János 8:12–59

  • Az Atya tanúskodik Jézusról (12–30.)

    • Jézus „a világ világossága” (12.)

  • Ábrahám gyermekei (31–41.)

    • „Az igazság szabaddá tesz” (32.)

  • Az Ördög gyermekei (42–47.)

  • Jézus és Ábrahám (48–59.)

8  12  Majd Jézus ismét szólt hozzájuk, és ezt mondta: „Én vagyok a világ világossága.+ Aki engem követ, semmiképpen nem fog sötétségben járni, hanem övé lesz az élet világossága+.” 13  A farizeusok ezért ezt mondták neki: „Te önmagadról tanúskodsz, így nem hisszük el, amit mondasz.” 14  Jézus így válaszolt nekik: „Még ha önmagamról tanúskodom is, igaz, amiről tanúskodom, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek.+ Ti azonban nem tudjátok, honnan jöttem és hová megyek. 15  Ti a test* szerint ítéltek,+ de én nem ítélek meg senkit. 16  És még ha ítélek is, az ítéletem igazságos, mert nem egyedül ítélkezem, hanem az Atyával együtt, aki küldött engem.+ 17  A ti törvényetekben is meg van írva: »Ha két tanú állít valamit, az igaz.«+ 18  Egyrészt én tanúskodom magamról, másrészt tanúskodik rólam az Atya is, aki küldött engem.+ 19  Ezután ezt mondták neki: „Hol van a te Atyád?” Jézus így válaszolt: „Engem sem ismertek, és az Atyámat sem.+ Ha engem ismernétek, az Atyámat is ismernétek.”+ 20  Ezeket a kincstár területén mondta,+ amikor a templomban tanított. De senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.+ 21  Ezért ismét ezt mondta nekik: „Elmegyek, és kerestek majd engem, de mégis meghaltok bűnötökben.+ Ahová én megyek, ti oda nem jöhettek.”+ 22  A zsidók ekkor ezt mondták: „Csak nem öli meg magát? Hiszen ezt mondja: »Ahová én megyek, ti oda nem jöhettek.«” 23  Így folytatta: „Ti innen a földről vagytok, én pedig felülről vagyok.+ Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. 24  Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, akinek el kellett jönnie, meghaltok bűneitekben.” 25  Erre ezt kérdezték tőle: „Ki vagy te?” Jézus ezt mondta nekik: „Egyáltalán miért beszélek én nektek? 26  Sok mindent mondhatnék rólatok, és sok mindenről ítélkezhetnék. De az biztos, hogy aki küldött engem, az igazat mondja, és én azt mondom el a világnak, amit tőle hallottam.+ 27  Ők nem fogták fel, hogy az Atyáról beszélt nekik. 28  Majd Jézus ezt mondta: „Miután felemeltétek* az Emberfiát,+ tudni fogjátok, hogy én vagyok az,+ és hogy semmit sem teszek a magam kezdeményezéséből,+ hanem pontosan azt mondom, amit az Atya tanított nekem. 29  És aki küldött engem, velem van. Nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami a kedvére van.+ 30  Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. 31  Majd Jézus ezt mondta azoknak a zsidóknak, akik hittek neki: „Ha mindig megfogadjátok a szavaimat, valóban a tanítványaim vagytok, 32  és megismeritek az igazságot,+ és az igazság szabaddá tesz titeket.+ 33  Ezt felelték neki: „Mi Ábrahám utódai vagyunk, és sohasem voltunk senkinek a rabszolgái. Hogyhogy ezt mondod: »Szabadok lesztek.«” 34  Jézus ezt válaszolta nekik: „Higgyétek el, mindenki, aki bűnt követ el, rabszolgája a bűnnek.+ 35  Ezenkívül a rabszolga nem marad örökre az ura házában, a fiú marad ott örökre. 36  Ha tehát a Fiú szabaddá tesz titeket, valóban szabadok lesztek. 37  Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de meg akartok ölni engem, mert nem fogadjátok el a tanításomat. 38  Én azt mondom, amit az Atyámnál láttam, amíg vele voltam,+ de ti azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.” 39  Erre ezt mondták neki: „Mi Ábrahám gyermekei vagyunk.”* Jézus ezt mondta: „Ha Ábrahám gyermekei+ lennétek, Ábrahám példáját követnétek. 40  Most azonban meg akartok ölni engem, egy olyan embert, aki az igazságot mondja nektek, melyet az Istentől hallott.+ Ábrahám soha nem tett volna ilyesmit. 41  Ti azt teszitek, amit az atyátok.” Ezt mondták neki: „Mi nem erkölcstelen kapcsolatból* születtünk. Egy Atyánk van, az Isten.” 42  Jézus ezt mondta nekik: „Ha az Isten volna az Atyátok, szeretnétek engem,+ mert én az Istentől jöttem, és most itt vagyok. Nem a magam kezdeményezéséből jöttem, hanem Isten küldött engem.+ 43  Miért nem értitek, amit mondok? Mert nem bírjátok hallgatni a szavamat. 44  Ti a ti atyátoktól, az Ördögtől vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok tenni.+ Az gyilkos volt kezdettől fogva,+ és eltért az igazságtól, mert nem szereti az igazságot. Azért hazudik, mert ő ilyen. Ő hazug, és a hazugság atyja.+ 45  Én azonban az igazságot mondom, ezért nem hisztek nekem. 46  Ki az közületek, aki bűnt bizonyít rám? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? 47  Aki az Istentől van, figyel arra, amit Isten mond.+ Ti azért nem figyeltek, mert nem az Istentől vagytok.+ 48  A zsidók erre így szóltak hozzá: „Hát nem megmondtuk, hogy szamáriai+ vagy, és démon van benned?”+ 49  Jézus így válaszolt: „Nincs bennem démon, hanem tisztelem az Atyámat, ti viszont nem tiszteltek engem. 50  Én azonban nem törekszem a magam dicsőségére.+ Van valaki, aki megadja azt nekem, és ő a bíró. 51  Teljesen biztosak lehettek benne, hogy ha valaki megfogadja a szavaimat, soha nem lát halált.+ 52  A zsidók ezt mondták neki: „Most már tudjuk, hogy démon van benned. Ábrahám meghalt, a próféták úgyszintén. Te pedig ezt mondod: »Ha valaki megfogadja a szavaimat, soha nem hal meg.« 53  Csak nem vagy nagyobb, mint ősapánk, Ábrahám, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mit állítasz magadról, ki vagy te?” 54  Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőítem magamat, a dicsőségem semmi. Az Atyám az, aki dicsőít engem,+ ő, akiről azt mondjátok, hogy a ti Istenetek. 55  Ti mégsem ismeritek őt,+ én viszont ismerem.+ Ha pedig azt mondanám, hogy nem ismerem, olyan lennék, mint ti: hazug. De ismerem őt, és megfogadom a szavait. 56  Ábrahám, az ősapátok nagyon örült annak, hogy majd láthatja a napomat, és látta, és örült.+ 57  A zsidók azért ezt mondták neki: „Még 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot?” 58  Jézus ezt mondta nekik: „Teljesen biztosak lehettek benne, hogy mielőtt Ábrahám megszületett, én már voltam.”+ 59  Ezért köveket kaptak fel, hogy megdobálják, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.

Lábjegyzetek

Vagy: „az emberek értékrendje”.
Vagyis miután oszlopra feszítették.
Szó szerint: „A mi atyánk Ábrahám.”
Gör.: por·neiʹa. Lásd: Szójegyzék.