Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Hogyan hozzunk bölcs döntéseket?

Hogyan hozzunk bölcs döntéseket?

„Hittel kérje kitartóan, egyáltalán nem kételkedve” (JAK 1:6)

ÉNEKEK: 81., 70.

1. Mi vitte rá Káint, hogy rosszul döntsön, és mi lett ennek a következménye?

KÁINNAK döntenie kellett: uralkodik a bűnös indulatain, vagy engedi, hogy azok vezessék. A döntésének a következményei az egész életére hatással voltak. Tudjuk, hogy Káin rossz döntést hozott, mely az istenfélő testvére, Ábel életébe került. Ezenkívül a Teremtőhöz fűződő kapcsolata is kárt szenvedett (1Móz 4:3–16).

2. Miért fontos, hogy képesek legyünk bölcs döntéseket hozni?

2 Mi is sokszor kerülünk döntéshelyzetbe, de persze nem mindig élet-halál kérdésről van szó. Ám számos döntésünk komoly hatással lehet ránk. Ezért ha megtanulunk jó döntéseket hozni, az segít, hogy megóvjuk magunkat sok feszültségtől, vitától és csalódástól, és így viszonylag nyugodt, békés lesz az életünk (Péld 14:8).

3. a) Mi segíthet jó döntéseket hozni? b) Milyen kérdésekre keressük a választ?

3 Mi segíthet, hogy jó döntéseket tudjunk hozni? Hinnünk kell Istenben, és nem szabad kételkednünk abban, hogy ő képes és kész is bölcsességet adni nekünk. Továbbá bíznunk kell a Szavában és a benne található ihletett tanácsokban. (Olvassátok fel: Jakab 1:5–8.) Ha megerősítjük  a kapcsolatunkat Jehovával, és egyre jobban megszeretjük a Szavát, bízni fogunk az ő értékrendjében. Ez pedig arra fog indítani minket, hogy döntés előtt mindig forduljunk a Bibliához. De mi segíthet még, hogy egyre jobb döntéseket tudjunk hozni? És vajon mindenáron ragaszkodnunk kell a döntéseinkhez?

A DÖNTÉSEK HOZZÁTARTOZNAK AZ ÉLETÜNKHÖZ

4. Milyen döntés előtt állt Ádám, és mi lett a döntésének a következménye?

4 Az embereknek mindig is kellett fontos döntéseket hozniuk. Például Ádámnak választania kellett a Teremtője és a felesége között. Nos, kész volt önállóan eldönteni, hogy melyikükre hallgasson. De vajon milyen sikerrel? Éva hatására borzasztóan rossz döntést hozott, amely miatt nemcsak a paradicsomi otthonát, de végül az életét is elvesztette. És ez még nem minden: mi, a leszármazottai a mai napig szenvedünk az ostoba döntése miatt.

5. Hogyan gondolkodjunk a döntési szabadságunkról?

5 Néhányan azt mondják, hogy sokkal könnyebb lenne az élet, ha nem kellene döntéseket hoznunk. Te mit gondolsz erről? Ne feledjük, hogy Jehova nem robotokat alkotott, amelyek nem képesek gondolkodni. És a Biblia által segít is nekünk, hogy bölcsen tudjunk dönteni. Igen, Jehova elvárja, hogy önállóan döntsünk, de ez egyáltalán nincs a kárunkra. Miért mondhatjuk ezt?

6–7. Milyen döntést kellett meghozniuk az izraelitáknak, és miért voltak határozatlanok? (Lásd a képet a cikk elején.)

6 Amikor az izraeliták letelepedtek az ígéret földjén, egy létfontosságú döntést kellett meghozniuk: Jehovát imádják, vagy egy másik istent, esetleg isteneket. (Olvassátok fel: Józsué 24:15.) Ez talán egyszerű kérdésnek tűnt, mégis az életük múlt rajta. A bírák idejében sajnos újra meg újra elfordultak Jehovától, és hamis isteneket imádtak (Bír 2:3, 11–23). Vagy gondoljunk egy későbbi eseményre Isten népének a történelmében, amikor Illés próféta egyértelmű kérdés elé állította az izraelitákat: Jehova vagy Baál szolgálatát választják (1Kir 18:21). Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy ez nagyon könnyű döntés volt, hiszen Jehova szolgálata mindig a javunkra válik. És persze egyetlen épeszű ember sem találta vonzónak Baál imádatát. Az izraeliták mégis kétfelé sántikáltak. Illés megdorgálta őket a határozatlanságukért, és arra ösztönözte őket, hogy válasszák az igaz Isten, Jehova imádatát.

7 Mi volt az oka az izraeliták határozatlanságának? Először is az, hogy már nem hittek Jehovában, nem bíztak benne, és nem akarták elfogadni a vezetését. Nem volt pontos ismeretük és Istentől származó bölcsességük, amelyek egy jó döntés alapját képezhetik (Zsolt 25:12). Mi több, engedték, hogy mások befolyásolják őket, sőt igazából hogy helyettük döntsenek. A körülöttük élő pogány népek hatással voltak a gondolkodásmódjukra, és eltérítették őket Jehova imádatától. Jehova jó előre figyelmeztette az izraelitákat erre a veszélyre (2Móz 23:2).

MIÉRT DÖNTSÜNK ÖNÁLLÓAN?

8. Mit tanulhatunk Isten népének a történelméből?

8 Az előbb említett példákból világosan látszik, hogy mindenkinek magának  kell döntéseket hoznia, és hogy egy jó döntés szilárd, szentírási alapokon nyugszik. A Galácia 6:5 erre emlékeztet minket: „ki-ki a saját felelőssége terhét fogja hordozni.” A döntési felelősségünket nem ruházhatjuk át másra. Tanuljuk meg, hogy Isten mit tart helyesnek, és aztán aszerint hozzunk döntéseket.

9. Miért lehet veszélyes, ha engedjük, hogy mások döntsenek helyettünk?

9 Hogyan fordulhat elő, hogy átadjuk másoknak a döntési jogunkat? Úgy, ha engedünk a környezetünk nyomásának, és rossz döntést hozunk (Péld 1:10, 15). De bárhogyan próbálnak is befolyásolni minket, nekünk mindig hallgatnunk kell a Biblia alapján képzett lelkiismeretünkre. Ha engedjük, hogy mások döntsenek helyettünk, igazából úgy döntünk, hogy „egy úton” járunk velük, vagyis követjük őket. Igen, ez is egy döntés, de nagyon szomorú következményekkel járhat.

10. Mire figyelmeztette Pál a galáciaiakat?

10 Pál apostol nyíltan figyelmeztette a galáciai keresztényeket arra, hogy ne engedjék, hogy mások döntsenek helyettük. (Olvassátok fel: Galácia 4:17.) Néhányan azért akarták irányítani a testvéreiket, hogy eltávolítsák őket az apostoloktól. Mi indította őket erre? Az önző hajlamaik, a kitűnni vágyás. Túlléptek a hatáskörükön, és nem tartották tiszteletben más keresztények döntési jogát.

11. Hogyan segíthetünk másoknak, amikor döntés előtt állnak?

11 Pál tisztelte a hittársai döntési szabadságát. (Olvassátok fel: 2Korintusz 1:24.) A vének szem előtt tartják a példáját, amikor személyes döntést érintő kérdésben adnak tanácsot valakinek. Örömmel megosztják a nyáj tagjaival, hogy mit mond a Biblia, ami az adott helyzetre alkalmazható. De arra nagyon figyelnek, hogy ne döntsenek mások helyett. És ez logikus is, hiszen a testvéreknek és testvérnőknek kell  majd együtt élniük a döntésük következményeivel. A tanulság mindannyiunknak szól: Jó, ha törődünk másokkal, és felhívjuk a figyelmüket a Szentírás alapelveire és tanácsaira. De ne feledjük, hogy a testvéreinknek joguk van önálló döntéseket hozni, és ezt a felelősséget nem adhatják át. Ha bölcsen döntenek, élvezhetik az ebből fakadó áldásokat. Tehát soha ne gondoljuk, hogy jogunkban áll a testvéreink helyett dönteni.

A vének szeretettel segítenek másoknak, hogy megtanuljanak önállóan dönteni (Lásd a 11. bekezdést.)

NE AZ ÉRZÉSEID VEZESSENEK

12–13. Miért veszélyes a szívünkre hallgatni, amikor dühösek vagy lehangoltak vagyunk?

12 „Hallgass a szívedre!” Jól ismerjük ezt a mondást, hiszen a világban nagyon népszerű. Azonban veszélyes lehet megfogadni ezt a tanácsot, sőt, bizonyos értelemben Írás-ellenes. A Biblia óva int minket attól, hogy a gyarló szívünkre, pusztán az érzéseinkre hallgassunk döntéshelyzetekben (Péld 28:26). És megtörtént esetek által azt is megmutatja, hogy milyen szomorú következményekkel jár, ha valaki mégis a szíve után megy. A baj abban rejlik, hogy „csalárdabb a szív mindennél, és veszedelmes” (Jer 3:17; 13:10; 17:9; 1Kir 11:9). De mi történhet, ha az érzéseink vezetnek minket?

13 Keresztényekként fontosnak tartjuk a jelképes szívünket, hiszen Jehova elvárja tőlünk, hogy egész szívünkkel szeressük őt, és hogy úgy szeressük az embertársainkat, mint önmagunkat (Máté 22:37–39). De az előző bekezdésben említett bibliaversek rámutatnak, milyen veszélyes engedni, hogy az érzéseink irányítsák a gondolatainkat és a tetteinket. Például mi történhet, ha akkor hozunk meg egy döntést, amikor mérgesek vagyunk? Ha már velünk is megesett ilyesmi, pontosan tudjuk a választ (Péld 14:17; 29:22). Vagy ehhez hasonlóan, mennyi esélyünk van jó döntést hozni, ha épp lehangoltak vagyunk? (4Móz 32:6–12; Péld 24:10). Tartsuk észben, hogy a Biblia szerint akkor leszünk bölcsek, ha Isten törvényének vagyunk a rabszolgái (Róma 7:25). Ha engedjük, hogy eluralkodjanak rajtunk az érzéseink, amikor fontos döntés előtt állunk, akkor könnyen becsaphat minket a szívünk.

VÁLTOZTASS A DÖNTÉSEDEN?

14. Honnan tudjuk, hogy időnként jó, ha módosítjuk a döntéseinket?

14 Az, hogy igyekszünk bölcsen dönteni, nem jelenti azt, hogy mindenáron ragaszkodnunk kell egy-egy döntésünkhöz. Időnként jó, ha újra átgondoljuk a dolgokat, és talán módosítunk az elhatározásunkon. Nézzük például, hogy mit tett Jehova Jónás idejében. „Az igaz Isten meglátta, amit [a niniveiek] tettek, hogy megtértek gonosz útjukról. Ezért az igaz Isten sajnálatot érzett a veszedelem miatt, melyről azt mondta, hogy elhozza rájuk, és nem hozta el azt” (Jón 3:10). Amikor Jehova látta, hogy Ninive lakói megbánták a bűneiket, és már másként gondolkodnak, változtatott a döntésén. Ebből látszik, hogy mennyire észszerű, alázatos és irgalmas Isten. Sosem viselkedik úgy másokkal, mint sok ember, akik pusztán a pillanat hevében, haragtól fűtve reagálnak.

15. Mi indokolhatja, hogy változtassunk a döntésünkön?

15 Lehetnek helyzetek, amikor jól tesszük, ha felülbíráljuk egy döntésünket,  például ha bizonyos körülmények megváltoznak. Időnként Jehova is módosította az elhatározását, amikor a körülmények indokolttá tették (1Kir 21:20, 21, 27–29; 2Kir 20:1–5). Az is lehet, hogy új információk jutnak el hozzánk. Dávid királynak hazudtak Mefibósetről, Saul unokájáról. Ám később megtudta az igazságot, és változtatott a döntésén (2Sám 16:3, 4; 19:24–29). Olykor az a legbölcsebb, ha mi is ezt tesszük.

16. a) Milyen tanácsok segíthetnek bölcs döntéseket hozni? b) Miért kell időnként átgondolni a döntéseinket?

16 Isten Szava azt tanácsolja nekünk, hogy fontos kérdésekben ne hamarkodjuk el a döntést (Péld 21:5). Ha időt szánunk rá, hogy minden szempontot figyelembe vegyünk, akkor valószínűleg bölcsebb döntést tudunk hozni (1Tessz 5:21). A családfők alaposan nézzenek utána a Szentírásban és a kiadványainkban, hogy mit lenne jó tenniük egy adott helyzetben, és a családtagok véleményét is mérlegeljék. Ábrahámot is arra ösztönözte Isten, hogy hallgassa meg a feleségét (1Móz 21:9–12). A véneknek szintén időt kell fordítaniuk a kutatásra. Mivel meggondoltak és szerények, nem félnek attól, hogy veszítenek a tekintélyükből, ha módosítják a döntésüket, amikor valamilyen lényeges információról értesülnek. Készségesen változtatnak a gondolkodásukon és a döntésükön, ha szükséges, és ezzel követésre méltó példát állítanak elénk. Ha rugalmasak vagyunk, azzal hozzájárulunk a gyülekezet békéjéhez és rendjéhez (Csel 6:1–4).

CSELEKEDJ A DÖNTÉSEDDEL ÖSSZHANGBAN

17. Hogyan hozhatunk bölcs döntéseket?

17 Néhány döntésnek nagyobb súlya van, ezért több időre, gondolkodásra és imára van szükség a meghozatalukhoz. Például lehet, hogy a párválasztás kérdése foglalkoztat minket. Vagy azt fontolgatjuk, hogy mikor és hogyan kezdjük el a teljes idejű szolgálatot, ami a házassághoz hasonlóan sok áldáshoz vezethet. Ilyenkor teljesen bíznunk kell abban, hogy Jehova bölcs útmutatásról fog gondoskodni (Péld 1:5). Létfontosságú, hogy a Bibliához forduljunk tanácsért, és hogy kérjük Jehova vezetését imában. És tartsuk észben, hogy Jehova képessé tud tenni minket arra, hogy az ő akaratával összhangban hozzunk döntéseket. Amikor komoly döntés előtt állunk, mindig kérdezzük meg magunktól: „A döntésem tükrözni fogja a Jehova iránti szeretetemet? Örömet szerzek vele a családtagjaimnak, és hozzájárulok a békéhez? Azt mutatja a döntésem, hogy türelmes és kedves vagyok?”

18. Miért várja el tőlünk Jehova, hogy önállóan döntsünk?

18 Jehova senkit sem kényszerít, hogy szeresse és szolgálja őt. Ez a mi döntésünk. Mivel szabad akaratot adott nekünk, tiszteletben tartja azt a jogunkat, hogy eldöntsük, szeretnénk-e őt szolgálni (Józs 24:15; Préd 5:4). De ha már meghoztunk egy döntést az ő vezetésével, akkor elvárja tőlünk, hogy tegyünk is lépéseket azzal összhangban. Ha tehát hiszünk benne, hogy Jehova mindig helyesen cselekszik, és megbízunk a tőle jövő tanácsokban, akkor bölcs döntéseket fogunk hozni, és véghez is visszük azokat (Jak 1:5–8; 4:8).