Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Vajon a hit és a józan ész ellentmond egymásnak?

Vajon a hit és a józan ész ellentmond egymásnak?

 A Biblia nézőpontja

Vajon a hit és a józan ész ellentmond egymásnak?

„A HIT nem más, mint a józan ész megtagadása” – írta egy brit filozófus, A. C. Grayling. Szavai számtalan író és filozófus véleményét tükrözik, akik az évszázadok folyamán amellett érveltek, hogy a hit és a józan ész ellentmond egymásnak.

Való igaz, hogy néhány vallási hitnézet mindenféle értelmet nélkülöz. De gondold végig a következőt: Sok megcáfolhatatlannak tűnő tudományos elképzelésről idővel bebizonyosodott, hogy nem állja meg a helyét. De akkor ez azt jelenti, hogy minden tudományos elképzelés téves, vagy hogy egyik sincs összhangban a józan ésszel? Miért tekintenénk másképp a vallási hitnézetekre? Az igazság az, hogy az a fajta hit, amelyről a Biblia ír, nem létezhet ismeret nélkül, sőt ismereten kell alapulnia, és összhangban kell lennie a józan ésszel. Amint megvizsgálod a bizonyítékokat, meggyőződhetsz róla, hogy a valódi hit és a józan ész egyáltalán nem mond ellent egymásnak.

Mi a valódi hit?

A Biblia azt írja, hogy ahhoz, hogy az imádatod „Isten előtt elfogadható” legyen, ’értelmi képességgel’ kell szolgálnod Istent. Vagy ahogyan egy másik bibliafordítás fogalmaz, úgy kell imádnod Istent, hogy az „méltó legyen egy gondolkodó lényhez” (Róma 12:1, The Jerusalem Bible). Tehát az a hit, amelyről a Biblia ír, nem valamiféle vakhit, és nem is hiszékenység. Inkább annak az eredménye, hogy mindent alaposan végiggondoltál, és arra a következtetésre jutottál, hogy bízhatsz Istenben és a Szavában. Ez a valódi hit.

Természetesen, ha helytálló következtetésekre akarsz jutni, pontos információra van szükséged. Még a legfejlettebb számítógépes programok is, melyek megalapozott logikai elvek alapján működnek, nagyon furcsa eredményeket produkálnak, ha pontatlan adatokat adnak meg nekik. Ugyanígy az, hogy a hited valódi-e, nagyban azon fog múlni, hogy mit hallasz, vagy hogy mennyire megbízható információt juttatsz az elmédbe. A Biblia találóan írja, hogy „a hit a hallottakat követi” (Róma 10:17).

A hithez az egyik alapvető követelmény ’az igazság pontos ismerete’ (1Timóteusz 2:4). Csakis ’az igazság fog szabaddá tenni’, ahogyan a Biblia fogalmaz, vagyis megszabadítani a téves elképzelésektől, legyenek azok akár tudományos, akár vallási jellegűek (János 8:32). A Biblia arra figyelmeztet, hogy ne higgy „minden szónak” (Példabeszédek 14:15). Azt tanácsolja, hogy ’bizonyosodj meg mindenről’, azaz ha hallasz valamit, előbb győződj meg róla, hogy valóban igaz-e, és csak azután hidd el (1Tesszalonika 5:21). Miért kell utánajárnod és megvizsgálnod, hogy mindaz, amiben hiszel, csakugyan megállja-e a helyét? Mert az olyan hit, amely valótlan információn alapul, pusztán illúzió. Az ókori Berea városában néhány nemes gondolkodású ember kiváló példát mutatott abban, hogyan lehet valódi hitet kifejleszteni. Bár nagyon szerettek volna hinni abban, amit keresztény misszionáriusok tanítottak nekik, ’gondosan vizsgálták az Írásokat, hogy úgy vannak-e azok a dolgok’ (Cselekedetek 17:11).

Hogyan fejleszthetsz ki hitet a Bibliában?

Mi a helyzet, ha nem vagy meggyőződve arról, hogy a Biblia megbízható? Hogyan érheted el, hogy a pontos ismeret forrásaként bízz benne? Nos, mi kell ahhoz, hogy bízni tudj valakiben? Minden bizonnyal egy ideig figyeled,  hogyan viselkedik, vagyis jobban megismered. Miért ne tennéd ugyanezt a Bibliával? *

A Biblia azt írja, hogy a valódi hit „a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása” (Héberek 11:1). Egyértelmű hát, hogy az, akinek valódi hite van, egy cseppet sem naiv, hiszen minden rendelkezésre álló tényt gondosan megvizsgált, és ez alapján döntötte el, hogy miben hisz. Ez a fajta vizsgálódás olyan szilárd meggyőződést eredményez, hogy az ember számára még szemmel nem látható dolgok is valóságosak.

Mit tegyél azonban akkor, ha úgy tűnik, hogy amit megtudsz, ellentmond valaminek, amiben már régóta hiszel? Egyszerűen hagyd ezt figyelmen kívül? Természetesen nem ez a megoldás. Ilyenkor biztos lehetsz benne, hogy az a leghelyesebb, ha figyelembe veszed azokat az egyértelmű bizonyítékokat, melyek azt mutatják, hogy amiben eddig hittél, az nem helytálló. A Bibliában Isten azt ígéri, hogy megjutalmazza az igazságot kereső, őszinte szívű személyeket, méghozzá úgy, hogy ismeretet, tisztánlátást és gondolkodóképességet ad nekik (Példabeszédek 2:1–12).

Az a hit, melyet a Biblia tanításait megismerve fejleszthetünk ki, nem mond ellent a józan észnek. Neked milyen hited van? Sokan „örökölték” a hitnézeteiket, és soha nem vizsgálták meg komolyan, hogy helytállóak-e. Pedig az nem a tiszteletlenség jele, ha vizsgálódsz, és ’próbatétellel megállapítod’, hogy az, amiben hiszel, összhangban van-e Isten Szavával (Róma 12:2). A Biblia arra buzdít minket, hogy ’tegyünk próbát az ihletett kijelentésekkel, hogy lássuk, vajon az Istentől származnak-e’ (1János 4:1). Ha ezt megteszed, képes leszel ’megvédeni a benned levő reménységet’, ha valaki kíváncsi arra, hogy miért hiszel abban, amiben hiszel, vagy megkérdőjelezi a hitnézeteidet (1Péter 3:15).

[Lábjegyzet]

^ 10. bek. Ha szeretnél megbízható információhoz jutni a Bibliáról, írj a folyóirat kiadóinak.

GONDOLKODTÁL MÁR EZEN?

● Vajon a Biblia azt tanácsolja, hogy ne használjuk az értelmi képességünket? (Róma 12:1, 2)

● Milyen ismeret elengedhetetlen a valódi hit kifejlesztéséhez? (1Timóteusz 2:4)

● Mit tanulhatunk abból, ahogyan a Biblia megfogalmazza, hogy mi a hit? (Héberek 11:1)

[Oldalidézet a 29. oldalon]

Isten megjutalmazza azokat, akik törekednek rá, hogy megismerjék az igazságot