Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A Biblia nézőpontja

Miért nem pusztította még el Isten az Ördögöt?

Miért nem pusztította még el Isten az Ördögöt?

HA LÁTNÁD, hogy valaki szenved, és tudnál neki segíteni, te nem segítenél? Egy természeti katasztrófa idején is hány mentőcsapat siet a helyszínre, hogy vadidegen embereknek segítsen! Életeket mentenek meg, és enyhítenek mások szenvedésein. Ezért az emberben óhatatlanul is felmerül a kérdés, hogy miért nem pusztítja már el Isten az Ördögöt, hiszen mérhetetlenül sok szenvedést okozott az embereknek!

Hogy megkapjuk a választ, képzeljünk el egy bírósági pert, egy nagy jelentőségű ügy tárgyalását. A gyilkos mindent megtesz azért, hogy leállítsa az eljárást, ezért azt állítja, hogy a bíró becstelen módszerekkel vezeti a tárgyalást, és megvesztegeti az esküdteket. Emiatt számos tanút beidéznek.

A bíró tisztában van vele, hogy ha a per elhúzódik, az sok kellemetlenséget fog okozni, ezért ha egy mód van rá, szeretné minél előbb lezárni az ügyet. De azt is tudja, hogy ahhoz, hogy olyan ítélet szülessen, amely precedensként szolgálhat, ha hasonló eset merülne fel a jövőben, akkor mindkét félnek elegendő időt kell adni ahhoz, hogy bizonyítékokat sorakoztasson fel az álláspontja mellett.

Ahhoz, hogy olyan ítélet szülessen, amely precedensként szolgálhat, mindkét félnek elegendő időt kell adni ahhoz, hogy bizonyítékokat sorakoztasson fel az álláspontja mellett

Mi köze van ennek a szemléltetésnek az Ördöghöz – vagyis ’Sátánhoz’, a ’sárkányhoz’ és ’őskígyóhoz’ –, aki bevádolta Jehovát, „a Legfelségesebb [Istent] az egész föld felett”? (Jelenések 12:9; Zsoltárok 83:18). Valójában ki az Ördög? Milyen vádakkal illette Jehova Istent? És mikor fogja őt elpusztítani Isten?

Erkölcsi precedens

Az Ördög nem volt mindig Ördög. Kezdetben egy tökéletes szellemteremtmény volt, Isten  egyik angyala (Jób 1:6, 7). Saját magát tette Ördöggé azzal, hogy az önző ambícióira hallgatott, és azt akarta, hogy az emberek őt imádják. Hogy ezt elérje, megkérdőjelezte, hogy Istennek joga van-e uralkodni, sőt, arra célozgatott, hogy Isten nem méltó arra, hogy engedelmeskedjenek neki. Azt állította, hogy az emberek csak akkor fogják szolgálni Istent, ha megvesztegeti őket néhány áldással. De ha rosszra fordul a sorsuk, ’megátkozzák’ a Teremtőjüket (Jób 1:8–11; 2:4, 5).

Ezekre a vádakra nem lehetett úgy válaszolni, hogy Isten egyszerűen elpusztítja Sátánt. Az erő itt nem segített. Sőt, ha Isten még az Éden-kertben elpusztította volna az Ördögöt, akkor néhányan talán arra a következtetésre jutottak volna, hogy az Ördögnek tényleg igaza volt. Ezért Isten, aki korlátlan hatalommal rendelkezik, jogi eljárást indított az Ördög ellen, hogy pontot tegyen az ügyre, és megnyugtasson mindenkit, aki figyelemmel kíséri a fejleményeket.

Jehova utalt arra, hogy az elveivel és a tökéletes igazságosságával összhangban mindkét fél tanúkat hozhat elő, és bizonyítékokat sorakoztathat fel az állításai alátámasztására. Mivel Isten időt adott az ügy rendezésére, Ádámnak utódai születhettek, akik lehetőséget kaptak arra, hogy tanúskodjanak Isten mellett. Ha a szeretetük jeleként hűségesek maradnak hozzá, bármilyen megpróbáltatás érje is őket, azzal bebizonyítják, hogy az ő oldalán állnak.

Meddig vár még Isten?

Jehova Isten nagyon is tudja, hogy amíg a per folyamatban van, az embereknek sajnos szenvedniük kell. De mindenképpen le akarja zárni az ügyet, méghozzá amilyen gyorsan csak lehet. A Biblia azt írja róla, hogy ő „a gyöngéd irgalmasságok Atyja és minden vigasztalás Istene” (2Korintusz 1:3). A „minden vigasztalás Istene” biztos, hogy egy perccel sem fog a szükségesnél tovább várni azzal, hogy elpusztítsa az Ördögöt, és azt sem fogja hagyni, hogy az Ördög gonosz tetteinek a következményei megmaradjanak. Ugyanakkor nem fogja idő előtt megsemmisíteni őt, még mielőtt végleg lezárulna ez az egész világmindenséget érintő per.

Mire a vádak tisztázódnak, és az ügy lezárul, Jehova uralkodáshoz való joga cáfolhatatlanul bizonyítva lesz. A Sátán elleni per örök időkre precedensként fog szolgálni. Ha még egyszer előfordulna hasonló eset, elég lesz erre az ügyre hivatkozni, és nem kell újra pert indítani.

Ha eljön az ideje, Jehova Isten parancsba fogja adni a feltámasztott Fiának, hogy pusztítsa el az Ördögöt, és hozza helyre az általa okozott károkat. A Biblia azt írja, hogy eljön az idő, amikor Krisztus „átadja a királyságot Istenének és Atyjának, miután semmivé tett minden kormányzatot és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell királyként uralkodnia, míg lába alá nem vet minden ellenséget az Isten. Mint utolsó ellenség semmisül meg a halál” (1Korintusz 15:24–26).

A Bibliában egy nagyszerű ígéretről olvashatunk. Az egész földön paradicsomi állapotok fognak uralkodni. Az emberek egy békés paradicsomban fognak élni, ahogyan Isten akarta. „A szelídek . . . öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében.” Igen, „az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:11, 29).

Figyeld meg, hogy a Biblia szerint milyen csodálatos jövő elé néznek Isten szolgái: „Íme! Az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakozni, azok pedig az ő népei lesznek. És maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:3, 4).