Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

A lélek

A lélek

A vallások különféleképpen vélekednek arról, hogy mi a lélek, és hogy mi történik vele a halál után. A Biblia viszont egyértelmű választ ad ezekre a kérdésekre.

A lélek halhatatlan?

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokan hisznek abban, hogy a lélek halhatatlan. Néhányak szerint folyamatosan újraszületik, vagyis miután a test meghal, a lélek egy új testben jelenik meg. Mások úgy gondolják, hogy a lélek a halál után egy másik birodalomba távozik, az égbe vagy a pokolba.

MIT MOND A BIBLIA?

A Biblia nem tanítja, hogy a lélek halhatatlan. Sőt, gyakran beszél a haláláról. Például Ezékiel próféta, aki Isten ihletésére a Biblia egy részét írta, kijelentette, hogy a lélek halállal büntethető. A Biblia egy másik helyen a holttestre a „halott lélek” kifejezéssel utal (3Mózes 21:11). Látható hát, hogy a Biblia szerint a lélek halandó.

„Amely lélek vétkezik, az hal meg” (Ezékiel 18:20)

Van a testtől különálló lélek?

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Míg az ember él, a lélek élteti a testét, a halála után viszont távozik a testéből.

MIT MOND A BIBLIA?

A Bibliában egy édesanyáról olvashatunk, aki „lelkeket” szült, vagyis élő, lélegző gyermekeket (1Mózes 46:18). A Bibliában léleknek fordított héber szót úgy is vissza lehet adni, hogy ’lélegző’. Időnként a Biblia az állatokat is léleknek nevezi. Továbbá azt írja a lélekről, hogy enni kíván (5Mózes 12:20). Ha a lélek a testtől különálló rész, szüksége van levegőre és ételre? A Bibliában a lélek szó többnyire az élő ember teljes valójára utal, a testével, érzéseivel és tulajdonságaival együtt.

„Őket szülte. . . tizenhat lelket” (1Mózes 46:18)

 Mi történik a lélekkel a halál után?

MIT MOND A BIBLIA?

Ahogy biztos, hogy a test megsemmisül a halálkor, úgy az is biztos, hogy „sem cselekedet, sem tervezés, sem ismeret, sem bölcsesség nincs a seolban”, vagyis a sírban (Prédikátor 9:10). A Szentírás egyértelműen feltárja, hogy amikor valaki meghal, „visszatér földjébe, [és] azon a napon elvesznek gondolatai” (Zsoltárok 146:4). A „halott lélek” tétlen, ezért a Szentírás gyakran úgy utal a halottakra, mint akik jelképes értelemben alszanak (Máté 9:24).

MIÉRT SZÁMÍT EZ?

Ha meghalt valaki, akit szeretsz, biztosan szeretnéd tudni, hogy hol van most, mi történik vele, és hogy szenved-e. A Biblia arról biztosít minket, hogy a halottak öntudatlanok, így hát megnyugtató tudni, hogy elhunyt szeretteink nem szenvednek többé. És igazán vigasztaló, hogy Jehova azt ígéri, hogy a jövőben felébreszti az öntudatlan halottakat, és újra élni fognak (Ézsaiás 26:19).

„A halottak semmit sem tudnak” (Prédikátor 9:5)