Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Halál

Halál

Hol vannak a halottak?

„Por vagy, és a porba térsz vissza” (1Mózes 3:19).

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Vannak, akik hisznek a túlvilági életben, legyen az a mennyben, a pokolban, a tisztítótűzben vagy a pokol tornácán. Mások szerint az ember a halála után újjászületik egy másik létformában. Azok viszont, akik nem fogadják el a vallásos elképzeléseket, abban hisznek, hogy a halál egyszerűen egy ember létezésének a vége.

MIT MOND A BIBLIA?

Prédikátor 9:10 kijelenti, hogy „sem cselekedet, sem tervezés, sem ismeret, sem bölcsesség nincs a seolban [sírban], ahová mégy”. A Biblia azt is elmondja, hogy mi történik az emberekkel és az állatokkal a haláluk után: „Mindegyik egy helyre megy; mindegyik a porból lett, és mindegyik a porba tér vissza” (Prédikátor 3:20).

 Milyen állapotban vannak a halottak?

„Kimegy a szelleme, és ő visszatér földjébe, azon a napon elvesznek gondolatai” (Zsoltárok 146:4).

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokaknak azt tanították, hogy az ember túlvilági sorsát az határozza meg, hogy mit tett életében. Ha jó dolgokat tett, örök üdvösség lesz a jutalma, de ha gonosz volt, örök gyötrelem vár rá. Az embernek állítólag meg kell tisztulnia a bűneitől, mielőtt Isten színe elé kerülhet a halála után. Akik nem tisztulnak meg, azok végleg lemondhatnak erről a boldogságról.

MIT MOND A BIBLIA?

A halottak nem éreznek boldogságot, és nem szenvednek. Sőt, mivel öntudatlanok, egyáltalán nem éreznek semmit, és nem is tudnak segíteni vagy ártani az élőknek. A Prédikátor 9:5, 6 így fejezi ki ezt: „az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit sem tudnak. . . Szeretetük, gyűlöletük és féltékenységük is elveszett már, és időtlen időkön át többé nincs részük semmiben sem, ami történik a nap alatt.”

Van remény a halottak számára?

„Ha meghal az életerős férfi, vajon élhet-e újra? Kényszerű szolgálatom minden napján várakozni fogok, míg el nem jön szabadulásom” (Jób 14:14).

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokan úgy hiszik, hogy ha valaki a pokolra jut, számára már nincs remény, mivel a pokol kínjai örökké tartanak. Ám azt mondják, hogy aki a tisztítótűzbe kerül, a bűneitől való megtisztulás után még elnyerheti a mennyei üdvösséget.

MIT MOND A BIBLIA?

Akik most a halálban pihennek, azokat Isten Fia fel fogja támasztani, vagyis életre fogja kelteni a földön. A Bibliában ezt olvashatjuk: „Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek” (János 5:26, 28, 29). Az, hogy valaki a feltámadása után örök életet kap-e, azon fog múlni, hogy akkor hogyan él. *

^ 14. bek. A feltámadás témáját bővebben tárgyalja a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 7. fejezete; Jehova Tanúi kiadványa.