Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Mit tár fel a Biblia?

Mit tár fel a Biblia?

„Ez a története az ég és a föld teremtésének” (1Mózes 2:4). A Biblia ezzel a néhány szóval összegzi a földünk megteremtésének történetét. Vajon összhangban van a tudományos tényekkel, amit a Biblia ír? Vizsgáljunk meg néhány példát.

Kezdetben: Isten megteremti az eget és a földet

Mindig is létezett a világegyetem?

Az 1Mózes 1:1 ezt mondja: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”

Sok elismert tudós még a XX. század első felében is úgy gondolta, hogy a világegyetem mindig is létezett. Azonban az elmúlt évek felfedezései alapján ma már a legtöbb tudós elismeri, hogy a világegyetemnek igenis volt kezdete.

Milyen volt kezdetben a föld?

Az 1Mózes 1:2, 9 szerint a föld „kietlen és puszta volt”, és víz borította.

Ez a leírás megfelel a modern tudományos ismereteinknek. Patrick Shih biológus azt mondja, hogy a bolygónk légköre eleinte „egyáltalán nem tartalmazott oxigént ... és az egész felszín egy sci-fibe illő tájra emlékeztethetett”. Az Astronomy folyóirat pedig erről számol be: „A legfrissebb kutatások szerint a Földünket kezdetben szinte teljes egészében víz borította, és alig volt rajta szárazföld.”

Hogyan változott meg idővel a légkör?

Az 1Mózes 1:3–5 szerint a légkör eleinte annyira sűrű volt, hogy a föld felszínéről a fény forrása nem volt kivehető. Csak később vált teljesen láthatóvá a földről a nap és a hold (1Mózes 1:14–18).

A Biblia nem állítja azt, hogy Isten hat, 24 órás nap alatt teremtette az életet a földön

A Smithsonian Környezetvédelmi Kutatóközpont szerint a légkörön keresztül eleinte csak szórt fény érte el a földfelszínt. Ezt mondják: „A légkörben található metán miatt a Földet kezdetben sűrű köd borította.” Később, „ahogy a metánköd feloszlott, az ég színe kékre változott”.

Milyen sorrendben jelentek meg az élőlények a földön?

Az 1Mózes 1:20–27 szerint először a vízi élőlények, majd a madarak, aztán a szárazföldi állatok, végül pedig az ember lett megteremtve. A tudósok úgy gondolják, hogy a halak már az emlősök előtt, és jóval az ember előtt megjelentek.

A Biblia nem állítja azt, hogy az élőlények ne változhatnának az idők folyamán

Mi az, amit nem mond a Biblia?

Sokan úgy gondolják, hogy a Biblia nincs összhangban a modern tudományos felfedezésekkel. Azonban ennek gyakran az az oka, hogy félreértik azt, amit a Biblia mond.

A Biblia nem állítja, hogy a világegyetem vagy a föld csupán 6000 éves. Csak annyit mond, hogy Isten „kezdetben teremtette” az univerzumot és a földet (1Mózes 1:1). Arról viszont nem beszél, hogy ez pontosan mikor történt.

A Biblia nem állítja azt, hogy Isten hat, 24 órás nap alatt teremtette az életet a földön. A Biblia a nap szóval meghatározatlan időtartamra utal. Például ezt használja arra az időszakra, amely során Isten megalkotta a földünket és rajta az életet. Ezt írja: „amely napon Jehova * Isten földet és eget alkotott” (1Mózes 2:4). És ebbe beletartozik a Mózes első könyvében található hat teremtési nap is. Vagyis az egyes teremtési napok, amelyek során Isten lakhatóvá tette a földet, majd megteremtette az élőlényeket, rendkívül hosszú ideig tarthattak.

A Biblia nem állítja azt, hogy az élőlények ne változhatnának az idők folyamán. A Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy Isten a maguk „neme szerint” alkotta meg az állatokat (1Mózes 1:24, 25). A Bibliában a „nem” szó nem egy tudományos kifejezés, és valószínűleg egy tágabb kategóriára utal. Tehát számos fajt és változatot is magában foglalhat. Vagyis a Biblia szóhasználata nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a nemeken belül idővel különböző fajok vagy változatok jelenjenek meg.

Mit gondolsz?

Amikor a Biblia leírja, hogy a világegyetemnek volt kezdete, hogy milyen volt eleinte a föld, és hogy hogyan jelent meg az élet, akkor egyszerűen és pontosan fogalmaz. Vajon elképzelhető, hogy az az állítása is igaz, hogy van valaki, aki mindent megteremtett? Az Encyclopædia Britannica a következő megállapítást teszi: „Az az elmélet, hogy az élet valamilyen természetfölötti forrásból származik, nem mond ellent a modern tudományos felfedezéseknek.” *

^ 17. bek. A Biblia szerint Isten neve Jehova.

^ 20. bek. Az Encyclopædia Britannica nem támogatja azt az elképzelést, hogy az élet teremtés által jött létre.