Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 CÍMLAPTÉMA

Amit sokan nem tudnak a teremtésről

Amit sokan nem tudnak a teremtésről

SZINTE mindenki olvasott vagy hallott már arról, hogy mit ír a Biblia a világegyetem keletkezéséről. A 3500 éves beszámoló a következő jól ismert szavakkal kezdődik: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”

Azt azonban sokan nem tudják, hogy a kereszténység vezetői, beleértve a kreacionistákat és a fundamentalistákat, a bibliai beszámolóból számos olyan történetet gyártottak, amely eltér attól, amit a Biblia valójában tanít, és ellentmond a tudományos tényeknek. Ezért bár ezek a történetek nincsenek benne a Bibliában, miattuk sokan nem foglalkoznak a Biblia beszámolójával, mivel csupán mítosznak tartják.

A legtöbb ember nincs tisztában vele, hogy mit is mond a Biblia a teremtésről, ami nagy kár, mert nagyon is logikus és hihető magyarázatot közöl a világegyetem keletkezéséről. Sőt, a leírása összhangban van a tudományos felfedezésekkel. Talán téged is meglep majd, hogy miként számol be a Biblia a teremtésről.

A TEREMTŐT SENKI SEM TEREMTETTE

A Biblia teremtési beszámolója azon a sarkalatos tényen alapszik, hogy létezik egy legfőbb Lény, a Mindenható Isten, aki mindent megteremtett. De ki ő, és mit tudhatunk róla? A Biblia szerint meglehetősen más, mint ahogyan ma sok kultúrában és a főbb vallásokban elképzelik az istenségeket. Ő teremtett mindent, de az emberek többsége nagyon keveset tud róla.

 • Isten nem egy megfoghatatlan erő, melynek nincs személyisége, és amely céltalanul lebeg a világegyetemben. Ő egy személy, akinek vannak gondolatai, érzései és céljai.

 • Istennek korlátlan ereje és bölcsessége van. Ez magyarázatot ad arra, hogy miért olyan bonyolult felépítésű minden a természetben, különösen az élőlények.

 • Isten teremtette meg a létező összes anyagot. Éppen ezért ő nem állhat olyan fizikai elemekből, melyeket ő maga hozott létre. Neki nincs fizikai teste, mivel ő egy szellem.

 • Isten létezésének nincsenek időbeli korlátai. Ő mindig volt, és mindig lesz. Őt tehát senki sem teremtette.

 • Istennek van neve, mely a Bibliában több ezer helyen megtalálható. Ez a név a Jehova.

 • Jehova Isten szereti az embereket, és törődik velük.

 MENNYI IDŐ ALATT TEREMTETTE MEG ISTEN A VILÁGEGYETEMET?

A Biblia azt írja, hogy Isten teremtette „az eget és a földet”. Ez egy általános kijelentés, melyben nincs utalás arra, hogy mennyi ideig tartott a világegyetem megteremtése, vagy hogy milyen módon történt. Mit mondhatunk a kreacionistáknak arról az elképzeléséről, hogy Isten hat szó szerinti, 24 órás nap alatt teremtette a világot? Ez a nézet, mellyel a tudósok többsége nem ért egyet, a bibliai beszámoló félreértésén alapul. Nézzük meg, hogy mit is mond valójában a Biblia.

A Biblia nem támasztja alá azoknak a fundamentalistáknak és kreacionistáknak az állítását, akik szerint a teremtési napok 24 órásak voltak

 • A Biblia nem támasztja alá azoknak a fundamentalistáknak és kreacionistáknak az állítását, akik szerint a teremtési napok 24 órásak voltak.

 • A Biblia gyakran utal a „nap” szóval különböző hosszúságú időtartamokra. Ezek olykor meghatározatlan ideig tartanak. Pontosan erről van szó a teremtési beszámolóban is, a Mózes első könyvében.

 • A bibliai beszámolóban egy-egy teremtési nap több ezer évig is eltarthatott.

 • Mire elkezdődött az első teremtési nap, Isten már megteremtette a világegyetemet és benne a földet is, amelyen akkor még nem volt élet.

 • Úgy tűnik, hogy a hat teremtési nap mindegyike hosszú időt ölelt fel, ami alatt Jehova Isten alkalmassá tette a földet arra, hogy emberek lakjanak rajta.

 • A Biblia teremtési beszámolója nem mond ellent annak, amit a tudósok gondolnak a világegyetem koráról.

ISTEN AZ EVOLÚCIÓT HASZNÁLTA FEL?

Sokan, akik nem hisznek a Bibliában, elfogadják azt az elméletet, hogy az élőlények élettelen anyagokból fejlődtek ki ismeretlen, véletlenszerű folyamatok során. A feltételezések szerint egyszer csak kialakult egy baktériumszerű, önmaga sokszorosítására képes organizmus, és ebből alakult ki aztán lassanként az összes ma ismert faj. Ebből az következik, hogy az elképesztően bonyolult felépítésű ember végső soron egy baktériumból alakult ki.

Az evolúció elméletét olyanok is sokan elfogadják, akik Istentől származó könyvnek tartják a Bibliát. Úgy gondolják, hogy Isten létrehozta az élet csíráját a földön, de aztán csak figyelemmel kísérte és esetleg irányította az evolúció folyamatát. A Biblia azonban nem ezt tanítja.

A Biblia teremtési beszámolója nem mond ellent annak a tudományos megfigyelésnek, hogy egy-egy fajon belül léteznek különböző változatok

 • A Biblia szerint Jehova Isten megteremtette a növények és az állatok összes alapvető faját, valamint megalkotott egy tökéletes férfit és egy tökéletes nőt, mégpedig öntudattal, a szeretet, a bölcsesség és az igazságérzet képességével.

 • Az Isten által teremtett állat- és növényfajok nyilvánvalóan változásokon mentek keresztül, így a fajokon belül különböző változatok jöttek létre. Ezek olykor meglehetősen eltérnek egymástól.

 • A Biblia teremtési beszámolója nem mond ellent annak a tudományos megfigyelésnek, hogy egy-egy fajon belül léteznek különböző változatok.

 A TEREMTÉSMŰ A TEREMTŐRŐL ÁRULKODIK

Az 1800-as évek közepén Alfred Russel Wallace brit biológus a természetes szelekció elvén működő evolúció elméletével kapcsolatban hasonló következtetésre jutott, mint Charles Darwin. De állítólag még ez a híres evolucionista is ezt mondta: „Azok, akiknek van szemük, és akik szoktak gondolkodni, észreveszik a legkisebb sejtekben, a vérben, az egész földön és a roppant világegyetemben. . . az értelmes és tudatos irányítást, egy szóval az Elmét.”

A Biblia már csaknem 2000 évvel korábban megállapította: „[Isten] láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők, igen, az ő örök hatalma és istensége” (Róma 1:20). Időről időre érdemes megállni egy pillanatra, hogy elgondolkodj a természetben megfigyelhető bámulatos összetettségen, legyen szó akár egyetlen fűszálról, akár a számtalan égitestről. A teremtésművet vizsgálva megértheted, hogy milyen a Teremtő.

„De ha van egy szerető Isten, aki mindent megteremtett, akkor miért engedi, hogy az emberek szenvedjenek? – vetődhet fel benned a kérdés. – Hátat fordított volna a teremtésművének? És mit tartogat a jövő?” A Biblia még sok mindenről ír, amiről az emberek többsége nem tud a téves elképzelések és vallásos tanítások miatt. Jehova Tanúi, akik ezt a folyóiratot kiadják, örömmel segítenek neked megvizsgálni a Biblia hamisítatlan igazságát, hogy jobban megismerhesd a Teremtőt, és többet megtudj az emberiség jövőjéről.