Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Mit tanulhatunk Zakariás látomásaiból?

Mit tanulhatunk Zakariás látomásaiból?

„Térjetek vissza hozzám. . ., és én visszatérek hozzátok” (ZAK 1:3)

ÉNEKEK: 89, 86

1–3. a) Milyen helyzetben volt Jehova népe, amikor Zakariás prófétálni kezdett? b) Miért kérte arra a népét Jehova, hogy térjen vissza hozzá?

EGY repülő tekercs, egy edénybe zárt asszony, két asszony gólyaszárnyon száll a szélben. Ilyen érdekfeszítő képeket találunk Zakariás könyvében (Zak 5:1, 7–9). Miért láttatta Jehova ezeket a meglepő látomásokat a prófétájával? Milyen helyzetben voltak az izraeliták akkoriban? És hogyan érintenek minket Zakariás látomásai?

2 Jehova népe i. e. 537-ben, 70 hosszú év után kiszabadult a babiloni fogságból, ami nagy örvendezésre adott okot. Lelkesen nekiláttak az igaz imádat helyreállításának Jeruzsálemben. I. e. 536-ban lefektették a templom alapját. „A nép hangosan kiáltozott, és hangja messzire hallatszott” (Ezsd 3:10–13). Az építkezést azonban hamarosan egyre több minden akadályozta. A nehézségek miatt az  izraeliták elkedvetlenedtek, ezért abbahagyták a templomépítést, és a saját házaikkal meg földjeikkel kezdtek foglalkozni. A következő tizenhat évben semmit sem haladtak a templom építésével. Jehova népét emlékeztetni kellett rá, hogy térjenek vissza Istenükhöz, és ne a maguk dolgait tartsák a legfontosabbnak. Jehova szerette volna, ha újra bátran és teljes szívvel imádják őt.

3 Isten i. e. 520-ban elküldte Zakariás prófétát, hogy emlékeztesse a népét, hogy elsősorban miért szabadította ki őket. Zakariás nevének az a jelentése, hogy ’Jehova megemlékezett’, és már erről is eszükbe juthatott egy fontos tény. Bár ők megfeledkeztek Jehova megmentő tetteiről, ő nem feledkezett meg a népéről. (Olvassátok fel: Zakariás 1:3, 4.) Kedvesen megígérte, hogy segít nekik a tiszta imádat helyreállításában, de közben arra is figyelmeztette őket, hogy nem tűri el a félszívű imádatot. Lássuk, hogyan ösztönözte őket tettekre Zakariás hatodik és hetedik látomása által. Arról is fogunk beszélni, hogy mi mit tanulhatunk ezekből a látomásokból.

ISTEN MEGBÜNTETI A TOLVAJOKAT

4. Mit látott Zakariás a hatodik látomásában, és mire utal az, hogy a tekercsnek mind a két felén volt írás? (Lásd az 1. képet a cikk elején.)

4 Zakariás könyvének az 5. fejezete egy szokatlan látomással kezdődik. (Olvassátok fel: Zakariás 5:1, 2.) A próféta egy közel 9 méter hosszú és 4,5 méter széles tekercset lát repülni a levegőben. Ki van göngyölítve, így rögtön el lehet olvasni a rajta található ítéletüzenetet, mely a tekercs mindkét oldalát betölti (Zak 5:3). A tekercseknek általában csak az egyik felére írtak, amiből arra következtethetünk, hogy ezen a tekercsen egy nagyon súlyos üzenet áll.

A keresztények semmilyen formában sem lophatnak (Lásd az 5–7. bekezdést.)

5–6. Hogyan vélekedik Jehova a lopásról?

5 (Olvassátok fel: Zakariás 5:3, 4.) Minden ember számadással tartozik Jehovának, de a nevét viselő nép tagjai még inkább. Akik szeretik Istent, azok tudatában vannak, hogy a lopás minden formája gyalázatot hoz az ő nevére (Péld 30:8, 9). Bármi is az indíték, és bármennyire indokoltnak tűnik is a lopás, a tolvaj azt fejezi ki a tettével, hogy számára a saját mohósága és az anyagi javak fontosabbak, mint Isten, az ő neve és a törvényei.

6 Megfigyelted, hogy a Zakariás 5:3, 4 szerint „az átok . . .bemegy a tolvaj házába. . .; és ott marad a házában, és megemészti azt”? Jehova ítéletét nem tartóztathatják fel reteszek vagy zárak. Minden rejtekhelyre bejut, és leleplezi a bűnöket Jehova népe között. Valaki talán el tudja titkolni a lopást a hatóságok, a munkaadója, a vének vagy a szülei elől, de Isten elől biztosan nem. Ő gondoskodik róla, hogy minden ilyen eset napvilágra kerüljön (Héb 4:13). Milyen felüdítő olyan emberekkel kapcsolatot ápolni, akik ügyelnek rá, hogy mindig, mindenben becsületesek legyenek (Héb 13:18).

7. Hogyan menekülhetünk meg a repülő tekercsen olvasható átoktól?

7 A lopás minden formája sérti Jehovát. Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy az ő erkölcsi követelményei szerint élhetünk, és igyekszünk mindig úgy viselkedni, hogy ne hozzunk szégyent a nevére. Így elkerülhetjük az ítéletét, melyet azokra hoz el, akik szándékosan megszegik a törvényeit.

 „NAP NAP UTÁN” TARTSUK MEG AZ ÍGÉRETÜNKET

8–10. a) Mit nevezünk eskünek? b) Milyen esküt szegett meg Sedékiás király?

8 A repülő tekercsre írt üzenet azokat is figyelmezteti, akik hamis esküt tesznek Isten nevében (Zak 5:4). Az eskü egy ünnepélyes kijelentés annak megerősítésére, hogy valami igaz, vagy egy ünnepélyes ígéret, hogy valaki meg fog tenni vagy éppen nem fog megtenni valamit.

9 Jehova nevében esküt tenni nagyon komoly dolog. Pontosan ezt tette Sedékiás, az utolsó király, aki Jeruzsálemben uralkodott. Megesküdött Jehovára, hogy a babiloni király hűséges vazallusa lesz, de aztán megszegte az esküjét. Jehova ezért ezt az ítéletet mondta ki rá: „Élek én. . ., hogy [Sedékiás] annak a királynak a helyén, aki királlyá tette esküje megvetőjét, és szövetsége megszegőjét, annál fog meghalni, Babilonban” (Ez 17:16).

10 Jehova elvárta Sedékiás királytól, hogy megtartsa az esküt, amelyet az ő nevében tett (2Krón 36:13). Sedékiás viszont ehelyett Egyiptomhoz fordult, hogy megszabaduljon Babilon igájától, de mindhiába (Ez 17:11–15, 17, 18).

11–12. a) Melyik a legfontosabb ígéretünk? b) Milyen hatással kell lennie az önátadási fogadalmunknak a hétköznapjainkra?

11 Jehova a mi ígéreteinket is komolyan veszi. Ezért teljesítenünk kell őket, ha szeretnénk, hogy elfogadjon minket (Zsolt 76:11). A legfontosabb ígéretünk az, amikor átadjuk magunkat Jehovának. Ekkor ünnepélyesen megfogadjuk, hogy feltétel nélkül őt fogjuk szolgálni.

12 Hogyan élhetünk az önátadási fogadalmunknak megfelelően? Ha a kisebb és nagyobb próbákban egyaránt hűségesek maradunk Jehovához, azzal bebizonyíthatjuk, hogy komolyan vesszük azt az ígéretünket, hogy „nap  nap után” dicsérni fogjuk őt (Zsolt 61:8). Például ha az iskolában vagy a munkahelyen valaki flörtölni kezd velünk, visszautasítjuk a közeledését, kimutatva ezzel, hogy gyönyörködünk Jehova útjaiban? (Péld 23:26). Ha a családunk nincs egy hiten velünk, szoktuk kérni Jehova segítségét, hogy keresztényhez méltón tudjunk viselkedni, még ha a többiek nem is törekszenek erre? Mindennap imádkozunk szerető égi Atyánkhoz, és megköszönjük neki a vezetést és a törődést? És naponta szakítunk időt a bibliaolvasásra? Ha belegondolunk, ezekre tettünk ígéretet, és így bizonyíthatjuk az engedelmességünket. A teljes lelkű imádatunkkal kimutathatjuk, hogy szeretjük Jehovát, és csakugyan hozzá tartozunk. Az imádatunk nem puszta formaság, hanem a mindennapi életünk része. A javunkra van, ha megtartjuk az ígéretünket, hiszen ha hűségesek maradunk, boldog jövőnk lehet (5Móz 10:12, 13).

13. Mit tanulhatunk Zakariás hatodik látomásából?

13 Zakariás hatodik látomása világossá teszi, hogy aki szereti Jehovát, az semmilyen formában sem lophat, és nem térhet el az esküjétől. Azt is láthattuk, hogy Jehova még a mulasztásaik ellenére sem mondott le az izraelitákról. Tudta, milyen nyomás éri őket az ellenségeiktől. Ő maga jó példát mutat az ígéretei megtartásában, és segít nekünk, hogy mi is álljuk a szavunkat. Többek között úgy könnyíti meg a dolgunkat, hogy megígéri, hogy hamarosan az egész földön véget vet a gonoszságnak. Zakariás következő látomása biztosítékot nyújt, hogy ez a szép reménység valóra fog válni.

A GONOSZSÁGOT LETESZIK „A MAGA HELYÉRE”

14–15. a) Mit lát Zakariás a hetedik látomásban? (Lásd a 2. képet a cikk elején.) b) Mit szemléltet a mérőedényben ülő asszony, és miért nem engedik ki onnan?

14 Miután Zakariás látja a repülő tekercset, egy angyal azt mondja neki, hogy emelje fel a szemeit. Vajon miről szól a hetedik látomás? Zakariás most egy mérőedényt lát jönni, melyet éfának neveznek. (Olvassátok fel: Zakariás 5:5–8.) Ennek a közepes méretű edénynek kerek ólomfedele van. Ezt felemelik, és Zakariás egy asszonyt lát az éfa közepében ülni. Az angyal azt mondja, hogy ez az asszony „a Gonoszság”. Mennyire megijedhet Zakariás, amikor az asszony megpróbál kijutni a szűk helyéről! Az angyal ekkor gyorsan visszalöki az asszonyt, és lezárja az edényt a nehéz fedéllel. Mit jelent mindez?

15 A látomásnak ez a része azt hangsúlyozza, hogy Jehova semmiféle gonoszságot sem tűr el a népe körében. Tesz róla, hogy a gonoszság el legyen szigetelve, és mihamarabb el legyen távolítva (1Kor 5:13). Erre az a biztosíték, hogy az angyal sietve visszarakja az ólomfedelet az edényre.

Jehova mindent megtett az imádat tisztaságáért (Lásd a 16–18. bekezdést.)

16. a) Mi történik a látomásban szereplő edénnyel? (Lásd a 3. képet a cikk elején.) b) Hová viszi a két asszony a mérőedényt?

16 Ezután két asszony tűnik fel a színen, akiknek olyan szárnyaik vannak, mint a gólyának. (Olvassátok fel: Zakariás 5:9–11.) Mennyire más ez a két asszony, mint az, amelyik az edényben ül! Megragadják az edényt a Gonoszsággal együtt, és erős szárnyaikkal felemelkednek. Vajon hová viszik? „Sineár földjére”, azaz Babilonba. De miért éppen ott teszik le?

17–18. a) Miért mondhatjuk, hogy a Gonoszság „a maga helyére” került Sineárban? b) Mi legyen az elhatározásunk?

 17 Zakariás és a zsidó társai szemében Sineár megfelelő hely lehetett arra, hogy oda zárják a Gonoszságot. Jól tudták, hogy mennyire átitatja a gonoszság Babilont. Ott nőttek fel, abban a züllött és bálványimádó pogány városban, és nap mint nap ellen kellett állniuk a romboló hatásának. Ez a látomás igazán megnyugtató lehetett nekik, mert arról biztosította őket, hogy Jehova tisztán tartja az imádatát.

18 A látomás emellett arra emlékeztette a zsidókat, hogy nekik is tenniük kell az imádat tisztaságáért. Jehova népe nem engedheti, és nem is fogja engedni, hogy bármiféle gonoszság beférkőzzön közéjük, és megtelepedjen. Most, hogy már Isten tiszta szervezetének a védelmét és törődését élvezhetjük, nekünk is hozzá kell járulnunk a tisztaság megőrzéséhez. A gonoszságnak semmilyen formában sincs helye a szellemi paradicsomunkban.

JEHOVÁNAK TISZTELETET SZEREZNEK A TISZTA IMÁDÓI

19. Mit tanulhatunk Zakariás megdöbbentő látomásaiból?

19 Zakariás hatodik és hetedik látomása komoly figyelmeztetésül szolgál azoknak, akik becstelen utakon járnak, hiszen Jehova nem tűri el a helytelenséget. Az őszinte imádóinak szívből gyűlölniük kell a gonoszságot. Ezekkel a látomásokkal égi Atyánk egyben bátorít is minket. Ha azon fáradozunk, hogy Isten helyeslését és védelmét élvezhessük, ő nem mond ki ránk halálos átkot, hanem boldogan megáld bennünket. Érdemes küzdenünk azért, hogy tiszták maradjunk ebben a velejéig romlott világban. Biztosak lehetünk benne, hogy Jehova segítségével helyt tudunk állni. De mi a garancia arra, hogy az igaz imádat fennmarad ebben az istentelen világban? Honnan tudhatjuk, hogy Jehova meg fogja védeni a szervezetét a nagy nyomorúság közeledtével? Ezeket a kérdéseket a következő cikk fejti ki.