Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 CÍMLAPTÉMA | A BIBLIA FENNMARADÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Kiállta a támadások kereszttüzét

Kiállta a támadások kereszttüzét

MI VESZÉLYEZTETTE? Számos politikus és vallási vezető törekvése ellentétes volt a Biblia üzenetével. Gyakran arra használták a hatalmukat, hogy megtiltsák a Biblia birtoklását, másolását, nyomtatását és fordítását. Figyeljünk meg két példát:

  • I. e. 167 körül: Antiokhosz Epiphanész szeleukida uralkodó, aki rá akarta erőltetni a görög vallást a zsidókra, elrendelte, hogy semmisítsék meg a Héber Iratok összes másolatát. A hivatalnokai „dühösen szétszaggatták, darabjait tüzbevetették – írja Heinrich Graetz –, és megölték azokat, akik, hogy a véres üldözések közepett vigaszt és erősitést meritsenek, olvasni mertek belőle” (A zsidók egyetemes története).

  • Középkor: Néhány katolikus vallási vezető felháborodott azon, hogy a laikusok azt prédikálják, amit a Biblia tanít, és nem azt, amit a katolikus dogma. Minden laikust eretneknek bélyegeztek, akinek más bibliai könyve is volt a latin nyelvű Zsoltárokon kívül. Az egyik egyházi zsinaton kikényszerítettek egy rendeletet, hogy legyenek olyan férfiak, akik „tüzetesen, hűségesen és rendszeresen felkutatják az eretnekeket. . . átkutatnak minden gyanús házat és föld alatti helyiséget . . . Ha valahol eretneket találnak, annak a házát le kell rombolni.”

Ha a Biblia ellenségeinek sikerült volna elpusztítaniuk a Bibliát, akkor vele együtt az üzenete is eltűnik.

William Tyndale angol bibliafordítása annak ellenére fennmaradt, hogy betiltották, Bibliákat égettek, és magát Tyndale-t 1536-ban kivégezték

HOGYAN MARADT FENN A BIBLIA? Bár Antiokhosz király Izrael területére összpontosított, akkoriban már sok más országban is léteztek zsidó közösségek. A tudósok úgy becsülik, hogy az i. sz. első századra a zsidóknak több mint 60 százaléka Izrael területén kívül élt. A zsidók másolatokat tartottak a zsinagógákban az Írásokról. Ugyanezeket az Írásokat használták a későbbi nemzedékek is, például a keresztények (Cselekedetek 15:21).

A középkorban azok, akik szerették a Bibliát, bátran szembenéztek az üldözéssel, és nem hagytak fel a Biblia fordításával és másolásával. Elképzelhető, hogy a Biblia egyes részei már 33 nyelven elérhetők voltak, mielőtt a XV. század közepén feltalálták a mozgatható betűkkel történő nyomtatást. És ezután a Biblia fordítása és nyomtatása még nagyobb lendületet vett.

AZ EREDMÉNY: Noha több hatalmas király és megtévesztett pap is próbálta megsemmisíteni a Bibliát, ez lett a történelem legszélesebb körben elterjedt és a legtöbb nyelvre lefordított könyve. Számos ország törvényére, nyelvezetére és milliók életére volt hatással.