Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Egy könyv, amelyben megbízhatsz (7. rész)

A hetedik világhatalom

Egy könyv, amelyben megbízhatsz (7. rész)

Ez az utolsó része annak a hétrészes cikksorozatnak, mely az Ébredjetek! egymást követő számaiban jelent meg, és a bibliai történelemben szereplő hét világhatalomról szól. A cikksorozat célja az, hogy megmutassa, hogy a Biblia megbízható, Istentől ihletett, és azt a reményteljes üzenetet tartalmazza, hogy vége lesz a szenvedésnek, melyet az okoz, hogy az emberek kegyetlenül uralkodnak egymáson.

EGY igen különleges és jelentőségteljes időszakban élünk, mivel megjelent a színtéren a bibliai történelem hetedik világhatalma. Ez az egyetlen olyan hatalom, mely kizárólag próféciákban szerepel a Bibliában, hiszen az előző hat a Biblia történelmi feljegyzéseiben is helyet kapott. A Szentírás ezt jövendölte a hét hatalomról, vagyis ’királyról’: „hét király van: öt elesett, egy van, a másik még nem érkezett el, de amikor elérkezik, rövid ideig fog megmaradni” (Jelenések 17:10). *

Valamivel több mint 1900 évvel ezelőtt, amikor ezeket a szavakat leírták, a hét „király”, azaz politikai birodalom közül öt már „elesett”. Ezek a következők voltak: Egyiptom, Asszíria, Babilon, a méd–perzsa birodalom és Görögország. Az a kifejezés, hogy „egy van”, Rómára utal. De Róma nem maradhatott fenn örökké. Még egy birodalomnak meg kellett jelennie, ám ahogy a prófécia kijelentette, „még nem érkezett el”. És a hetedik „király” csakugyan megjelent a világ színterén! Melyik birodalomról van szó? Vajon vég nélkül uralkodik majd? Ha nem, akkor hogyan ér véget a szereplése? A Biblia nem hagy minket kétségek között.

Megbízható próféciák

A hetedik világhatalom akkor kezdett formát ölteni, amikor a Római Birodalom északnyugati csücskében lévő Anglia kiemelkedett a jelentéktelenség homályából. Az 1760-as évekre ez a szigetország a hatalmas brit birodalommá nőtte ki magát. Nagy-Britannia tovább gazdagodott és erősödött, és a XIX. századra a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb nemzetévé vált. Egy forrásmű szerint „a brit birodalom volt a valaha létezett legnagyobb birodalom . . . 372 millió ember élt a több mint 28 millió négyzetkilométeres területén.”

Ám az 1914-től 1918-ig tartó első világháborúban Nagy-Britannia különleges kapcsolatra lépett egy korábbi gyarmatával, az Egyesült Államokkal. Mihez vezetett ez? A brit birodalmat felváltotta az angol–amerikai szövetség. Ez a közös nyelvet beszélő, kettős hatalom, mely napjainkig fennmaradt, sok szempontból világhatalomnak nevezhető. (Lásd az „ Egy figyelemre méltó szövetség” című kiemelt részt.)

 A Jelenések 17:10 próféciája kiegészít egy másik próféciát, mely Dániel könyvében található. Dániel egy ’óriási szoborról’ ír, melyet Nabukodonozor babilóniai király egy Istentől kapott látomásban látott (Dániel 2:28, 31–43). Dániel feltárta a királynak, hogy a szobor testrészei egymást követő politikai birodalmakat ábrázolnak, az akkori világhatalomtól, Babilontól kezdve. (Egyiptom és Asszíria addigra már letűnt.) A történelem igazolja a következőket:

Az aranyból készült fej a Babilóniai Birodalmat jelképezte.

Az ezüstből való mell és karok a méd–perzsa birodalmat ábrázolták.

A rézből lévő has és comb az ókori Görögországra mutatott előre.

A vas lábszárak a Római Birodalmat ábrázolták.

A lábfejek, melyek vas és cserép keverékéből voltak, az angol–amerikai világhatalom idejére jellemző politikai és társadalmi megosztottságot jelképezik.

A Jelenések 17:10 szerint a hetedik világhatalom „rövid ideig fog megmaradni”. Vajon mennyi időt jelent ez? Hogyan tűnik majd le ez a hatalom? És mi lesz utána? Dánieltől sok mindent megtudhatunk erről.

Megbízható ígéretek

Az előbb említett szobor leírása után Dániel kijelentette: „egy kő vált le [egy hegyről] kéz érintése nélkül, és eltalálta a szobrot a vasból és cserépből való lábfejeinél, és összezúzta azokat” (Dániel 2:34). Mit jelzett előre ez a félelmetes esemény?

Dániel így folytatta: „azoknak a[z utolsó] királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a [földi] királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig” (Dániel 2:44, 45). * Emeljünk ki néhány lényeges gondolatot:

  1. A győzedelmes Királyságot, melyet a nagy kő szemléltet, nem emberi „kéz” állítja fel, hanem maga Isten. Ezért joggal nevezhető Isten Királyságának.

  2. Isten Királysága „szétzúzza” az összes emberi uralmat, beleértve a hetedik világhatalmat is. Miért teszi ezt? Azért, mert ezek az uralmak nem hajlandók lemondani a hatalmukról, és szembeszegülnek Istennel egy végső, nagyszabású háborúban a Har-Magedonnak vagy Armageddonnak nevezett jelképes  helyen. A Bibliából kiderül, hogy ebben a háborúban ’az egész lakott föld királyai’ részt vesznek (Jelenések 16:13, 14, 16).

  3. Az emberi kormányzatok – így a hét világhatalom is – múlandóak. Velük ellentétben Isten Királysága „soha nem fog elpusztulni”, és az egész földre kiterjed majd az uralma (Dániel 2:35, 44).

Isten ellenségeinek a végső pusztulása látványosan beteljesíti majd az 1Mózes 3:15-ben feljegyzett próféciát, melyet ennek a cikksorozatnak az első cikkében már említettünk. Eszerint az asszony Magva, Jézus Krisztus szétzúzza majd a jelképes kígyót, Sátánt, és annak magvát is (Galácia 3:16). Sátán magvához tartoznak mindazok az emberek, akik hozzá hasonlóan gonoszak, és Isten meg Krisztus uralma helyett azt pártolják, hogy az emberek önmagukat irányítsák (Zsoltárok 2:7–12).

Ezek alapján felvetődik egy nagyon fontos kérdés: Mikor következik be mindez? Más szavakkal, mikor fogja ez a jelképes kő, azaz Isten Királysága mindenestül eltüntetni az emberi uralmat? A Biblia erre egy ’jellel’ válaszol, mely az utolsó napokat jellemzi (Máté 24:3).

Ismerjük fel ’a jelet’!

A végidő jeleként nemzetek közötti háborúk, „nagy földrengések”, „járványos betegségek” és számottevő „élelmiszerhiányok” lettek megjövendölve (Lukács 21:10, 11; Máté 24:7, 8; Márk 13:8). ’Az utolsó napokat’ ezenkívül súlyos erkölcsi és vallásos összeomlás jellemzi (2Timóteusz 3:1–5). Vajon valóra vált „mindez”? (Máté 24:8). Igen, méghozzá olyannyira, hogy sokan rettegnek a holnaptól. A The Globe and Mail című újság kijelentette: „A legelismertebb természet- és társadalomtudósok némelyike ijesztő jóslatokat tesz közzé az emberiség pusztulásáról.”

Egy nagyon lényeges szempontból azonban tévednek ezek a jóslatok, ugyanis maga az emberiség nem fog elpusztulni. Erre éppen az a garancia, hogy Isten Királysága közbelép. Amikor Jézus Krisztus a végidő jeléről beszélt, ezt is elmondta: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). Hogyan bontakozott ki ez a prófécia?

Jehova Tanúi világszerte hirdetik Isten Királyságát. A fő folyóiratuknak az a címe, hogy Az Őrtorony hirdeti Jehova Királyságát (Isten neve tudniillik Jehova) (Zsoltárok 83:18). A Tanúk a bibliai oktatómunkájukkal számos embernek és családnak segítenek leküzdeni káros szokásaikat, és tiszta, békés életet élni, Isten irányadó mértékeivel összhangban (1Korintusz 6:9–11). Ennek köszönhetően világszerte milliók biztosak abban, hogy Isten védelmét élvezik majd, amikor a Királysága beavatkozik az emberi ügyekbe.

 Ők a saját szemükkel látják majd, amint megvalósul az, amit Krisztus így fogalmazott meg a mintaimában, a miatyánkban: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10). Gondolkodtál már azon, hogy milyen lesz az élet a földön, amikor minden ember szeretni fogja Istent, és engedelmeskedik neki? A következő bibliaidézetek segítenek megérteni, miért is találó a „jó hír” kifejezés.

Amikor megvalósul Isten akarata a földön

A Biblia ígérete szerint Isten Királyságának az uralma valódi békét hoz el

  • Igazi béke lesz, nem pusztán a háborúk fognak megszűnni. „Jehova . . . háborúkat szüntet meg a föld végéig. Íjat tör szét, dárdát zúz össze, szekereket éget el tűzben” (Zsoltárok 46:8, 9). „A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében” (Zsoltárok 37:11).

  • Mindenkinek bőven lesz mit ennie. „Bőven lesz gabona a földön, a hegyek tetejét is bőség árasztja el” (Zsoltárok 72:16).

  • Minden embernek kifogástalan lesz az egészsége. „Egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok«” (Ézsaiás 33:24).

  • Mindenkinek kényelmes otthona lesz. „Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye azt” (Ézsaiás 65:21, 22).

  • A szenvedés teljes egészében megszűnik. „Isten sátora az emberekkel van, és ő . . . letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:3, 4).

Vonzóak ezek az ígéretek? Jehova Tanúi mindenkit arra buzdítanak, hogy kutasson tovább a Bibliában. Így még több bizonyítékot találhat arra nézve, hogy az emberek egymás feletti, kegyetlen uralma hamarosan véget ér. Az is egyértelművé válik, hogy a Biblia megérdemli a feltétlen bizalmunkat, hiszen valóban Istentől ihletett (2Timóteusz 3:16). *

^ 4. bek. Minthogy a Bibliában említett birodalmak élén általában király állt, gyakran ’királyokként’, illetve ’királyságokként’ utalnak a birodalmakra (Dániel 8:20–22).

^ 18. bek. Isten égi Királyságáról bővebb felvilágosítás található a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 8. és 9. fejezetében; Jehova Tanúi kiadványa.

^ 35. bek. Ha szeretnéd jobban megismerni a Bibliát, lépj kapcsolatba a közeledben élő Jehova Tanúival, vagy írj az 5. oldalon felsorolt címek közül a neked megfelelőre. De a honlapunkra is ellátogathatsz: www.watchtower.org.