Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Isten neve óhéber betűkkel számtalanszor szerepel a Biblia korai kézirataiban

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Isten neve

Isten neve

Emberek milliói tiszteletteljes címekkel szólítják meg Istent. Például vannak, akik Úrnak, Mindenhatónak, Allahnak vagy egyszerűen csak Istennek nevezik. De van személyneve is. Vajon használnunk kell ezt a nevet?

Mi Isten neve?

MIT MONDANAK NÉMELYEK?

 

Sok magát kereszténynek valló ember abban hisz, hogy Istent Jézusnak hívják. Mások úgy vélik, hogy mivel csak egyetlen mindenható Isten van, felesleges névvel azonosítani. És olyanok is vannak, akik helytelenítik Isten nevének a használatát.

MIT MOND A BIBLIA?

 

A mindenható Istennek nem Jézus a neve, mert Jézus nem a mindenható Isten. Jézus valójában azt tanította a követőinek, hogy így imádkozzanak Istenhez: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved” (Lukács 11:2, Károli-fordítás). Maga Jézus is így imádkozott Istenhez: „Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!” (János 12:28, Károli).

A Bibliában Isten kijelenti: „Én vagyok Jehova. Ez a nevem, és senki másnak nem adom dicsőségemet” (Ézsaiás 42:8). A „Jehova” név az Isten nevét jelölő négy héber mássalhangzó, a יהוה (JHVH) magyar fordítása. Ez a név mintegy 7000-szer fordul elő a Héber iratokban, mely Ószövetségként is ismert. * Vagyis sokkal többször szerepel a Bibliában, mint az „Isten”, a „Mindenható”, az „Úr”, vagy az ehhez hasonló címek, és sokkal gyakrabban, mint bármelyik másik név, mint például az Ábrahám, Mózes vagy Dávid.

A Bibliában sehol sem olvashatunk arról, hogy Jehova megtiltotta volna a nevének tiszteletteljes használatát. Ellenkezőleg, megtudhatjuk belőle, hogy a szolgái bátran használták a nevét. Például olyan nevet adtak a gyermekeiknek, mely magában foglalta a Jehova nevet. Az Illés név például azt jelenti, hogy ’Istenem Jehova’, a Zakariás pedig azt, hogy ’Jehova megemlékezett’. És a mindennapi beszélgetéseik során is gyakran kimondták Isten nevét (Ruth 2:4).

Isten azt szeretné, hogy használjuk a nevét. A Biblia erre ösztönöz minket: „Adjatok hálát Jehovának, hívjátok segítségül a nevét!” (Zsoltárok 105:1). Jehova odafigyel azokra, akik „gondolnak az ő nevére” (Malakiás 3:16).

„Hogy megtudják az emberek, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy a Legfelségesebb az egész föld felett” (Zsoltárok 83:18)

 Mit jelent Isten neve?

Egyes tudósok szerint a Jehova név héberül azt jelenti, hogy ’előidézi, hogy legyen’. Ez a meghatározás magában foglalja, hogy Jehova képes azzá válni, amire a szándéka megvalósulásához szükség van, bármiről legyen is szó. Sőt, hogy megvalósítsa a szándékát, azt is elő tudja idézni, hogy az alkotásai azzá váljanak, amivé szükséges. Csak a mindenható Teremtő méltó erre a névre.

MIÉRT FONTOS EZ NEKED?

 

Ha megtudod, mi Isten neve, egészen máshogy fogsz gondolni rá. Sokkal jobb kapcsolatban lehetsz vele. Hiszen hogyan is lehetnél jó kapcsolatban valakivel, akinek még a nevét sem tudod? Már maga az a tény, hogy feltárta a nevét, azt mutatja, hogy szeretné, ha jobban megismernéd őt (Jakab 4:8).

Biztos lehetsz abban, hogy Jehova a nevéhez méltón mindig véghez is viszi, amit megígér. Ezért mondja róla a Biblia: „Akik ismerik a nevedet, bíznak benned” (Zsoltárok 9:10). Amikor felismered, hogy Jehova nevének a jelentése szorosan összefügg a tulajdonságaival, például az odaadó szeretetével, az irgalmasságával, a könyörületével és az igazságosságával, egyre inkább fogsz bízni benne (2Mózes 34:5–7). Milyen megnyugtató tudni, hogy miközben Jehova mindig megvalósítja, amit ígér, sosem tesz olyasmit, ami ellentétben áll a tulajdonságaival!

Valóban nagy megtiszteltetés, hogy név szerint ismerhetjük a mindenható Istent. Ez már most és a jövőben is jobbá teheti az életünket. Isten ezt ígéri: „Védelmezni fogom, mert megismerte a nevemet” (Zsoltárok 91:14).

„Mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmenekül” (Jóel 2:32)

Isten neve különböző nyelveken

^ 9. bek. Sok bibliafordítás az „Úr” szóval helyettesíti Isten nevét, más fordításokban pedig csak néhány versben vagy lábjegyzetben található meg. A Szentírás új világ fordítása rengetegszer használja Isten nevét.