Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Egyre népszerűbb a karácsony – Miért?

Egyre népszerűbb a karácsony – Miért?

 Egyre népszerűbb a karácsony – Miért?

TE VÁROD a karácsonyt? Vagy összeszorul a gyomrod, ha rágondolsz? Sok millió embernek ez jár ilyenkor a fejében: „Kinek is kell ajándékot vennem? De mit vegyek neki? Megengedhetem magamnak? Vajon mennyi ideig fogom törleszteni az adósságomat?”

A karácsony ennek ellenére sem veszít a népszerűségéből. Mi több, már a nem keresztény országokban is elterjedt. Japánban például a legtöbb család megünnepli a karácsonyt, de nem vallási meggyőződésből, hanem az ünnepi hangulat kedvéért. A kínai „nagyvárosok kirakataiban mindenütt mosolygós, piros arcú Mikulás látható” – mondja a The Wall Street Journal, majd hozzáteszi: „A karácsonyi láz meghódította Kína újonnan megjelent városi középosztályát, mivel az ünnep lehetőséget ad a vásárlásra, az evésre és a mulatozásra.”

A világ sok részén a karácsony nagyon fellendíti a gazdaságot. Ez különösen igaz Kínára. Kína „a műanyag fák, csillogó díszek, karácsonyi lámpák és más ünnepi dekorációk legnagyobb exportőre” – jelenti ki a The Wall Street Journal.

A jellemzően muszlim országoknak is vannak olyan ünnepeik, melyek a karácsonyra emlékeztetnek, bár nem feltétlenül december 25-én tartják. A törökországi Ankarában és a libanoni Bejrútban megszokott dolog feldíszített örökzöldeket vagy ajándékpapírba csomagolt dobozokat látni a kirakatokban. Indonéziában a hotelekben és a bevásárlóközpontokban ünnepségeket tartanak, és a gyerekek együtt ehetnek a Mikulással, vagy készíthetnek vele egy fényképet.

A kanadai Royal Bank Letter szerint a nyugati országokban a karácsony most már inkább világias jellegű, és a kereskedelemről szól, a reklámokkal pedig „leplezetlenül a gyerekeket célozzák meg”. Persze sokan még mindig elmennek a templomba karácsonykor. De mára a karácsonyi énekeket játszó bevásárlóközpontok lettek a „templomok”. Minek tudható be ez a változás? Nem lehet, hogy a válasz a karácsony eredetében keresendő? Honnan ered a karácsony?

Mielőtt rátérnénk ezekre a kérdésekre, olvassuk el azokat a bibliai beszámolókat, amelyekre állítólag a betlehemes jelenetek épülnek.

 [Kiemelt rész/​kép a 4. oldalon]

MIT MONDANAK AZ EVANGÉLIUMOK ÍRÓI?

Máté apostol: „Miután Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király napjaiban, íme, keleti vidékekről való asztrológusok jöttek Jeruzsálembe, és ezt mondták: »Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk a csillagát, amikor keleten voltunk, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.« Amikor ezt meghallotta Heródes király, izgatottá vált”. Ezért kérdezgetni kezdte a papi elöljárókat, hogy „hol kell a Krisztusnak megszületnie”. Mikor megtudta, hogy „Betlehemben”, ezt mondta az asztrológusoknak: „Menjetek, gondosan kutassatok a kisgyermek után, és ha megtaláltátok, jelentsétek nekem”.

Azok „elmentek; és íme, a csillag, amelyet láttak, amikor keleten voltak, előttük ment, mígnem megállt a fölött a hely fölött, ahol a kisgyermek volt . . . Mikor aztán bementek a házba, látták a kisgyermeket anyjával, Máriával”. Elővették ajándékaikat, és odaadták Jézusnak, „mivel azonban isteni figyelmeztetést kaptak álomban, hogy ne térjenek vissza Heródeshez, más úton mentek vissza földjükre”.

„Miután elmentek, íme, Jehova angyala megjelent álomban Józsefnek, és ezt mondta: »Kelj fel, fogd a kisgyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba . . . « Felkelt tehát, és még az éjjel maga mellé vette a kisgyermeket és anyját, [és] elment . . . Akkor Heródes látva, hogy az asztrológusok túljártak az eszén, nagyon feldühödött, és embereket küldött ki, és megöletett minden fiút Betlehemben és annak egész környékén kétéves kor alatt” (Máté 2:1–16).

Lukács tanítvány: „József is felment Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívnak . . . , hogy bejegyezzék őt Máriával . . . Amíg ott voltak . . . , [Mária] megszülte a fiát, az elsőszülöttet, bepólyálta, és egy jászolba fektette, mivel nem volt hely számukra a szálláshelyen.”

„Azon a vidéken pásztorok is voltak, akik a szabad ég alatt tartózkodtak, és felváltva őrködtek éjjel a nyájaik mellett. Hirtelen ott állt mellettük Jehova angyala . . . , és nagy félelem szállt rájuk. Az angyal azonban így szólt hozzájuk: »Ne féljetek, mert íme, nagy öröm jó hírét hirdetem nektek, amely az egész népnek öröme lesz, mert Dávid városában Megmentő született ma nektek, aki Krisztus, az Úr . . . «” Ekkor a pásztorok „mentek is sietve, és megtalálták Máriát, és Józsefet is, meg a jászolban fekvő csecsemőt” (Lukács 2:4–16).