Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A világvége – Olyan lesz, amilyennek elképzeled?

A világvége – Olyan lesz, amilyennek elképzeled?

AMELLETT, hogy az előző cikkekben említett világvége-elméletek igencsak borús képet festenek a jövőről, van további három közös vonásuk. Először is, emberi elképzeléseken alapulnak, és mint tudjuk, az emberek messze nem tévedhetetlenek, ha a jövőt illetően találgatnak. Másodszor, az, hogy maradnak-e életben emberek, csupán a véletlenen múlik. És harmadszor, azokra, akik túlélik az ítéletnapot, küzdelmes élet vár.

Ezzel ellentétben a Biblia sokkal ésszerűbb, amikor a jövőről beszél. Az igaz, hogy a Biblia is azt írja, hogy óriási változások előtt állunk. Ám mindazok, akik Istennek tetszően élnek, biztosan életben fognak maradni. Ezenkívül a Biblia semmi olyasmiről nem ír, hogy a föld tűzgolyóvá változik, vagy éppenséggel beköszönt rajta a jégkorszak. Sőt! Az egész bolygón paradicsomi körülmények lesznek!

Sokan persze kétkedve fogadják a Bibliának ezt az ígéretét. A szkeptikusok úgy vélik, hogy amit a Biblia a nagy nyomorúságról, Armageddonról, a millenniumról és a paradicsomról tanít, az csupán az emberi elme szüleménye. Ezeket a kifejezéseket már számtalan teológus megvitatta és magyarázta. És mint kiderült, egymással sem értenek egyet. A vég időpontjáról Bruce A. Robinson kijelenti: „Nyilvánvalóan több homályos írás jelent már meg erről a témáról, mint a kereszténység bármely más hitnézetéről.” És mi az eredmény? Zűrzavar.

A Biblia azonban egyáltalán nem fogalmaz homályosan. Isten üzenetét tartalmazza, és ő azt szeretné, ha világosan látnánk, mire számíthatunk a jövőben. Vizsgáljunk meg néhány gyakran feltett kérdést, és azt is, hogy milyen választ ad rájuk a Biblia. Ha szeretnél erről a témáról még többet olvasni, igényelj egy Mit tanít valójában a Biblia? című könyvet, mely Jehova Tanúi kiadványa.

 El fog pusztulni a föld és az emberi faj?

„Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29).

Lesz olyan ember, aki meghal?

„A becsületesek laknak majd a földön, és a feddhetetlenek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hűtlenek kiszaggattatnak abból” (Példabeszédek 2:21, 22).

Történt már olyan, hogy Isten megbüntette a gonosz embereket?

Isten „nem habozott megbüntetni egy hajdani világot, de Noét, az igazságosság prédikálóját nyolcadmagával megtartotta biztonságban, amikor vízözönt hozott az istentelen emberek világára; és elhamvasztva Szodoma és Gomorra városát elítélte azokat, példát állítva az istenteleneknek az eljövendő dolgokra nézve” (2Péter 2:5, 6).

Tudjuk, hogy pontosan mikor fogja Isten elhozni az ítéletét?

„Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, sem az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya. Mert amilyenek a Noé napjai voltak, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz előtt: ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is” (Máté 24:36–39).

Van a Bibliában bármilyen utalás arra, hogy a vég hamarosan eljön?

„Az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek. Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak, természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők, akiknél megvan az Isten iránti odaadásnak egy külső formája, de erejére nézve hamisnak bizonyulnak” (2Timóteusz 3:1–5).

Milyen jövő vár az emberekre a földön?

Isten „letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:4).

Isten „letöröl minden könnyet a szemükről”

Bár a Szentírás nem tár fel minden részletet a jövőről, arról biztosít, hogy az emberiség léte nincs veszélyben. Tulajdonképpen el sem tudjuk képzelni, hogy milyen csodálatos jövő előtt állunk. És biztosak lehetünk benne, hogy amit Jehova Isten megígért, azt képes is megvalósítani.