Cselekedetek 3:1–26

  • Péter meggyógyít egy sánta koldust (1–10.)

  • Péter beszéde Salamon oszlopcsarnokában (11–26.)

    • Minden helyre lesz állítva (21.)

    • Egy Mózeshez hasonló próféta (22.)

3  Péter és János éppen a templomba ment fel az imádkozás órájára, a kilencedik órára*.  Ekkor egy férfit vittek arra, aki születésétől fogva sánta volt. Mindennap letették a Szépnek nevezett templomajtó közelébe, hogy adományokat* tudjon kérni azoktól, akik bemennek a templomba.  Amikor a férfi meglátta Pétert és Jánost, amint éppen be akartak menni a templomba, adományokat kezdett kéregetni.  Péter pedig Jánossal együtt rászegezte a szemét, és ezt mondta: „Nézz ránk!”  Rájuk figyelt hát, azt várva, hogy kap tőlük valamit.  Péter azonban így szólt: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében,+ járj!”  Azzal a jobb kezénél fogva felemelte.+ Annak nyomban megerősödött a lábfeje és a bokája.+  Felugorva lábra állt,+ járni kezdett, és bement velük a templomba, járkált, ugrándozott, és dicsérte Istent.  És az egész nép látta, hogy járkál, és dicséri Istent. 10  Ráismertek, hogy ő volt az, aki a templom Szép kapujánál ült adományokat kéregetve,+ és teljesen meg voltak döbbenve és el voltak ragadtatva amiatt, ami vele történt. 11  Mivel a férfi nem tágított Péter és János mellől, az egész nép ámulva összesereglett körülöttük a Salamon oszlopcsarnokának+ nevezett helyen. 12  Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: „Izrael férfiai, miért csodálkoztok ezen, és miért meredtek ránk úgy, mintha a saját erőnkkel értük volna el, hogy ő járjon, vagy annak köszönhetően, hogy odaadóan szolgáljuk Istent? 13  Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,+ ősapáink Istene megdicsőítette szolgáját,+ Jézust,+ akit ti kiszolgáltattatok+ és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő már úgy döntött, hogy szabadon bocsátja. 14  Igen, megtagadtátok a szentet és igazságost, és azt kértétek, hogy egy olyan férfit engedjenek szabadon nektek, aki gyilkolt,+ 15  az élet főközvetítőjét+ pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halottak közül, és ennek mi tanúi vagyunk.+ 16  Az ő neve meg a nevébe vetett hitünk által lett erős ez az ember, akit láttok és ismertek. A hitünk, amely Jézus által van, az tette őt teljesen egészségessé mindnyájatok szeme láttára. 17  De tudom én, testvérek, hogy tudatlanságból cselekedtetek,+ ahogy a vezetőitek is+. 18  Isten azonban így teljesítette be azokat, amiket előre bejelentett az összes próféta által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog.+ 19  Bánjátok hát meg bűneiteket,+ és térjetek meg,+ hogy bűneitek megbocsátást nyerjenek*,+ és így Jehova* felüdítsen titeket, 20  és elküldje a nektek kinevezett Krisztust, Jézust. 21  Az égnek kell befogadnia őt, amíg helyre nem lesz állítva minden, amiről Isten a régen élt szent prófétái által beszélt. 22  Mózes is megmondta: »Jehova*, a ti Istenetek prófétát ad nektek a testvéreitek közül, olyat, mint én vagyok.+ Őrá hallgassatok, bármit mond is nektek.+ 23  Igen, mindenki,* aki nem hallgat arra a prófétára, ki lesz irtva a nép közül.+« 24  Sőt, Sámueltől kezdve az összes próféta is, ahány csak szólt, világosan beszélt ezekről a napokról.+ 25  Ti vagytok a próféták fiai, és annak a szövetségnek a fiai, amelyet Isten ősapáitokkal kötött,+ amikor így szólt Ábrahámhoz: »És az utódod* által nyer áldást a föld minden családja.«+ 26  Miután Isten kijelölte a szolgáját, először hozzátok küldte el őt,+ hogy áldásban részesüljetek azáltal, hogy mindegyikőtöket elfordítja a maga gonosztetteitől.”

Lábjegyzetek

Vagyis kb. du. 3 órára.
Szó szerint: „irgalmas adományokat”.
Szó szerint: „el legyenek törölve”.
Vagy: „minden lélek”.
Szó szerint: „a magod”.