Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Bízhatsz a Biblia tanácsaiban?

Bízhatsz a Biblia tanácsaiban?

 Bízhatsz a Biblia tanácsaiban?

„Higgyek ennek az embernek?” Talán így tűnődsz, amikor egy ügynök megpróbál eladni neked egy használt autót, vagy egy politikus ígéreteket tesz a választási kampányában. Nem akarsz pénzt vagy időt pazarolni olyan termékekre vagy információkra, melyeknek csekély értékük van.

EHHEZ hasonlóan talán a következő kérdések is megfogalmazódtak benned: „Van valami a Bibliában, amit érdemes lenne megismernem? Bízhatok abban, hogy ha olvasom ezt a könyvet, és megvizsgálom a mondanivalóját, az időm és az erőfeszítéseim meg fognak térülni?” A kérdéseidre maga a Biblia segít megadni a választ: „A bölcsesség azon áll vagy bukik, amit eredményez” (Máté 11:19, Phillips). Igen, az eredmények bizonyítják, hogy egy bizonyos tanács vagy „bölcsesség” értékes volt-e, vagy sem. Az alábbiakban olyan személyek tapasztalatait olvashatod, akik időt szakítottak a Biblia megismerésére. Szavaik segíteni fognak eldöntened, hogy olvasd-e ezt az egyedülálló könyvet, és megvizsgáld-e a tartalmát.

Kérdések a halálról és a halál utáni életről

Karennek, aki az Egyesült Államokban él, meghalt az édesanyja. Karen gyermekkorától kezdve abban hitt, hogy minden jó ember a mennybe megy, amikor meghal. Ez azonban nem igazán vigasztalta meg. „Hogy nézhet ki az édesanyám fenn, az égben? – töprengett. – Hogyan fogom megtalálni őt, amikor én is odakerülök, ha egyáltalán odakerülök? Vagy lehet, hogy amikor meghalok, én nem is az égbe megyek?”

Később Karen gondosan megvizsgálta a Bibliát Jehova Tanúival. Megtudta, hogy a halottak nincsenek az égben. A halál inkább olyan, mint egy mély alvás. „A halottak semmit sem tudnak” – jelenti ki a Prédikátor 9:5. De vajon láthatja még valaha az édesanyját?

A Biblia egyértelmű kijelentése vigaszt és reményt adott neki: „Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják [Krisztus] hangját, és kijönnek” (János 5:28, 29). Karen megtanulta, hogy Isten, aki a Bibliát ihlette, a Fia által életre fogja kelteni a halottakat itt, a földön. „Annyira logikusak a Biblia tanításai a halálról és a feltámadásról!” – mondta.

Melyik imádati forma helyes?

Amikor a romániai Angela 14 éves volt, egy pünkösdista lelkész imádkozott érte, hogy kapja meg a szent szellemet, és erre Angela elkezdett nyelveken szólni. A szülei azonban úgy érezték, hogy a pünkösdista tanítások nincsenek összhangban a Bibliával. A család nem járt többé a pünkösdista istentiszteletekre, hanem elkezdte tanulmányozni a Bibliát Jehova Tanúival.

Angela először csalódott volt, de hamarosan látta a különbséget a korábbi vallásának gyakorlatai és a Biblia tanításai között. Például a János 17:3-ban ezt olvasta: „Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról.” Felismerte, hogy azoknak, akik szeretnék elnyerni Isten tetszését, először meg kell ismerniük őt. Így tűnődött: „Hogyan is  kaphattam volna meg Isten szellemét ilyen különleges módon, ha szinte semmit sem tudtam róla?” Most ezt mondja: „Megköszönöm Jehovának, hogy ihletett Szava által segített megismernem az igaz imádatot.”

Tanácsok, melyek életeket változtattak meg

„Nagyon könnyen dühbe gurultam – mondja az indiai Gabriel. – Ha provokáltak, kiabáltam, tárgyakat dobáltam, sőt még bántalmaztam is másokat. A Biblia tanulmányozása segített, hogy uralkodni tudjak magamon. Ma már a feszült helyzetekben is nyugodt maradok.”

Gabrielnek olyan bibliaversek segítettek, mint például a Példabeszédek 16:32, amelyben ezt olvasta: „Jobb a haragra lassú ember annál, aki erős, és aki uralkodik szellemén annál, aki várost foglal el.” Egy másik férfi, Dhiradzs, aki szintén felülkerekedett a rossz természetén, megjegyzi: „Ugyanez a vers segített meglátnom, hogy igazából a gyengeség jele, ha elveszítem a fejem, és akkor vagyok erős, ha tudok uralkodni az indulataimon.”

Philip, aki a Dél-afrikai Köztársaságban él, bűnöző volt. A verekedés, a rablás és a káromkodás szerves része volt az életének. Börtönben is volt a bűncselekményei miatt. De az életmódja ellenére nagyon vágyott rá, hogy megismerje Istent. Miután elkezdte tanulmányozni a Bibliát Jehova Tanúival, felébredt benne a vágy, hogy szolgálja Istent, és úgy döntött, rendbe teszi az életét. Abbahagyta a rossz szokásait, és megszakította kapcsolatát a bűntársaival. Melyek voltak azok a bibliai igazságok, amelyek arra késztették, hogy változtasson az életén?

Jehova Tanúi megmutatták Philipnek Jézus szavait a János 6:44-ben: „Senki sem jöhet hozzám, csak ha az Atya, aki küldött engem, vonzza őt”. Ezt mondja Philip: „Jehova látott bennem valami jót, és a népéhez vonzott, ehhez a csodálatos testvériséghez.” Azok a bibliai beszámolók is megérintették a szívét, amelyekben Jehova irgalmas volt a bűnüket megbánó vétkesekhez. „Ezek megláttatták velem, milyen ésszerűen bánik Jehova a tökéletlen, bűnbánó emberekkel” – fűzi hozzá Philip (2Sámuel 12:1–14; 51. zsoltár).

Wade, egy fiatal ausztrál férfi ivott, kábítószerezett, szerencsejátékot űzött, és sok erkölcstelen kapcsolata volt. A boldogság azonban elkerülte. Egy nap beszélgetett Jehova Tanúival, és elfogadott egy ingyenes házi bibliatanulmányozást. Mi mindent tanult meg Wade?

„Mélyen megérintett, ahogyan Jézus másokkal bánt – mondja. – Kedvesen, könyörülettel és szeretettel bánt mindenkivel, még a gyerekekkel is. Minél többet tanultam róla, annál jobban szerettem volna hasonlítani rá. A Bibliából megtanultam, hogyan lehetek igazi férfi, és hogyan tehetem jobbá a személyiségemet.” De mi a helyzet azzal a sok rosszal, amit tett? Így folytatja: „A Bibliából megtudtam, hogy ha megbánom a bűneimet, és változtatok a viselkedésemen,  Isten megbocsát nekem. Sőt, örökké élhetek egy paradicsomi földön. Végre nem volt kilátástalan a jövőm!” (Máté 5:5). Wade rendezte az életét, és most tiszta lelkiismerettel szolgálja Jehovát.

Az imént olvasott gondolatok olyan személyektől származnak, akik szerették volna jobbá tenni az életüket. A Bibliához fordultak, hogy lássák, a tanításai tudnak-e segíteni a problémáikon, és választ adnak-e a kérdéseikre. A jó eredmények meggyőzték őket arról, hogy bízhatnak a Biblia gyakorlatias tanácsaiban. Te is bízhatsz bennük!

Egy ősi ihletett kijelentés szerint „boldog az az ember, aki bölcsességre lelt, és az az ember, aki tisztánlátást szerez, mert jobb annak megszerzése az ezüst megszerzésénél, és az aranynál nagyobb annak jövedelme. Értékesebb a koralloknál, és semmi sem fogható hozzá, amiben gyönyörűséged leled. Napok hosszúsága van jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai a gyönyörűségnek útjai, és minden ösvénye maga a béke. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és boldognak mondják azokat, akik ragaszkodnak hozzá” (Példabeszédek 3:13–18).

[Kiemelt rész/kép a 25. oldalon]

HOGYAN SEGÍTETT A BIBLIA EGY ELÍTÉLTNEK?

Bill nagyon boldog házasságban élt. De még az első házassági évfordulójuk előtt börtönbe került egy olyan tette miatt, amit évekkel korábban követett el.

Miután túltette magát azon, hogy elveszítette a szabadságát, úgy döntött, hogy tartalmasan fogja tölteni az előtte álló hosszú napokat. „Az ágyamon maradtam, és olvastam a Bibliát, meg tanulmányoztam” – mondja. Majd alkalmazta is a tanultakat. „Kedves és barátságos voltam a cellatársaimmal. Látták, hogy nem akarok részt venni a rossz dolgokban, amiket ők csinálnak. Ezt mondogatták rólam: »Bill a maga sajátos módján szeretné letölteni az idejét, úgy, hogy megismeri Istent és a Bibliát. Ő nem fog semmilyen galibát csinálni.«

A hírnevem miatt a többi rab távol tartott a vitáktól vagy más kellemetlen helyzetektől. Az őrök is észrevették, hogy nem okozok gondot nekik. Végül még olyan munkákra is beajánlottak, amelyek lehetővé tették, hogy a nap nagy részében külön legyek a rabok többségétől. Óriási védelem volt, hogy alkalmaztam a Biblia tanításait az életemben.”

Bill részt vett Jehova Tanúi börtönben megtartott összejövetelein, és buzgón beszélt más raboknak is arról, amit tanult. Míg a büntetését töltötte, megkeresztelkedett Jehova Tanújaként. Így emlékszik vissza: „Majdnem 50 évet vesztegettem el, és változtatni akartam az életemen. Meg vagyok győződve róla, hogy ezt csak úgy tudja megtenni egy elítélt, ha alkalmazza a Biblia tanításait. Pontos ismeretet pedig úgy szerezhet a Bibliából, ha tanulmányozik Jehova Tanúival. Egyedül az ő vallásuk tanítja a bibliai igazságot. Ilyen egyszerű az egész.”

Bill ma már nincs börtönben. Jehova Tanúi egyik gyülekezetében szolgál az Egyesült Államokban. A feleségével együtt továbbra is tanulmányozzák Isten Szavát, és a tanításai szerint élnek. Szívből értékelik az Ézsaiás 48:17, 18-ban található szavakat: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell. Ó, bárcsak odafigyelnél parancsolataimra! Akkor olyan lenne békéd, mint egy folyó, és igazságosságod, mint a tenger habjai.”

[Kép a 23. oldalon]

Karen, USA

[Kép a 23. oldalon]

Angela, Románia

[Kép a 24. oldalon]

Dhiradzs, India

[Kép a 24. oldalon]

Gabriel, India

[Kép a 24–25. oldalon]

Philip és családja, Dél-afrikai Köztársaság

[Kép a 24. oldalon]

Wade, Ausztrália