Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Egy bibliai név egy ókori agyagkorsón

Egy bibliai név egy ókori agyagkorsón

A kutatók a közelmúltban felfigyeltek egy 3000 éves agyagkorsó darabjaira, melyek 2012-ben kerültek elő. Miért olyan különleges ez a tárgyi lelet? Nem önmagukban a töredékek érdekesek, hanem inkább a rajtuk lévő felirat.

A régészeknek előbb össze kellett illeszteniük a korsó darabkáit, hogy kibetűzhessék a kánaáni feliratot. A korsón az állt, hogy „Esbaál Ben Beda”, vagyis ’Esbaál, Beda fia’. Ezzel a névvel első ízben találkoztak a régészek ókori feliraton.

A Biblia is megemlít egy Esbaált, aki Saul király fia volt (1Krón 8:33; 9:39). Yosef Garfinkel professzor, aki részt vett az ásatásban, megjegyzi: „Figyelemre méltó, hogy az Esbaál név a Bibliában is, és a régészeti leletek között is kizárólag Dávid király uralma alatt bukkan fel.” Némelyek szerint ezt a nevet csak abban az időszakban használták. Tehát a régészeti bizonyítékok ismét megerősítettek egy bibliai részletet.

Egy másik helyen a Bibliában az Esbaál név Is-Bósetként szerepel. Itt a „baál”-t „Bóset”-tel helyettesítették (2Sám 2:10). Vajon mi ennek az oka? A kutatók ezt így magyarázzák: „Úgy tűnik, Sámuel 2. könyvében nem akarták az Esbaál nevet használni, mert a kánaáni viharistenre, Baálra emlékeztetett. . ., de a Krónikák könyvében megtartották az eredeti nevet.”