5Mózes 3:1–29

  • Legyőzik Ógot, Básán királyát (1–7.)

  • A Jordántól keletre fekvő föld felosztása (8–20.)

  • Józsuénak nem kell félnie (21–22.)

  • Mózes nem mehet be az ígéret földjére (23–29.)

3  Majd megfordultunk, és felmentünk a Básáni úton. Ekkor Óg, Básán királya, az egész népével együtt kijött elénk, hogy megütközzön velünk Edreinél.+  Jehova pedig ezt mondta nekem: »Ne félj tőle, mert a segítségemmel legyőzöd őt az egész népével együtt, és elfoglalod a földjét. Tedd vele azt, amit Szihonnal, az amoriták királyával tettél, aki Hesbonban lakott.«  Így hát Jehova, a mi Istenünk segítségével legyőztük Ógot is, Básán királyát, és az egész népét, és megöltük őket, úgyhogy senki sem maradt életben közülük.  Ekkor elfoglaltuk minden városát. Nem volt olyan város, melyet ne vettünk volna el tőlük. 60 várost foglaltunk el, Argób egész vidékét, Óg királyságát Básánban.+  Ezek mind magas fallal, kapukkal és reteszekkel megerősített városok voltak. Elfoglaltunk nagyon sok vidéki várost is.  Elpusztítottuk ezeket,+ mint ahogy Szihon, Hesbon királyának az esetében is tettük. Elpusztítottunk minden várost, férfit, nőt és gyermeket.+  De az összes állatot és a városokból szerzett zsákmányt megtartottuk magunknak.  Abban az időben elvettük a két amorita király földjét,+ akik a Jordán vidékén voltak, az Arnon völgyétől a Hermon-hegyig+  (a szidóniak Szirjonnak nevezték ezt a hegyet, az amoriták pedig Szenirnek), 10  az összes várost a fennsíkon, egész Gileádot és egész Básánt egészen Szalkáig és Edreiig+, Óg királyságának a városait Básánban. 11  Óg, Básán királya volt az utolsó refaita. A ravatala* vasból* készült, 9 könyök* hosszú és 4 könyök széles a szabványkönyök szerint, és még mindig Rabbában van, az ammonitáknál. 12  Mi pedig abban az időben elfoglaltuk ezt a földet Aróertől+ fogva, mely az Arnon völgye mentén van, és Gileád hegyvidékének a felét. Az itt lévő városokat odaadtam a rúbenitáknak és a gáditáknak.+ 13  Gileád többi részét és egész Básánt, Óg királyságát, Manassé fél törzsének adtam.+ Argób egész vidékét, amely Básánhoz tartozik, a refaiták földjeként ismerték. 14  A Manassé törzséből való Jáir+ elfoglalta Argób egész vidékét+ egészen a gesúriak és a maákátiak+ határáig, és Básánnak ezeket a falvait a saját nevéről Havvót-Jáirnak*+ nevezte el. Mind a mai napig így hívják ezeket. 15  Mákirnak adtam Gileádot.+ 16  A rúbenitáknak és a gáditáknak+ adtam Gileádtól az Arnon völgyéig (a völgy közepe a határ) és a Jabbókig terjedő területet (ez a völgy az ammoniták határa), 17  valamint az Arabát, vagyis a Jordánt és a partján lévő határvidéket, a Kinnerettől az Araba tengeréig, a Sós-tengerig*, addig, ahol a Piszga lejtőjének a lába van keleten.+ 18  Ezután ezt a parancsot adtam nektek: »Jehova, a ti Istenetek nektek adta ezt a földet. Fegyverezze fel magát közületek minden bátor férfi, és menjen át a testvérei, az izraeliták élén.+ 19  Csak a feleségeitek, gyermekeitek és állataitok (jól tudom, hogy sok állatotok van) maradjanak a városaitokban, melyeket nektek adtam, 20  míg a testvéreitek is birtokba nem veszik a földet, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nekik a Jordánon túl, és míg Jehova segítségével ők is biztonságban nem lesznek, mint ti. Azután térjen vissza mindegyikőtök a maga földjére, melyet nektek adtam.«+ 21  Abban az időben a következő parancsot adtam Józsuénak+: »Saját szemeddel láttad mindazt, amit Jehova, a mi Istenünk tett ezzel a két királlyal. Ugyanígy fog tenni Jehova mindegyik királysággal, ahova átmentek.+ 22  Ne féljetek tőlük, mert Jehova, a ti Istenetek harcol értetek.+« 23  Én pedig abban az időben így könyörögtem Jehovához: 24  »Ó, legfőbb Úr, Jehova! Te elkezdted megmutatni szolgádnak a nagyságodat és erős karodat+. Hisz ki olyan isten az égben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket hajt végre, mint te?+ 25  Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libanont!+« 26  Jehova azonban ezután is dühös volt rám miattatok,+ és nem hallgatott meg, hanem ezt mondta nekem Jehova: »Elég legyen! Ne beszélj többé erről! 27  Menj fel a Piszga tetejére,+ nézz szét nyugatra, északra, délre és keletre, hogy a saját szemeddel lásd azt a földet, mert nem fogsz átkelni a Jordánon.+ 28  Bízd meg Józsuét+, bátorítsd és erősítsd őt, mert ő fog átkelni+ a nép élén, és ő fog segíteni nekik megszerezni az örökségüket, a földet, amelyet majd látsz.« 29  Mindez akkor történt, amikor a völgyben laktunk, Bét-Peórral szemben.+

Lábjegyzetek

Vagy: „szarkofágja”; „koporsója”.
Esetleg: „fekete bazaltból”.
Egy könyök 44,5 cm. Lásd: B14-es függ.
Jel.: ’Jáir sátorfalvai’.
Vagyis a Holt-tengerig.