Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Milyen tulajdonságai vannak Istennek?

Milyen tulajdonságai vannak Istennek?

Két ember közt úgy alakul ki barátság, hogy megismerik egymás tulajdonságait. Így van ez Jehovával is. Úgy kerülhetünk hozzá közel, ha minél többet megtudunk a tulajdonságairól, arról, hogy milyen is ő valójában. Isten csodálatos tulajdonságai közül négy különösen figyelemreméltó: a hatalma vagy ereje, a bölcsessége, az igazságossága és a szeretete.

ISTEN NAGY HATALMÚ ÉS EREJŰ

„Ó, legfőbb Úr, Jehova! Te alkottad az eget és a földet nagy erőddel” (JEREMIÁS 32:17).

A teremtés jól mutatja, hogy mekkora ereje van Istennek. Vegyünk egy példát. Mit érzel a bőrödön, ha nyáron kiállsz a napra? A nap melegét. Ilyenkor valójában Jehova teremtői erejét érzékelheted. Mekkora ereje van a napnak? Úgy gondolják, hogy a magjában körülbelül 15 000 000°C van. A nap másodpercenként annyi energiát bocsát ki, mint amennyi sok százmillió atombomba felrobbanásakor keletkezne.

Ám a nap nem is számít olyan nagynak a világegyetem megszámlálhatatlanul sok csillaga között. A tudósok úgy becsülik, hogy a legnagyobb csillagok egyike, az UY Scuti, 1700-szor nagyobb a napnál. Ha ez a csillag a nap helyén lenne, akkor a földünk, sőt még a Jupiter is a belsejében találná magát. Ez az összehasonlítás segíthet még jobban megértenünk Jeremiás szavait, vagyis hogy Jehova milyen nagy erővel alkotta az eget és a földet, tehát az egész világegyetemet.

Hogyan válik a javunkra Isten ereje? Az életünk Jehova alkotásaitól függ, például a naptól és a föld környezeti erőforrásaitól. Mindezek mellett Isten egyénileg is segíti az embereket az erejével. Hogyan teszi ezt? Az első században Jézus csodákat hajtott végre Isten erejével. A Bibliában ezt olvashatjuk erről: „a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak” (Máté 11:5). Vajon Isten még ma is felhasználja az erejét az érdekünkben? „Erőt ad a megfáradtnak” – írja a Biblia, és hozzáteszi, hogy „akik Jehovában reménykednek, erőre kapnak” (Ézsaiás 40:29, 31). Isten „szokásosnál nagyobb [erőt]” ad ahhoz, hogy elviseljük az életben adódó nehézségeket, és kitartsunk (2Korintusz 4:7). Biztosan szeretnél közelebb kerülni Istenhez, aki ilyen szeretetteljes módon használja határtalan erejét az érdekünkben.

ISTEN BÖLCS

„Számtalanok a te műveid, ó, Jehova! Mindet bölcsen alkottad meg” (ZSOLTÁROK 104:24).

Minél többet megtudunk arról, amit Isten alkotott, annál jobban lenyűgöz minket a bölcsessége. A biomimetikával, vagy más néven biomimikrivel foglalkozó szakemberek Jehova alkotásait vizsgálják. Azt keresik, hogyan fejleszthetik a természetben lévő megoldásokkal a saját találmányaikat. Sok mindent köszönhetünk ennek, az egyszerű tépőzártól kezdve egészen a repülőgépig.

Az emberi szem a teremtés csodája

Isten bölcsessége legjobban az emberi test felépítésében mutatkozik meg. Vegyük például az embrió fejlődését. A folyamat egy megtermékenyített sejttel kezdődik, melyben benne van minden szükséges genetikai információ. Ez a sejt először osztódni kezd, és sok hasonló sejt lesz belőle. Majd a megfelelő időpontban a sejtek differenciálódni kezdenek, és körülbelül kétszáz különböző típusú sejt jön létre, például vérsejtek, idegsejtek, csontsejtek. Nem sokkal később megjelennek a szervek, és működni kezdenek. Csupán kilenc hónappal később az eredeti sejtből egy kifejlett kisbaba lesz, akinek több milliárd sejtje van. Ezt a lenyűgöző folyamatot látva sokan egyetértenek a zsoltáríró szavaival: „Dicsérlek, mert bámulatot keltő, mily csodálatosan alkottál meg!” (Zsoltárok 139:14).

Hogyan válik a javunkra Isten bölcsessége? A Teremtő tudja, hogy mi tesz minket boldoggá. Istennek hatalmas a tudása és az ismerete, és a Biblia lapjain bölcs tanácsokkal lát el minket. Például így ösztönöz: „készségesen bocsássatok meg egymásnak” (Kolosszé 3:13). Vajon ez bölcs tanács? Mindenképpen. Az orvosok rájöttek, hogy ha valaki megbocsátó, akkor jobban tud aludni, alacsonyabb a vérnyomása, sőt kisebb valószínűséggel alakul ki nála depresszió vagy valamilyen más betegség. Isten olyan, mint egy bölcs és törődő barát, aki mindig igyekszik hasznos javaslatokkal ellátni minket (2Timóteusz 3:16, 17). Örülnél annak, ha ilyen barátod lenne?

ISTEN IGAZSÁGOS

„Jehova szereti az igazságosságot” (ZSOLTÁROK 37:28).

Isten mindig helyesen cselekszik. „Elképzelhetetlen, hogy az igaz Isten gonoszul cselekedjen, hogy a Mindenható rosszat tegyen!” (Jób 34:10). Az ítéletei igazságosak, ezért is mondta róla a zsoltáríró a következőket: „igazságosan ítéled meg a népeket” (Zsoltárok 67:4). Mivel Jehova „a szívbe is belelát”, nem téveszthető meg, mindig látja a valóságot, és megbízhatóan ítél (1Sámuel 16:7). Ezenkívül nem kerüli el a figyelmét az igazságtalanság és a korrupció, és megígérte, hogy hamarosan eltávolítja a földről a gonoszokat (Példabeszédek 2:22).

Ám ő nem egy kegyetlen bíró, nem akar mindenáron büntetni. Ha van rá alapja, akkor irgalmat gyakorol. A Biblia azt írja, hogy „Jehova irgalmas és könyörületes” még a gonoszokhoz is, ha őszintén megbánják a bűneiket. Nemde ilyen egy igazságos személy? (Zsoltárok 103:8; 2Péter 3:9).

Hogyan válik a javunkra Isten igazságossága? Péter apostol kijelentette: „Isten nem részrehajló, hanem minden nemzetből elfogadja azokat, akik mélységesen tisztelik őt, és igazságosan cselekszenek” (Cselekedetek 10:34, 35). Mivel Isten sosem részrehajló, és nem kivételezik senkivel, jó kapcsolatban lehetünk vele, és az imádói lehetünk a származásunktól, nemzetiségünktől, műveltségünktől vagy társadalmi helyzetünktől függetlenül.

Mivel Isten nem részrehajló, a hátterünktől függetlenül kedvesen bánik velünk

Isten lelkiismeretet adott nekünk, mert szeretné, ha megértenénk, mit tart igazságosnak. A Szentírás a szívünkbe írt törvénynek nevezi a lelkiismeretet, mely tanúskodik arról, hogy a tetteink helyesek vagy helytelenek (Róma 2:15). Hogyan válik a javunkra, ha tudjuk, mit tart Isten igazságosnak? A jól képzett lelkiismeret figyelmeztet minket, hogy ne tegyünk olyasmit, ami ártalmas vagy igazságtalan. Ha pedig hibázunk, arra indít, hogy megbánjuk, és helyrehozzuk, amit tettünk. Tehát ha értjük, hogy Isten szerint mi igazságos, az a javunkra válik, és közelebb visz minket hozzá.

ISTEN SZERETET

„Isten szeretet” (1JÁNOS 4:8).

Isten hatalmas erejű, bölcs és igazságos, de a Biblia nem mondja róla, hogy ő maga az erő, a bölcsesség vagy az igazságosság, viszont azt igen, hogy megtestesíti a szeretetet. Miért? Nos, Istent az ereje teszi képessé a cselekvésre. Az igazságossága és a bölcsessége irányítja, hogy miként járjon el. De a szeretete az, ami cselekvésre indítja, ez hatja át minden tettét.

A szeretete indította arra, hogy intelligens égi és földi teremtményeket alkosson, akiket boldoggá tehet, és akikkel törődhet. Nem azért teremtette őket, mert bármiben is hiányt szenvedett. Nagy gonddal készítette elő a földet, hogy gyönyörű otthont adjon az embereknek. És azóta is gondoskodik róluk, hisz „felhozza a napot a gonoszokra is, és a jókra is, és esőt ad az igazságosaknak is, és az igazságtalanoknak is” (Máté 5:45).

Emellett „Jehova nagyon gyöngéd vonzalmú és irgalmas” (Jakab 5:11). Kedvesen bánik azokkal, akik szeretnék őt megismerni, és közeledni akarnak hozzá. Külön-külön odafigyel mindannyiukra, törődik velük (1Péter 5:7).

Hogyan válik a javunkra Isten szeretete? Mindannyiunkat örömmel tölt el egy gyönyörű naplemente, egy kisbaba nevetése, vagy a családtagjainkkal ápolt meghitt kapcsolat. Noha ezek nem feltétlenül szükségesek az élethez, de bearanyozzák a mindennapjainkat.

Isten a szeretetét más módon is kifejezi, méghozzá azzal, hogy imádkozhatunk hozzá. A Biblia erre biztat minket: „Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindig tárjátok a kéréseiteket Isten elé, úgy, hogy imádkoztok és könyörögtök hozzá, és közben hálát adtok neki.” Törődő Atyaként Jehova azt szeretné, ha segítségért fordulnánk hozzá még a legszemélyesebb gondjainkkal is. És nagylelkűen azt ígéri, hogy olyan békét ad, „amely felette áll minden gondolkodásnak” (Filippi 4:6, 7).

Most, hogy röviden áttekintettük Isten fő tulajdonságait, a hatalmas erejét, a bölcsességét, az igazságosságát és a szeretetét, jobban el tudod képzelni, hogy milyen is ő valójában? A következő cikkek, melyek arról szólnak, mit tett Isten a múltban, és mit fog tenni a jövőben az érdekedben, biztosan még inkább elmélyítik az iránta érzett tiszteletedet.

MILYEN ISTEN JEHOVA? Az ereje, bölcsessége és igazságossága páratlan. De a szeretete ezeknél is kiemelkedőbb