Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Szegénység

Szegénység

Minden erőfeszítés ellenére szerte a világon milliók élnek szegénységben.

Hogyan lehetnek boldogok a szegények?

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokan úgy vélik, hogy az anyagi javak adnak boldogságot és elégedettséget, és a valódi siker nagyrészt azon múlik, hogy mennyi pénzünk van. A szegénységben élőkről azt gondolják, hogy nem lehetnek boldogok és elégedettek, hiszen nem nagyon vagy egyáltalán nem jutnak megfelelő oktatáshoz, jó minőségű egészségügyi ellátáshoz és más szolgáltatásokhoz.

MIT MOND A BIBLIA?

A Biblia azt tanítja, hogy a valódi boldogság nem attól függ, hogy mennyi pénzünk van, hanem attól, hogy milyen a kapcsolatunk a Teremtővel. A Szentírás ezt írja: „Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségletüknek” (Máté 5:3). Azok, akik tudják, hogy szükségük van Istenre, az anyagi helyzetüktől függetlenül arra éreznek indíttatást, hogy megértsék Isten gondolkodásmódját. Így olyan bibliai igazságokat ismerhetnek meg, melyek biztonságérzetet és lelki békét adnak. Az igazi boldogság ebből származik.

Akik ismerik és alkalmazzák a Biblia tanácsait, könnyebben megküzdenek a szegénységgel. Például a Biblia segít elkerülni a káros szokásokat, többek közt a dohányzást és a túlzott alkoholfogyasztást. Az ilyen szokások csak felemésztik a pénzt, és drága orvosi kezelést tehetnek szükségessé (Példabeszédek 20:1; 2Korintusz 7:1).

A Biblia óva int a kapzsiságtól és az anyagiasságtól, mert káros hatása van (Márk 4:19; Efézus 5:3). Ez a tanács segíthet, hogy ne vesztegessük a pénzünket szerencsejátékra, illetve hogy ne szeressük a pénzt, hiszen a Biblia szerint „a pénz szeretete mindenfajta ártalmas dolognak gyökere” (1Timóteusz 6:10). A Szentírás erre figyelmeztet: „még ha bőségnek örvend is valaki, az élete nem azokból a dolgokból származik, amelyek vannak neki” (Lukács 12:15). Egyszerűen megfogalmazva, nincs az a pénz, amiért életet lehetne venni. Másrészt, ha alkalmazzuk a Biblia bölcs tanácsait, értelmes életet élhetünk, és igazán boldogok lehetünk.

A szegényeknek küzdelmet jelenthet ételhez, ruhához és lakáshoz jutni. Ám még így is boldogok lehetnek, ha elégedettségre törekednek, ha arra összpontosítanak, hogy a Teremtő tetszését keressék, és ha Isten akaratával összhangban élnek. Felismerik, milyen igaz a Biblia ígérete: „Jehova áldása az, ami gazdaggá tesz, és ő nem ad ahhoz fájdalmat” (Példabeszédek 10:22).

A BIBLIA VÁLASZA: „Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségletüknek” (Máté 5:3)

Megszűnik valamikor a szegénység?

MIT MOND A BIBLIA?

Az emberek hiába próbálták megszüntetni a szegénységet. Ám idővel a Teremtőnk orvosolni fogja a probléma gyökerét. Nem lesznek többé önző emberek, és olyan kormányzatok, melyek csak a saját érdekeiket keresik (Prédikátor 8:9). Isten Királysága fel fogja váltani az önző kormányzatokat, és a föld összes lakóját nagylelkűen ellátja majd minden jóval, kivételezés nélkül. A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy ennek az égi kormányzatnak a királya könyörületesen gondoskodni fog a szegények szükségleteiről: „megszabadítja a segítségért kiáltó szegényt. . . Megszánja az alacsony sorút és a szegényt, a szegények lelkét megmenti ő” (Zsoltárok 72:12–14).

A föld paradicsommá válik, mindenkinek lesz otthona és elegendő élelme, nyoma sem lesz a szegénységnek. A Bibliában, Ézsaiás könyvében Isten megígéri, hogy a népéhez tartozók „házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét . . . kezük munkáját teljesen javukra fordítják választottaim” (Ézsaiás 65:21, 22). Nem kell majd a puszta létért küzdeni, Jehova mindenkinek „lakomát” ad, és más jó dolgokkal is megajándékozza az embereket (Ézsaiás 25:6).

MIÉRT JÓ TUDNI A VÁLASZT?

Ha a rossz körülmények között élők elmélkednek Isten ígéretén, miszerint nem lesz szegénység, akkor érezni fogják, hogy Isten törődik velük, és tisztában lesznek vele, hogy a küzdelmeik hamarosan véget érnek. A nehéz körülményeik ellenére is ki tudnak tartani, ha erre a reménységre összpontosítanak.

A BIBLIA VÁLASZA: „Megszabadítja a segítségért kiáltó szegényt. . . Megszánja az alacsony sorút és a szegényt, a szegények lelkét megmenti ő” (Zsoltárok 72:12, 13)