Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Hamarosan megszűnik a szenvedés! – Egy megbízható ígéret

Hamarosan megszűnik a szenvedés! – Egy megbízható ígéret

„[Isten] letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:4).

BÍZHATUNK ebben a szívmelengető ígéretben? Gondoljunk vissza a legelső figyelmeztetésre, melyet az emberek kaptak. Isten közölte Ádámmal, hogy ha engedetlen lesz, meg fog halni (1Mózes 2:17). És pontosan így is lett. Ádám halála, valamint a halál és a szenvedés, melyet az egész emberiség örökölt, éppen azt bizonyítja, hogy hihetünk Istennek. Van bármi okunk kételkedni abban, hogy megvalósul az az ígérete, miszerint helyreállítja a földön a tökéletes körülményeket?

Emlékezzünk vissza Isten tulajdonságaira is, melyekről az előző cikk írt. Abban, hogy mi, emberek szeretnénk véget vetni a szenvedésnek, tulajdonképpen Isten könyörülete, szeretete és igazságossága tükröződik. A világ jelenlegi állapota pedig azt bizonyítja, hogy rohamosan közeledik az az idő, amikor Isten cselekedni fog. (Lásd a  „Mikor lesznek ezek . . . ?” című kiemelt részt.)

Miért Jehova Isten a legalkalmasabb arra, hogy véget vessen az emberek szenvedésének? Gondold át, hogy a Fia, Jézus által mit tud tenni, és mit tett már eddig azért, hogy megszüntesse a szenvedés fő okait.

Személyes döntések.

Ősatyánk, Ádám olyan döntést hozott, amely a leszármazottaira nézve is súlyos következményekkel járt. Pál apostol a következőket írta: „az egész teremtés szüntelenül együtt nyög és együtt kínlódik” (Róma 8:22). Isten rendkívül igazságosan, irgalmasan és egyszerűen fogja orvosolni a helyzetet. A Róma 6:23 kijelenti: „a bűn zsoldja a halál, az ajándék pedig, amelyet az Isten ad, örök élet Krisztus Jézus, a mi Urunk által.”

A tökéletes ember, Jézus bűntelen maradt. Azzal, hogy meghalt a kínoszlopon, alapot adott arra, hogy az engedelmes emberek megszabaduljanak a bűn és a halál fogságából. Ennek köszönhetően az a reménységünk, hogy örökké élhetünk egy olyan világban, ahol már senkiben sem lesz benne az a rossz hajlam, hogy ostobán döntsön. Olyanok sem lesznek többé, akik szándékosan okoznak másoknak szenvedést, hiszen „a gonosztevők kivágatnak” (Zsoltárok 37:9).

Véletlenül bekövetkező események és tökéletlenség.

Isten kinevezett Királyának, Jézus Krisztusnak hatalma van a föld természeti erői felett. Az i. sz. első században Jézus éppen egy halászhajón volt az apostolaival, amikor „nagy szélvihar támadt, és a hullámok újra meg újra becsaptak a csónakba, úgyhogy az kis híján megtelt”. Amikor szóltak Jézusnak, hogy segítsen, ő „felkelt, megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek: »Hallgass! Némulj el!« És a szél elült, és nagy csendesség lett.” Az apostolai ámultak a történteken. „Még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki” – mondták (Márk 4:37–41).

 Jézus uralma alatt minden engedelmes ember „biztonságban lakik, és nyugalma lesz, nem rettenti baj” (Példabeszédek 1:33). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem fogják őket természeti katasztrófák sújtani. Továbbá senki sem fog rosszul bánni a földdel, nem hagyják figyelmen kívül a természeti erőket, minden épületet úgy építenek meg, hogy biztonságos legyen, és semmilyen más emberi mulasztás sem fog történni. Egy ember sem szenved majd amiatt, hogy rosszkor volt rossz helyen.

Jézus a földön léte idején valami másra is felhívta a figyelmet, ami az uralma alatt kárpótolja majd az embereket, akik valamilyen előre nem látható esemény miatt szenvedtek. „Én vagyok a feltámadás és az élet” – mondta (János 11:25). Igen, Jézusnak megvan hozzá a hatalma, és vágyik is rá, hogy életre keltse azokat a milliókat, akik tragikus módon valamilyen természeti katasztrófa miatt haltak meg. De ez csupán egy üres ígéret? Jézus azzal erősítette meg a belé vetett bizalmunkat, hogy többeket is feltámasztott, míg itt élt a földön. Három ilyen esetről a Biblia is beszámol (Márk 5:38–43; Lukács 7:11–15; János 11:38–44).

’E világ uralkodója.’

Krisztus Jézust Isten megbízta azzal, hogy „semmivé tegye azt, akinek megvannak az eszközei, hogy halált okozzon, vagyis az Ördögöt” (Héberek 2:14). Jézus ezt hirdette: „Ítélet van most e világ felett; most fogják kivetni e világ uralkodóját” (János 12:31). Jézus ’lerontja majd az Ördög munkáit’, méghozzá úgy, hogy nem fogja megengedni neki, hogy hatással legyen a földön zajló eseményekre (1János 3:8). Képzeld csak el, mennyire más lesz az emberi társadalom, amikor az Ördög kapzsi, gonosz, önző szelleme már senkire és semmire nem lesz hatással!