 Zakariás tudta, hogy a Jeruzsálembe visszatérőknek van hitük. Ők voltak azok, „akiknek az igaz Isten felserkentette a szellemét”, hogy maguk mögött hagyják a biztonságos otthonaikat és a megélhetésüket (Ezsd 1:2, 3, 5). Készek voltak eljönni a megszokott környezetből, hogy olyan helyre költözzenek, amelyet a legtöbbjük még sohasem látott. Ha nem tartották volna fontosnak a templom újjáépítését, nem tették  volna meg a mintegy 1600 kilométeres utat a barátságtalan vidéken.

3–4. Milyen akadályokkal néztek szembe a visszatért zsidók?

3 Milyen lehetett a hosszú út? A zsidók biztosan rengeteget gondoltak az új lakóhelyükre. Hallottak róla, hogy egykor milyen pompás város volt Jeruzsálem. A legidősebbek még a régi templom dicsőségét is látták (Ezsd 3:12). Ha te is az utazók közt lettél volna, hogyan éreztél volna, amikor először meglátod Jeruzsálemet, az új otthonodat? Elkeserített volna a gazzal benőtt romok látványa? Összehasonlítottad volna Babilon kettős városfalát Jeruzsálem lerombolt falaival, amelyeknek az őrtornyai és kapui helyén most rések tátongnak? A zsidók mégsem bátortalanodtak el. A nagy út során már tapasztalták Jehova védelmét. Az volt az első dolguk, hogy felállítottak egy oltárt a korábbi templom helyén, és naponta áldoztak Jehovának (Ezsd 3:1, 2). Úgy tűnt, semmi sem törheti le a lelkesedésüket.

4 A templom mellett az izraelitáknak a saját városaikat is újjá kellett építeniük. Helyre kellett állítani a lakóházakat, megművelni a földeket, és gondoskodni a családjaikról (Ezsd 2:70). Hatalmas munka várt rájuk. Ráadásul nemsokára kemény ellenállásba ütköztek. Bár eleinte derekasan helytálltak, a 15 éven át tartó elnyomás végül elcsüggesztette őket (Ezsd 4:1–4). A legsúlyosabb csapást pedig az jelentette, hogy i. e. 522-ben a perzsa király betiltotta Jeruzsálem építését. A város jövője bizonytalanná vált (Ezsd 4:21–24).

5. Hogyan reagált Jehova a népe tétlenségére?

5 Jehova tudta, hogy mire van szüksége a népének. Még egy látomást adott Zakariásnak, amelyben a szeretetéről biztosította őket. Ezzel azt is kifejezte, hogy értékeli az eddigi erőfeszítéseiket, és megígérte, hogy megvédi őket, ha folytatják a feladatukat. A templom újjáépítésével kapcsolatban ezt ígérte: „Így lesz, ha csakugyan hallgattok Jehovának, a ti Isteneteknek a szavára” (Zak 6:15).

EGY ANGYALOKBÓL ÁLLÓ SEREG

6. a) Hogyan kezdődik Zakariás nyolcadik látomása? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Miért különböző színűek a lovak?

6 Zakariás látomásai közül talán az utolsó, azaz a nyolcadik a leghiterősítőbb. (Olvassátok fel: Zakariás 6:1–3.) Képzeld magad elé a következő jelenetet: két rézhegy közül négy szekér közeledik sebesen, alighanem harcra felkészítve. A szekerek elé befogott lovak különböző színűek, így könnyebb megkülönböztetni a szekerek hajtóit. „Mik ezek. . .?” – kérdezi Zakariás (Zak 6:4). Erre mi is kíváncsiak vagyunk, hiszen a látomás közvetlenül érint bennünket.

Jehova ma is felhasználja az angyalait, hogy megvédje és erősítse a népét

7–8. a) Mit jelképez a két hegy? b) Miért vannak a hegyek rézből?

7 A Bibliában a hegyek jelenthetnek királyságokat, vagyis kormányzatokat. A Zakariás látomásában szereplő két hegy hasonlít azokra, amelyekről Dániel próféciájában olvashatunk. Az egyik hegy Jehova egyetemes és örökké tartó uralmát jelképezi, a másik pedig a messiási királyságot, Jézussal az élén (Dán 2:35, 45). Jézus 1914 őszén történt megkoronázása óta mindkét hegy jelen van, és fontos szerepet játszik abban, hogy megvalósuljon a földön Isten szándéka.

 8 De miért vannak a hegyek rézből? A réz az aranyhoz hasonlóan nagyon értékes. Jehova arra adott útmutatást, hogy ezt a csillogó fémet is használják fel a hajlék, később pedig a jeruzsálemi templom építése során (2Móz 27:1–3; 1Kir 7:13–16). Ezért hát az, hogy a két hegy rézből van, arra emlékeztet minket, hogy mennyire kiváló Jehova mindenek feletti uralma és a messiási királyság, mely biztonságot és sok-sok áldást tartogat az emberiség számára.

9. Kik a szekerek hajtói, és mi a feladatuk?

9 Most térjünk vissza a szekerekhez. Vajon mit jelképeznek ezek és a hajtóik? Angyalokat, sőt, valószínűleg angyali csapatokat. (Olvassátok fel: Zakariás 6:5–8.) „Az egész föld Ura” elől mennek ki egy különleges megbízatással. Mi a feladatuk? Mindegyikük egy adott területért felel. Meg kell védeniük Jehova népét, legfőképpen Babilontól, amely „észak földjén” van. Jehova nem engedi, hogy a népe újra Babilon fogságába essen. Mennyire vigasztaló lehet ez azoknak, akik a templom építésén dolgoznak! Egyáltalán nem kell tartaniuk attól, hogy az ellenségeik gátolni fogják a munkájukat.

10. Miben lehet biztos Isten ma élő népe Zakariás látomása alapján?

10 Ahogy Zakariás napjaiban, a seregek Jehovája ma is felhasználja az angyalait, hogy megvédje és erősítse a népét (Mal 3:6; Héb 1:7, 14). Attól fogva, hogy a szellemi Izrael 1919-ben kiszabadult Nagy Babilon jelképes fogságából, az igaz imádat megállíthatatlanul terjed a folyamatos támadás ellenére (Jel 18:4). Az angyali védelemnek köszönhetően nem kell attól tartanunk, hogy Jehova népe újra a hamis vallás fogságába kerül (Zsolt 34:7). Pont ellenkezőleg, biztosak lehetünk benne, hogy Istent a szolgái továbbra is örömmel és buzgón imádhatják az egész földön. Zakariás látomását megvizsgálva semmi kétségünk sincs afelől, hogy biztonságban vagyunk a két hegy árnyékában.

11. Miért nincs okunk félni a közelgő támadástól?

11 Sátán világának politikai hatalmai nemsokára összefognak, hogy elpusztítsák Isten népét (Ez 38:2, 10–12; Dán 11:40, 44, 45; Jel 19:19). Ezékiel próféciája úgy beszél ezekről a támadó erőkről, mint a földet beborító felhőkről, és mint egy dühödten vágtató lovasseregről (Ez 38:15, 16). * De semmi okunk a rettegésre! A mi oldalunkon Jehova serege áll. A nagy nyomorúságnak ebben a kritikus pillanatában az angyalok összegyűlnek, hogy megvédjék Isten népét, és elpusztítsanak mindenkit, aki lázad az uralma ellen (2Tessz 1:7, 8). Micsoda emlékezetes nap lesz az! És ki vezeti majd Jehova égi seregét?

JEHOVA MEGKORONÁZZA A KIRÁLYÁT ÉS PAPJÁT

12–13. a) Mire kap utasítást Zakariás? b) Honnan tudjuk, hogy a Sarj Jézus Krisztus?

12 A nyolc látomást csak Zakariás látta. Most azonban a próféta olyasmit tesz, amit mások is láthatnak, és ami bátoríthatja  azokat, akik a templom helyreállításán dolgoznak. (Olvassátok fel: Zakariás 6:9–12.) Zakariást arra utasítja Jehova, hogy gyűjtsön ezüstöt és aranyat Heldaitól, Tóbijától és Jedájától, akik nemrég tértek haza Babilonból. A hozzájárulásokból egy „fenséges koronát” kell készítenie (Zak 6:11). Kit kell vele megkoronáznia? Vajon Zorobábel kormányzót, aki Júda törzséből való, és Dávid egyik leszármazottja? Nem. Biztosan mindenki meglepődik, amikor Zakariás Józsué főpap fejére teszi a koronát.

13 Ezek szerint Józsué főpapot királlyá koronázza? Nem, ő nem Dávid királyi vonalán született, ezért nem uralkodhat királyként. A koronázása prófétai jelentőségű, és egy jövőbeli, örökre felkent királyra és papra mutat előre. A főpapot, aki egyben király is lesz, Sarjnak hívják. A Szentírás egyértelműen feltárja, hogy a Sarj Jézus Krisztus (Ézs 11:1; Máté 2:23 *).

14. Mi Jézus feladata királyként és főpapként?

14 Mint király és főpap, Jézus vezeti Jehova égi seregét. Mindent megtesz azért, hogy Isten népe biztonságban legyen ebben az ellenséges világban (Jer 23:5, 6). A közeljövőben pedig harcba száll a nemzetek ellen, hogy kiálljon Isten uralma mellett, és megvédje a népét (Jel 17:12–14; 19:11, 14, 15). Ám mielőtt a Sarj végrehajtaná az ítéletet az ellenségein, még hatalmas munka vár rá.

„MEGÉPÍTI JEHOVA TEMPLOMÁT”

15–16. a) Milyen helyreállító és tisztítómunka megy végbe napjainkban, és ki által? b) Mit valósít meg Krisztus ezeréves uralma?

15 Azon túl, hogy Jézus király és főpap lett, kapott egy további feladatot, azt, hogy építse meg Jehova templomát. (Olvassátok fel: Zakariás 6:13.) A modern korban a Jézusra bízott építőmunka magában foglalta, hogy 1919-ben kiszabadította az igaz imádókat Nagy Babilon fogságából, és helyreállította a keresztény gyülekezetet. Emellett kinevezett egy hű és értelmes rabszolgát, hogy az irányítsa a munkát a nagy szellemi templom földi udvarában (Máté 24:45). Jézus azért is sokat tett, hogy megtisztítsa Isten népét, és folyamatosan segít nekik tiszta imádatot bemutatni (Mal 3:1–3).

16 Az ezeréves uralom alatt Jézus a mellé kinevezett 144 000 királlyal és pappal együtt segíteni fog a hűséges embereknek eljutni a tökéletességre. Amikor ez megvalósul, a megtisztított földön csak Isten igaz imádói laknak majd. Így végre teljesen helyreáll az igaz imádat!

VEGYÜK KI A RÉSZÜNKET A JELKÉPES ÉPÍTŐMUNKÁBÓL

17. Mit ígért Jehova a zsidóknak, és milyen hatással volt rájuk az üzenete?

17 Milyen hatással volt Zakariás üzenete a zsidókra? Jehova támogatást és védelmet ígért a munkájukhoz. A templom felépítéséről szóló prófécia biztosan reményt adott nekik. De hogyan tudja csupán néhány ember elvégezni ezt a hatalmas feladatot? Zakariás következő szavai minden kétséget eloszlattak. Isten ígérete szerint a hűséges Heldai, Tóbija és Jedája mellett még sokan mások is „eljönnek. . ., és építeni fogják Jehova templomát”. (Olvassátok fel: Zakariás 6:15.) A zsidókat  fellelkesítette, hogy Isten a segítségéről biztosította őket, ezért munkába lendültek. A betiltás ellenére folytatták az építkezést. Jehova nem sokkal ezután el is távolította ezt a hegyként tornyosuló akadályt, és a templom építése i. e. 515-re befejeződött (Ezsd 6:22; Zak 4:6, 7). Azonban Jehova szavai még nagyobb dolgokat jeleznek előre a mi időnkre.

Jehova soha nem felejti el az iránta mutatott szeretetünket (Lásd a 18. és 19. bekezdést.)

18. Hogyan teljesedik a Zakariás 6:15 napjainkban?

18 Napjainkban milliók csatlakoznak az igaz imádathoz, és arra éreznek indíttatást, hogy az értékeikkel – köztük az idejükkel, energiájukkal és más erőforrásaikkal – támogassák Jehova nagy szellemi templomát (Péld 3:9). Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova értékeli az áldozatainkat? Gondoljunk csak arra, hogy Heldai, Tóbija és Jedája hozta az anyagokat, amelyekből Zakariás koronát készített. A korona ezután emlékeztetőként szolgált, hogy miként támogatták az igaz imádatot (Zak 6:14). Jehova a mi munkánkról és szeretetünkről sem fog elfelejtkezni (Héb 6:10). Mindig értékelve gondol majd ezekre.

19. Mire ösztönözzenek bennünket Zakariás látomásai?

19 Ami most, az utolsó napokban megvalósul az igaz imádat részeként, egyértelműen bizonyítja Jehova áldását és Krisztus vezetését. Egy biztonságot nyújtó szervezethez tartozhatunk, amely örökké fennmarad. Jehovának a tiszta imádatra vonatkozó szándéka kétségtelenül valóra válik. Becsüld nagyra, hogy Jehova népének a tagja lehetsz, és hallgass Jehova szavára. Így élvezheted azt a védelmet, amelyet a királyunk és főpapunk, valamint az égi szekerek hajtói nyújtanak. Tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy támogasd az igaz imádatot. Ha ezt teszed, biztos lehetsz benne, hogy a seregek Jehovája megőriz téged ennek a rendszernek a végső napjaiban, sőt, mindörökké.

^ 11. bek. További részletekről olvashatsz az Őrtorony 2015. május 15-ei számának a 29–30. oldalán, az „Olvasók kérdései” cikkben.

^ 13. bek. A „názáreti” kifejezés valószínűleg a ’sarj’, ’sarjadék’ jelentésű héber szóból származik.