Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A Biblia nézőpontja

Érdemes kérkedni?

Érdemes kérkedni?

„Elég, ha egy önbizalomhiányos ember belebújik egy márkás farmerbe vagy felvesz akármilyen márkás holmit, képzeletben máris kilép a jelentéktelenség homályából, és ez járhat a fejében: »Én is vagyok valaki. Ha nem hiszitek, nézzétek csak meg a márkajelzést«” (Chaytor D. Mason pszichológus).

VANNAK, akik azt szeretnék, hogy csodálják őket, ezért kérkednek a márkás ruháikkal vagy más drága dolgaikkal. Egy ázsiai országban például „az újgazdagok imádják a luxuscikkeket – a francia táskákat, az olasz sportkocsikat –, de még jobban imádnak hivalkodni [a jólétükkel]”, írja a The Washington Post című újság egyik cikke.

Abban természetesen semmi rossz sincs, ha valaki élvezi a munkája gyümölcsét. „Minden ember egyen, igyon, és élvezze a fáradságos munkájából fakadó jót. Isten ajándéka ez” – jelenti ki a Biblia (Prédikátor 3:13). De vajon bölcsességre vall, ha valaki kérkedik a javaival? Mit ír erről a Biblia?

„A gazdagnak . . . sok a barátja”

Milyen barátai lesznek annak a gazdag vagy magát gazdagnak feltüntető embernek, aki kérkedik a javaival? A Biblia bölcsen megjegyzi: „Még embertársa előtt is gyűlölt a szűkölködő, a gazdagnak azonban sok a barátja” (Példabeszédek 14:20).

Ez az írásszöveg burkoltan arra utal, hogy a gazdag ember barátai nem annyira neki magának, hanem inkább a gazdagságának a barátai. A „barátságuk” mögött önző érdekek húzódnak meg, csakúgy, mint a hízelgő szavaik mögött. A Biblia mohóságot leplező színlelésnek nevezi az effajta beszédet (1Tesszalonika 2:5).

Kérdezd hát meg magadtól: „Milyen barátokra vágyom? Olyanokra, akik azért szeretnek, amim van, vagy igaz barátokra, akik önmagamért szeretnek?” A Biblia rámutat, hogy a viselkedésünk hatással van arra, hogy milyenfajta barátokat szerzünk.

„A szerényeknél bölcsesség van”

A gazdagság fitogtatásának van egy másik hátulütője is. Ez jól látszik Ezékiás király történetéből, aki az ókori Jeruzsálemben élt. A bibliai beszámoló szerint Ezékiás egyszer megmutatta „az egész kincstárát” a Babilonból érkezett méltóságoknak. Hatalmas vagyona alighanem lenyűgözte a látogatóit, de egyszersmind irigységet is keltett bennük. A távozásuk után Isten prófétája, Ézsaiás kertelés nélkül megmondta Ezékiásnak, hogy egy nap az összes kincsét „elviszik Babilonba . . . Nem marad meg semmi.” És így is történt. Évekkel később a babilóniaiak visszatértek, és Ezékiás családjának minden kincsét elrabolták (2Királyok 20:12–17; 24:12, 13).

Ma sincs ez másképp. Aki kérkedik a javaival, az könnyen elveszítheti őket, vagy legalábbis egy részüket. Egy beszámolóban, mely Mexikó közbiztonságáról szól, az olvasható, hogy „Mexikóvárosban mágnesként vonzza a tolvajokat a hivalkodás. Aki drága ékszereket vagy órát visel, és feltűnően mutogatja, hogy nagy összegű készpénz van nála, az túlságosan is magára  vonja a figyelmet.” Sokkal okosabban tesszük, ha a Biblia tanácsával összhangban nem dicsekszünk a gazdagságunkkal (Jeremiás 9:23). „A szerényeknél bölcsesség van” – jelenti ki a Példabeszédek 11:2.

Lássuk meg a jót másokban

Egy szerény és alázatos ember nem azzal van elfoglalva, hogy feltűnést keltsen, hanem tud örülni mások jó tulajdonságainak és képességeinek. A Filippi 2:3 ezt tanácsolja: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál” (Újfordítású revideált Biblia). Galácia 5:26-ban pedig azt olvashatjuk, hogy „ne váljunk önhitté, vetélkedést szítva egymás között, irigykedve egymásra”.

Olyan barátokra vágysz, akik csak azért szeretnek, amid van, vagy olyanokra, akik önmagadért szeretnek?

Akik Isten Szavát tanulmányozva bölcsességre tesznek szert, tudják, hogy az igaz barátság alapja az önzetlenség és a kölcsönös tisztelet, és hogy az ilyen barátság idővel egyre szorosabbá válik. Nem ér véget, ha valaki elveszíti a javait. „Minden időben szeret az igaz társ” – írja a Példabeszédek 17:17. És ami a legfontosabb, egy bölcs ember Istennek akar tetszeni. Tudja, hogy Istent nem hatják meg a külsőségek, hiszen őt „a szív rejtett embere” érdekli, vagyis az, hogy milyenek vagyunk belül (1Péter 3:4). Ezért olyan megnyerő tulajdonságokat igyekszik ápolni, melyek a Biblia szavaival élve az új egyéniségre jellemzőek (Efézus 4:24). Néhány ilyen tulajdonságot említ a Mikeás 6:8, mely így szól: „Hát nem azt kívánja meg tőled Jehova, hogy igazságosságot gyakorolj, szeresd a kedvességet, és szerényen járj Isteneddel?”

El kell ismerni, hogy a mai világban egyáltalán nem divat a szerénység. Ez nem lepi meg azokat, akik behatóbban foglalkoznak a Bibliával. Hogy miért? Mert a Biblia megjövendölte, hogy „az utolsó napokban” az emberek többségükben „pénzszeretők, önteltek, gőgösek . . . , büszkeségtől felfuvalkodottak” lesznek (2Timóteusz 3:1–5). Egy ilyen környezetben azok érzik igazán jól magukat, akik kérkednek a javaikkal. Isten azonban arra ösztönöz minket, hogy ne keressük az ilyen emberek társaságát, nehogy hasonlóvá váljunk hozzájuk.