Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Teremtés

Teremtés

Isten mindössze hat 24 órás nap alatt teremtette a földet, ahogyan azt némelyik kreacionista állítja?

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” (1Mózes 1:1).

MIT MOND A BIBLIA?

Isten valamikor a múltban, vagy ahogy az 1Mózes 1:1 írja, „kezdetben” teremtette a világegyetemet. A mostani tudományos ismeretek megerősítik, hogy a világegyetemnek volt kezdete. Egy friss becslés szerint az univerzum közel 14 milliárd éves.

A Biblia beszél ugyan hat teremtési „napról”, de azt nem mondja, hogy ezek 24 órásak voltak (1Mózes 1:31). Tudni kell, hogy a Biblia a „nap” szóval különböző időtartamokra utal. Például a teremtés egész folyamatáról ezt írja: „amely napon Jehova Isten földet és eget alkotott” (1Mózes 2:4). A teremtési „napok” feltehetően több ezer évig tartottak (Zsoltárok 90:4).

MIÉRT SZÁMÍT EZ?

Lehet, hogy a kreacionisták téves elképzelései miatt egyáltalán nem foglalkozol a Bibliával. De ha mégiscsak megbízható a teremtésről szóló beszámolója, akkor a javadra fordíthatod a benne található sok-sok bölcs tanácsot (Példabeszédek 3:21).

 Isten az evolúciót használta fel az élőlények megteremtéséhez?

„Ezt mondta Isten: »Hozzon elő a föld élő lelkeket a nemük szerint«” (1Mózes 1:24).

MIT MOND A BIBLIA?

Isten nem egy egyszerű életformát hozott létre, amely aztán bonyolultabb életformákká fejlődött, hanem megteremtette a bonyolult növények és állatok alapvető nemeit, melyek később „a maguk neme szerint” szaporodtak (1Mózes 1:11, 21, 24). Ennek a folyamatnak köszönhetően – mely még ma is tart – a föld megtelt azokkal az állat- és növénynemekkel, melyeket Isten eredetileg megalkotott (Zsoltárok 89:11).

A Biblia nem írja le konkrétan, hogy egy nemen belül mekkora változatosság léphet fel, például amikor az állatok egy nemen belül kereszteződnek, és alkalmazkodnak a környezetükhöz. Bár némelyek szerint ilyenkor bizonyos értelemben evolúcióról beszélhetünk, nem jön létre az élőlényeknek egy új neme. A tudományos kutatások azt támasztják alá, hogy a növények és az állatok alapvető kategóriái még mérhetetlenül hosszú idő alatt is vajmi keveset változtak.

MIÉRT SZÁMÍT EZ?

Az, hogy a Biblia leírása az élőlények alapvető nemeiről pontos, más területeken is erősíti a hitelességét, beleértve a történelmet és a próféciákat.

Honnan származik a világegyetemet alkotó anyag?

„Én feszítettem ki saját kezemmel az egeket” (Ézsaiás 45:12).

MIT MOND A BIBLIA?

Istennek határtalan ereje, azaz energiája van (Jób 37:23). Ez azért lényeges, mert a tudósok megállapították, hogy az energia anyaggá alakítható. A Biblia kijelenti, hogy Isten a forrása annak a hatalmas tevékeny energiának, melyre szükség volt a világegyetem létrehozásához (Ézsaiás 40:26). Isten azt ígéri, hogy az erejével fenn is tartja a teremtésművét, hiszen a Biblia ezt mondja a Napról, a Holdról és a csillagokról: „Fenntartja őket, megállnak mindörökké, időtlen időkig” (Zsoltárok 148:3–6).

MIÉRT SZÁMÍT EZ?

Allan Sandage csillagász egyszer így fogalmazott: „A tudomány képtelen választ adni a legfontosabb kérdésekre. Amint felvetődik, hogy miért létezik bármi, a tudomány már tanácstalan.” A Biblia nemcsak olyan magyarázatot ad a teremtésre, amely összhangban van a tudománnyal, hanem olyan kérdésekre is választ ad, amelyekre a tudomány nem képes. Például arra, hogy mi Isten szándéka a földdel és az emberekkel. *

^ 16. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 3. fejezete bővebben kifejti ezt a témát; Jehova Tanúi kiadványa.