Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Mendemondák vagy tények?

Mendemondák vagy tények?

 Mendemondák vagy tények?

A keresztény vén, Timóteusz arra utasította azokat, akik az igaz Istent akarták imádni, hogy „ne tanítsanak tévesen”, és ne figyeljenek a ’mendemondákra’ (1Timóteusz 1:3, 4, Békés–Dalos-fordítás). Vajon napjainkban is fontos ez a figyelmeztetés? Igen, mert a Bibliáról és a tanításairól alkotott hamis elképzelések elfordítják az embereket az igaz imádattól. Az alábbiakban olvashatsz néhány általánosan elterjedt elképzelést a Bibliáról. De figyeld meg, mit mond maga a Biblia. Ez segíthet meglátni a különbséget a mendemondák és a tények között.

Mendemonda: Lehetetlen, hogy a bibliai csodák megtörténtek.

Tény: Sok minden van még, amit az emberek megtanulhatnak Isten teremtésművéről. Egyetlen tudós sem képes kielégítő magyarázatot adni arra, hogy mi a gravitáció, precízen meghatározni az atom összes alkotóelemét, vagy megmagyarázni, hogy voltaképpen mi is az idő. „Kikutathatod-e Isten mélységes dolgait, vagy kikutathatod-e a Mindenható határát?” (Jób 11:7). Mivel nem tudjuk teljesen megérteni a teremtésművet, ezért tapasztalt tudósok egyre óvatosabban jelentik ki valamiről, hogy lehetetlen.

Mendemonda: Minden vallás Istenhez vezet.

Tény: Jézus ezt mondta: „Ha megmaradtok a szavamban, valóban a tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket” (János 8:31, 32). Ha úgyis minden vallás Istenhez vezet, akkor miért kellene a tagjait szabaddá tenni? Jézus valójában azt tanította, hogy viszonylag kevés ember jár azon ’az úton, amely az életre visz’ (Máté 7:13, 14).

Mendemonda: Minden jó ember a halála után a mennybe megy.

Tény: „A szelídek . . . öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében. Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak. Reménykedjél Jehovában, őrizd meg útját, és felmagasztal téged, hogy örököld a földet” (Zsoltárok 37:11, 29, 34). Csak 144 000 hűséges személy megy az égbe. Isten azzal bízza meg őket, hogy ’királyokként uralkodjanak a föld felett’ (Jelenések 5:9, 10; 14:1, 4).

Mendemonda: A keresztényeknek már fölösleges olvasniuk az „Ószövetséget”.

Tény: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos” (2Timóteusz 3:16, 17). „Mindazt, amit régebben megírtak, a mi oktatásunkra írták meg, hogy kitartásunk által és az Írásokból származó vigasztalás által reménységünk legyen” (Róma 15:4). Az „Ószövetség”, vagyis a Héber Iratok létfontosságú a szellemi oktatáshoz, és az „Újszövetségbe”, vagyis a Keresztény Görög Iratokba vetett hit alapja.

Mendemonda: Mózes első könyvének nagy része, beleértve az Ádámról és Éváról szóló történetet is, csak jelképes.

Tény: Jézusnak az Ádámmal kezdődő nemzetségtáblázatát Lukács evangéliumíró jegyezte le (Lukács 3:23–38). Ha Mózes első könyve csak mendemonda, akkor hol ér véget a nemzetségtáblázatban a valóságos személyek nevének listája, és hol kezdődik a jelképes nevek felsorolása? Jézus, aki már földre jövetele előtt élt az égben, meg volt róla győződve, hogy mindaz igaz, amit Mózes az első könyvében leírt, így az Ádámról és Éváról szóló történet is (Máté 19:4–6). Ezért a Mózes első könyvében leírtak kétségbevonása magának Jézusnak a szavahihetőségét ássa alá, valamint megannyi bibliaíróét is (1Krónikák 1:1; 1Korintusz 15:22; Júdás 14).