Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A te jövőd, a te döntésed!

A te jövőd, a te döntésed!

VAN BÁRMI BELESZÓLÁSOD ABBA, HOGY MILYEN LESZ A JÖVŐD? Néhány ember úgy véli, hogy nem befolyásolhatja az életét, hanem a sors vagy a végzet irányít mindent. Ha nem sikerül elérniük valamit, akkor egyszerűen csak vállat vonnak, mintha elkerülhetetlen lett volna. Ezt mondják: „Nem ez volt megírva.”

Mások kiábrándultak lesznek, amikor azt látják, hogy nincs kiút ebből a zsarnoki, igazságtalan világból. Talán próbálják jobbá tenni az életüket, de nincs körülöttük más, csak háború, természeti katasztrófa és betegség, melyek újra és újra meghiúsítják a terveiket. „Van értelme egyáltalán küzdeni?” – kérdezik.

Az igaz, hogy a körülmények sokszor keresztülhúzzák a számításainkat (Prédikátor 9:11). De az örökké tartó jövőnkről mi dönthetünk. A Biblia szerint is tőlünk függ a jövőnk. Nézzük meg, mit ír erről.

Mielőtt az ókori izraeliták beléptek az ígéret földjére, a vezetőjük, Mózes ezt mondta nekik Jehova nevében: „az életet és a halált tártam eléd, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy élj, te és a leszármazottaid is! Szeresd hát Jehovát, a te Istenedet, hallgass arra, amit mond, és ragaszkodj hozzá!” (5Mózes 30:15, 19, 20).

„Az életet és a halált tártam eléd, az áldást és az átkot. Válaszd az életet” (5Mózes 30:19)

Isten kiszabadította az izraelitákat az egyiptomi fogságból, és egy szabad, boldog élet lehetőségét kínálta nekik az ígéret földjén. De ez nem járt automatikusan. Ahhoz, hogy mindezt megkapják, az életet kellett választaniuk. Hogyan tehették ezt meg? Úgy, ha szeretik Istent, hallgatnak rá, és ragaszkodnak hozzá.

Előtted is áll egy ilyen választás. A döntésed befolyásolja, milyen lesz a jövőd. Ha szereted Istent, hallgatsz rá, és ragaszkodsz hozzá, akkor az életet választod, az örök életet a paradicsomi földön. Nézzük meg egyenként, mi minden kell ahhoz, hogy az életet válasszuk.

SZERESD ISTENT!

A szeretet Isten fő tulajdonsága. János apostol ihletés alatt ezt írta: „Isten szeretet” (1János 4:8). Amikor Jézust megkérdezték arról, hogy mi a legnagyobb parancsolat, ezt mondta: „Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel” (Máté 22:37). A Jehova Istennel ápolt kapcsolatunk alapja sosem lehet a félelem vagy a vak engedelmesség, hanem csakis a szeretet. De miért szeressük Jehovát?

Isten úgy szereti az emberiséget, ahogy egy szerető szülő a gyermekét. A szülők tanítják, ösztönzik, támogatják és fegyelmezik a gyermekeiket, mert azt szeretnék, hogy boldogok és sikeresek legyenek. Mit várnak viszonzásul? Arra vágynak, hogy a gyermekeik szeressék őket, és megszívleljék mindazt, amit tanítottak nekik, hogy boldog életük legyen. Akkor nem észszerű, hogy égi Atyánk is azt várja tőlünk, hogy szeressük őt, és értékeljük mindazt, amit értünk tesz?

HALLGASS ISTENRE!

Azon a nyelven, melyen eredetileg írták a Bibliát, a „hallgat” ige az engedelmesség gondolatát is magában hordozza. Erre gondolunk, amikor ezt mondjuk egy gyermeknek: „Hallgass apádra!” Vagyis úgy tudunk Istenre hallgatni, hogy odafigyelünk arra, amit mond, és engedelmeskedünk neki. Mivel szó szerint nem hallhatjuk Isten hangját, úgy tudunk hallgatni rá, ha olvassuk a Szavát, a Bibliát, és alkalmazzuk a benne leírtakat (1János 5:3).

Egy alkalommal Jézus a következőket mondta, hogy szemléltesse, mennyire fontos Istenre hallgatni: „Ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden kijelentéssel, amelyet Jehova mond” (Máté 4:4). Az élelem fontos, de Istenről tanulni még fontosabb. Miért mondhatjuk ezt? Salamon, a bölcs király ezt így magyarázta meg: „a bölcsesség védelem, mint ahogy a pénz is védelem, de az ismeretnek és a bölcsességnek az az előnye, hogy életben tartja az embert” (Prédikátor 7:12). Az Istentől származó tudás és bölcsesség már most is megvéd minket, és segít olyan döntést hozni, mely a jövőben örök élethez vezet.

RAGASZKODJ ISTENHEZ!

Gondoljunk Jézus azon szemléltetésére, melyet az előző cikkben említettünk: „a szűk kapu és a keskeny út az életre visz, és kevesen találják meg azt” (Máté 7:13, 14). Egy ilyen úton jó, ha van egy tapasztalt vezetőnk és szorosan mellette maradunk, hogy elérjük a célunkat, az örök életet. Éppígy jó okunk van rá, hogy közel maradjunk Istenhez (Zsoltárok 16:8). De hogyan tehetjük ezt meg?

Sok elfoglaltságunk van a mindennapok során, és még több az, amit szeretnénk megvalósítani. A tennivalók olyannyira lefoglalhatnak vagy aggaszthatnak minket, hogy alig vagy egyáltalán nem marad időnk azzal foglalkozni, hogy mit kér tőlünk Isten. Ezért emlékeztet minket a Biblia a következőkre: „gondosan figyeljetek arra, hogy bölcsen viselkedjetek, ne pedig ostobán. A lehető legjobban használjátok ki az időtöket, mivel a napok gonoszak” (Efézus 5:15, 16). Vagyis úgy tudunk közel maradni Istenhez, ha a vele ápolt kapcsolatunkat tartjuk a legfontosabbnak az életünkben (Máté 6:33).

A DÖNTÉS A TIED

Bár a múltadat nem tudod megváltoztatni, a jövődet és a szeretteid jövőjét biztosíthatod, ha jó döntést hozol. A Biblia szerint égi Atyánk, Jehova Isten nagyon szeret minket, és tudatja velünk, hogy mit vár el tőlünk. Figyeld meg Mikeás próféta szavait:

„Megmondta neked, ó, ember, mi a jó. Mit vár el tőled Jehova? Csak azt, hogy igazságosan cselekedj, szeresd a hűséget, és szerényen járj Isteneddel!” (Mikeás 6:8).

Elfogadod Jehova meghívását, hogy vele járj? Így elnyerheted az örökké tartó áldásokat, melyeket azoknak tartogat, akik Mikeás szavai szerint cselekszenek. A döntés a tied.