Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

EGY KORMÁNYZAT, MELY ELGÖRDÍTI AZ AKADÁLYT AZ ÚTBÓL

„Mindig béke lesz”

„Mindig béke lesz”

Az Egyesült Nemzetek Szervezete „a világpolgárság” eszméjét hirdeti. Olyan célokat szeretne elérni ezáltal, mint a nemzetközi együttműködés, az emberi jogok tiszteletben tartása és a bolygónk védelme. Mi az oka ennek a kezdeményezésnek? Maher Nasser egy újságban azt nyilatkozta, hogy „a klímaváltozás, a szervezett bűnözés, a növekvő egyenlőtlenség, a megoldatlan konfliktusok, az emberek tömeges migrációja, az egész világra kiterjedő terrorizmus, a fertőző betegségek és más fenyegető veszélyek” nem ismernek határokat (UN Chronicle).

Mások ennél továbbmennek, és egy világkormányzat létrehozását javasolják. Közéjük tartozott Dante (1265–1321), az olasz filozófus, költő és államférfi, valamint Albert Einstein (1879–1955) fizikus is. Dante úgy vélte, hogy a béke nem lehet tartós egy politikailag megosztott világban. Jézus Krisztus szavait idézve azt mondta, hogy egy „királyság, amelyben ellentét támad, el fog pusztulni” (Lukács 11:17).

Röviddel a II. világháború után, amelyben két atombombát is bevetettek, Albert Einstein nyílt levelet írt az ENSZ Közgyűlésének. „Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a lehető leggyorsabban meg kell teremtenie a nemzetközi biztonság feltételeit azáltal, hogy lefekteti egy igazi világkormányzat alapjait” – jelentette ki.

De vajon azok a politikusok, akik egy ilyen nagyhatalmú kormányzat élén lennének, sosem válnának korrupttá, elnyomóvá és alkalmatlanná a feladatra? Vagy ugyanúgy hajlanának ezekre a rossz jellemvonásokra, mint az elődjeik? Ezek a kérdések a brit történész, Lord Acton szavait juttathatják eszünkbe, aki ezt mondta: „A hatalom tisztességtelenné tehet, a teljhatalom pedig teljesen tisztességtelenné tesz.”

Az biztos, hogy az emberi család csak akkor élhet igazán békében és harmóniában, ha egységes. De hogyan érhetjük el ezt a célt? Egyáltalán észszerű bízni benne? A Biblia szerint igen. Meg lehet valósítani, és meg is fog valósulni. Hogyan? Nem egy olyan világkormányzat által, melynek a politikusai korrupttá válhatnak, hanem egy olyan kormányzat által, melyet Isten hoz létre. Mi több, Isten ez által a kormányzat által fogja érvényre juttatni azt a jogát, hogy a világ felett uralkodjon. A Biblia meg is nevezi ezt a kormányzatot: Isten királysága (Lukács 4:43).

„JÖJJÖN EL A KIRÁLYSÁGOD”

Jézus Krisztus Isten királyságára utalt, amikor a mintaimájában a következőket mondta: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod. . . a földön” (Máté 6:9, 10). Igen, Isten királysága gondoskodni fog arról, hogy Isten akarata érvényesüljön a földön, ne pedig a hataloméhes és önző embereké.

Isten királyságát úgy is nevezi a Biblia, hogy „az egek királysága” (Máté 5:3). Miért? Bár a föld felett fog uralkodni, nem a földről teszi ezt, hanem az égből. Gondolj bele, mit jelent ez! Ennek a világkormányzatnak nem lesz szüksége anyagi támogatásra, például adókra. Micsoda megkönnyebbülés lesz ez az alattvalóinak a földön!

Ahogy a „királyság” szó is mutatja, Isten királyságának van egy királya, Jézus Krisztus, aki Istentől kapta a hatalmát. A Biblia ezt mondja Jézusról:

  • „Az uralom az ő vállán lesz . . . Uralma egyre messzebbre terjed majd, és mindig béke lesz” (Ézsaiás 9:6, 7)

  • „Uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják. Uralma. . . nem múlik el” (Dániel 7:14)

  • „A világ királysága a mi Urunknak [Istennek] és az ő Krisztusának a királysága lett” (Jelenések 11:15)

Jézus mintaimájával összhangban Isten királysága teljesen megvalósítja majd Isten akaratát a földön. Az uralma alatt minden ember meg fogja tanulni, hogyan viselje gondját a földnek, hogy az újra egészséges legyen, és nyüzsögjön rajta az élet.

De ami még fontosabb, Isten királysága oktatni fogja az alattvalóit. Mindenkinek ugyanazokat az irányelveket fogja megtanítani. Nem lesz viszály vagy megosztottság. „Nem ártanak és nem pusztítanak sehol. . . mert telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a víz beborítja a tengert” – jelenti ki az Ézsaiás 11:9.

A földön élő emberek akkor majd tényleg azzá válnak, amit az ENSZ is szeretne, vagyis békeszerető világpolgárok lesznek. A Zsoltárok 37:11 ezt írja: „Örömmel tölti el őket, hogy határtalan békében élhetnek.” Idővel az olyan szavak, mint a „bűnözés”, „környezetszennyezés”, „szegénység” és „háború” eltűnnek majd a szókincsünkből. De mikor kerül erre sor? Mikor és hogyan veszi át az uralmat Isten királysága? És milyen hasznod származik az uralmából? Lássuk!