Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Vajon még mindig számít, hogy a Biblia szerint mi helyes, és mi nem?

Vajon még mindig számít, hogy a Biblia szerint mi helyes, és mi nem?

 Sokan, köztük olyanok is, akik kereszténynek mondják magukat, úgy gondolják, hogy amit a Biblia a házasságról és a szexualitásról ír, idejétmúlt. Ezért sok egyház változtat azon, hogy mit tart elfogadhatónak, és mit nem. Vajon ez azt jelenti, hogy akkor már nem is kell figyelembe venni a Biblia erkölcsi elveit? Nem, nem ezt jelenti, méghozzá a következő okokból.

Az embereknek szükségük van Isten erkölcsi útmutatására

 Úgy lettünk megalkotva, hogy szükségünk van Isten vezetésére. A Biblia ezt írja: „Még csak lépteit sem irányíthatja a járó-kelő ember” (Jeremiás 10:23). Bár Jehova a Isten döntési szabadságot adott az embernek, arra nem hatalmazta fel, és nem is adott képességet neki ahhoz, hogy ő maga határozza meg, mi jó, és mi rossz. Ezért azt várja tőlünk, hogy hozzá forduljunk útmutatásért (Példabeszédek 3:5).

 A Bibliából tudhatjuk meg, hogy Isten mit tart jónak és rossznak. Vizsgáljuk meg, hogy miért fontos ezt figyelembe venni.

  •   Isten teremtett minket (Zsoltárok 100:3). Mivel Jehova Isten a teremtőnk, ő tudja a legjobban, hogy hogyan lehetünk egészségesek és boldogok. Azt is tudja, hogy milyen következményekkel jár az, ha figyelmen kívül hagyjuk a vezetését (Galácia 6:7). Ezenkívül a legjobbat akarja nekünk. Ezért mondja ezt magáról a Bibliában: „arra tanítalak, ami javadra válik. . . azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell” (Ézsaiás 48:17).

  •   Az érzéseink becsaphatnak. Sokan azt gondolják, hogy ha a szívükre hallgatnak, jó döntést tudnak hozni. A Biblia azonban így figyelmeztet: „Csalárdabb a szív mindennél, és mindenre elszánt” (Jeremiás 17:9). Ezért ha figyelmen kívül hagyjuk Isten bölcsességét, és a saját szívünkben bízunk, olyan döntéseket fogunk hozni, amiket később megbánunk (Példabeszédek 28:26; Prédikátor 10:2).

Figyelmen kívül hagyhatják a vallási vezetők a Biblia erkölcsi elveit?

 Nem. A Bibliából tudhatjuk meg az igazságot Istenről és arról, hogy ő mit vár el tőlünk (1Korintusz 6:9–11; Galácia 5:19–23). Isten azt szeretné, ha mindenki megismerné őt és az elvárásait (1Timóteusz 2:3, 4). Ezért a vallási vezetőknek azt kell tanítaniuk, ami a Bibliában van (Titusz 1:7–9).

 Sokan azonban figyelmen kívül hagyják a Biblia erkölcsi elveit, és olyan vallási vezetőkre hallgatnak, akik „azt mondják, amit hallani szeretnének” (2Timóteusz 4:3, lábjegyzet). Isten Szava viszont erre figyelmeztet: „Jaj azoknak, akik rossznak mondják a jót, és jónak a rosszat” (Ézsaiás 5:20). Isten felelősségre fogja vonni azokat a vallási vezetőket, akik mást tanítanak, mint amit a Biblia ír.

Vajon a Biblia arra buzdít, hogy ne legyünk toleránsak másokkal?

 Nem. Ha szeretnénk Istennek tetszően élni, akkor követnünk kell Jézus példáját, és a tanításai szerint kell élnünk. És ő azt tanította, hogy ne ítéljünk el másokat, hanem szeressük és tiszteljük az embereket (Máté 5:43, 44; 7:1).

 Jézus követőinek Isten erkölcsi elvei szerint kell élniük, de tiszteletben kell tartaniuk, ha mások másként döntenek (Máté 10:14). Jézus nem hatalmazta fel a követőit arra, hogy politikai vagy más módszerekkel ráerőltessék másokra Isten nézőpontját (János 17:14, 16; 18:36).

Miért jó a Biblia elvei szerint élni?

a A Biblia szerint Isten neve Jehova (Zsoltárok 83:18).