Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Isten természete

Isten természete

Milyen teste van Istennek?

„Az Isten Szellem” (János 4:24).

MIT ÍR A BIBLIA?

A Biblia feltárja, hogy Isten szellemi lény (2Korintusz 3:17). Ezért ő sokkal magasabb rendű nálunk, és fizikailag számunkra nem érzékelhető. Az 1Timóteusz 1:17 „az örökkévalóság Királyának” nevezi, és azt írja róla, hogy „romolhatatlan” és „láthatatlan”. Az 1János 4:12 pedig kijelenti, hogy „Istent soha senki nem látta”.

A Teremtőnk sokkal magasabb rendű nálunk, ezért még csak elképzelni sem tudjuk, hogyan néz ki. „Kihez hasonlíthatnátok Istent, és mit állíthatnátok melléje, ami hasonló őhozzá?” – olvashatjuk az Ézsaiás 40:18-ban. Még az ámulatba ejtő világegyetem is eltörpül a Mindenható mellett (Ézsaiás 40:22, 26).

Vannak azonban olyan intelligens teremtmények, akik láthatják Istent, sőt szemtől szemben beszélhetnek vele. De hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy nekik is szellemi testük van, és az égben élnek (1Királyok 22:21; Héberek 1:7). Ezekről az emberfeletti teremtményekről, az angyalokról Jézus Krisztus ezt mondta: „az égben mindig látják az én égi Atyám arcát” (Máté 18:10).

 Isten mindenütt jelen van?

„Ti tehát így imádkozzatok: »Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved«” (Máté 6:9).

MIT ÍR A BIBLIA?

A Biblia nem tanítja azt, hogy Isten mindig mindenütt jelen van, mintha valamilyen személytelen erő lenne. Jézusnak a Máté 6:9-ben és a 18:10-ben feljegyzett szavaiból az derül ki, hogy Isten egy személy, egy Atya, és hogy az égben, az ő szilárd lakhelyén él (1Királyok 8:43).

Nem sokkal a halála előtt Jézus ezt mondta: „elhagyom a világot, és elmegyek az Atyához” (János 16:28). Miután hús-vér emberként meghalt, és szellemként feltámadt, felment „az égbe, hogy . . . megjelenjen az Isten személye előtt értünk” (Héberek 9:24).

Miért fontos mindezt tudnunk Istenről? Egyrészt azért, mert ő egy személy, akit megismerhetünk, és akihez közeledhetünk (Jakab 4:8). Másrészt, ha tudjuk az igazságot róla, elkerülhetjük, hogy hamis imádatot gyakoroljunk, például élettelen képeket, szobrokat vagy más tárgyakat imádjunk. „Kicsiny gyermekek, őrizzétek meg magatokat a bálványoktól!” – figyelmeztet az 1János 5:21.

Milyen értelemben lett az ember Isten képmására alkotva?

„Isten megteremtette az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette; férfinak és nőnek teremtette őket” (1Mózes 1:27).

MIT ÍR A BIBLIA?

Mi, emberek képesek vagyunk visszatükrözni Isten tulajdonságait, például a szeretetét, az igazságosságát és a bölcsességét. A Biblia így buzdít minket: „Legyetek . . . Isten utánzóivá mint szeretett gyermekek, és továbbra is szeretetben járjatok” (Efézus 5:1, 2).

Isten szabad akarattal ruházott fel minket, ami képessé tesz arra, hogy a helyes utat válasszuk, és többféleképpen kifejezzük a szeretetünket mások iránt (1Korintusz 13:4–7). Ezenkívül kreatívak vagyunk, szeretjük a szép dolgokat, és ámulattal töltenek el minket a természet csodái. És ami a legfontosabb, vágyunk arra, hogy megismerjük a Teremtőnket és azt, hogy mi a szándéka velünk (Máté 5:3).

Miben segíthet nekünk a Bibliában található igazság? Minél jobban megismerjük és utánozzuk Istent, annál inkább elmondható rólunk, hogy úgy élünk, ahogyan azt ő szeretné. Ennek köszönhetően boldogabbak vagyunk, valamint igazi megelégedettséget és belső békét érzünk (Ézsaiás 48:17, 18). Igen, Isten tudja, hogy az ő megnyerő tulajdonságai megérintik az emberek szívét. A tiszta szívűek arra éreznek indíttatást, hogy közeledjenek hozzá, és az örök élethez vezető ösvényen járjanak (János 6:44; 17:3).